Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 có đáp án năm 2023

Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức các dạng bài tập ôn thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu chuẩn các mức độ đề thi giúp các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

1. Làm thế nào đạt điểm cao môn lịch sử?

Để đát điểm cao trong cách kì thi môn lịch sử bạn có thế áp dụng các cách sau đây:

Thứ nhất: Khi cầm đề thi môn lịch sử bạn nên đọc hết qua tất cả các câu hỏi và đáp án có trong đề thi, sau đó tiến hành phân tích và xử lý nhanh những yêu cầu của đề đã cho. Khi tiến hành làm bài câu hỏi nào dễ nên làm trước, khó sẽ “chiến đấu” sau, không cần làm theo thứ tự của đề bài đã cho.

Thứ hai: Khi tiến hành làm bài thi môn lịch sử bạn cần phải đọc thật kỹ yêu cầu của đề bài đã cho sau đó tìm ra “từ khóa” chính, nếu cần thiết thì có thể dùng bút chì khoanh tròn “từ khóa” đây là cách dễ dàng nhất giúp bạn có thể chọn ra đáp án có độ chính xác nhất giúp cho bạn không bị đi lạc đề so với bài đã cho.

Thứ ba: Theo cấu trúc của bài thi thì thời gian làm bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử là 50 phút với 40 câu hỏi nên bạn cần phải có sự tính toán khả năng từ “chậm và chắc” sang “chậm” thành “nhanh”. Tuy nhiên, bạn cần có sự lưu ý và đọc thật kỹ câu hỏi và phương án trả lời điều này không có nghĩa là bạn đang có sự chần chừ do dự.

Thứ tư: Khi làm một câu hỏi trong trường hợp bạn không nhớ chính xác câu trả lời thì thay vì đoán mò hoặc khoanh bừa thì bạn nên áp dụng phương pháp loại trừ. Phương pháp loại trừ là cách tốt nhất đối với trường hợp này giúp bạn chọn ra được đáp án chính xác. Hơn nữa, thay vì đi tìm đáp án đúng, bạn có thể thử tìm phương án sai đây cũng là một phương pháp hay khi áp dụng trong các bài kiểm tra trắc nghiệm không chỉ riêng gì môn lịch sử.

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 có đáp án 2023

2. Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 có đáp án năm 2023 chuẩn nhất:

2.1. Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2023 chuẩn nhất:

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Ngày 17-2-1859, Pháp tấn công vào đâu ?

A. Đại đồn Chí Hòa

B. Tỉnh Định Tường

C. Tỉnh Vĩnh Long

D. Thành Gia Định

Câu 2. Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đâu ?

A. Tòa Khâm sứ và Hoàng thành

B. Đồn Mang Cá và Hoàng thành

C. Hoàng thành

D. Tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá

Câu 3. Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế đồng ý mở ba cửa biển nào cho Pháp vào buôn bán ?

A. Đà Nẵng, Thuận An, Quy Nhơn

B. Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Yên

C. Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên

D. Đà Nẵng, Ba Lạt, Cửa Việt

Câu 4. Cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra vào thời gian nào ?

A. Đêm mùng 5 rạng sáng 6-7-1885

B. Đêm mùng 6 rạng sáng 7-7-1886

C. Đêm mồng 4 rạng sáng 5-7-1885

D. Đêm mùng 3 rạng sáng 4-7-1885

Câu 5: Điền sự kiện tương ứng với thời gian theo mẫu sau:

Thời gian

Sự kiện

13-7-1885
Tháng 11-1888
1885-1896
28-12-1895

II. Tự luận:(7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Nêu nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế tháng 7-1885 ?

Câu 2 (3 điểm) Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào?

Câu 3 (1 điểm) Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

Câu 4 (1 điểm) Nhận xét những mặt tích cực, hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX?

2.2. Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử năm 2023 chuẩn nhất:

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu Đáp án Điểm Câu Đáp án Điểm
1 D 0,5 3 C 0,5
2 D 0,5 4 C 0,5

Câu 5:

Thời gian Sự kiện
13-7-1885 Chiếu Cần vương được ban hành
Tháng 11-1888 Vua Hàm Nghi bị bắt
1885-1896 Khởi nghĩa Hương Khê
28-12-1895 Phan Đình Phùng hi sinh

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu Đáp án Điểm
1 – Sau hai hiệp ước 1883 và 1884, phe chủ chiến trong triều đình nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp.

– Pháp lo sợ, tìm cách bắt cóc những người cầm đầu.

– Đêm mồng 4 rạng sáng 5 – 7 – 1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá và Toà Khâm sứ.

– Nhờ có ưu thế về vũ khí, quân giặc phản công, chiếm kinh thành Huế.

0,5 điểm

 

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

2

 

 

– Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Ngày 13-7-1885, ông nhân danh nhà vua xuống chiếu
Cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.- Phong trào yêu nước chống Pháp dưới ngọn cờ Cần vương diễn ra sôi nổi từ năm 1885 đến cuối thế kỉ XIX.- Diễn biến phong trào có thể chia thành 2 giai đoạn :

+ Giai đoạn 1 (1885-1888), phong trào bùng nổ trên khắp cả nước, nhất là từ Phan Thiết trở ra.

+ Giai đoạn 2 (1888-1896), phong trào quy tụ trong những cuộc khởi nghĩa lớn, tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Kì và Bắc Kì.

1 điểm

 

 

 

0,5 điểm

 

1,5 điểm

 

 

3 – Đây là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn, địa bàn rộng.

– Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là văn thân các tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh.

– Thời gian tồn tại 10 năm.

 

 

0,5 điểm

 

– Tính chất ác liệt chống Pháp và triều đình bù nhìn.

– Tổ chức chặt chẽ, chỉ huy thống nhất.

– Tự chế tạo được vũ khố (súng trường).

 

0,5 điểm

 

4 – Tích cực: các đề nghị cải cách này đều nhằm đáp ứng phần nào yêu cầu của nước ta lúc đó.

– Hạn chế: các đề nghị cải cách vẫn mang tính chất lẻ tẻ rời rạc

– Chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời đại.

– Triều đình phong kiến Nguyễn bảo thủ bất lực không chấp nhận những thay đổi, từ chối mọi cải cách.

0,5 điểm

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Tin học lớp 8 có đáp án năm 2023

3. Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 có đáp án năm 2023 phổ biến nhất:

3.1. Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2023 phổ biến nhất:

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đầu câu đáp án đúng.

1. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của ai?

A. Nguyễn Đình Chiểu

B. Nguyễn Tri Phương

C. Nguyễn Hữu Huân

D. Nguyễn Trung Trực

2. Hiệp ước nào đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất

B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Hiệp ước Pa-tơ-nốt

D. Hiệp ước Hác-măng

3. “Chiếu Cần vương” ra đời trong thời gian nào? Tại đâu?

A. 13/6/1883 tại Tân Sở (Quảng Trị)

B. 13/6/1883 tại Phú Gia (Hà Tĩnh)

C. 13/7/1885 tại Tân Sở (Quảng Trị)

D. 13/7/1885 tại Phú Gia (Hà Tĩnh)

4. Người lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là

A. Phan Đình Phùng

B. Phạm Bành

C. Nguyễn Thiện Thuật

D. Hoàng Hoa Thám

Câu 2: Bằng kiến thức Lịch sử đã được học, hãy chọn từ (dân tộc; nhân dân; triều Nguyễn; Cần vương) thích hợp điền vào chỗ trống …. để được câu có nội dung đúng.

Sau Hiệp ước 1884 và cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế, triều đình hoàn toàn đầu hàng. Nhân dân tiếp tục chiến đấu dưới ngọn cờ (1)……………. Chiếu Cần vương đã gắn quyền lợi của (2)……………….. với quyền lợi của (3)………………… nên đã được (4)……………… tích cực ủng hộ.

Câu 3 : Hãy kết nối một thông tin ở cột A với một thông tin ở cột B để được nội dung đúng (ghi kết quả kết nối ở cột C).

A

(Sự kiện lịch sử)

B

(Mốc thời gian)

C

(Kết quả kết nối)

1- Pháp nổ súng tấn công Gia Định a- 1/9/1858 1 + …….
2- Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam b- 17/2/1859

 

2 + …….

 

3- Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất c- 20/11/1873 3 + …….
4- Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai d- 25/4/1882 4 + …….

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1.5 điểm) Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?

Câu 2 (2.5 điểm) Xã hội Việt Nam phân hóa như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

Câu 3 (3.0 điểm) Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo khác với lớp người đi trước?

3.2. Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 phổ biến nhất:

Phần 1 Trắc nghiệm (3 điểm)

Trả lời đúng mỗi ý được 0.25đ

– Câu 1: 1A; 2C; 3C; 4D.

– Câu 2: (1) Cần vương; (2) triều Nguyễn; (3) dân tộc; (4) nhân dân

– Câu 3: 1 + b; 2 + a; 3 + c; 4 + d .

Phần 2 Tự luận (7 điểm)

Câu Nội dung Điểm
1 Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược 1.5 điểm
Từ giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu.  

0,5

 

Việt Nam lại là nước có vị trí địa lí thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên.  

0,5

Chế độ phong kiến ở Việt Nam lại đang ở vào giai đoạn khủng hoảng, suy yếu 0,5
 

2

Xã hội Việt Nam phân hóa như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp 2.5 điểm
Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng và trở thành chỗ dựa, tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
Giai cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Một bộ phận nhỏ mất ruộng đất phải vào làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền.
Tầng lớp tư sản đã xuất hiện, có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn… bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.
Tiểu tư sản thành thị cũng là tầng lớp mới xuất hiện, bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do. Họ có trình độ học vấn, nhạy bén với thời cuộc,… nên sớm giác ngộ và tích cực tham gia các phong trào cứu nước.
Giai cấp công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp,… lương thấp nên đời sống khổ cực. Đây là giai cấp có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống đế quốc, phong kiến.
3 Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo khác với lớp người đi trước? 3.0 điểm
– Các bậc tiền bối mà tiêu biểu là Phan Bội Châu đã lựa chọn con đường cứu nước đó là đi sang phương Đông, chủ yếu là Nhật Bản vì ở đó từng diễn ra cuộc cải cách Minh Trị làm cho Nhật thoát khỏi thân phận thuộc địa; vì Nhật đã đánh bại đế quốc Nga trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật (1905-1907) và Nhật Bản còn là nước “đồng văn, đồng chủng” với Việt Nam. 0,5
– Đối tượng mà cụ Phan Bội Châu gặp gỡ là những chính khách Nhật để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp. Phương pháp của cụ là vận động tổ chức giai cấp, cùng các tầng lớp trên để huy động lực lượng đấu tranh bạo động. 0,5
– Còn Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường sang phương Tây, nơi được mệnh danh có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học kỹ thuật, có nền văn minh phát triển. 0,5
– Nguyễn Ái Quốc đi vào tất cả các giai cấp, tầng lớp, đi vào phong trào quần chúng, giác ngộ, đoàn kết họ đứng lên đấu tranh giành độc lập thực sự bằng sức mạnh của mình là chính 0,75
– Người luôn đề cao học tập, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm cách mạng mới nhất của thời đại và Người đã bắt gặp chân lý cách mạng Tháng Mười Nga, đây là con đường cứu nước đúng đắn nhất với dân tộc ta. 0,75

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Hoá học lớp 8 có đáp án năm 2023

4. Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 có đáp án năm 2023 chuẩn nhất:

4.1. Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2023 chuẩn nhất:

Phần 1 Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Câu 1 ( 2,5 điểm) : Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau đây rồi ghi vào bài làm.

1. Ai là Tổng đốc thành Hà Nội năm 1882?

A. Hoàng Diệu

B. Nguyễn Tri Phương

C. Tôn Thất Thuyết

D. Phan Thanh Giản.

2. Hiệp ước thể hiện sự đầu hàng đầu tiên của nhà Nguyễn đối với thực dân Pháp là

A. Giáp Tuất – 1874 .

B. Hác-măng- 1883.

C. Nhâm Tuất – 1862.

D. Pa-tơ-nốt- 1884 .

3. Thực dân Pháp lấy cớ gì để tiến quân ra Bắc lần thứ nhất?

A. Vì triều đình không thi hành đúng Hiệp ước 1862.

B. Vì triều đình cầu cứu nhà Thanh.

C. Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy.

D. Lợi dụng triều đình nhờ đem tàu ra Hạ Long dẹp cướp biển.

4 . Hiệp ước Quý mùi (Hiệp ước Hác-măng) quy định triều đình Huế chỉ được cai quản vùng đất nào?

A. Bắc Kì

B. Trung Kì

C. Ba Tỉnh Thanh- Nghệ -Tĩnh

D. Nam Kì

5. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất có ý nghĩa gì?

A. Khiến quân Pháp hoang mang, quân ta phấn khởi càng hăng hái đánh giặc.

B. Khiến quân Pháp hoang mang, triều đình lo sợ.

C. Quân Pháp phải rút khỏi Bắc kì.

D. Khiến triều đình Huế càng quyết tâm đánh Pháp

6. Trận đánh Đà Nẵng có kết quả như thế nào?

A. Pháp thua phải rút về nước.

B. Pháp bị sa lầy phải chuyển vào đánh Gia Định.

C. Pháp chiếm Đà Nẵng, quân triều đình rút lui về Huế.

D. Triều đình giảng hòa với Pháp.

7. Sự kiện đánh dấu việc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách một quốc gia độc lập là:

A. Quân Pháp tiến đánh và chiếm được Thuận An triều đình phải xin đình chiến (1883)

B. Triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884)

C. Vua Tự Đức qua đời, triều đình rối loạn, quân Pháp tiến đánh và chiếm được Thuận An

D. Quân Pháp đánh chiếm được thành Hà Nội, Tổng đốc Hoàng Diệu tự vẫn (1882)

8. Người nói câu nói nổi tiếng “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là ai?

A. Trương Định

B. Nguyễn Hữu Huân

C. Nguyễn Trung Trực

D. Nguyễn Đình Chiểu

9. Tại trận Cầu Giấy lần thứ hai, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt là

A. Đuy – puy.

B. Ri-vi-e.

C. Gác-ni-ê.

D. Hác-măng.

10. Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kì?

A. Lực lượng của ta bố phòng mỏng.

B. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch không đánh.

C. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắn, bị giết.

D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế.

Câu 2 (1,0 điểm): Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng rồi ghi vào bài làm.

Cột A Cột B
1. Ngày 5-6-1862 a. Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Quý Mùi
2. Ngày 15-3-1874 b. Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất
3. Ngày 25- 8-1883 c. Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Pa-tơ-nốt
4. Ngày 11-5-1884 d. Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất
5. Ngày 6-6-1884

Câu 3 (0,5 điểm ) Cho các cụm từ sau: 20-11-1873, 19-5-1883, Đà Nẵng, Cầu Giấy. Em hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (…) để hoàn thành tư liệu sau rồi ghi vào bài làm.

“ Ngày………… ( 1), hơn 500 tên địch kéo ra …………( 2) đã lọt vào trận địa mai phục của ta. Quân Cờ đen phối hợp với quan của Hoàng Tá Viêm đổ ra đánh . Nhiều sĩ quan và lính Pháp bị giết, trong đó có Ri-vi-e ”.

Phần 2Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm):

Từ năm 1858 đến sau Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862, nhân dân ta đã kháng chiến chống Pháp như thế nào? Em có đánh giá gì về tinh thần chiến đấu của nhân dân ta?

Câu 2 (3,0 điểm):

Khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất, nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc kì đã kháng chiến như thế nào? Tại sao triều đình Huế lại kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất ( 1874)?

4.2. Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2023 chuẩn nhất:

Đáp án đề thi học kì 2 Lịch sử 8

Phần Đáp án Điểm
 

Trắc nghiệm

( 4,0 điểm)

Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: (2,5 điểm)

Ý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A C D B A B B C B D

Câu 2: ( 1,0 điểm)

Nối: 1-b; 2-d; 3-a; 5-c

Câu 3: ( 0,5điểm)

Cụm từ cần điền: 19-5-1883 (1)Cầu Giấy (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự luận

( 6,0 điểm)

 

Câu 1: ( 3,0 điểm)

* Tại Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi lên phối hợp chặt chẽ với quân triều đình để chống giặc.

* Tại Gia Định: năm 1859, khi Pháp đánh vào Gia Định nhân dân đã tự động nổi lên đánh giặc khiến chúng khốn đốn.

– Ngày 10-12-1861, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy tàu Ét-phê-răng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông.

– Đặc biệt, cuộc khởi nghĩa do Trương Định lãnh đạo đã làm cho địch thất điên bát đảo.

+ Sau khi Trương Định chết, Trương Quyền (con trai Trương Định) cùng một bộ phận của nghĩa quân chia thành các nhóm nhỏ tỏa đi xây dựng căn cứ khác.

=> Qua đó, ta thấy nhân dân ta đã chiến đấu vô cùng anh dũng, kiên cường không chịu khuất phục thực dân Pháp và kiên quyết chống lại sự nhu nhược của triều đình nhà Nguyễn

 

0,5 đ

 

 

0,5đ

 

0,5đ

 

0,5đ

 

0,25đ

 

 

0,75đ

Câu 2: (3,0 điểm)

* Phong trào kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì, khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất:

– Phong trào đấu tranh của nhân dân Hà Nội lên cao.

– Ngoài ra còn ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định…

– 21/12/1873 Khi Pháp đánh ra Cầu Giấy, quân ta phục kích, Gac-ni-ê bị giếtLàm cho Pháp hoang mang. Cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta.

– 15/3/1874 triều đình kí hiệp ước Giáp Tuất thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp. Pháp rút quân khỏi Bắc Kì

– Làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của VN.

* Triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất ( 1874) vì:

– Vì sự nhu nhược của nhà Nguyễn.

– Vì tư tưởng “Chủ hoà” để bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ.

 

 

 

 

0,25đ

0,25đ

 

0,75đ

 

0. 5 đ

 

0,25 đ

 

 

0,5 đ

0,5 đCảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 có đáp án năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 17

Related Posts

Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học mới nhất 2023

Phương pháp dạy học tích cực có thể áp dụng ở mọi cấp học, từ tiểu học đến đại học, không giới hạn trong nhà trường. Dưới…

Những bài văn nghị luận xã hội lớp 10 chọn lọc siêu hay

1. Bài văn nghị luận xã hội lớp 10 về lòng khoan dung: 1.1. Đề cương: – Khoan dung là gì? Khoan dung là một đức tính…

Mẫu giấy kẻ ô dùng tập viết tiếng Trung A4 PDF mới nhất

Mẫu Giấy Ca Rô PDF A4 Tiếng Trung Mới Nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Cách quay video màn hình cuộc họp trên Google Meet

Cách Quay Video Màn Hình Cuộc Họp Trong Google Meet là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Lễ cầu siêu cho thai nhi, gửi vong thai nhi tại chùa Phúc Khánh

Chùa Phúc Khánh là một ngôi chùa nhỏ nằm trong khu dân cư rất đông đúc, ngôi chùa này được coi là một trong những ngôi chùa…

Tổng hợp các từ vựng về các dụng cụ học tập bằng tiếng Anh

Có rất nhiều loại giáo cụ với màu sắc, hình dạng, kích thước khác nhau và tên của chúng bằng tiếng Anh cũng rất thú vị. Tuy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *