Chương trình giáo dục phổ thông Lịch sử và Địa lý Tiểu học

Chương trình môn Lịch sử và Địa lý đã tích hợp giáo dục lịch sử, địa lý và một số nội dung văn hóa, xã hội trong mối liên hệ không gian, thời gian.

1. Tóm tắt nội dung chương trình môn lịch sử, địa lý (tiểu học) trong chương trình giáo dục phổ thông mới:

Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Lịch sử và Địa lý cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. Chương trình này gồm 20 môn học và hoạt động, được dạy ở lớp 4 và lớp 5. Nội dung của môn học này gắn liền với các môn học khác như Đạo đức, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, v.v.

Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Lịch sử và Địa lý tiểu học được biên soạn nhằm giúp học sinh phát triển năng lực chuyên môn lịch sử, nắm vững kiến ​​thức cơ bản về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam một cách hoàn hảo.

Lịch sử và Địa lý là một trong những môn học bắt buộc được dạy ở lớp 4 và lớp 5 ở trường tiểu học. Nó được xây dựng dựa trên nội dung cốt lõi của các môn Tự nhiên và Xã hội được dạy ở các lớp 1, 2 và 3 và là môn học chính của môn Lịch sử và Địa lý ở cấp trung học cơ sở.

Chương trình môn Lịch sử và Địa lý được thiết kế trên cơ sở kế thừa và phát huy ưu điểm của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Nó chọn lọc những kiến ​​thức cơ bản, đơn giản về tự nhiên, dân cư, hoạt động kinh tế, lịch sử, văn hóa các vùng miền, Việt Nam và thế giới. Ngoài ra, còn giới thiệu những sự kiện, nhân vật lịch sử quan trọng, phản ánh những mốc son trọng đại trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nội dung môn học cung cấp khoa học, phù hợp với trình độ nhận thức, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh.

Chương trình môn Lịch sử và Địa lý đã tích hợp giáo dục lịch sử, địa lý và một số nội dung văn hóa, xã hội trong mối liên hệ không gian, thời gian. Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường và các giá trị nhân văn, gắn lý thuyết với thực tiễn, gắn nội dung giáo dục với thực tiễn nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển các năng lực đặc thù môn học (nhận thức khoa học lịch sử và địa lý; hiểu biết về lịch sử và địa lý; vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học) và các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung quy định trong Chương trình thạc sĩ. Chương trình cũng liên quan đến các môn học và hoạt động.

Tham Khảo Thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 1

Chương trình môn Lịch sử và Địa lý ở tiểu học chú trọng lựa chọn những nội dung phù hợp giúp phát triển năng khiếu, phẩm chất của học sinh thông qua các hoạt động học tập tích cực. Việc lựa chọn kiến ​​thức lịch sử không chỉ phụ thuộc vào giai đoạn lịch sử mà còn phản ánh những sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu cho một số vùng miền, một số giai đoạn lịch sử. Về mặt địa lý, các vùng được lựa chọn không chỉ dựa trên sự tương đồng về hình thể mà còn dựa trên vai trò lịch sử của vùng đất đó. Chương trình cũng chú trọng đến phương pháp tự học và học tập để học sinh không ngừng học hỏi và mở rộng kiến ​​thức.

Phương pháp giáo dục môn Lịch sử và Địa lý ở tiểu học khuyến khích phát huy vai trò chủ thể, chú trọng tính tích cực, chủ động, say mê và tư duy sáng tạo của học sinh. Chương trình cũng nhấn mạnh đến việc ứng dụng kiến ​​thức vào thực tế. Phương pháp giáo dục kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống (thuyết trình, đàm thoại,…) và phương pháp dạy học tích cực (thảo luận, tranh luận, đóng vai, dự án,…). Đồ dùng dạy học được sử dụng hợp lý, hiệu quả bao gồm các mô hình hiện vật, tranh, ảnh lịch sử, băng ghi âm lời nhân vật lịch sử, bản đồ, sơ đồ, số liệu thống kê. , so sánh, video, bảng tính với tài nguyên lịch sử và phần mềm học tập.

Chương trình Lịch sử và Địa lý ở Tiểu học chú trọng đến các phương pháp dạy học cho các môn học cụ thể. Trong môn Lịch sử, giáo viên tập trung vào kể chuyện và tường thuật. Chúng giới thiệu cho học sinh về lịch sử địa phương, quốc gia, khu vực và thế giới bằng cách kết hợp kiến ​​thức lịch sử cơ bản với các câu chuyện lịch sử. Điều này giúp học sinh có cơ hội hiểu khái niệm về thời gian và không gian, đọc các nguồn lịch sử đơn giản về các sự kiện và nhân vật lịch sử, đồng thời cải thiện tư duy và kỹ năng phân tích.

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp những bài thơ hay về an toàn giao thông

Đối với môn Địa lý, giáo viên sử dụng các tài liệu giảng dạy như sơ đồ, bản đồ, biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh, số liệu để giúp học sinh khám phá, quan sát thực địa. Các giáo viên cũng chú trọng sử dụng các phương pháp dạy học tích cực và chủ động cho học sinh, bao gồm thảo luận, đóng vai và dự án nghiên cứu, nhằm khơi dậy và nuôi dưỡng tính tò mò, ham muốn khám phá của học sinh đối với tự nhiên và đời sống xã hội. Nhờ đó, hình thành cho học sinh năng lực tự học và năng lực vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn.

Môn Lịch sử và Địa lý ở Tiểu học chú trọng tổ chức các hoạt động học tập giúp học sinh tự tìm tòi, khám phá. Rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng sách giáo khoa, tài liệu học tập, kỹ năng suy luận để tìm tòi, phát hiện tri thức mới, nâng cao khả năng phối hợp tự học với học nhóm. Họ cũng đa dạng hóa các hình thức tổ chức học tập và kết hợp học tập trên lớp với các hoạt động xã hội để giúp học sinh thực hành, trải nghiệm và tiếp xúc với thế giới khác.

Hay nhin nhiêu hơn: Chương trình giáo dục phổ thông tự nhiên và xã hội

2. Những nét mới của chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lý (cấp tiểu học):

2.1. nội dung:

2.3. Đánh giá kết quả:

Đánh giá kết quả giáo dục theo quan điểm phát triển năng lực ngày càng trở nên phổ biến. Điều này đòi hỏi đánh giá kết quả học tập phải tập trung vào khả năng vận dụng kiến ​​thức và tính sáng tạo trong các tình huống thực tế. Trong quá trình học, giáo viên cần ghi nhận sự tiến bộ của học sinh về kiến ​​thức, thái độ, kỹ năng và nhận thức. Hướng học sinh giải quyết các câu hỏi cụ thể liên quan đến cuộc sống hàng ngày cũng là một phương pháp hữu hiệu để đánh giá năng lực phát triển năng lực chuyên môn Sử, Địa của học sinh.

Để đánh giá kết quả giáo dục môn Lịch sử và Địa lý cần kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kỳ, đánh giá giáo viên – học sinh, đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình. Các công cụ đánh giá thích hợp nên được sử dụng để đảm bảo đánh giá toàn diện, công bằng và chính xác.

Tham Khảo Thêm:  Tóm tắt truyện ngắn Làng của Kim Lân ngắn gọn, đầy đủ nhất

Hay nhin nhiêu hơn: Chương trình giáo dục phổ thông tiên tiến ngành Mỹ thuật

3. Đánh giá chung kết quả dạy học môn Lịch sử và Địa lý ở Tiểu học:

Đánh giá kết quả giáo dục có vai trò cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác đáng về mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình, giúp định hướng hoạt động học tập. Để khuyến khích học sinh say mê học tập, tìm hiểu, khám phá các vấn đề liên quan đến môn học, hoạt động kiểm tra đánh giá cần giúp học sinh tự tin, sáng tạo, nỗ lực học tập và rèn luyện. Cơ sở của đánh giá là các yêu cầu về phẩm chất, năng lực được xác định trong chương trình giáo dục phổ thông và trong chương trình môn lịch sử, địa lý cấp tiểu học, chú trọng năng lực vận dụng kiến ​​thức, kĩ năng của học sinh, năng lực của học sinh trong các tình huống cụ thể .

Bên cạnh việc đánh giá kiến ​​thức, kỹ năng, cần tăng cường và thực hiện các biện pháp phù hợp đối với việc đánh giá thái độ học tập của học sinh. Cần chú trọng đánh giá sự hiểu biết của học sinh về lịch sử, địa lý của địa phương, vùng miền và đất nước; Hiểu biết cơ bản về thế giới và khả năng vận dụng kiến ​​thức lịch sử, địa lý để hiểu môi trường xung quanh và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Đánh giá môn Lịch sử và Địa lý cần kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kỳ, đánh giá định tính và định lượng, đánh giá của giáo viên và học sinh tự đánh giá, đánh giá của bạn học, đánh giá của phụ huynh và cộng đồng. Cần sử dụng các hình thức đánh giá khác nhau như đánh giá viết (tự luận, trắc nghiệm khách quan, đi thực tế, báo cáo kết quả cuộc họp,…), đánh giá thông qua vấn đáp. , thuyết trình và đánh giá thông qua quan sát (quan sát HS sử dụng đồ dùng dạy học,Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chương trình giáo dục phổ thông Lịch sử và Địa lý Tiểu học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Thầy cô có đề xuất gì để cải tiến quy trình tổ chức buổi sinh hoạt tổ chuyên môn và kế hoạch bài dạy trong video?

Giáo viên có đề xuất gì để cải thiện quy trình tổ chức hoạt động nhóm và giáo án video? Đây là câu hỏi trong bài bồi…

Gợi ý đáp án mô đun 4.0 (module 4) cấp THCS mới nhất

Đáp án gợi ý module 4.0 (module 4) THPT mới nhất Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Gợi ý đáp án mô đun 4.0 (module 4)…

Giáo án Đạo đức lớp 1 sách Cánh Diều mới nhất năm 2023

Giáo án Đạo đức tập 1 Cánh Kiều cả năm ngang dọc. Nhờ đó, giáo viên có thể dễ dàng tham khảo và soạn giáo án cho…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *