Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án năm 2023

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, dưới đây là tổng hợp đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án mới nhất cho các bạn tham khảo nhằm chuẩn bị tốt cho kì thi của mình. !

1. Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2023 có đáp án:

I. Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại: (1 phút)

rượu lâu đài đi đâu?

Ba: Bạn định làm gì đây ………….(1)…………….. ngày lễ?

Lan: Tôi sẽ đến Huế.

Ba: …………(2)………….. bạn sẽ ở lại chứ?

Lani: Tôi sẽ ở với dì và chú của tôi.

Ba : Làm thế nào …………(3)…………. bạn sẽ ở lại

Lan: Trong một tuần.

Ba: Bạn sẽ làm gì ở Huế?

Lan: Tôi sẽ đến thăm ………….(4)……………

Hồi đáp: 1……………….., 2………………………., 3…………., 4…………….

II. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại: (1m)

1. A. mùa xuânCáctừ B. swCácmming C. xấuCácnton D. lCácEB

2. A. strhoặcy B. bhoặcCầu trượt C. hoặchoạt động D. blhoặcck

3. A. giáo viênS B. bác sĩS sinh viên C.S D. công nhânS

4. A. anhôiở B.nôi c. bôiL D. BẠN BÈôi

Trả lời: 1………………………, 2………………………….., 3……………………………, 4……………………………

III. Chọn câu trả lời đúng nhất: (2đ)

1. Dân số _______ trên thế giới đang tăng lên. (về/trong/đến/từ)

2._______ thu thập các chai rỗng? – Ý tưởng tốt. (Hãy để / Cái gì / Có / Tại sao không)

3._______ sữa khiến Mr. Hải được sản xuất mỗi ngày? (Bao nhiêu / Bao nhiêu / Bao nhiêu / Bao xa)

4. Có _______ nước trong ly. (một/bất kỳ/một số/vài)

5. Ba muốn một ít nước trái cây. Anh ấy là _______. (vui / đói / khát / ngon)

6. Tòa nhà đó là _______ của bốn người. ( /cao/ lớn hơn / cao hơn / cao hơn)

7. Chúng tôi ______ tái chế chất thải trong nhà máy. (nên/không nên/không nên/phải)

8. Chúng ta hãy đi câu cá _______ vào buổi sáng. (đến / đến / đến / đến)

IV. Chia động từ trong ngoặc ở thì đúng: (2ms)

1. Không có (không) _______bất kỳ loại dầu ăn nào trong chai.

2. Em gái của cô ấy (đọc) _______ một cuốn sách bây giờ.

3. Tôi thường (tập) _______ thể dục nhịp điệu sau giờ học.

4. Anh ấy (thăm) _______ Đà Lạt vào kỳ nghỉ hè này.

V. Đọc đoạn văn dưới đây và hoàn thành nó. Sau đó trả lời các câu hỏi: (2,5 ms)

A. Đọc và hoàn thành (1 phút)

với chạy để chạy nó là

Phong thực sự thích chạy. Mỗi buổi sáng, anh ấy (1) ______ với cha mình. Khi trời ấm, Phong thỉnh thoảng chạy bộ với chú của mình. Phong đi du lịch rất nhiều. Mùa hè này, anh ấy (2) _______ đến thăm Vịnh Hạ Long (3) _______ gia đình anh ấy. Anh ấy sẽ ở trong một khách sạn nhỏ (4) ________ hai tuần.

B. Trả lời các câu hỏi: (1,5 đ)

Tham Khảo Thêm:  Ngôi kể Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh? Thuộc thể loại gì?

1. Phong thích gì?

……………………

2. Anh ấy sẽ đến thăm Vịnh Hạ Long chứ?

……………………

3. Anh ấy sẽ ở đâu?

……………………

BỞI VÌ. Sắp xếp các từ cho sẵn để tạo thành câu có nghĩa (1,5 ms)

1. đọc / tôi / sách / là / khi / mát mẻ.

……………………….

2. thường xuyên / giúp đỡ / Mai / tôi / cô ấy / trong / thời gian rảnh rỗi.

……………………………………………………

3. Tôi / Có thể / bạn /cảm thấy/ không?

……………………..

Hướng dẫn trả lời:

I. Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại (1 m)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ

1. mùa hè 2. nơi 3. dài 4. lâu đài

II. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại: (1m)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ

1. D 2. A 3. C 4. C

III. Chọn câu trả lời đúng nhất: (2đ)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ

1. của 2. Có 3. Bao nhiêu 4. một số 5. ​​khát 6. Chiều cao 7. nên 8. trong

IV. Chia động từ trong ngoặc ở thì đúng: (2ms)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

1. không 2. đang đọc 3. có 4. sẽ ghé thăm

V. Đọc đoạn văn dưới đây và hoàn thành nó. Sau đó trả lời các câu hỏi:

A. Đọc và hoàn thành (1 phút) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ

1. chạy 2. là 3. với 4. cho

B. Trả lời các câu hỏi: (1,5 đ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Đầu tiên. Anh ấy thích chạy.

2. Đúng vậy.

3. Anh ấy sẽ ở trong một khách sạn nhỏ.

BỞI VÌ. Sắp xếp các từ cho sẵn để tạo thành câu có nghĩa (1,5 ms)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

1. Tôi đọc sách khi nó tốt.

2. Mai thường giúp tôi trong thời gian rảnh rỗi.

3. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

2. Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2023:

Tên chủ đề truyền thuyết NGHĨA Vận dụng sử dụng cao
NGHE 1

Chủ đề: Truyền hình, Thể thao và Trò chơi, Các thành phố trên thế giới, Ngôi nhà tương lai của chúng ta, Thế giới xanh hơn của chúng ta

Nghe và chọn câu trả lời đúng/ Câu đúng hoặc sai/ Nghe và ghép

Nghe và chọn câu trả lời đúng/ Câu đúng hoặc sai/ Nghe và ghép

Số câu: 6

Điểm: 1,5 Tỷ lệ %: 15%

Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

Số điểm: 0,75

NGHE 2

Chủ đề: Truyền hình, Thể thao và Trò chơi, Các thành phố trên thế giới, Ngôi nhà tương lai của chúng ta, Thế giới xanh hơn của chúng ta

Nghe và hoàn thành/Trả lời câu hỏi Nghe và hoàn thành/Trả lời câu hỏi
Số câu: 4

Điểm: 1.0 – Tỷ lệ phần trăm: 10%

Số câu: 2

Điểm: 0,5

Số câu: 2

Điểm: 0,5

Đang nói

Chủ đề: Truyền hình, Thể thao và Trò chơi, Các thành phố trên thế giới, Ngôi nhà tương lai của chúng ta, Thế giới xanh hơn của chúng ta

I. Câu hỏi cá nhân

II. chủ đề:

1. Thảo luận về một trong các chủ đề cho sẵn (cá nhân/cặp/nhóm)

2. Đặt và trả lời câu hỏi về chủ đề/tình huống cho trước (cá nhân/cặp/nhóm)

I. Câu hỏi cá nhân

II. chủ đề:

1. Nói về một trong các chủ đề cho sẵn (cá nhân)

2. Đặt và trả lời câu hỏi về chủ đề/tình huống cho trước (cá nhân/cặp/nhóm)

I. Câu hỏi cá nhân

II. chủ đề:

1. Nói về một trong các chủ đề cho sẵn (cá nhân)

2. Đặt và trả lời câu hỏi về chủ đề/tình huống cho trước (cá nhân/cặp/nhóm)

Số câu: đều 10 câu

Điểm: 2.5 – Tỉ lệ %: 25%

Số câu: bằng 3 câu

Số điểm: 0,75

Số câu: bằng 3 câu

Số điểm: 0,75

Số câu: bằng 4 câu

Điểm: 1.0

BÀI ĐỌC 1

Chủ đề: Truyền hình, Thể thao và Trò chơi, Các thành phố trên thế giới, Ngôi nhà tương lai của chúng ta, Thế giới xanh hơn của chúng ta

Đọc đoạn văn và chọn phương án đúng nhất/ câu Đúng hoặc Sai Đọc đoạn văn và chọn phương án đúng nhất / True or false Statement Đọc đoạn văn và chọn phương án đúng nhất/ câu Đúng hoặc Sai
Số câu: 5

kết quả: 1,25– Tỉ lệ %: 12,5%

Số câu: 2

Điểm: 0,5

Số câu: 2

Điểm: 0,5

Số câu: 1

Số điểm: 0,25

BÀI ĐỌC 2

Chủ đề: Truyền hình, Thể thao và Trò chơi, Các thành phố trên thế giới, Ngôi nhà tương lai của chúng ta, Thế giới xanh hơn của chúng ta

Đọc và trả lời câu hỏi/ Điền vào chỗ trống (đóng/dẫn dắt)

Đọc và trả lời câu hỏi/ Điền vào chỗ trống (đóng/dẫn dắt)

Đọc và trả lời câu hỏi/ Điền vào chỗ trống (đóng/dẫn dắt)

Số câu: 5

Kết quả: 1,25

Số câu: 2

Điểm: 0,5

Số câu: 2

Điểm: 0,5

Số câu: 1

Số điểm: 0,25

VIẾT Đầu tiên

Liên từ, câu nghi vấn wh, quá khứ đơn, mệnh lệnh, hiện tại hoàn thành, thể thức: will/can, câu điều kiện loại 1, tính từ dài

Chuyển đổi câu/ Sắp xếp lại các từ để tạo thành một câu hoàn chỉnh/ Hoàn thành câu sử dụng các từ cho sẵn
Số câu: 4

Điểm: 1.0 – Tỷ lệ phần trăm: 10%

Số câu: 4

Điểm: 1.0

VIẾT 2

Chủ đề: Truyền hình, Thể thao và Trò chơi, Các thành phố trên thế giới, Ngôi nhà tương lai của chúng ta, Thế giới xanh hơn của chúng ta

Viết đoạn văn

Viết một email/thư/bưu thiếp, một đoạn văn 80-100 từ

Số câu: bằng 6 câu

Điểm: 1.5 – Tỉ lệ %: 15%

Số câu: bằng 6 câu

Kết quả: 1,5

TỔNG CỘNG: Số câu: 40

Điểm: 10

Tỷ lệ: 100%

Số câu: 12

Điểm: 3.0

30%

Số câu: 12

Điểm: 3.0

30%

Số câu: 10

Kết quả: 2,5

25%

Số câu: 6

Kết quả: 1,5

15%

3. Đề cương kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2023:

3.1. Trạng từ chỉ tần suất (Trạng từ chỉ sự thường xuyên):

– Luôn luôn: Luôn luôn

Tham Khảo Thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 36

– Thường, Thường: Thường

–General,Thường:Thông thường,thông thường

– Thường: Thông thường

– Thỉnh thoảng: Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng

– Thỉnh thoảng: Thỉnh thoảng

– Hầu như không bao giờ: Hầu như không bao giờ

– Hiếm khi: Hiếm khi

– Không bao giờ không bao giờ

3.2. Thời gian:

Thì hiện tại tiếp diễn (Thì hiện tại tiếp diễn)

Kết cấu:

– Dạng khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing

– Dạng phủ định: S + am/ is/ are + no + V-ing

– Dạng câu hỏi: Am/ is/ are + S + V-ing?

Thì quá khứ đơn (quá khứ đơn)

Kết cấu:

– Thể khẳng định: S + V-ed/V2

– Các thì: S + no + V nguyên mẫu

– Dạng câu hỏi: Did + S + V infinitive?

3.3. giới từ thời gian (Giới từ chỉ thời gian):

* Một số giới từ:

– On (on) được dùng cho ngày tháng, ngày tháng, ngày cụ thể: Thứ tư, ngày 15 tháng 4, ngày 20 tháng 7 năm 1992, ngày Giáng sinh, sáng thứ sáu, ngày sinh nhật của tôi

– In (in, in) được dùng cho tháng của thế kỷ và các ngày trong ngày (trừ đêm): năm 1998, tháng 9, tháng 3 năm 1999, mùa đông, thế kỷ XXI, thập niên 1970, buổi sáng

– For: cho khoảng thời gian: for two hours (trong hai giờ), for 20 minutes (trong 20 phút), for five days (trong năm ngày), lâu dài, lâu năm (trong một khoảng thời gian dài ),,…

– While: trong một khoảng thời gian nhất định: during the summer (trong suốt mùa hè), during November (trong tháng 11), during my summer (trong kỳ nghỉ),…

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão ngắn gọn và hay nhất

+ Muốn + Tên?

+ Do you want + to verb (thì quá khứ)?

S + would like + N/in infinitive + O

* Lưu ý một số cấu trúc thường dùng khác:

– Để hỏi về khả năng ai đó sẽ làm gì, ta dùng cấu trúc sau:

+ Can + V nguyên mẫu? (Bạn có thể?)

+ Vâng, tôi có thể. (Tôi có thể.)

+ Không, tôi không thể. (Không tôi không thể.)

– Cấu trúc hỏi về giá cả của danh từ số ít: How much is …………?

– Cấu trúc hỏi về giá cả của danh từ số nhiều: How much are …………?

Cấu trúc Wid you được sử dụng để mời hoặc đề nghị:

– Động từ khiếm khuyết bao gồm các từ sau: can, can, could, can, would, would, should, will, have to, should,…….Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Phân tích khổ thơ đầu bài Sang thu của Hữu Thỉnh hay nhất

Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh là một bài thơ hay giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của sự chuyển mùa tuyệt vời này. Những…

Phân tích khổ thơ thứ hai Sang thu của Hữu Thỉnh hay nhất

Tiếng hát mùa thu của Hữu Thỉnh là một trong những tác phẩm quan trọng của đề cương ngữ văn lớp 9, cũng là tác phẩm văn…

Hoàn cảnh sáng tác Sang thu của Hữu Thỉnh ngắn gọn nhất

Tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác bài thơ Sang thu sẽ là cơ sở vững chắc để các em đi sâu tìm hiểu giá trị nội dung…

Mở bài Sang thu – Hữu Thỉnh (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Mùa thu đến cũng là lúc thi nhân đắm chìm trong nỗi nhớ đa tầng, cảm xúc xao xuyến trước sự đổi thay của đất trời. Và…

Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) ngắn gọn

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ tới các em phần Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) giúp các em có thêm tư…

Tóm tắt Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) hay nhất

Cùng tham khảo các bài văn mẫu tóm tắt đoạn trích mua Kiều của Mã Giám Sinh qua bài viết dưới đây. Chúng tôi hi vọng những…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *