Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh mới nhất

Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh mới nhất (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm tổng quan nội dung về chương trình giáo dục tiếng Anh ở bậc học phổ thông. Bài viết dưới đây sẽ tóm tắt Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh mới nhất. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

1. Đặc điểm môn học:

Trong chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12, môn Tiếng Anh là một trong những môn học bắt buộc và được coi là công cụ hỗ trợ giáo dục. Không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh mà còn đóng góp vào việc hình thành và phát triển các kỹ năng chung, giúp học sinh sống và làm việc hiệu quả hơn, học tập tốt hơn các môn học khác và phát triển suốt đời.

Mục tiêu chính của chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh là giúp học sinh rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp để phát triển năng lực giao tiếp. Các kỹ năng và kiến thức được hướng tới nhằm giúp học sinh đạt được yêu cầu quy định trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (được ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), với cấp độ đánh giá tương ứng là Bậc 1 cho học sinh kết thúc cấp tiểu học, Bậc 2 cho học sinh kết thúc cấp trung học cơ sở và Bậc 3 cho học sinh kết thúc cấp trung học phổ thông. Các kỹ năng và kiến thức được xây dựng trên cơ sở các đơn vị năng lực giao tiếp cụ thể, phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh có nội dung phản ánh những mục tiêu cơ bản trong Chương trình giáo dục phổ thông toàn diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Ở cấp tiểu học (lớp 3-5), môn Tiếng Anh giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, với sự tập trung vào kỹ năng nghe và nói. 

– Ở cấp trung học cơ sở, môn Tiếng Anh tiếp tục phát triển năng lực giao tiếp và tư duy, cùng với sự hiểu biết sâu rộng về văn hoá và xã hội các quốc gia trên thế giới và của dân tộc mình. 

– Ở cấp trung học phổ thông, môn Tiếng Anh giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh dựa trên nền tảng Chương trình Tiếng Anh của cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, cũng như trang bị kỹ năng học tập suốt đời để học tập và phát triển năng lực làm việc trong tương lai.

Xem thêm: Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên

2. Quan điểm xây dựng chương trình:

Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh được thiết kế để củng cố và phát triển năng lực giao tiếp của học sinh thông qua việc triển khai hệ thống chủ điểm và chủ đề. Học sinh sẽ được trang bị thêm nội dung của các môn học khác ở mức độ phù hợp và khả thi. Hoạt động học của học sinh được đặt làm trung tâm trong quá trình dạy học, giúp phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh. Chương trình cũng đảm bảo tính liên thông và tiếp nối giữa các cấp học, đồng thời linh hoạt và mềm dẻo để đáp ứng nhu cầu và điều kiện dạy học ở các địa phương khác nhau.

Xem thêm: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Công nghệ

3. Mục tiêu chương trình:

3.1. Mục tiêu chung:

Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh có mục tiêu giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. Ngoài ra, chương trình còn giúp học sinh hiểu biết về đất nước, con người và văn hoá của các quốc gia nói tiếng Anh, hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực cần thiết cho người lao động. 

3.2. Mục tiêu cấp tiểu học:

a. Mục tiêu của chương trình giáo dục Tiếng Anh cấp tiểu học là đào tạo học sinh:

Tham Khảo Thêm:  So sánh tiếng chim (Chí Phèo) và tiếng sáo (Vợ chồng A Phủ)

– Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp đơn giản thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tuy nhiên, chú trọng đến hai kỹ năng nghe và nói.

– Nắm được kiến thức cơ bản về tiếng Anh bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và có một số kiến thức sơ bộ về đất nước, con người và văn hoá của các quốc gia nói tiếng Anh và các quốc gia khác trên thế giới.

– Phát triển thái độ tích cực đối với việc học tiếng Anh, có tinh thần tự hào và yêu quý ngôn ngữ và văn hóa dân tộc của mình.

– Xây dựng được phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, từ đó tạo cơ sở cho việc học các ngôn ngữ nước ngoài khác trong tương lai.

b. Mục tiêu cấp trung học cơ sở

– Sau khi hoàn thành chương trình môn Tiếng Anh cấp trung học cơ sở, học sinh có thể:

– Sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đáp ứng các nhu cầu giao tiếp cơ bản và trực tiếp trong những tình huống gần gũi và thường nhật.

– Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; thông qua tiếng Anh, có những hiểu biết khái quát về đất nước, con người, nền văn hoá của các quốc gia nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới, đồng thời có hiểu biết và tự hào về những giá trị của nền văn hoá dân tộc mình.

– Có thái độ tích cực đối với môn học và việc học tiếng Anh, bước đầu biết sử dụng tiếng Anh để tìm hiểu các môn học khác trong chương trình giáo dục phổ thông.

– Hình thành và áp dụng các phương pháp và chiến lược học tập khác nhau để phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh trong và ngoài lớp học, quản lý thời gian học tập và hình thành thói quen tự học.

c. Mục tiêu cấp trung học phổ thông:

Sau khi hoàn thành chương trình Tiếng Anh ở cấp trung học phổ thông, học sinh sẽ có khả năng:

– Sử dụng tiếng Anh thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để đáp ứng các nhu cầu giao tiếp cơ bản và thiết thực trong các chủ đề quen thuộc như trường học, giải trí, nghề nghiệp, v.v.

– Phát triển kiến thức cơ bản về tiếng Anh bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; tăng cường hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa của các nước nói tiếng Anh và các quốc gia khác trên thế giới; đồng thời phản ánh giá trị nền văn hoá Việt Nam bằng tiếng Anh.

– Sử dụng tiếng Anh để cải thiện chất lượng học tập các môn học khác trong chương trình giáo dục phổ thông.

Xem thêm: Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lý THCS

4. Yêu cầu cần đạt:

4.1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung:

Chương trình giáo dục phổ thông Tiếng Anh đặt yêu cầu về các phẩm chất cốt lõi của một học sinh về tinh thần yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và các năng lực chung như tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát triển và nâng cao trình độ của mình.

4.2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù:

a. Cấp tiểu học

Sau khi hoàn thành môn Tiếng Anh cấp tiểu học, học sinh có thể đạt trình độ tiếng Anh Bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc được sử dụng tại Việt Nam. Họ có thể hiểu và sử dụng các cấu trúc quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và các từ vựng cơ bản để đáp ứng nhu cầu giao tiếp. Họ có khả năng giới thiệu bản thân và người khác, trả lời các thông tin cơ bản về bản thân như nơi ở, người thân, bạn bè, v.v. Họ cũng có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm và rõ ràng và sẵn sàng giúp đỡ.

Học sinh cũng sẽ học được những kiến thức ban đầu về đất nước, con người và văn hóa của một số nước nói tiếng Anh và các quốc gia khác trên thế giới. Họ sẽ tích cực hơn đối với việc học tiếng Anh, tự hào, yêu quý và trân trọng ngôn ngữ và văn hoá của dân tộc mình. Ngoài ra, họ sẽ phát triển các phẩm chất như yêu thương, tôn trọng bản thân, bạn bè, gia đình, môi trường, chăm chỉ và trung thực.

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp những ký tự đặc biệt Facebook đẹp, độc và lạ nhất

b. Cấp trung học cơ sở

Ở cấp tiểu học, sau khi hoàn thành môn học này, học sinh được kỳ vọng đạt được trình độ tiếng Anh Bậc 1 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh có khả năng hiểu và sử dụng các cấu trúc tiếng Anh quen thuộc trong giao tiếp hàng ngày, có thể tự giới thiệu và trả lời các thông tin về bản thân và người khác, và có khả năng giao tiếp đơn giản với những người nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ. Ngoài ra, môn Tiếng Anh còn giúp học sinh có hiểu biết sơ qua về đất nước, con người và nền văn hoá của các nước nói tiếng Anh và các quốc gia khác trên thế giới. Việc học này còn giúp phát triển các phẩm chất như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.

c. Cấp trung học phổ thông

Sau khi hoàn thành học phần Tiếng Anh ở trình độ trung học phổ thông, học sinh có thể đạt được trình độ tiếng Anh Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Điều này có nghĩa là học sinh có khả năng hiểu được các ý chính của một đoạn văn hoặc bài phát biểu chuẩn mực, liên quan đến các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, … Họ cũng có thể xử lý được hầu hết các tình huống phát sinh ở những nơi sử dụng tiếng Anh. Ngoài ra, học sinh có thể viết được các đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc quan tâm cá nhân. Họ cũng có khả năng miêu tả được các kinh nghiệm, sự kiện, ước mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình một cách ngắn gọn.

Thông qua việc học Tiếng Anh, học sinh được mở rộng kiến thức về đất nước, con người, nền văn hoá của các nước sử dụng tiếng Anh và các quốc gia khác trên thế giới. Họ cũng có hiểu biết về sự đa dạng của các nền văn hoá và tôn trọng sự khác biệt đó, đồng thời, họ cũng bắt đầu có khả năng phản ánh giá trị của nền văn hoá Việt Nam bằng Tiếng Anh. Việc học Tiếng Anh cũng giúp học sinh phát triển các phẩm chất như yêu đất nước, yêu con người, trung thực, nhân ái và có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Xem thêm: Tổng số tiết học của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông

5. Nội dung của hương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh:

Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh có nội dung dạy học được xây dựng theo một kết cấu đa thành phần, bao gồm các chủ điểm và chủ đề, các năng lực giao tiếp liên quan đến chủ điểm và chủ đề đó, cùng với danh mục kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Nội dung văn hoá cũng được tích hợp và lồng ghép vào hệ thống các chủ điểm và chủ đề.

Hệ thống chủ đề bao gồm:

a. Cấp tiểu học:

Chủ điểm Chủ đề
Em và những người bạn của em Bản thân

Những người bạn của em

Những việc có thể làm

Hoạt động hằng ngày

Hoạt động tương lai

Thói quen, sở thích

Em và trường học của em Trường học của em

Lớp học của em

Đồ dùng, phương tiện học tập

Thời khoá biểu và các môn học ở trường

Hoạt động học tập ở trường

Hoạt động ngoại khoá ở trường

Em và gia đình em Ngôi nhà của em

Phòng và đồ vật trong nhà

Thành viên trong gia đình

Ngoại hình, nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình

Hoạt động của các thành viên trong gia đình

Em và thế giới quanh em Đồ chơi của em

Động vật

Màu sắc yêu thích

Quần áo

Chỉ đường và biển chỉ dẫn

Mùa và thời tiết

Phương tiện giao thông

Tham Khảo Thêm:  Mở bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc cơ bản, nâng cao hay nhất

b. Cấp trung học cơ sở 

Chủ điểm Chủ đề
 Cộng đồng của chúng ta Ngôi trường của tôi

Sở thích

Những người bạn của tôi

Tuổi thiếu niên

Hoạt động trong thời gian rảnh rỗi

Môi trường địa phương

Dịch vụ cộng đồng

Di sản của chúng ta Kỳ quan và địa danh nổi tiếng

Lễ hội

Phong tục và tập quán

Thức ăn và đồ uống

Âm nhạc và mỹ thuật

Thế giới của chúng ta Các thành phố trên thế giới

Văn hoá của các quốc gia trên thế giới

Lễ hội

Giao thông

Các môn thể thao và trò chơi

Du lịch

Giải trí

Tầm nhìn tương lai Cuộc sống tương lai

Ngôi nhà mơ ước

Nghề nghiệp tương lai

Thế giới xanh

Bảo vệ môi trường

Truyền thông trong tương lai

Giải trí trong tương lai

 

c. Cấp trung học phổ thông

Chủ đề Chủ điểm
 Cuộc sống của chúng ta Cuộc sống gia đình

Khoảng cách thế hệ

Giải trí

Lối sống lành mạnh

Cuộc sống tự lập

Câu chuyện cuộc sống

Tốt nghiệp và chọn nghề

Xã hội của chúng ta Các vấn đề xã hội

Giáo dục

Phục vụ cộng đồng

Phương tiện truyền thông đại chúng

Bản sắc văn hoá

Việt Nam và các tổ chức quốc tế

Môi trường của chúng ta Bảo tồn di sản

Biến đổi khí hậu

Bảo tồn môi trường tự nhiên

Con người và môi trường

Môi trường xanh

Du lịch sinh thái

Tương lai của chúng ta Giáo dục trong tương lai

Học tập suốt đời

Trí tuệ nhân tạo

Tương lai của các thành phố

Sức khoẻ và tuổi thọ

Thế giới công việc

 

Xem thêm: Chương trình giáo dục phổ thông Lịch sử và Địa lý Tiểu học

6. Phương pháp giáo dục:

Phương pháp giáo dục chủ đạo trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh là đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp. Đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp cho phép sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau, nhấn mạnh vào việc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp của học sinh, vào khả năng sử dụng các quy tắc ngữ pháp để tạo ra các câu đúng và phù hợp thông qua các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp có những điểm tương đồng với đường hướng lấy người học làm trung tâm trong giáo dục học. Hai đường hướng chủ đạo này quy định lại vai trò của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy – học.

Xem thêm: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Ngữ Văn

7. Đánh giá kết quả giáo dục:

Đánh giá và kiểm tra là một phần quan trọng trong quá trình giảng dạy, giúp cung cấp phản hồi cho học sinh về năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của họ trong quá trình học tập. Việc này có thể giúp học sinh cải thiện và giáo viên cải tiến phương pháp giảng dạy một cách hiệu quả. Đánh giá nên được thực hiện dựa trên mục tiêu và nội dung dạy học của Chương trình, và theo các yêu cầu cần đạt cho từng kỹ năng giao tiếp ở từng cấp lớp. Đánh giá có thể được thực hiện bằng cách đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Việc đánh giá cuối cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nên dựa trên yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đánh giá có thể được thực hiện thông qua các hình thức khác nhau như định lượng, định tính và kết hợp giữa định lượng và định tính. Các loại hình kiểm tra, đánh giá nên phù hợp với phương pháp giảng dạy được sử dụng trong lớp học, bao gồm kiểm tra nói và viết dưới dạng tích hợp các kỹ năng và kiến thứCảm ơn bạn đã đọc bài viết Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Những câu chửi văn minh nhưng thấm thía và đầy sâu cay

Trong xã hội này, có rất nhiều người tự xưng là “bạn bè”, nhưng thực chất họ chỉ ăn lấy miệng mà chẳng đóng góp được gì….

Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn cách trình bày

Để bài viết thí nghiệm được hoàn hảo, ngoài việc có đề tài mới sáng tạo, nội dung hay, trình bày logic, khoa học thì còn cần…

Lời dẫn chương trình văn nghệ lễ hội truyền thống của làng

Hội làng là mô hình thu nhỏ bộ mặt làng xã người Việt; là sự kết tinh từ tâm hồn, trí tuệ đến bản lĩnh, nhân cách…

Bài thu hoạch BDTX Giáo viên mầm non theo Thông tư 12

Ngày 26/08/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non….

Nghị luận thuyết phục từ bỏ thói quen lạm dụng kháng sinh

Có thể nói thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Thuốc kháng…

Nhị thức là gì? Nhị thức bậc nhất là gì? Lý thuyết và bài tập?

Nhị thức bậc nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức. Dưới đây là các chi tiết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *