Đáp án trắc nghiệm, tự luận Hoạt động trải nghiệm Tiểu học

1. Hoạt động chăm sóc gia đình trong chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học có phạm vi hoạt động như thế nào?

2. Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là tên của một loại hoạt động trải nghiệm ở tiểu học?

3. Hãy liên hệ trình tự các bước trong quá trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.

Bắt đầu. Tìm ra. Luyện tập. Áp dụng, mở rộng

4. Phương pháp làm việc cộng đồng thuộc phương pháp tổ chức Loại hoạt động thực nghiệm nào?

5. Phát biểu “Hình thức tổ chức hoạt động hấp dẫn, lôi cuốn học sinh và rất có tác dụng tập hợp, giáo dục, rèn luyện, định hướng giá trị sống cho học sinh. Hình thức cạnh tranh này là giữa các cá nhân, nhóm hoặc nhóm tích cực làm việc để đạt được mục tiêu mong muốn bằng cách tìm ra ai là người chiến thắng” là tuyên bố về phương thức tổ chức nào dưới đây?

6. Đánh giá để cải thiện việc học tập thường diễn ra ở:

7. Chủ đề trải nghiệm trong đó yêu cầu học sinh nêu ý nghĩa của cảm xúc khi thực hiện hành vi lễ phép, cư xử yêu thương với bạn bè là chủ đề của mạch nội dung hướng tới:

8. Trong chủ đề hoạt động trải nghiệm, học sinh được yêu cầu tạo sản phẩm từ vật liệu tái chế (theo nhóm) và trình diễn trang phục từ vật liệu tái chế do nhóm sáng tạo. Trong trường hợp này, giáo viên nên sử dụng phương pháp giáo dục nào để thu hút sự tham gia của học sinh, để thúc đẩy các nhóm cố gắng và cạnh tranh với nhau?

9. Trong một chủ đề hoạt động trải nghiệm liên quan đến mạch nội dung của hoạt động hướng về gia đình, giáo viên cho học sinh chia thành từng cặp kể về những việc làm thể hiện sự quan tâm, yêu thương, tình cảm đối với những người thân; và thể hiện những cảm xúc tích cực khi giúp đỡ những người thân yêu. Giáo viên nên sử dụng phương pháp đánh giá nào để đánh giá hiệu suất của các cặp tốt hơn?

Câu hỏi và trả lời

10. Trong một đề tài thực nghiệm ở lớp 5, giáo viên tổ chức hoạt động giúp học sinh quyên góp tiền, lòng nhân ái và tinh thần. Để thu thập thông tin một cách tối ưu về kết quả học tập của học sinh này, giáo viên nên sử dụng phương pháp đánh giá nào?

Tham Khảo Thêm:  Khớp lệnh là gì? Các loại khớp lệnh và nguyên tắc khớp lệnh?

cục đágiá thông qua sản phẩm hoạt động

2. Nội dung câu hỏi 2 Hoạt động trải nghiệm chủ yếu:

1. Tên nào sau đây là tên của học liệu kỹ thuật số?

Video, phim

trang web

văn bản điện tử

2. Ứng dụng CNTT nào sau đây có thể được sử dụng để hỗ trợ soạn thảo và trình bày bài học?

Microsoft Powerpoint.

3. Giáo viên sử dụng loa để phát một bài hát về chủ đề bài học/bài học trên lớp. Vì vậy, giáo viên đã sử dụng:

Thiết bị công nghệ

4. Phương án nào sau đây là thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy và học?

5. Theo tài liệu đọc được thì Padlet là phần mềm hỗ trợ:

Quản lý lớp học và hỗ trợ sinh viên

6. Với yêu cầu đạt mục tiêu “Biết vẽ đẹp cảnh quan thiên nhiên ở địa phương” (Chương trình Trải nghiệm 2018 lớp 3), Học liệu số cần ưu tiên sử dụng:

ảnh, đoạn phim giới thiệu vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

7. Điền vào chỗ trống: ……………………… là công cụ thực hành dạy học rất đắc lực, hỗ trợ cho việc trình bày, hiển thị thông tin trong nội dung bài giảng, phục vụ đắc lực cho việc truyền đạt ý kiến ​​của giáo viên với học sinh, cũng như cũng như giúp đỡ giáo viên. và học sinh tương tác với nhau nhiều hơn trong học tập và các hoạt động giáo dục.

Máy chiếu đa chức năng.

8. Để thực hiện yêu cầu đạt yêu cầu của tiết “Biết nguyên nhân gây cháy để phòng tránh và biết cách thoát nạn khi có cháy” (Hoạt động trải nghiệm, lớp 5), giáo viên có thể sử dụng phần mềm nào sau đây để thiết kế video minh họa kẹp. ?

biên tập video

9. Trong quá trình dạy học trực tuyến, giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thường xuyên gửi thông tin, nhiệm vụ học tập đến học sinh:

ZALO

10. Giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm sau để tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh:

GOOGLE MET

3. Đáp án bài viết Hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học:

3.1. Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm bao gồm:

Câu hỏi: Các phương pháp tổ chức hoạt động thực nghiệm bao gồm: Phương pháp Khám phá, Phương pháp Thực nghiệm, Phương pháp Cam kết, Phương pháp Nghiên cứu. Mời các bạn lên ý tưởng tổ chức hoạt động cho học sinh tiểu học áp dụng đồng thời cả 4 phương pháp.

Tham Khảo Thêm:  Cách khôi phục bài viết đã ẩn trên Facebook trên mọi thiết bị

Phương pháp khám phá: tổ chức các hoạt động nhằm tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm thế giới tự nhiên, thực tế cuộc sống và công việc, giúp học sinh khám phá cái mới, học cách khám phá các vấn đề về môi trường xung quanh, phát huy cảm xúc tích cực và tình yêu đất nước.

Phương thức thử nghiệm tương tác: tổ chức các hoạt động tạo cơ hội cho học sinh trao đổi kinh nghiệm và thử nghiệm các ý tưởng như diễn đàn kịch, hội thảo, trò chơi, cuộc thi và các phương pháp tương tự khác.

Hình thức cam kết là tạo cơ hội để sinh viên mang lại giá trị cho xã hội bằng những đóng góp và cam kết thực tế của mình thông qua các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, công ích, tuyên truyền và các hình thức tương tự.

Phương pháp Nghiên cứu là tổ chức tạo cơ hội cho sinh viên tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học do được truyền cảm hứng từ trải nghiệm thực tế, đề xuất giải pháp cho các vấn đề.

3.2. Dựa vào đề cương, em rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân khi kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học?

Hỏi: Căn cứ vào nội dung chương trình và sự hiểu biết của giáo viên sau khi học Mô đun 3, anh (chị) rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân khi kiểm tra, đánh giá môn Hoạt động trải nghiệm ở cấp Tiểu học?

Bằng cách kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh, đánh giá của cộng đồng, giáo viên tổng hợp kết quả đánh giá. Dữ liệu đánh giá dựa trên thông tin thu thập được từ quan sát của giáo viên, tự đánh giá của học sinh, đánh giá của bạn bè, nhận xét của cha mẹ học sinh và cộng đồng; thông tin về số giờ (số lần) tham gia các hoạt động thực nghiệm (hoạt động tập thể, hoạt động thực nghiệm thường xuyên, hoạt động phục vụ xã hội và cộng đồng, hoạt động hướng nghiệp,

Tham Khảo Thêm:  Lời cảm tạ sau tang lễ Công giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành

Kết quả đánh giá đối với mỗi học sinh là kết quả đánh giá phẩm chất, năng lực thường xuyên, định kỳ và có thể chia thành một số mức để xếp loại. Kết quả đánh giá hoạt động thực nghiệm, trải nghiệm, định hướng nghề nghiệp được ghi vào học bạ của học sinh (tương đương một khóa học).

3.3. Hoạt động trải nghiệm có mối quan hệ như thế nào với chương trình giáo dục phổ thông?

Hỏi: Theo ông, hoạt động trải nghiệm và Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 có mối liên hệ như thế nào? Vui lòng cung cấp một lời giải thích cụ thể cho câu trả lời của bạn.

Chương trình hoạt động măng non nằm trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018, có sự thống nhất về mục tiêu giáo dục, phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá.

3.4. Theo em hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học có ý nghĩa như thế nào:

Hỏi: Em hiểu như thế nào về kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học? Anh/chị thấy những thuận lợi và khó khăn gì khi thiết kế kế hoạch giáo dục cho hoạt động trải nghiệm ở đơn vị nơi anh/chị công tác?

Đó là bản dự thảo về tất cả các môn học, chủ điểm và các hoạt động sẽ diễn ra trong một năm học. Bao gồm các nội dung như: đặc điểm tình hình, mục tiêu năm học, nhiệm vụ, mục tiêu và biện pháp thực hiện. Do chương trình có tính chất mở nên trong quá trình chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động ngoài trời, việc học sinh có kỹ năng phân tích mục tiêu, nội dung trải nghiệm, yêu cầu cần đạt là rất quan trọng. Quan trọng. Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám đốc và lãnh đạo địa phương. Khó khăn: Chọn địa điểm, tổ chức hoạt động ngoại khóa.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm, tự luận Hoạt động trải nghiệm Tiểu học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *