Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 18

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS số 18, nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vai trò của phương pháp dạy học trong nhà trường.

1. Mục tiêu của phương pháp dạy học:

– Yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp cần khuyến khích là: Tăng cường năng lực dạy học.

– Nội dung môn học: Phương pháp dạy học tích cực

+ Dạy học tích cực

+ Các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực

Sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực

– Mục tiêu đào tạo: Thực hiện các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực

Trên cơ sở đó, chúng tôi viết bản tổng kết về chủ đề Mô đun 18: các phương pháp dạy học tích cực nhằm chia sẻ kinh nghiệm dạy học có hiệu quả với đồng nghiệp. Từ đó giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn về vai trò của việc áp dụng các PPDH tích cực, tiên tiến trên lớp. Điều này giúp nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như nâng cao trình độ giáo dục của đất nước.

2. Định hướng đổi mới phương pháp giáo dục:

Tóm lại, quyết định dạy học là một khái niệm rộng có tác dụng định hướng cho việc lựa chọn các phương pháp dạy học cụ thể. Phương pháp dạy học là một khái niệm hẹp hơn cung cấp một mô hình hành động. KTDH là khái niệm nhỏ nhất, áp dụng tình huống hành động.

Một vài lưu ý:

– Mỗi quyết định dạy học đều có phương pháp dạy học cụ thể phù hợp với nó; Mỗi phương pháp dạy học cụ thể đều có những kĩ thuật dạy học cụ thể. Tuy nhiên, có những PPDH cụ thể phù hợp với nhiều PPDH, cũng như các kĩ thuật dạy học được sử dụng trong nhiều PPDH khác nhau (Ví dụ: kĩ thuật đặt câu hỏi được sử dụng cho cả PP đàm thoại và thảo luận).

– Sự khác biệt giữa phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học chỉ là tương đối, nhiều khi không rõ ràng. Ví dụ, động não trong một số trường hợp được coi là một phương pháp, trong những trường hợp khác, nó được coi là một kỹ thuật dạy học.

– Có PPDH chung cho nhiều môn học nhưng có PPDH cụ thể cho từng môn học, nhóm môn học.

– Có thể có nhiều tên gọi khác nhau cho một PPDH, kỹ thuật dạy học. Ví dụ: Động não có người gọi là động não, có người gọi là động não hay động não, v.v.

Tham Khảo Thêm:  Phân tích khổ 3, 4 Bài thơ về tiểu đội xe không kính hay nhất

Dưới đây chúng tôi muốn trình bày một số PPDH, kĩ thuật dạy học có ưu điểm trong việc phát huy tính tích cực học tập của HS (thường gọi là PPDH, kĩ thuật dạy học tích cực) có thể sử dụng để dạy kĩ năng sống cho HS. Học sinh trung học phổ thông trong quá trình dạy học các môn học và tổ chức HĐGD NGLL.

3. Phương pháp giảng dạy là gì?

Phương pháp giảng dạy (PPD) là một lĩnh vực rất phức tạp và đa dạng. Có nhiều quan niệm và quan điểm khác nhau về PPD. Trong văn bản này, phương pháp dạy học được hiểu là cách thức, cách thức hoạt động chung giữa giáo viên và học sinh, trong những điều kiện dạy học nhất định, nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

PPDH có ba mặt:

– Tầm vĩ mô là quan điểm về PPDH. Ví dụ: dạy học hướng vào người học, dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, v.v.

Quan điểm dạy học là định hướng chung về phương pháp hành động, bao gồm tổng hòa các nguyên tắc dạy học, cơ sở lý luận của lý luận dạy học, điều kiện tổ chức dạy học cũng như phương pháp dạy học cũng như vai trò của giáo viên và học sinh trong học tập. quá trình. . Quan điểm dạy học là định hướng chiến lược, chương trình và mô hình lý luận về phương pháp dạy học.

– Trình độ trung cấp là phương pháp dạy đặc thù. Ví dụ: đóng vai, thảo luận, nghiên cứu tình huống, nghiên cứu tình huống, trò chơi, v.v.

Ở khía cạnh này, khái niệm phương pháp dạy học được hiểu theo nghĩa hẹp, là những hình thức, cách thức hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm đạt được những mục tiêu học tập nhất định, phù hợp với nội dung và điều kiện học tập cụ thể.

Phương pháp dạy cụ thể mô tả khuôn mẫu hành động của giáo viên và học sinh.

Trong mô hình này, thường không có sự khác biệt giữa PPDH và PPDH. Các hình thức tổ chức hoặc xã hội (như dạy học theo nhóm) còn được gọi là phương pháp dạy học.

Cấp độ vi mô là nghệ thuật học tập. Ví dụ: kỹ thuật lập nhóm, kỹ thuật phân công, kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật lập biểu đồ, kỹ thuật trình bày, kỹ thuật giải câu đố, kỹ thuật hỏi chuyên gia, kỹ thuật hoàn thành nhiệm vụ, v.v.

Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của giáo viên trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình học tập.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu nhận xét môn học, học bạ lớp 1 chuẩn theo Thông tư 27

Phương pháp dạy học không phải là một phương pháp dạy học độc lập mà là một bộ phận cấu thành của phương pháp dạy học. Chẳng hạn, trong phương pháp thảo luận nhóm có các kỹ thuật dạy học như: kỹ thuật nhóm, kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật vẽ tranh, kỹ thuật xếp hình, v.v.

4. Một số phương pháp dạy học tích cực:

Thiên nhiên:

Dạy học theo nhóm còn được gọi với các tên gọi khác nhau như: Dạy học hợp tác, dạy học theo nhóm nhỏ, trong đó học sinh của một lớp được chia thành các nhóm nhỏ, trong một thời gian giới hạn mỗi nhóm tự túc nhiệm vụ. và sự hợp tác. Kết quả làm việc của nhóm sau đó được trình bày và đánh giá trước cả lớp.

Dạy học theo nhóm nếu tổ chức tốt sẽ phát huy được tính tích cực, trách nhiệm; phát triển năng lực hợp tác và giao tiếp của học sinh.

Quá trình thực hiện

Có thể chia quá trình dạy học theo nhóm thành ba giai đoạn cơ bản:

Một. Hoạt động cả lớp: Vào chủ đề và giao nhiệm vụ

– Giới thiệu chủ đề

– Giao nhiệm vụ cho nhóm

– Thành lập nhóm

b. nhóm làm việc

Chuẩn bị nơi làm việc

Kế hoạch làm việc

Thỏa thuận về quy tắc làm việc

Tiếp tục chọn nhiệm vụ

Lập báo cáo kết quả.

c. Làm việc chung cả lớp: Trình bày kết quả, đánh giá

– Các nhóm trình bày kết quả

– Đánh giá kết quả.

* Một số lưu ý

Có nhiều cách thành lập nhóm theo các tiêu chí khác nhau, không nên áp dụng một tiêu chí duy nhất trong suốt năm học. Số lượng học sinh/nhóm nên từ 4-6 học sinh.

Nhiệm vụ của các nhóm có thể giống nhau hoặc mỗi nhóm có thể nhận một nhiệm vụ khác nhau, liên quan đến một chủ đề chung.

Dạy học theo nhóm thường được áp dụng để khắc sâu, luyện tập, củng cố một chủ đề đã học hoặc cũng có thể là tìm hiểu một chủ đề mới.

Dạy nhóm thử nghiệm:

Chủ đề có phù hợp để dạy học nhóm không?

Các nhóm làm việc trên các nhiệm vụ giống nhau hay khác nhau?

Học sinh có đủ kiến ​​thức và điều kiện để làm việc nhóm không?

Làm việc nhóm nên được trình bày như thế nào?

Nên chia nhóm theo tiêu chí nào?

Cần tổ chức văn phòng, sắp xếp bàn ghế như thế nào?

Tham Khảo Thêm:  Cách xem ngày sinh nhật của bạn bè trên Facebook khi bị ẩn

5. Quan điểm về PPGD:

Có nhiều định nghĩa về PPDH, từ đó có nhiều cách phân loại tập hợp các PPDH. I. Định nghĩa của Lecne về phương pháp dạy học: “Dạy học sư phạm là một hệ thống tác động và tổ chức hoạt động nhận thức và thực tiễn của học sinh để học sinh nắm vững các thành phần và nội dung giáo dục. Để đạt được mục tiêu đã nêu”.

Đặc trưng của phương pháp dạy học là hướng vào mục tiêu, bản thân phương pháp dạy học đã có chức năng là công cụ.

Phương pháp dạy học cũng gắn liền với việc lập kế hoạch và tính liên tục của các hoạt động, hành động và thao tác nên chúng có tính cấu trúc.

Phương pháp dạy học có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu tố của quá trình học tập: phương pháp và mục tiêu; PP và nội dung; phương tiện PP và DH; PP và GQ. Đổi mới phương pháp dạy học không thể không tính đến các mối quan hệ này.

Phương pháp dạy học tích cực:

Điều 24.2 Luật Giáo dục xác định: “Giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; phát huy phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến ​​thức vào thực tế, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.

Để đạt được mức độ độc lập và sáng tạo trong nhận thức, giáo viên cần thường xuyên phát huy tính tích cực học tập ở học sinh: chuyển vị trí của học sinh từ bị động sang chủ động, từ đối tượng tìm kiến ​​thức sang hướng kiến ​​thức tìm kiếm để nâng cao hiệu quả học tập. Bất kỳ phương pháp nào nhằm thu hút học sinh tích cực học tập đều được coi là phương pháp dạy học tích cực.

6. Đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực:

– Dạy học thông qua hoạt động của học sinh

– Giảng dạy chú trọng phương pháp tự học

– Tăng cường học tập cá nhân kết hợp với học tập hợp tác

– Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinhCảm ơn bạn đã đọc bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 18 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *