Đề thi cuối học kì 2 môn GDCD lớp 6 có đáp án năm 2023

Giáo dục công dân là một môn học quan trọng trong hệ thống giáo dục, vì nó cung cấp cho học sinh những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những công dân có trách nhiệm. Dưới đây là bài viết về: Đề thi học kỳ 2 lớp 6 của DPDSH có đáp án năm 2023.

1. Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 môn ĐDSH 2023:

1.1. Phần đố vui:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất?

Câu hỏi 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (….):…………… là quyền lợi cơ bản mà công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ.

A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.

B. Quyền cơ bản của công dân.

C. Quốc tịch.

D. Hiến pháp.

Câu 2: Nội dung nào sau đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam?

A. Quyền bình đẳng giới.

B. Quyền được học tập.

C. Quyền có việc làm.

D. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 3: Quyền nào sau đây thuộc quyền kinh tế của công dân Việt Nam?

A. Quyền bình đẳng giới.

B. Quyền được học tập.

C. Quyền có việc làm.

D. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 4: Quyền của trẻ em là gì?

A. Các nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có, khách quan của trẻ em được công nhận và bảo vệ.

B. Đây là những quy định bắt buộc trẻ phải tuân theo và không được vi phạm.

C. Nhu cầu cơ bản của trẻ em.

D. Những điều trẻ em cần làm để phát triển toàn diện.

Câu 5: Trẻ em được tiêm chủng miễn phí thể hiện quyền nào sau đây?

A. Quyền được chăm sóc, trồng trọt để phát triển.

B. Quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

C. Quyền được sống cùng cha mẹ.

D. Quyền được giải trí, tiêu khiển.

Câu 6: Những nhóm quyền nào bao gồm những quyền cơ bản của trẻ em?

A. Nhóm quyền: được tồn tại, được bảo vệ, được phát triển và được tham gia.

B. Nhóm quyền: sinh tồn, học tập, phát triển, vui chơi.

C. Nhóm quyền: được sống còn, được bảo vệ, vui chơi và phát triển.

D. Nhóm quyền: sinh tồn, vui chơi, giải trí và phát triển.

1.2. Phần tự luận:

câu 7 (3 điểm): Trẻ em có những quyền gì? Trẻ em có những nhóm quyền cơ bản nào? Ý nghĩa của các quyền cơ bản của trẻ em?

Câu 8: (2 điểm) Trong giờ ra chơi, bạn N nhặt được cuốn sổ lưu bút bị ai ném vào người. N rất tò mò nên đã mở ra xem trên đó viết gì. Hành vi của N đã vi phạm những quyền cơ bản nào của công dân? Tại sao?

Câu 9: (2 điểm) Viết những việc em sẽ làm để thực hiện tốt hơn quyền và bổn phận của trẻ em trong thời gian tới.

Hay nhin nhiêu hơn: Đề thi cuối học kì 2 môn Vật Lý lớp 6 có đáp án 2023

2. Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn GDPT lớp 6 năm 2023:

Phần tự luận:

câu 7

– Trẻ em có những quyền gì?

+ Quyền trẻ em là những nhu cầu và lợi ích tự nhiên của trẻ em được công nhận và bảo vệ. Đây là một khái niệm quan trọng để bảo vệ trẻ em và tôn trọng sự phát triển toàn diện của trẻ.

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm ngắn gọn nhất

+ Quyền trẻ em còn thể hiện sự quan tâm, tôn trọng của cộng đồng quốc tế đối với trẻ em và là cơ sở pháp lý để bảo vệ các quyền và lợi ích của trẻ em.

– Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em 1989

+ Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989 quy định rõ các quyền cơ bản của trẻ em. Vì vậy, trẻ em có tổng cộng 4 nhóm quyền, bao gồm: quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển và quyền được tham gia.

– Hiểu biết về các quyền cơ bản của trẻ em

+ Quyền trẻ em có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường yêu thương, hạnh phúc.

+ Ngoài ra, tôn trọng và bảo vệ quyền trẻ em còn giúp mỗi cá nhân hiểu rõ và bảo vệ quyền của chính mình, đồng thời tôn trọng quyền của người khác.

+ Trẻ em cũng phải thực hiện bổn phận và tôn trọng quyền của các trẻ em khác, học tập, lao động tốt, yêu thương gia đình, đồng bào, đất nước.

Câu 8:

Hành vi của N đã vi phạm một trong những quyền cơ bản của công dân, đó là quyền được pháp luật bảo hộ trong việc gửi, nhận thư điện tử, điện tín, sử dụng điện thoại.

Câu 9:

Sau đây là những việc em sẽ thực hiện để thực hiện tốt hơn quyền và bổn phận của trẻ em trong thời gian tới:

– Kính trọng, yêu quý, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

– Tôn trọng và tử tế với giáo viên và những người lớn khác trong cộng đồng.

– Thể hiện tình yêu thương, đoàn kết với bạn bè và trẻ nhỏ.

– Giúp đỡ các đối tượng khó khăn như người già yếu, người khuyết tật, tàn tật và những người gặp khó khăn trong cuộc sống, tùy theo khả năng của mình.

Hay nhin nhiêu hơn: Đề thi cuối học kì 1 môn Sinh học lớp 6 có đáp án 2023

3. Đề thi cuối học kì 2 môn GDCD lớp 6 có đáp án hay nhất năm 2023:

Phần 1 Câu đố

Câu hỏi 1: Công dân là người

A. một ngôi làng.

B. một đất nước.

C. một tỉnh.

D. một đường tròn.

câu 2: Công dân là công dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định

A. quy định của pháp luật.

B. do người khác cho.

C. mua và bán nó.

D. nền giáo dục mà anh ta có.

Câu 3: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội?

A. Việc bí mật lập di chúc thừa kế.

B. Lựa chọn giao dịch dân sự.

C. Tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

D. Tìm hiểu loại hình dịch vụ.

Câu 4: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội?

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội chi bộ Đảng mới nhất

A. Hỗ trợ người già neo đơn

B. Tham gia bảo vệ Tổ quốc

C. Chọn loại bảo hiểm

D. Từ bỏ quyền thừa kế tài sản

Câu 5: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội?

A. Tự chuyển giao quyền nhân thân

B. Nộp thuế theo quy định.

C. Chia sẻ bí mật gia đình.

D. Xuất bản gia phả của dòng họ.

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng trong việc hưởng các quyền?

A. sử dụng ngôn ngữ và chữ viết của riêng họ.

B. thực hiện chính sách tương trợ.

C. thay đổi cơ chế quản lý.

D. tham gia quản lý xã hội.

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng trong việc hưởng các quyền?

A. có nơi cư trú hợp pháp

B. trung thành với Tổ quốc.

C. thực hiện nghĩa vụ quân sự.

D. Nộp thuế theo quy định.

Câu 8: Những quyền lợi cơ bản mà trẻ em được hưởng và được nhà nước bảo vệ là nội dung khái niệm

A. Quyền cơ bản của trẻ em.

B. Trách nhiệm cơ bản của trẻ em

C. Bổn phận cơ bản của trẻ em.

D. Nghĩa vụ cơ bản của trẻ em.

câu 9: Quyền được sống và được đáp ứng những nhu cầu cơ bản để tồn tại là một bộ phận của nhóm quyền

A. Sự tham gia của trẻ em.

B. bảo vệ trẻ em.

C. sự sống còn của trẻ em.

D. sự phát triển của trẻ em.

Câu 10: Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và Luật trẻ em 2016. Theo đó, các quyền cơ bản của trẻ em được chia thành bao nhiêu nhóm cơ bản?

A. Ba nhóm cơ bản.

B. Bốn nhóm cơ bản.

C. Sáu nhóm cơ bản.

D. Mười nhóm cơ bản.

Câu 11: Các quyền được bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bỏ mặc, bóc lột và xâm hại thuộc nhóm quyền.

A. Sự sống còn của trẻ em.

B. sự phát triển của trẻ em.

C. sự tham gia của trẻ em.

D. bảo vệ trẻ em.

Câu 12: Quyền nào sau đây không thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em?

A. Quyền sinh sản.

B. Giám hộ.

C. Quyền được chăm sóc sức khỏe.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Phần 2 Tiểu luận

câu hỏi 1 (3,0 điểm): Em hiểu thế nào là quyền cơ bản của công dân?. Kể tên một số quyền cơ bản mà công dân Việt Nam được hưởng.

câu 2 (3,0 điểm): Năm nay Nga học lớp 6, em trai học lớp 8. Ngay từ khi sinh ra, chị Nga và em trai đã được bố mẹ đưa đi tiêm phòng đầy đủ, khám và điều trị mỗi khi ốm đau. Hai anh em được bố mẹ nấu cho những bữa ăn lành mạnh hàng ngày. Đến tuổi đi học, bố mẹ đưa hai anh em đến trường và tạo mọi điều kiện cho hai anh em ăn học. Bố mẹ cũng rất quan tâm đến em trai, tạo điều kiện để em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, được kết bạn với bạn bè cùng trang lứa.

Tham Khảo Thêm:  Đền ông Hoàng Bảy ở đâu? Đi lễ ông Hoàng Bảy cầu xin gì?

Quyền trẻ em nào được đề cập trong trường hợp trên?

câu 3 (1 điểm): Trên đường đi làm về, bác Nga phát hiện một cháu bé sơ sinh ở gốc đa đầu làng. Thấy bé khóc, đói, không có người chăm sóc, người bác đã đưa bé về nhà, làm thủ tục nhận con nuôi và đặt tên là Bình An.

Câu hỏi: Theo bạn, Bình An có quốc tịch Việt Nam không? Tại sao?

Đáp án đề thi học kì 2 sách CTST giáo dục công dân lớp 6

Phần 1 Câu đố

CÂU Đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười
Hồi đáp BỎ hoặc BỎ BỎ hoặc hoặc hoặc BỎ
CÂU 11 thứ mười hai
Hồi đáp một cách dễ dàng một cách dễ dàng

Phần 2 Tiểu luận

Câu hỏi 1:

Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ. Ở Việt Nam, các quyền này bao gồm: quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, quyền bí mật đời tư của cá nhân và gia đình, quyền bầu cử và ứng cử, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quyền quyền bình đẳng, tự do. tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do kinh doanh…

Câu 2:

Trong trường hợp trên, quyền của trẻ em bao gồm:

– Quyền được chăm sóc sức khỏe: Nga và em trai được bố mẹ tiêm phòng đầy đủ và được chăm sóc khi ốm đau.

– Quyền nuôi con: Hai anh em được bố mẹ chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng.

– Quyền được học tập: Bố mẹ đưa hai anh em đến trường và tạo mọi điều kiện để hai anh em được học hành.

– Quyền được vui chơi, giải trí: Nga và em trai cũng được cha mẹ quan tâm, cho tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh.

– Quyền tham gia: Hai anh em được giao lưu, kết bạn với những người bạn cùng trang lứa.

Câu 3:

Theo tôi, bé Bình An sẽ có quốc tịch Việt Nam. Điều này được chế tài trong Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, cụ thể Điều 18 quy định trẻ sơ sinh hoặc trẻ em bị bỏ rơi được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không xác định rõ cha, mẹ sẽ được nhập quốc tịch Việt Nam.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi cuối học kì 2 môn GDCD lớp 6 có đáp án năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Những câu chửi văn minh nhưng thấm thía và đầy sâu cay

Trong xã hội này, có rất nhiều người tự xưng là “bạn bè”, nhưng thực chất họ chỉ ăn lấy miệng mà chẳng đóng góp được gì….

Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn cách trình bày

Để bài viết thí nghiệm được hoàn hảo, ngoài việc có đề tài mới sáng tạo, nội dung hay, trình bày logic, khoa học thì còn cần…

Lời dẫn chương trình văn nghệ lễ hội truyền thống của làng

Hội làng là mô hình thu nhỏ bộ mặt làng xã người Việt; là sự kết tinh từ tâm hồn, trí tuệ đến bản lĩnh, nhân cách…

Bài thu hoạch BDTX Giáo viên mầm non theo Thông tư 12

Ngày 26/08/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non….

Nghị luận thuyết phục từ bỏ thói quen lạm dụng kháng sinh

Có thể nói thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Thuốc kháng…

Nhị thức là gì? Nhị thức bậc nhất là gì? Lý thuyết và bài tập?

Nhị thức bậc nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức. Dưới đây là các chi tiết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *