Biểu tượng trên lá cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Hiệp hội các nước Đông Nam Á ra đời từ khá sớm nó đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế, chính trị của các quốc gia trong khu vực, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu biểu tượng của khu vực này

1. Biểu tượng quốc kỳ của Đông Nam Á là gì?

Quốc kỳ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là một trong những biểu tượng chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt: ASEAN). Lá cờ có biểu tượng chính thức của ASEAN trên nền màu xanh lam.

Lá cờ tượng trưng cho hòa bình, ổn định, đoàn kết và năng động của ASEAN. Bốn màu của lá cờ là: xanh, đỏ, trắng và vàng. Màu xanh tượng trưng cho hòa bình và ổn định. Màu đỏ tượng trưng cho động lực và lòng dũng cảm. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng.

Lá cờ ASEAN được biểu tượng bằng 10 nhánh lúa vì các nước trong khu vực Đông Nam Á chủ yếu là các nước nông nghiệp. Bó lúa 10 nhánh thể hiện ước mơ của những người sáng lập ASEAN về một ASEAN với sự tham gia của 10 nước Đông Nam Á, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị và đoàn kết. Hình tròn tượng trưng cho sự hợp nhất của 10 quốc gia Đông Nam Á.

2. Thiết kế cờ ASEAN:

Lá cờ có nền màu xanh, ở giữa là hình mười nhánh lúa được vẽ trong một vòng tròn màu đỏ, viền trắng.

Màu sắc của lá cờ được tiêu chuẩn hóa như sau:

cơ chế màu xanh da trời Màu đỏ Một màu trắng Màu vàng
Pantone Pantone 286 Màu đỏ Pantone 032 Quy trình Pantone màu vàng
CMYK C100-M60-Y0-K6 C0-M91-Y87-K0 C0-M0-Y0-K0 C0-M0-Y100-K0
RGB 34-85-158 227-49-49 255-255-255 248-244-0

Cờ ASEAN có tỷ lệ khung hình là 2:3. Hiến chương ASEAN mô tả kích thước của quốc kỳ như sau:

Cờ để bàn: 10 cm x 15 cm

Cờ trong phòng: 100 cm x 150 cm

Cờ xe: 20 cm x 30 cm

Cờ vuông: 200 cm x 300 cm

3. Ý nghĩa lá cờ ASEAN:

Lá cờ ASEAN thể hiện một ASEAN năng động, thống nhất, hòa bình và ổn định. Màu sắc của quốc kỳ bao gồm các màu xanh lam, đỏ, trắng và vàng, là các màu chủ đạo trên quốc kỳ của các quốc gia thành viên ASEAN.

Màu xanh tượng trưng cho hòa bình và ổn định. Màu đỏ tượng trưng cho sự năng động và dũng cảm. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết. Màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng.

Vòng tròn màu đỏ viền trắng thể hiện sự thống nhất của cộng đồng ASEAN. Hình ảnh bó lúa tượng trưng cho ước mơ của các thành viên sáng lập về một ASEAN bao gồm tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, gắn kết với nhau trong tình hữu nghị và đoàn kết.

Lá cờ ASEAN là biểu tượng cho sự thống nhất của các quốc gia thành viên theo các nguyên tắc và nỗ lực của ASEAN; nó là công cụ nâng cao nhận thức và đoàn kết cộng đồng ASEAN.

4. Hiệp hội các nước Đông Nam Á ra đời khi nào?

4.1. Hoàn cảnh ra đời:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 khi ngoại trưởng các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan ký Tuyên bố Bangkok thành lập ASEAN. Ngày 8 tháng 1 năm 1984, Brunei Darussalam được kết nạp vào ASEAN. Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 28 tháng 7 năm 1995 tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 28 tổ chức tại Brunei, trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN. Tháng 7 năm 1997, Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN. Campuchia gia nhập ASEAN vào tháng 4 năm 1999, hiện thực hóa ý tưởng thành lập Hiệp hội gồm 10 nước Đông Nam Á.

Một ASEAN bao gồm tất cả các nước Đông Nam Á đã góp phần xây dựng mối quan hệ mới giữa các nước thành viên về chất, trên cơ sở hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện và ngày càng chặt chẽ hơn trên cả bình diện song phương và đa phương. Ngày 8 tháng 8 đã được chọn là Ngày ASEAN. Hàng năm vào ngày này, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tổ chức Lễ Thượng cờ ASEAN và các hoạt động kỷ niệm khác.

4.2. Nguyên tắc làm việc:

Theo Điều 2 của Hiến chương ASEAN, ASEAN và các nước thành viên hoạt động theo các nguyên tắc sau:

1. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các quốc gia thành viên;

2. Chia sẻ cam kết và chia sẻ trách nhiệm trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực;

3. Không chiếm đóng, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hoặc các hành động khác dưới bất kỳ hình thức nào trái với luật pháp quốc tế;

4. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình;

5. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên ASEAN;

6. Tôn trọng quyền của các Quốc gia Thành viên quyết định vận mệnh của mình mà không bị can thiệp, lật đổ và ép buộc từ bên ngoài;

7. Tăng cường tham vấn về các vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của ASEAN;

8. Tôn trọng pháp quyền, quản trị tốt, các nguyên tắc dân chủ và quản trị hợp hiến;

9. Tôn trọng các quyền tự do cơ bản, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy công bằng xã hội;

10. Tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế mà các Quốc gia thành viên đã tham gia;

11. Không tham gia vào bất kỳ chính sách hoặc hoạt động nào, bao gồm cả việc sử dụng lãnh thổ của một quốc gia, bởi bất kỳ quốc gia thành viên ASEAN hoặc không phải thành viên ASEAN nào hoặc bởi bất kỳ quốc gia nào khác đe dọa quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hoặc ổn định chính trị và kinh tế của ASEAN các nước thành viên;

12. Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của người dân ASEAN, đồng thời nhấn mạnh các giá trị chung trên tinh thần thống nhất trong đa dạng;

13. Giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội với bên ngoài, đồng thời chủ động, sâu rộng, bao trùm và không phân biệt đối xử

14. Tuân thủ các nguyên tắc thương mại đa phương và các cơ chế dựa trên luật lệ của ASEAN để thực hiện hiệu quả các cam kết kinh tế, giảm dần và tiến tới xóa bỏ các rào cản trong liên kết. kinh tế khu vực, trong nền kinh tế định hướng thị trường

ASEAN hoạt động trên cơ sở Hiến chương ASEAN, có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh bao gồm hơn 800 cơ chế từ Cấp cao, Bộ trưởng, Quan chức cấp cao (SOM) và các cấp làm việc trên hầu hết các lĩnh vực hợp tác. của ASEAN. cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

4.3. Cơ cấu tổ chức:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á kể từ khi thành lập cho đến nay, cơ cấu tổ chức thường xuyên được sửa đổi để thích ứng với các hoạt động của Hiệp hội. Hiện nay, bộ máy điều hành của ASEAN được quy định như sau:

– Hội nghị cấp cao ASEAN (ASEAN Summit) là cơ quan quyền lực cao nhất của ASEAN với thành phần gồm những người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ các nước thành viên, họp thường kỳ hai năm một lần hoặc họp đột xuất, khi có những vấn đề cần thiết dưới cương vị Chủ tịch ASEAN.

– Hội đồng điều phối ASEAN (ASEAN Coordinating Council): đây là cơ quan có bộ trưởng ngoại giao của các nước thành viên ASEAN, họp ít nhất hai lần một năm để thực hiện một loạt nhiệm vụ liên quan đến tiêu chuẩn hóa thành phần. trang thiết bị phục vụ các cuộc họp cấp cao ASEAN và một số nhiệm vụ khác

– Hội đồng Cộng đồng ASEAN: cơ quan này bao gồm: Hội đồng Cộng đồng Chính trị – An ninh; Hội đồng Cộng đồng Kinh tế và Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội. Nhiệm vụ chính của các cơ quan này là triển khai các thỏa thuận hoặc quyết định cấp cao của ASEAN trong lĩnh vực phụ trách cũng như tăng cường hợp tác để hỗ trợ tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.

– Tổng thư ký và Ban thư ký ASEAN

– Ủy ban Đại diện Thường trực ASEAN

– Ủy ban các nước thứ ba của ASEAN và các tổ chức quốc tế

4.4. Vai trò của ASEAN:

ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với ổn định và phát triển của khu vực. Đặc biệt:

– ASEAN là nhân tố hết sức quan trọng góp phần bảo đảm hòa bình ở khu vực và trên thế giới. ASEAN luôn có sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước thành viên và sự tin cậy này càng được củng cố thông qua nhiều hoạt động, đặc biệt là việc duy trì tiếp xúc thường xuyên ở các cấp. Khả năng lãnh đạo. Bên cạnh đó, ASEAN đã tích cực thúc đẩy và phát huy tác dụng của các cơ chế bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực, khởi xướng việc thành lập Diễn đàn khu vực ASEAN nhằm tạo khuôn khổ cho hòa bình, an ninh khu vực. để ASEAN và các đối tác bên ngoài tham gia đối thoại và hợp tác về các vấn đề chính trị và an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương.

– ASEAN cũng đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng và bền vững kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, hợp tác với mục tiêu phát triển kinh tế vẫn là định hướng chính của ASEAN. Đồng thời, ASEAN cũng tích cực tăng cường hợp tác kinh tế – thương mại với các đối tác bên ngoài, nhất là với việc thành lập các khu vực thương mại tự do; coi trọng đẩy nhanh việc thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Có thể nói, hiện nay ASEAN đang có những đóng góp hết sức thiết thực vào sự tăng trưởng bền vững của kinh tế thế giới và trở thành đối tác kinh tế quan trọng của các quốc gia, khối kinh tế khác trên thế giới.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Biểu tượng trên lá cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thư ký là gì? Mẫu bản mô tả công việc vị trí thư ký Giám đốc?

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *