Đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án năm 2023

Nhằm giúp các bạn học sinh có nhiều kiến thức và nắm vững nội dung bài học, bài viết dưới đây chúng minh gửi đến bạn đọc bài viết Đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án năm 2023. Cùng tham khảo bài viết của chúng mình nhé.

1. Mẹo làm bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh:

Khoanh tròn để điền vào chỗ trống:

Điền vào chỗ trống là một phần không thể thiếu trong bài thi trắc nghiệm tiếng Anh. Dạng viết mở rộng này cũng có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau, trong đó có 2 dạng phổ biến nhất là: điền vào chỗ trống của một câu hỏi đơn lẻ và điền vào chỗ trống trong cả đoạn văn dài.

Tuy nhiên, nhìn chung, giải pháp bao gồm các bước sau:

– Bước 1: Đọc nhanh nội dung cả câu hoặc cả đoạn để nắm nội dung chính. Chú ý đừng quá quan tâm đến từ mới hay thông tin chưa biết để tiết kiệm thời gian.

– Bước 2: Xem kỹ chỗ trống cần điền và phân tích các yếu tố cơ bản như: từ cần điền là từ loại gì, nghĩa của từ là gì, vai trò pháp lý ra sao. Với dạng một đoạn văn dài, cần đọc cả câu đứng trước và câu sau liền kề với chỗ trống để xác định ngữ cảnh phù hợp.

– Bước 3: Rà soát các đáp án trong đề, sử dụng phương pháp loại trừ hoặc phương pháp phân cụm theo dõi đối chứng tiếng Anh để tìm ra kết quả có tỷ lệ đúng cao nhất.

Tại thời điểm này, các em đã học được bài kiểm tra tiếng Anh với tỷ lệ chính xác cao nhất. Đồng thời, trong quá trình học, học viên nên tham khảo thư viện bài giảng trực tuyến của Colearn để nâng cao khả năng của mình một cách nhanh nhất.

Khoanh vùng hình thức của trọng âm bài, ngữ âm:

Hầu hết học sinh thường bị mất điểm trong các bài tập được chọn với các giọng hoặc ngôn ngữ khác nhau. Nguyên nhân lớn nhất đến từ việc không luyện phát âm chuẩn trong quá trình học. Các em tham khảo thêm lời giải bài tập SGK trong quá trình học tập để khắc sâu kiến thức nhanh hơn.

Tuy nhiên, đừng lo lắng vì hầu hết các câu hỏi đều ở dạng trọng âm và ngữ âm xoay quanh một số quy tắc nhất định. Trong trường hợp bạn không thể phát âm chuẩn, bạn có thể ghi chú một số điều dưới đây:

Mở rộng bài ngữ âm: Hai dạng câu hỏi phổ biến nhất là chọn từ có phần cuối được phát âm là “-s/-es” và “-ed” khác với các từ còn lại. Trong đó quy định rõ quy tắc phát âm cho từng loại:

Đuôi -s/-es có 3 cách phát âm:

Phát âm /s/ khi nó kết thúc bằng: -f, -k, -p, -t;

Phát âm /iz/ khi thưởng thức cùng nhau: -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce

Phát âm /z/ với các từ còn lại.

Đuôi -ed có 3 cách phát âm:

Phát âm /id/ khi nó kết thúc bằng âm /t/ và /d/

Phát âm /t/ khi thưởng thức cùng nhau là các âm: /ch/, /p/, /f/, /s/, /k/, /th/, /ʃ/, /tʃ/

Phát âm là /d/ trong các trường hợp còn lại

Đối với dạng bài học quan trọng, CoLearn tổng hợp một số mẹo hữu ích như sau:

Những từ có vần – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – idle, – ious, – ence, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì Thường nhấn trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.

Những từ có hậu tố: – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain có trọng âm ở âm tiết đó.

Các từ có vần: – graphy, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – al, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ phải sang trái.

Mẹo khoanh dạng bài tìm lỗi sai:

Mục đích của bài kiểm tra tìm lỗi là để kiểm tra kiến thức tổng hợp cũng như kiểm tra tốc độ nhạy bén trong giải quyết vấn đề của học sinh.

Để hoàn thành phần thi này một cách nhanh chóng, các bạn cần lưu ý 4 lỗi sai thường mắc phải trong các bài thi trắc nghiệm tiếng Anh dưới đây:

Lỗi 1: Sai về dùng từ, về nghĩa của từ.

Lỗi 2: Lỗi ngữ pháp, cách chia động từ.

Sai lầm 3: Sai lầm khi sử dụng giới từ chỉ thời gian hoặc giới từ với động từ hoặc cụm động từ.

Sai lầm 4: Sai về sắp xếp từ, ngữ trong câu, đặc biệt là câu đảo ngữ.

Tất nhiên sẽ có nhiều cách khắc phục lỗi khác nhau. Tuy nhiên, hãy xem xét trước 4 lỗi trên sau đó xét đến các phần kiến thức khác nhau để chọn ra đáp án đúng nhất nhé!

Khoanh vùng các dạng bài đọc hiểu:

Cùng với dạng bài điền vào chỗ trống, dạng bài Đọc hiểu luôn có mặt trong tất cả các bài thi tiếng Anh. Hơn nữa, đây được coi là “no ảnh” lớn nhất đối với học sinh vì các đoạn đọc trong đề thường rất dài và chứa một lượng lớn từ vựng mới cũng như các điểm ngữ pháp.

Chính vì tâm lý “sợ” này mà nhiều bạn cố gắng đọc kỹ từng câu, dịch từng chữ trong bài. Điều này là hoàn toàn sai.

Thay vào đó, hãy thay đổi định dạng của đoạn đọc hiểu bằng ba bước sau:

Bước 1: Đọc lướt đoạn văn: Nhớ là chỉ đọc lướt để nắm được mục tiêu chính của bài, rút ra bài và nội dung từng đoạn. Chống sao nhãng bởi từ mới hoặc cấu trúc câu.

Bước 2: Đọc trước câu hỏi rồi quay lại tìm đoạn văn chứa thông tin mà câu hỏi đề cập đến. Ưu điểm lớn nhất trong phần thi này là các câu hỏi thường được sắp xếp theo thứ tự các ý trong đoạn văn nên các bạn có thể bình tĩnh tìm và trả lời.

Bước 3: Đối với những câu khó, dựa vào quy tắc loại trừ hoặc một số cách khoanh, khoanh tròn trong bài thi tiếng Anh để hoàn thành.

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Hoá học lớp 9 có đáp án năm 2023

2. Đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án năm 2023 – Đề số 1:

A. LISTENING: (2.0ms)

Part 1: Listen to the new on solar energy and decide whether the statement are True or False? (1,0 m)

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, gas, oil, or nuclear power. This power could be provided by the sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy too.

……. (1). Solar energy can be cheap and clean.

……. (2). Most of our electricity now comes from nuclear power.

……. (3). The solar energy that gets to the Earth cannot provide enough power for the world’s population.

……. (4). Solar energy can be used on cloudy days.

Part 2: Listen again and fill in each blank with one word you hear: (1,0m)

1) The sun can be an…………………. source of power.

2) Solar energy doesn’t cause……………….

3) A lot of………………….. in the world are already using solar energy.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi giữa học kì 1 Lịch sử 8 năm 2023

4) It is possible to……………… solar energy for a number of days.

B. USE OF ENGLISH: (3,0ms)

I. Choose the words which pronounced different others: (0,5m)

(1). A. nuclear B. plumber C. consumer D. reduce

(2). A. trick B. tidal C. pipe D. climate

II. Put the verbs in brackets into the correct form of verbs: (1,0m)

(1). Don’t forget (turn)……………………………………. off the faucets when you go out.

(2). If I…………. (have) wings, I would not have to take airplane to fly home.

III. Choose A, B, C or D to complete the sentences: (1,5ms)

(1). I am one of your closed friends,……………….?

A. am not I                           B. will I                          C. aren’t I                   D. am I

(2). If people go on destroying the environment, there…………… more disasters.

A. will be                               B. are                            C. is                D. am

(3). We should take a shower instead of a bath to…………… water.

A. use                                   B. save                       C. waste                       D. reduce

(4). Because plastic bags are very hard to………………….They will cause pollution.

A. dissolve                          B. wrap                          C. tear                           D. collect

(5). People nowadays are interested……………. saving money and natural resources.

A. on                               B. in                     C. with                                    D. to

(6). I’ve……………….. my glasses everywhere but I can’t find them anywhere.

A. looked B. looked after C. looked for D. looked into

C. READING: (2,5ms)

Read the following passage and do the exercises:

In the North of Vietnam, female teachers don’t have to wear ao dai to school. It is because the weather in the North is so harsh (khắc nghiệt). They can wear shirts and trousers to school everyday. Things aren’t the same in the South of Vietnam, specially in Ho Chi Minh City. Here, female teachers have to wear ao dai everytime they teach at school. This makes the schools look colorful with different ao dai’s styles and colors.

I. True or False: (1,0m)

(1). Female teachers in the North have to wear ao dai everyday………..

(2). The weather in the North is harsh………..

(3). Female teachers in the South wear different types of ao dai………..

(4). Wearing ao dai makes the school look colourful with different ao dai’s styles and colours…………

II. Answer the questions: (1,5ms)

(1). Why don’t female teachers in the North of Vietnam have to wear ao dai to school?

…………………………………………

(2). Do they wear jeans at school?

…………………………………………….

(3). Do female teachers in Ho Chi Minh City have to wear ao dai at school?

………………………………………………..

D. WRITING: (2,5ms)

I. Rewrite the following sentences, so that the meaning stays the same: (1,5ms)

(1). My friend, Lan is beautiful. She is intelligent, too. (… not only… but also…)

…………………………………………………………………………………………………….

(2). Mrs. Ha wants to buy energy – saving bulbs. She doesn’t know where to buy them. (connective)

………………………………………………………

(3). I saw the girl. She helped us last week. (use relative to combine)

……………………………………………………….

II. Use these suggested words to write the complete sentences: (1,0m)

(1). Turn off/ lights/ after/ use

……………………………………………..

(2). I look forward/ hear/ you soon.

…………………………

ĐÁP ÁN

A. LISTENING: (2.0ms)

Part 1: (1,0 m)

(1). T

(2). F

(3). F

(4). T

Part 2: (1,0m)

(1). effective

(2). pollution

(3). countries

(4). store

B. USE OF ENGLISH: (3,0ms)

I. (0,5m)

(1) B. plumber

(2) A. trick

II. (1,0m)

(1). turning

(2). had

III. (1,5ms)

(1). C. aren’t I

(2). A. will be

(3). B. save

(4). A. dissolve

(5). B. in

(6). C. looked for

C. READING: (2,50ms)

I. (1,0m)

(1) .F; (2) .T; (3) .T; (4) .T

II. (1,5ms)

(1). Because the weather in the north is so harsh.

(2). No, they don’t.

(3). Yes, they do.

D. WRITING: ( 2.5ms)

I. (1,5ms)

(1). My friend, Lan is not beautiful but also intelligent.

(2). Mrs Ha wants to buy energy – saving bulbs but she doesn’t know where to buy them.

(3). I saw the girl who helped us last week.

II. (1,0m)

(1). Turning off the lights after using.

(2). I look forward to hearing from you soon

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Sinh học lớp 9 có đáp án năm 2023

3. Đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án năm 2023 – Đề số 2:

I. Circle the word of which the underlined sound is pronounced differently from the others (2pts)

1. A. garbage B. standard C. solar D. lunar

2. A. raised B. picked C. laughed D. watched

3. A. energy B. generous C. category D. suggest

4. A. celebrate B. plumber C. bulb D. blanket

Xem đáp án

1.A 2.A. 3.C. 4.B.

II. Choose the correct answer for each sentence (2pts)

1. I’m learning English _______I want to get a good job after school.

A. although B. so C. but D. because

2. Let’s about my problem.

A. talk B. talking C. to talk D. talked

3. If we go throwing trast, the environment will be polluted.

A. in B. on C. at D. among

4. He laughed __________ when he was watching “Tom and Jerry” on TV.

A. happily B. happy C. happiness D. unhappy

5. She was sick yesterday, _________she was absent from school.

A. since B. so C. because D. but

6. That’s a wonderful. I’m pleased _________you are working hard.

A. that B. with C. what D. where

7. What are you looking ____________? My picture book. I’ve lost it.

A. on B. off C. in D. for

8. If you want to save money, you should ________the amount of water your family uses.

A. increase B. reduce C. adapt D. repair

Xem đáp án

1. D. 2. A. 3. B 4. A. 5.B. 6.A. 7.D. 8.B.

III. Give the correct form of the verbs in brackets.(2pts)

1. Unless you study harder, you (not pass) the final exam……………………………………….

2. He suggests (take) the bus to school……………………………………….

3. She never (eat) this kind of this food before……………………………………….

4. We are looking forward to (hear) from you……………………………………….

Xem đáp án

1. won’t pass/ will not pass

2. taking

3. has …….eaten/ has never eaten

4. hearing

IV. Read the text then answer the questions: (2pts)

Electricity is the most common form of energy today. In the modern world, electricity is very available at the touch of a switch. Electricity has many uses. The most common use of electricity is providing artificial lighting. In factories, electricity is used to light up the work place. It is also used to operate air conditioners, computers and many other machines. Electricity is also used to power the many appliances that we have in our homes such as appliances include television sets, computers, electric fans, irons and many others. The list is simply endless. Modern man will most probably be lost without electricity.

1. Is electricity the most common form of energy today?

………………………………………………

2. What is the most common use of electricity?

……………………………………………..

3. What do people use electricity for at home?

………………………………………………..

4. How would our life be if there were no electricity?

…………………………………………………

Xem đáp án

1. Yes, it is.

2. The most common use of electricity is providing artificial lighting.

Tham Khảo Thêm:  Top 12 bài cảm nghĩ về mẹ hay nhất - Biểu cảm về mẹ lớp 7

3. (We use electricity for) TV sets, computers, electric fans, iron, and many other appliances at home.

4. Modern man would most probably be lost/ Our life would be lost (if there were no electricity).

V. Rewrite these sentences (1pt)

1. Let’s meet inside the center, at the cafe’s corner.

I suggest…………………………………….

2. Keeping the environment clean is very important.

It’s………………………………………

3. If someone doesn’t put the coal in, the fire will go out.

Unless…………………………………………………

4. Why don’t you plant some trees around your house to get more fresh air?

How about………………………………………..

Xem đáp án

1. I suggest meeting inside the center, at the cafe’s corner. / I suggest (that) we (should) meet inside the center, at the cafe’s corner.

2. It’s very important to keep the environment clean

3. Unless someone puts the coal in, the fire will go out.

4. How about planting some trees around your house to get more fresh air?

VI. Choose the word or phrase among A, B, Cor D that best fits the blank space in the following passage. (1pt)

(1) _____________ health experts believe that children and young people today are more(2)_____________ than they used to be. So why has this happened?

One reason is bad eating habits. (3)_____________ of young people don’t have a healthy diet. They eat too much fast food (4)_____________hamburgers and pizza and not enough fruit and vegetables. In the US, many children (5)_____________ fast food regularly since they were very young. In fact, almost one-third of American children aged four to nineteen have been eating fast food (6)_____________all the time. They also don’t (7) _____________ exercise and spend too(8) _____________of their time watching TV, surfing the Internet or playing computer games.

So how can you change your habits if you have been following an unhealthy lifestyle for a long time? First, change your (9) _____________ and eat more fruit and vegetables. Next, find an activity you enjoy. Why not try something different like rock climbing, surfing or hiking? Many young people have found that (10)_____________ fit and healthy can be a lot of fun.

1. A. Many A. Much B. A lot C. Plenty
2. A. healthy A. heathily B. unhealthy C. unhealthily
3. A. Many A. Much B. Lots C. Very few
4. A. such B. includes C. like D. as
5. A. eat B. are eating C. have been eating D. ate
6. A. nearly B. most C. most of D. for
7. A. play B. make C. do D. bring
8. A. many B. much C. mostly D. most
9. A. menu B. ingrdients C. recipes D. diet
10. A. become B. becoming C. became D. to be become

Xem đáp án

1. A 2. C 3. C 4. C 5. C
6. A 7. C 8. B 9. D 10. B

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Tin học lớp 9 có đáp án năm 2023

4. Đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án năm 2023 – Đề số 3:

A. PRONUNCIATION

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. (1.0pt)

1. A. label B. plumber C. bulb D. bill
2. A. mother B. then C. weatherman D. anything
3. A. refilled B. walked C. reduced D. dropped
4. A. dream B. team C. spread D. teacher

B. LANGUAGE FOCUS

Question I. Circle the best option A, B, C or D to complete each sentence. (1.25pts)

1. Easter is a joyful festival _________ comes in early spring.

A. who B. where C. whom D. which

2. They were having dinner _________ I arrived.

A. what B. when C. while D. how

3. John is proud _________ his father and loves him so much.

A. about B. for C. of D. in

4. Mrs. Hoa is generous to the poor _________ she is not rich.

A. even though B. as C. however D. so

5. My shoes are dirty. I’d better take them _________ before I come in.

A. away B. up C. on D. off

Question II. Write the correct form of the verb in each bracket. (1.25pts)

1. My class ________ (visit) Uncle Ho’s mausoleum last weekend…………………….

2. We ________ (not meet) our classmates since we left school…………………….

3. If we don’t try to control pollution, it ________ (be) too late…………………….

4. My father _______ (leave) Hanoi for Ho Chi Minh City two days ago…………………….

5. Every day, my sister walks to school, but today she _________ (go) by bike…………………….

Question III. Give the correct form of the words given in brackets. (1.0pt)

1. Tet or Lunar New Year holiday is the most important _______ for Vietnamese people. (CELEBRATE)……………………

2. Follow the instructions on the back of the packet ________. (CARE)……………………

3. Tsunamis, earthquakes and typhoons are ________ disasters. (NATURE)……………………

4. ________, the meat associated with Easter is lamb. (TRADITION)……………………

Question IV. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting. (0.75 pt)

1. Would people be able to fly if they have feathers instead of hair?

A B C D

2. What about use public buses instead of motorbikes to reduce exhaust fume?

A B C D

3. We were young and inexperienced. However, we made a lot of mistakes.

A B C D

C. READING

Complete the passage with the words in the box, then answer the questions bellow. (1.5pts)

from as which them because of

Everyone wants to reduce pollution. But pollution problem is ________ (1) complicated as it is serious. It is complicated ________ (2) much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust ________ (3) automobiles causes a large percentage of all air pollution. But automobiles provide transportation for millions of people. Factories discharge much of the material ________ (4) pollutes the air and water, but factories give employment to a large number ________ (5) people. Too much fertilizer or pesticide can ruin soil, but fertilizers and pesticide are important aids to the growing of crops. Thus, to end or reduce pollution immediately, people would have to stop using many things that benefit ________ (6). Most people do not want to do that, of course. But pollution can be gradually reduced in several ways.

Answer the questions: (1.0 pt)

1. What is the passage about?

->………………………………………………………………………………………………………..

2. Why is the pollution problem complicated?

->………………………………………………………………………………………………………..

3. Do factories discharge a lot of the material that pollutes the water?

->…………………………………………

4. What would people have to do if they want to reduce pollution?

->………………………………………….

D. WRITING

Question I. Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first. (1.25pts)

1. The author has written a special edition for children.

-> A special edition……………………………….

2. She went to bed early because of her sickness.

-> Because she…………………………………

3. Mrs. Brown has just bought a car. The car is very fast and modern.

-> Mrs. Brown has just………………………..

4. “What about changing the date of the meeting again?” Mr. Nick said.

-> Mr. Nick suggested………………………….

5. My nephew enjoys feeding fish every morning.

-> My nephew is interested……………………

Question II. Rearrange the word or phrase in the right order to have meaningful sentences. (1.0pt)

1. she/ would not/ I/ make/ so/ wish/ much/ noise/.

->…………………………………………….

2. using/ bulbs/ energy-saving/ about/ instead of/ 100-watt light bulbs/ What/?

->…………………………………………..

3.Last summer,/ with/ went/ Nha Trang/ Liz/ parents/ to/ her/.

->……………………………………………

4. should/ playing/ not/ much/ of/ free/ Children/ time/ spend/ electronic/ games/ their/.

->………………………………………….

ĐÁP ÁN

A. PRONUNCIATION

1. B 2. D 3. A 4. C

B. LANGUAGE FOCUS

Question I. Circle the best option A, B, C or D to complete each sentence.

1. D 2. B 3. C 4. A 5. D

Question II. Write the correct form of the verb in each bracket.

1. visited 2. haven’t met 3. will be 4. left 5. is going

Question III. Write the correct form of the words given in brackets.

1. celebration 2. carefully 3. natural 4. traditionally

Question IV. Find and correct the mistake in each sentence.

1. C 2. B 3. B

C.READING

Complete the passage with the words in the box. 1. as 2. because 3. from 4. which 5. of 6. them

Answer the questions:

1. The passage is about pollution.

2. Because much pollution is caused by things that benefit people.

3. Yes, they do.

4. People would have to stop using many things that benefit them (if they want to reduce pollution).

D.WRITING

Question I. Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first.

Tham Khảo Thêm:  Cách điểm danh khi dạy online trên Google Meet chính xác

1. A special edition has been written for children by the author.

2. Because she was sick, she went to bed early.

3. Mrs. Brown has just bought a car which is very fast and modern.

4. Mr. Nick suggested changing the date of the meeting again.

5. My nephew is interested in feeding fish every morning.

Question II. Rearrange the word or phrase in the right order to have
meaningful sentences.

1. I wish she would not make so much noise.

2. What about using energy-saving bulbs instead of 100-watt light bulbs?

3. Last summer, Liz went to Nha Trang with her parents.

4. Children should not spend much of their free time playing electronic games

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Địa lý lớp 9 có đáp án năm 2023

5. Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh 9:

Thời gian cho 2 kỹ năng (đọc, viết): 45 phút

Số điểm cho 2 kỹ năng (đọc, viết): 5,0 điểm

Số điểm cho kỹ năng nghe: 2,5 (Giáo viên tổ chức kiểm tra trước hoặc sau bài kiểm tra 2 kỹ năng)

Số điểm cho kỹ năng nói: 2,5 (Giáo viên tổ chức kiểm tra trước hoặc sau bài kiểm tra 2 kỹ năng)

A. Objectives:

– To evaluate the students’ target language learnt in Units 7-11.

– To enable students to get used to various forms of exercises through aspects: Reading comprehension; Listening comprehension; Speaking; Writing

– To check up 4 language skills.

B. Language content:

Vocabulary: Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Grammar: Quantifiers, Conditional sentences type 1,2; Articles; Relative clauses; Past simple and past perfect; Future passive

Skills: Listening, Speaking, Reading and Writing.

C. Teaching aids: Laptop/ computer, loudspeaker, copies of the test

D. Procedure

Matrix

Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
LISTENING 1

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Listen and choose the correct answer/ Listen and match

 

Listen and choose the correct answer/ Listen and match

 

 

 

 
Số câu: 6

Số điểm: 6

Số câu: 3

Số điểm: 3

Số câu: 3

Số điểm: 3

   
LISTENING 2

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Listen and complete/ Listen and answer the questions/ Listen and complete/ Listen and answer the questions/    
Số câu: 4

Số điểm: 4

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 2

Số điểm: 2

   
LISTENING 3

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Listen and correct the mistake/ True or False statements Listen and correct the mistake/ True or False statements Listen and correct the mistake/ True or False statements  
Số câu: 4

Số điểm: 4

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 1

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm: 1

 
Speaking

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about one of the given topics (individuals/ pairs/ groups)

2. Ask and answer questions about the given topics/ situations (individuals/pairs/ groups)

I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about one of the given topics (individuals/ pairs/ groups)

2. Ask and answer questions about the given topics/ situations (individuals/pairs/ groups)

I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about one of the given topics (individuals/ pairs/ groups)

2. Ask and answer questions about the given topics/ situations (individuals/pairs/ groups)

 
Số câu: tương đương 14 câu

Số điểm: 14

Số câu: tương đương 3 câu

Số điểm: 3

Số câu: tương đương 5 câu

Số điểm: 5

Số câu: tương đương 6 câu

Số điểm: 6

 
READING 1

TopicsRecipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Read the passage and choose the best option / True or false statements Read the passage and choose the best option / True or false statements Read the passage and choose the best option / True or false statements  
Số câu: 5

Số điểm: 5

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 1

Số điểm: 1

 
READING 2

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Read and answer the questions/ Gap fill (cloze/ guided)

 

Read and answer the questions/ Gap fill (cloze/ guided)

 

Read and answer the questions/ Gap fill (cloze/ guided)

 

 

 

Số câu: 5

Số điểm: 5

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 1

Số điểm: 1

 
READING 3

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Read and fill one suitable word into each blank

 

Read and fill one suitable word into each blank

 

Read and fill one suitable word into each blank

 

 
Số câu: 4

Số điểm: 4

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 1

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm: 1

 
WRITING 1

Quantifiers, Conditional sentences type 1,2 ; Articles ; Relative clauses ; Past simple and past perfect ; Future passive

 

 

 

 

Sentence transformation

(Choose the sentence that is closest in meaning to the original one)

 

Sentence transformation

(Choose the sentence that is closest in meaning to the original one)

 

Số câu: 4

Số điểm: 4

    Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 2

Số điểm: 2

WRITING 2

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

    Combine two sentences into one/ Complete the second sentence so that the meaning is similar to the first one. Combine two sentences into one/ Complete the second sentence so that the meaning is similar to the first one.
Số câu: 4

Số điểm: 4

    Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 2

Số điểm: 2

WRITING 3

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

      Paragraph writing

Write an email/a letter/a postcard/ a paragraph of 80-100 words

Số câu: tương đương 6 câu

Số điểm: 6

      Số câu: tương đương 6 câu

Số điểm: 6

TỔNG: Số câu: 56

Số điểm: 56

Thang điểm 10: 56 / 5,6 = 10

Tỉ lệ %: 100%

Số câu: 16

Số điểm: 16

Tỉ lệ: 28,6%

Số câu: 16

Số điểm: 16

Tỉ lệ: 28,6%

Số câu: 14

Số điểm: 14

Tỉ lệ: 25%

Số câu: 10

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 17,8%

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 có đáp án 2023

6. Đề cương ôn thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh 9:

I. Vocabulary

– Focusing on unit 10,11,12

– focus on:indicate, marvellous, orbit, push-ups, provision, application, destroy, fair, interviewer, interviewee, financial, vision, attendant, burden, accent, available, động từ cho phép v-ing và to v theo sau trong unit 12

– Các thành ngữ: once in a blue moon/ over the moon/out of this moon / the sky’s the limit

II. Grammar

– reported speech ( câu trực tiếp gián tiếp )

– wish

– passive voice ( câu bị động)

– conditional sentences -type 1,2 ( câu điều kiện loại 1,2)

– Although / Though/ in spite of / despite

– present perfect tense

– It + be + adj + to v …= ving/to v + be + adj…..

– relative clauses ( mệnh đề quan hệ )

– S + be + so + adj That + S + v (chia)….. / S + be + too + adj + ( for sb) + to v /S + be + adj + enough + for sb + to v…Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *