LỊCH SỬ ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ THỂ THAO – CHRONOGRAPH, MỘT TRONG NHỮNG PHÁT MINH VĨ ĐẠI NHẤT (PHẦN 2)