Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 có đáp án năm 2023

Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2023 để phục vụ quá trình ôn tập cho học kì 2 sắp tới đạt kết quả tốt!

1. Cấu trúc đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2023:

– Cấu trúc đề thi cuối kì môn Toán lớp 6 thường bao gồm Trắc nghiệm và Tự luận.

Nội dung khóa học xoay quanh các chủ đề sau:

1.1. Nội dung đánh giá sách cũ:

Phần 1 Số học

– Một số yếu tố thống kê và xác suất

– Lô có tử số và mẫu số là các số nguyên. So sánh các phân số. Số dương hỗn hợp;

– Cộng, trừ, nhân, chia phân số;

– Tháng 12;

– Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân;

– Đánh giá và làm tròn số;

– Tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm;

– Hai bài toán về phân số.

Phần 2 Hình học

– Điểm. Đường thẳng;

– Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song;

– Đường thẳng;

– Bạn

– Góc.

1.2. Nội dung đánh giá sách mới:

Phần 1 Số học

– Chỉ ra quy tắc chuyển vế, quy tắc đặt dấu ngoặc?

Viết dạng tổng quát của phân số. Ví dụ.

– Thế nào là hai phân số bằng nhau? Ví dụ.

Nêu tính chất cơ bản của phân số? Viết ở dạng tổng quát.

Nêu quy tắc rút gọn phân số? Phân số đơn giản nhất là gì? Ví dụ.

Làm thế nào để so sánh hai phân số không cùng mẫu số? Ví dụ.

– Nêu quy tắc quy đồng mẫu số chung của nhiều phân số? Ví dụ.

– Chỉ ra và viết dưới dạng tổng quát các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số?

Nêu các tính chất cơ bản của phép cộng, phép nhân phân số

+ Nêu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước? Ví dụ.

+ Nêu quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số? Ví dụ.

Nêu cách tính tỉ số của hai số a và b? Tỷ lệ phần trăm? Ví dụ.

Phần 2 Hình học

– Góc như thế nào? Dấu hiệu? Minh họa.

– Thế nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc tù?

– Thế nào là hai góc phụ nhau? bổ sung cho nhau; cạnh nhau, cạnh nhau?

– Khi width{mathrm{xOy}}+widehat{mathrm{yOz}}=widehat{mathrm{xOz}}? Vẽ hình minh họa.

– Tia phân giác của một góc là gì? Cách vẽ tia phân giác của một góc?

Tam giác ABC là hình gì? (O; R) có là hình đồng dạng không?

Tham Khảo Thêm:  TOP quà tặng người yêu, Crush, vợ nhân ngày Lễ tình nhân

– Có mấy cách chứng tỏ một tia nằm giữa hai tia? (cho ví dụ minh họa)

2. Đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 có đáp án mới nhất 2023:

TT Chương/Chủ đề Nội dung/đơn vị kiến ​​thức đánh giá bằng cấp Tổng điểm
truyền thuyết NGHĨA Vận dụng sử dụng cao
Đầu tiên bè phái Cộng và trừ
phân số, hỗn số, số thập phân
phân
1 (0,75 điểm) 1 (1 điểm) 1 (0,5 điểm) 1 (0,5 điểm) 27,5%
phép nhân và phép chia
phân số, hỗn số, số thập phân
phân
1 (1 điểm) 1 (1 điểm) 20%
2 toán thực Vấn đề tỷ lệ một phần
TRĂM
1 (1 điểm) mười%
Tính tỷ lệ và tỷ lệ của các bộ phận
TRĂM
1 (1 điểm) mười%
3 ảnh
học cơ bản
Đoạn thẳng, độ dài đoạn
phải, giữa
đường thẳng
1 (1 điểm) mười%
Góc, số đo góc, góc
đặc biệt
1 (0,5 điểm) 1 (0,5 điểm) mười%
4 Một số yếu tố
xác suất
kiểm tra, sự kiện
biến cố, xác suất thực
SỰ THỬ NGHIỆM
1 (0,75 điểm) 1 (0,5 điểm) 12,5%
Tổng cộng 5 câu 4 câu 3 câu 1 câu 13 câu
4 điểm 3,5 điểm 2 điểm 0,5 điểm 10 điểm
Tỉ lệ % 40% 35% 22,5% 5% 100%
tỷ lệ chung 75% 25% 100%

3. Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 có đáp án mới nhất 2023:

3.1. Bài thi:

Bài 1 (2,25 điểm): Làm bài toán:

Bài 2 (2 điểm): Tìm x di:

Bài 3 (1 điểm): Cho hình sau:

a) Kể tên các tia trong hình?
b) Góc trong hình vẽ có số đo là bao nhiêu?

Bài 4: (1đ) Cửa hàng thời trang có chương trình khuyến mãi, giảm giá tất cả các sản phẩm. Vy muốn mua một chiếc áo có giá niêm yết là 120.000 đồng. Hỏi Vy phải trả bao nhiêu tiền để mua chiếc áo sau khi được giảm giá 8%?

Bài 5: (1 điểm) Lớp 6A có 42 học sinh. Trong đó có 14 học sinh thích đá bóng, 16 học sinh thích chơi cầu lông và số còn lại thích đá bóng. Tỷ lệ học sinh thích đá bóng so với phần còn lại của lớp (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?

Bài 6: (1pt) Cho đoạn thẳng HO = 4cm. Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng HO. Tính độ dài đoạn thẳng CO?

Bài 7 (1,25 điểm): Trong hộp có một số bút màu vàng, một số bút màu xanh, một số bút màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút màu trong hộp, kiểm tra màu rồi trả lại. Lặp lại thao tác trên 40 lần ta được kết quả như sau:

Tham Khảo Thêm:  Hoạch định là gì? Quy trình, chức năng và ví dụ về hoạch định?
Màu của bọt Màu vàng Màu xanh lá Màu đỏ
lần 18 5 17

a) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố lấy được bút chì màu xanh (kết quả được biểu thị bằng số thập phân)

b) Hãy liệt kê 2 trường hợp có thể xảy ra khi bạn lấy 2 bút màu từ hộp?

Bài 8 (0,5 điểm): Tính:

3.2. Hướng dẫn giải:

Xem file đính kèm bài viết!

4. Ôn tập một số dạng câu hỏi:

A. Câu đố

câu hỏi 1: Tính: (-6)+(-10) bằng: A. 10 B. -16 C. -10 D. 16

Câu 2: Đếm: ( – 5) .| – 8| bằng: A. – 40 B. 40 C. -13 D. 13

câu 3: Khi |x| = 2 thì x bằng: A. 2 B. –2 C. 2 hoặc -2 D. 4

câu 4: Phép tính: (-75) : 25 bằng: A. – 3 B. 3 C. -50 D. 50

Câu 6: Khi x = 8 thì |x| bằng: A. – 8 B. 8 hoặc – 8 C. 8 D. 4

câu 7: Số nghịch đảo của -5 là: A. 5 B. 1 C. 0 D. -5

câu 9: Dãy số nào sau đây 1;-5;3;-8 có hai ước: A. 1 B. -5 C. 3 D. -8

câu hỏi 10: Viết tích (-3).(-3).(-3).(-3).(-3) dưới dạng lũy ​​thừa: A. (-3)2 B. (-3)3C. (-3)4 Đ.(-3)5

Câu 16. Học kỳ I lớp 6A có 20 học sinh giỏi. Học kỳ II, số học sinh giỏi tăng
20%. Số học sinh giỏi của lớp 6A trong học kì II là:
A. 16 B. 24 C. 40 D. 4

Câu 17. Câu nào sau đây đúng và câu nào sai?

1. Hình tạo bởi hai tia cắt nhau là một góc

2. Góc tù là góc nhỏ hơn góc vuông

3. Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh kề nhau
hai nửa mặt phẳng đối nhau có ranh giới chứa cạnh chung.

4. Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA

5. Mỗi điểm trên đường tròn cách tâm một khoảng bằng bán kính

Câu 25: Điền vào chỗ trống:

A. Hai góc có tổng bằng 180gọi là hai góc……………………..

B. Hai góc có tổng bằng 90gọi là hai góc……………………..

C. Góc có số đo bằng 90 Nó được gọi là ………………….

D. Góc có số đo bằng 180 Nó được gọi là ………………….

B. Lý thuyết

Bài 1: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia x vẽ xos = 40 xy = 80 .

Một. Cái gì nằm giữa hai tia phần còn lại của các tia? Tại sao ?

b. Tính yOt?

c. Bán kính Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Tại sao ?

d. Gọi Oz là tia phân giác của yOt . Tính xZ?

Bài 2:Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz biết xOy = 60.

a) Tính số đo góc yOz.

b) Gọi Ot là tia phân giác góc xOy. Tính zOt.

Bài 3: Lớp 6A có 50 học sinh. Trong đó 3/5 học sinh thích đá bóng, 80% học sinh thích đá cầu, 7/10 học sinh thích chơi cầu lông. Hỏi:

a) Có bao nhiêu học sinh lớp 6A thích đá bóng?

b) Có bao nhiêu học sinh lớp 6A thích đá bóng?

c) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh thích chơi cầu lông?

Bài 4. Khối lớp 6 của một trường cấp 3 có 3 lớp với 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% số học sinh của khối. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21 số học sinh lớp 6A, còn lại là số học sinh lớp 6C. Đếm số học sinh mỗi lớp.

Bài 5.

a) Tính tỉ lệ xích của hình vẽ, biết rằng độ dài của hình vẽ là 2,5 cm và độ dài thực là 2,5 km.

b) Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000000, hai thành phố cách nhau 13 cm.

Hai thành phố cách nhau bao nhiêu km?
c) Hai địa điểm A và B thực tế cách nhau 350 km.

Trên bản đồ tỉ lệ 1:50000, A và B cách nhau bao xa?

Bài 6. Một nhà máy sản xuất một số công cụ và giao chúng cho ba phân xưởng. Số dụng cụ ở phân xưởng I chiếm 30% so với tổng số. Số dụng cụ của phân xưởng II gấp 1,5 lần phân xưởng I. Phân xưởng III ít hơn phân xưởng II 84 công cụ. Tính số dụng cụ mỗi công nhân làm.

Bài 7. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất a sao cho chia 3 dư 2, chia 5 dư 3, chia 7 dư 4.

Bài 8. Một cửa hàng bán gạo trong 3 ngày. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 3/7 số gạo. Ngày thứ hai bán được 25% số gạo bán được của ngày thứ nhất. Ngày thứ ba bán được 26 tấn.

a) Lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tấn gạo?

b) Tính số gạo ngày 1, ngày 2 cửa hàng bán được.

c) Ngày thứ nhất cửa hàng bán được bao nhiêu phần trăm số gạo của cửa hàng?Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 có đáp án năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Cách tắt Windows Update trên Windows 10, tắt update vĩnh viễn

Related Posts

Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học mới nhất 2023

Phương pháp dạy học tích cực có thể áp dụng ở mọi cấp học, từ tiểu học đến đại học, không giới hạn trong nhà trường. Dưới…

Những bài văn nghị luận xã hội lớp 10 chọn lọc siêu hay

1. Bài văn nghị luận xã hội lớp 10 về lòng khoan dung: 1.1. Đề cương: – Khoan dung là gì? Khoan dung là một đức tính…

Mẫu giấy kẻ ô dùng tập viết tiếng Trung A4 PDF mới nhất

Mẫu Giấy Ca Rô PDF A4 Tiếng Trung Mới Nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Cách quay video màn hình cuộc họp trên Google Meet

Cách Quay Video Màn Hình Cuộc Họp Trong Google Meet là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Lễ cầu siêu cho thai nhi, gửi vong thai nhi tại chùa Phúc Khánh

Chùa Phúc Khánh là một ngôi chùa nhỏ nằm trong khu dân cư rất đông đúc, ngôi chùa này được coi là một trong những ngôi chùa…

Tổng hợp các từ vựng về các dụng cụ học tập bằng tiếng Anh

Có rất nhiều loại giáo cụ với màu sắc, hình dạng, kích thước khác nhau và tên của chúng bằng tiếng Anh cũng rất thú vị. Tuy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *