Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất

Chương trình giáo dục phổ thông Giáo dục thể chất là một bộ phận của giáo dục phổ thông và được thực hiện ở các trường phổ thông trong cả nước. Đây là bài viết về: Chương trình giáo dục phổ thông môn thể dục.

1. Đặc điểm môn học:

Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12 nhằm phát triển các phẩm chất, kỹ năng của học sinh. Môn học này tập trung trang bị cho học sinh kiến ​​thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng vận động, hình thành thói quen tập luyện, khả năng lựa chọn môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe và phát triển thể chất, đồng thời giúp học sinh có ý thức và trách nhiệm với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, thích nghi với điều kiện sống và sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Nội dung chính của môn học Thể dục là rèn luyện kỹ năng vận động và phát triển các tố chất thể chất cho học sinh thông qua chuỗi bài tập như: bài tập xây dựng đội ngũ, bài thể dục dưỡng sinh, trò chơi vận động, các môn thể thao và kỹ năng phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao .

Môn học Giáo dục thể chất được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Trong giai đoạn giáo dục cơ bản, môn học này giúp học sinh biết cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, hình thành thói quen tập thể dục nâng cao sức khỏe, phát triển các kỹ năng vận động cơ bản, các tố chất thể lực, sức bền làm cơ sở cho sự phát triển toàn diện. Học sinh được lựa chọn nội dung hoạt động thể thao phù hợp với thể lực của mình và khả năng đáp ứng của nhà trường.

Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, Giáo dục thể chất được thực hiện dưới hình thức các câu lạc bộ thể dục, thể thao.

Hay nhin nhiêu hơn: Chương trình phổ thông giáo dục phổ thông khoa học

2. Quan điểm xây dựng chương trình:

Chương trình Giáo dục thể chất đáp ứng đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, kế hoạch và định hướng giáo dục trong nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá, kết quả giáo dục đã được xác định trong Chương trình Thạc sĩ. Để xây dựng chương trình, các quan điểm sau đây được nhấn mạnh:

Tham Khảo Thêm:  Bài nghị luận Đây thôn Vĩ Dạ hay xuất sắc (học sinh giỏi)

Chương trình được xây dựng trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cập nhật những thành tựu của khoa học thể thao và khoa học sư phạm hiện đại, trong đó có các kết quả nghiên cứu về giáo dục học, tâm lý học. sinh lý học, phương pháp giáo dục thể chất và rèn luyện thể thao. Đồng thời tham khảo kinh nghiệm xây dựng chương trình của Việt Nam và các nước có nền giáo dục tiên tiến, kết hợp với kết quả phân tích thực tiễn giáo dục và điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam để đáp ứng sự đa dạng của đối tượng học sinh.

– Chương trình phù hợp với tâm sinh lý học sinh và các quy luật phát triển thể chất; tạo điều kiện khuyến khích tính chủ động, tiềm năng của học sinh thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục. đồng thời sử dụng các phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc điểm môn học, giúp hỗ trợ hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực ở học sinh.

– Chương trình Giáo dục thể chất mở, cho phép học sinh lựa chọn các hoạt động phù hợp với thể lực, nguyện vọng và khả năng tổ chức của nhà trường. Nó cũng tạo điều kiện cho nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện hiện tại và đặc điểm của từng địa phương.

Hay nhin nhiêu hơn: Chương trình giáo dục phổ thông khoa học tự nhiên

3. Mục tiêu của chương trình:

Chương trình giáo dục thể chất nhằm giúp học sinh hình thành kỹ năng chăm sóc sức khỏe, thói quen rèn luyện sức khỏe và phát triển các phẩm chất, kỹ năng để trở thành công dân phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, tinh thần, làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế và góp phần phát triển thể chất. sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, chương trình còn chú trọng đến việc phát hiện và khuyến khích các tài năng thể thao.

– Mục tiêu của chương trình được phân chia cho từng cấp học. Ở cấp tiểu học, mục tiêu giúp học sinh hình thành các kỹ năng vận động cơ bản, rèn luyện thói quen thể thao, tích cực tham gia các hoạt động phát triển các tố chất thể chất và phát hiện các tài năng thể thao.

– Ở cấp trung học, chương trình giúp học sinh tiếp tục phát triển các kỹ năng chăm sóc sức khỏe, vận động cơ bản, thói quen tập luyện và năng khiếu thể thao. Sinh viên được khuyến khích xây dựng lối sống lành mạnh, hòa đồng và có trách nhiệm, tự giác vận dụng những kiến ​​thức đã học để tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao và phát huy năng khiếu thể thao.

Tham Khảo Thêm:  Lời cầu nguyện và hướng dẫn cầu nguyện khi mở cửa hàng

– Ở cấp THPT, chương trình giúp học sinh lựa chọn môn thể thao phù hợp để rèn luyện thể chất, vận dụng kiến ​​thức để điều chỉnh lối sống, chế độ tập luyện, tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Học sinh được khuyến khích trang bị những phẩm chất như kỷ luật tự giác, tự tin, trung thực, dũng cảm, tinh thần hợp tác thân thiện và khát khao vươn lên.

Hay nhin nhiêu hơn: Chương trình phổ thông giáo dục phổ thông công nghệ

4. Yêu cầu phải đáp ứng:

1. Mục tiêu phẩm chất, năng lực chung:

Giáo dục thể chất giúp học sinh phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung phù hợp với từng cấp học, nội dung môn học đáp ứng yêu cầu của Chương trình thạc sĩ.

2. Yêu cầu đối với quyền hạn đặc biệt

Chương trình môn Thể dục giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực thể chất với các thành phần: năng lực chăm sóc sức khoẻ, năng lực vận động cơ bản, năng lực hoạt động thể chất.

Hay nhin nhiêu hơn: Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử và địa lý trung học phổ thông

5. Nội dung giáo dục:

TT Mạch nội dung khóa học Lớp học
Đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười 11 thứ mười hai
Đầu tiên đội hình X X X X X X
2 chuyển động cơ bản X X X X X X X X X
3 bài tập X X X X X X X X X
4 thể thao tự chọn X X X X X X X X X X X X
Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ và năm học X X X X X X X
TS kỳ/năm học 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Hay nhin nhiêu hơn: Tổng số tiết học của từng lớp trong chương trình giáo dục phổ thông

6. Phương pháp giáo dục:

1. Định hướng chung:

Giáo dục thể chất sử dụng phương pháp giáo dục tích cực và lấy học sinh làm trung tâm nhằm thúc đẩy khả năng tự giáo dục. Giáo viên có nhiệm vụ thiết kế, tổ chức, hướng dẫn, tham khảo và chỉ đạo các hoạt động thể dục cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động luyện tập, thực hành, trải nghiệm và phát triển năng lực thể chất của mình.

Các phương pháp giảng dạy khác nhau được sử dụng như trực quan, thực hành, chỉnh sửa, trò chơi, cạnh tranh, trình diễn và kết hợp với nguyên tắc đối xử với từng cá nhân và hạnh phúc của học sinh. Giáo viên sử dụng các thiết bị, đồ dùng phù hợp, ứng dụng công nghệ thông tin để tiết dạy sinh động, hiệu quả.

Tham Khảo Thêm:  Phong cách ngôn ngữ khoa học là gì? Phân loại và đặc trưng?

Các hình thức tổ chức dạy học khác nhau được áp dụng để cân đối giữa hoạt động nhóm, hoạt động nhóm nhỏ và hoạt động cá nhân. Tích hợp kiến ​​thức từ các môn học khác, bài hát, âm nhạc để tạo không khí sôi nổi, giúp học sinh yêu thích, hứng thú chơi thể thao. Mục tiêu của môn học là phát triển đồng thời các kỹ năng thể chất và các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung.

2. Định hướng về phương pháp hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung

a) Những phẩm chất chủ yếu được hình thành và phát triển thông qua tổ chức hoạt động dạy học. Giáo viên giúp học sinh rèn luyện tính trung thực, tình bạn và tinh thần đồng đội, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật tự giác, chăm chỉ học tập để phát triển cân bằng về thể chất và tinh thần. Những phẩm chất này cần thiết để trở thành công dân có trách nhiệm, lành mạnh, có văn hóa, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) Để hình thành và phát triển các năng lực chung, giáo viên sử dụng các phương pháp khác nhau. Để tự chủ, tự học, giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động nghiên cứu, khám phá, thu thập thông tin, lập kế hoạch và thực hiện các bài thực hành trong môn học Thể dục. Đối với khả năng giao tiếp và hợp tác, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh thường xuyên trao đổi, trình bày, chia sẻ và phối hợp thực hiện ý tưởng trong các bài thực hành, trò chơi và hoạt động thi đua. Đối với GQVĐ và sáng tạo, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh vận dụng kiến ​​thức đã học để phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp, biết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch GQVĐ một cách khách quan, trung thực, sáng tạo thông qua các hoạt động thực hành, trò chơi, hội thi linh hoạt vận dụng các phương pháp đào tạo.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán mới nhất năm 2023

Mẫu phiếu chi Là một tài liệu rất hữu ích giúp mọi người tiết kiệm thời gian và công sức. Dưới đây là các chi tiết để…

Giáo án Đạo đức lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đầu tiên. Bắt đầu: Cô giáo tổ chức cho cả lớp hát bài “Tay thơm bàn tay thơm” Giáo viên đặt câu hỏi cho cả lớp: Trong…

Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học mới nhất 2023

Phương pháp dạy học tích cực có thể áp dụng ở mọi cấp học, từ tiểu học đến đại học, không giới hạn trong nhà trường. Dưới…

Những bài văn nghị luận xã hội lớp 10 chọn lọc siêu hay

1. Bài văn nghị luận xã hội lớp 10 về lòng khoan dung: 1.1. Đề cương: – Khoan dung là gì? Khoan dung là một đức tính…

Mẫu giấy kẻ ô dùng tập viết tiếng Trung A4 PDF mới nhất

Mẫu Giấy Ca Rô PDF A4 Tiếng Trung Mới Nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Cách quay video màn hình cuộc họp trên Google Meet

Cách Quay Video Màn Hình Cuộc Họp Trong Google Meet là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *