Đề thi cuối học kì 2 môn Địa lý lớp 9 có đáp án năm 2023

Câu hỏi 1: Miền nào có diện tích nhỏ nhất trong các miền sau: (0,25 điểm)

A. Đông Nam Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Tây Nguyên.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

câu 2: Loại đất nào chiếm diện tích nhỏ nhất vùng Đông Nam Bộ: (0,25 điểm)

A. Đất đỏ vàng.
C. Đất phù sa.
B. Đất bazan.
D. Đất xám bạc màu phù sa cổ.

Câu 3: Năm 2003, khu vực nào có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất: (0,25 điểm)

A. Đồng bằng sông Hồng
C. Tây Nguyên.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đông Nam Bộ

A. Cát Bà.
B. Côn Đảo.
C. Phú Quý.
D. Phú Quốc.

câu hỏi 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (……………) sao cho đúng: (1 điểm)

Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích…………………….. km2 dân số……………………………………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………….. Phía bắc giáp với…………………… và phía tây nam giáp…………… …………..

câu hỏi 1: Theo tôi Vì sao đông nam bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển? (2 điểm)

câu 2: Nêu một số nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển và hải đảo ở nước ta? Hậu quả của việc giảm này là gì? (2 điểm)

câu 3: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

câu 4Ý D (0,25 điểm)

Câu 5: Điền từ thích hợp (……………) sao cho đúng: (1 điểm – Mỗi từ đúng được 0,25 điểm)

1. 39 734

2.16.7

3. Campuchia

4. Vịnh Thái Lan

Câu 6: Nối ý ở cột A với ý đúng ở cột B: (1 điểm – 0,25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng)

1- b (0,25 điểm)

2- đ (0,25 điểm)

3- a (0,25 điểm)

4- c (0,25 điểm)

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển vì:

– Biển ấm, ngư trường rộng, nguồn hải sản phong phú -> Khai thác hải sản phát triển.

(0,5 điểm)

– Gần đường biển quốc tế -> Vận chuyển đường biển. (0,5 điểm)

– Thềm lục địa nông, rộng, giàu tiềm năng khí đốt -> Khai thác dầu khí ở thềm lục địa. (0,5 điểm)

Tham Khảo Thêm:  Cách đăng nhập và sử dụng web tập huấn taphuan.csdl.edu.vn

– Bãi biển, di tích lịch sử (Côn Đảo) -> Phát triển du lịch biển đảo. (0,5 điểm)

Câu 2: (2 điểm)

Một. Lý do. (1 điểm)

– Sử dụng không có tiêu chí. (0,25 điểm)

– Các chất độc hại từ bờ biển theo nước sông ra biển (Ô nhiễm biển)

(0,5 điểm)

– Hoạt động vận tải hàng hải. (0,25 điểm)

b. Hậu quả. (1 điểm – mỗi câu 0,5 điểm)

– Suy giảm tài nguyên sinh vật biển.

– Chúng ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng của các khu du lịch biển.

Câu 3: (3 điểm)

Một. Tính tỉ trọng sản lượng thủy sản của ĐBSCL so với cả nước qua các năm (Cả nước = 100%). (0,5 điểm)

Hay nhin nhiêu hơn: Đề thi cuối học kì 2 môn Sử lớp 9 năm 2023 có đáp án

3. Đề thi cuối học kì 2 môn Địa lý lớp 9 có đáp án năm 2023 câu 2:

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Chọn đáp án đúng trong các câu sau (mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)

Câu hỏi 1. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A.Tây Ninh
B.An Giang
C.Long An
D. Đồng Nai

câu 2. Vùng Đông Nam Bộ có diện tích 23.550 km vuông. Năm 2002, dân số là 10,9 triệu người. Vậy mật độ dân số là gì?

A. 364 người/km2
B. 436 người/km2
C. 463 người/km2
D. 634 người/km2

Câu 3. Giá trị sản lượng công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh được tính

A. Chiếm khoảng 30% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
B. khoảng 40% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
C. khoảng 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
D. khoảng 55% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.

câu 4.Đông Nam Bộ ngành sử dụng nhiều lao động chính là

A. ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu
B. sản phẩm điện và cơ khí
C. vật liệu xây dựng và công nghiệp hóa chất
D. công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và dệt may

câu hỏi 5. Tại ĐBSCL, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao

A. chế biến lương thực, thực phẩm.
B. Vật liệu xây dựng.
C. sản xuất vật liệu xây dựng.
D. cơ khí nông nghiệp.

Câu 6. Điền vào chỗ trống các cụm từ sau: mưa tập trung theo mùa, nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, nóng ẩm:

Tham Khảo Thêm:  Top 6 bài cảm nhận về nhân vật chị Dậu hay chọn lọc

Khí hậu Đông Nam Bộ có đặc điểm là…………………….(1) và……………(2)

2. MỤC TIÊU: (7,0 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm) Ngành dịch vụ của Đông Nam Á dựa trên những điều kiện thuận lợi nào?

Câu 2. (2,5 điểm) Chứng minh ĐBSCL là vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước?

Câu 3. (2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu: Sản lượng thủy sản ĐBSCL (nghìn tấn)

1995 2000 2002
Đồng bằng sông Cửu Long 819.2 1169.1 1354,5
quốc gia 1584,4 2250,5 2647.4

Một. Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

b. Để lại bình luận

Trả lời:

CÂU Đầu tiên 2 3 4 5
Hồi đáp BỎ hoặc một cách dễ dàng hoặc

Câu 6.

(Đầu tiên) – cận xích đạo, nóng ẩm (0,25 điểm);

(2) – mưa tập trung theo mùa (0,25 điểm)

2. MỤC TIÊU: (7,0 điểm)

Câu hỏi 1. (2,5 điểm) Ngành dịch vụ của Đông Nam Á phát triển trên cơ sở các điều kiện thuận lợi:

– Vùng Đông Nam Bộ có TP.HCM là trung tâm vùng du lịch phía Nam… (0,5 điểm)

– Đông Nam Bộ có lợi thế về vị trí địa lý, có nhiều nguồn lực để phát triển các hoạt động kinh tế – dịch vụ biển… (0,5 điểm)

– Cơ sở hạ tầng kinh tế mạnh mẽ (khách sạn, khu vui chơi)….(0,5 điểm)

– Nhiều ngành kinh tế phát triển mạnh… (0,5 điểm)

– Là nơi tập trung đông người; thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài vào trong nước … (0,5 điểm)

Câu 2. (2,5 điểm)

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực chính của cả nước

– Diện tích và sản lượng lúa chiếm 51% cả nước. Lúa được trồng ở khắp các tỉnh đồng bằng (0,5 điểm)

– Bình quân lương thực đầu người của vùng đạt 1066,3kg/người, gấp 2,3 lần cả nước năm 2002. Vùng ĐBSCL trở thành vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta. (0,5 điểm)

– Đồng bằng sông Cửu Long cũng là vùng trồng cây ăn trái lớn nhất cả nước với nhiều loại trái cây nhiệt đới: Xoài, Dừa, Cam, Bưởi. (0,5 điểm)

– Chăn nuôi vịt cũng rất phát triển. Vịt được nuôi chủ yếu ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh (0,5 điểm)

– Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của vùng chiếm hơn 50% cả nước, các tỉnh tăng nhiều nhất là Kiên Giang và Cà Mau. Nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm, cá xuất khẩu đang phát triển mạnh (0,5 điểm)

Câu 3. (2 điểm)

Một. Vẽ biểu đồ:(1 điểm)

b. Nhận xét: (1 điểm)

– Sản lượng thuỷ sản cả nước và ĐBSCL từ 1995 đến 2002 tăng 1,7 lần (0,5 điểm)

– Trong tổng sản lượng thủy sản của cả nước, ĐBSCL luôn chiếm tỷ trọng lớn, 51,7% năm 1995 và 51,1% năm 2002. (0,5 điểm)

Hay nhin nhiêu hơn: Đề thi cuối học kì 2 môn GDCD lớp 9 có đáp án 2023

4. Yêu cầu cần đạt để học tốt môn địa lý lớp 9:

Kiến thức

– Trình bày và giải thích đặc điểm dân cư nước ta; Nguyên nhân và hậu quả ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.

– Trình bày và giải thích đặc điểm phân bố dân cư nước ta.

– Trình bày và giải thích đặc điểm của nguồn lao động và người sử dụng lao động. DS áp lực giải quyết công việc.

Kỹ năng.

– Vẽ và phân tích biểu đồ dân số, mật độ dân số các vùng, dân số thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta, bảng số liệu cơ cấu dân số Việt Nam.

– Phân tích, so sánh tháp dân số nước ta.

– Sử dụng bản đồ, lược đồ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để xác định sự phân bố dân cư và các đô thị ở nước ta và tác động của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

– Phân tích biểu đồ và bảng số liệu về cơ cấu việc làm theo thành thị, nông thôn, ngành nghề và thành phần kinh tế.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi cuối học kì 2 môn Địa lý lớp 9 có đáp án năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Bài văn tả đồ chơi robot mà em yêu thích nhất hay chọn lọc

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *