Đề thi giữa học kì 1 Hoá học 9 năm 2023

Đây là bài soạn: Đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 9 năm học 2023 – 2024 có đáp án Những kiến ​​thức quan trọng trong việc ôn tập và chuẩn bị cho kì thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9, mời bạn đọc theo dõi.

1. Đề cương ôn thi học kì 1 9 môn Hóa học 2023-2024:

Giáo án Hóa học 9 Đề kiểm tra học kì 1 trung cấp với các chuyên đề: OXI, AXIT, BAZƠ, MUỐI và mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ, có thể tổ chức như sau:

I. OXY

– Khái niệm về oxit

+ Định nghĩa và cấu tạo của oxit

+ Phân loại oxit theo tính chất lí hoá học

+ Ví dụ về các oxit thường gặp: oxit kim loại, oxit phi kim, oxit hỗn hợp.

– Tính chất hoá học của oxit

Tính chất hóa học của oxit kim loại và oxit phi kim

Tính oxi hóa và tính khử của oxit

+ Ví dụ về phản ứng oxi hoá – khử của oxit.

– Ứng dụng của oxit

+ Ứng dụng của oxit kim loại và oxit phi kim trong đời sống và công nghiệp

Tác dụng của oxit trong việc sản xuất kim loại

II. AXIT

– Khái niệm về axit

Định nghĩa và cấu trúc của axit

+ Phân loại axit theo tính chất vật lý hóa học

+ Ví dụ về axit thường gặp: axit vô cơ, axit hữu cơ.

– Tính chất hóa học của axit

Tính chất hóa học của axit hữu cơ và vô cơ

+ Trung hòa và tạo muối axit

+ Ví dụ về phản ứng của axit vô cơ và axit hữu cơ.

– Ứng dụng của axit

+ Ứng dụng của axit trong đời sống và công nghiệp

Ảnh hưởng của axit đến quá trình tạo hợp chất hữu cơ.

III. cơ sở

– Khái niệm cơ bản

Định nghĩa và cấu trúc của một cơ sở

Phân loại các bazơ theo tính chất hóa học và vật lý của chúng

+ Ví dụ về bazơ thông dụng: bazơ kiềm, bazơ kiềm thổ.

– Tính chất hoá học của bazơ

Tính chất hóa học của bazơ kiềm và kiềm thổ

+ Trung hòa và tạo thành muối bazơ

+ Ví dụ về phản ứng của bazơ kiềm và kiềm thổ.

– Các ứng dụng cơ bản

+ Ứng dụng cơ bản trong đời sống và công nghiệp

+ Ảnh hưởng của các căn cứ đến việc sản xuất các sản phẩm hóa học và công nghiệp hóa.

IV. MUỐI

– Khái niệm về muối

+ Định nghĩa và cấu tạo của muối

Phân loại muối theo tính chất hóa học và vật lý của chúng

Tham Khảo Thêm:  Mô tả công việc của nhân viên bán hàng tại cửa hàng, siêu thị

+ Ví dụ về các loại muối thông thường: muối sunfat, muối clorua, muối cacbonat.

– Tính chất hóa học của muối

Tính chất hóa học của muối vô cơ

Phản ứng của muối trong nước và trong dung dịch

+ Ví dụ về phản ứng của muối trong ứng dụng thực tế.

– Ứng dụng của muối

+ Ứng dụng của muối trong đời sống, công nghiệp và nông nghiệp

+ Tác dụng của muối đối với sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

V. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

– Tương quan giữa oxit, axit, bazơ và muối

Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ trong quá trình sản xuất muối

Mối quan hệ giữa tính chất hóa học và vật lý của các hợp chất vô cơ

Ví dụ về phản ứng giữa oxit, axit, bazơ và muối.

– Sự biến đổi của các hợp chất vô cơ

Quá trình oxi hóa và khử các hợp chất vô cơ

+ Quá trình trung hòa và tạo muối của các hợp chất vô cơ

+ Phản ứng chuyển hoá giữa oxit, axit, bazơ, muối có nhiều ứng dụng trong thực tế.

Đây là đề cương ôn thi học kì 1 môn Hóa học 9 với các chuyên đề OXIT, AXIT, MUỐI, MUỐI và mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Các em có thể sử dụng dàn ý này để học tập và ôn thi Hóa học 9 một cách chi tiết và hiệu quả.

2. Đề thi học kì 1 môn Hóa 9 năm 2023 – 2024 có đáp án:

2.1. Đề thi Hóa học trung cấp 9:

phần tôi: Trắc nghiệm (4,0 điểm).

Hãy chọn một trong các chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng.

câu hỏi 1: Trong số các oxit sau, oxit Họ không phải tan trong nước là

Tôi đi.
b.p2Ô5.
C. chúng ta2Ô.
D.CO2.

câu 2: Oxit tác dụng được với dung dịch HCl là

A.SO2.
B.CO2.
C. CuO.
Đ.P2Ô5.

CÂU 3: Dãy chỉ gồm các oxit axit là:

A.CO2P2Ô5MgO, SO2.
B.CO2P2Ô5KHÔNG CÓ2.
C. CO, P2Ô5MgO, SO2.
D.CO2P2Ô5VÌ THẾ3VÌ THẾ2.

CÂU 4: pha loãng H2VÌ THẾ4 an ninh đặc biệt, cần

A. cho từ từ THE2VÌ THẾ4đổ vào bình nước.
B. cho từ từ nước vào bình chứa H2VÌ THẾ4đặc biệt.
C. Đồng thời truyền HO2VÌ THẾ4chất rắn và nước trong bình.
D. có thể sử dụng cả hai chế độ A và B.

Câu 5: Cho các dung dịch sau: NaCl, NaOH, HCl, H2VÌ THẾ4KHÔNG CÓ3. Có bao nhiêu dung dịch trong số đó có pH < 7?

Tham Khảo Thêm:  Giáo án môn Tiếng việt lớp 1 theo chương trình GDPT mới

A.2.
B.3.
C.4.
D.5.

câu 6: Thêm từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa 1ml dung dịch FeCl.3. Lắc nhẹ ống nghiệm. Hiện tượng gì đã xảy ra?

A. Có kết tủa xanh lam.
B. Có kết tủa đỏ nâu.
C. Có kết tủa, sau đó tan.
D. Có kết tủa trắng.

câu 7: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch Ba(OH)?2?

A.CO2.
B.Na2Ô.
C.CO.
D. MgO.

câu 8: Phản ứng dùng để điều chế NaOH trong công nghiệp là

A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.
B.Na2đồng3+ Ba(OH)2 →BaCO3 + 2NaOH.
C. Na2O + H2O → 2NaOH.
D. 2NaCl + 2H2O →dpdd2 NaOH + H2 + Cl2.

Phần II: Tự luận (6,0 điểm).

Câu hỏi 1: (0,5 điểm) Vì sao để lâu ngày ngoài trời vôi bị giảm chất lượng?

Câu 2: (1,5 điểm) Bằng hóa chất hãy nhận biết các dung dịch sau: NaCl, HCl, Na2VÌ THẾ4.

câu 3: (1,5 điểm) Hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

FeSO4 → (Đầu tiên) FeCl2→ (2) Fe(OH)2→ (3) FeO

câu 4: (2,5 điểm) Cho hỗn hợp 2 muối MgCl khan2 và CaCO3 phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc).

Một. viết PTHH xảy ra.

b. Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng.

c. Nếu cho 80 ml dung dịch axit clohiđric trung hòa với 80 ml dd NaOH 2M thì sau phản ứng dung dịch nước bắp cải tím đổi màu gì? (Kiến thức: Ca = 40, C = 12, O = 16)

2.2. Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 9:

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐẶC TRƯNG
Phần I: HS chọn đúng mỗi ý được 0,5 điểm

câu hỏi 1 câu 2 câu 3 câu 4 câu hỏi 5 câu 6 câu 7 câu 8
hoặc một cách dễ dàng hoặc hoặc BỎ hoặc một cách dễ dàng

4,0 đồng

Phần II:

câu hỏi 1Vì vôi sống sẽ hấp thụ khí cacbonic trong không khí tạo thành canxi cacbonat

0,5 đồng

câu 2. Dùng quỳ xanh nhận biết dung dịch HCl (quỳ tím chuyển sang màu đỏ), quỳ xanh không đổi màu như NaCl và Na.2VÌ THẾ4.

Dùng dung dịch BaCl2 để nhận ra Na. giải pháp2VÌ THẾ4 (có kết tủa trắng). Dung dịch không phản ứng là NaCl.

chúng ta2VÌ THẾ4 + BaCl2 →BaSO4 + 2NaCl

0,5 đồng

0,5 đồng

0,5 đồng

Câu 3.

(1): FeSO4 + BaCl2→ BaSO4 + FeCl2

(2): FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2

(3): Fe(OH)2 → t FeO + H O2Ô

0,5 đồng

0,5 đồng

0,5 đồng

Câu 4.

a/ CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + BẠN BÈ2O + CO2

0,5 đồng

b/nCO2 = 6,72: 22,4 = 0,3 mol

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + BẠN BÈ2O + CO2

0,3mol 0,6mol 0,3mol

CHÚNG TA HCl = 0,6: 0,4 = 1,5M

0,25đ

0,25đ

0,25đ

c/ HCl + NaOH → NaCl + 2H2Ô

1 nốt ruồi 1 nốt ruồi

0,12 0,16

Số mol HCl: n = CCHÚNG TA . V = 80/1000 x 1,5 = 0,12 (mol)

Số mol NaOH: n = CCHÚNG TA . V = 80/1000 x 2 = 0,16 (mol)

Tỉ lệ: 0,12/1 < 0,16/1 Vậy sau phản ứng NaOH dư dung dịch làm xanh quỳ tím.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5 đồng

Tham Khảo Thêm:  Phân tích 4 khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính

3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2023 – 2024 có đáp án:

Nội dung kiến ​​thức truyền thuyết NGHĨA Vận dụng sử dụng cao Thêm vào
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Đầu tiên. ÔXY Nhận ra oxit không tan trong nước, oxit phản ứng được với axit, oxit axit, oxit bazơ. Giải thích hiện tượng vôi sống bị giảm chất lượng nếu để lâu ngoài không khí.
Số câu 3 Đầu tiên 4
kết quả.

Tỉ lệ %

1,5

15%

0,5

5%

2.0

20%

2. AXIT Biết cách pha loãng H2VÌ THẾ4 đồng, Để phân biệt các chất bằng phương pháp hóa học.
Số câu Đầu tiên Đầu tiên 2
kết quả.

Tỉ lệ %

0,5

5%

1,5

15%

2.0

20%

3. CƠ SỞ Thực hiện phản ứng điều chế NaOH trong công nghiệp, dựa vào pH để xác định tính axit, bazơ. Xác định dd chất phản ứng bazơ, lượng kết tủa sau khi trộn 2 dung dịch với nhau.
Số câu 2 2 4
kết quả.

Tỉ lệ %

1.0

mười%

1.0

mười%

2.0

20%

4. MUỐI Bằng cách tính CCHÚNG TA của giải pháp. Nước bắp cải tím chuyển màu gì sau p/ư dd?.
Số câu Đầu tiên Đầu tiên
kết quả.

Tỉ lệ %

2,5

25%

2,5

25%

5. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Viết PTHH thực hiện dãy biến đổi hóa học.
Số câu. Đầu tiên Đầu tiên
kết quả.

Tỉ lệ %

1,5

15%

1,5 15%
Tổng điểm.

Tổng điểm.

Tỉ lệ %

6

3.0

30%

4

4.0

40%

Đầu tiên

2,5

25%

Đầu tiên

0,5

5%

thứ mười hai

10,0

100%

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 Hoá học 9 năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế là ai? Sự tích? Thờ ở đâu?

Ngọc Hoàng Đại Đế là vị thần xuất hiện trong nhiều câu chuyện dân gian Việt Nam với tên gọi quen thuộc là Ông Trời. Dưới đây…

Quan Đệ Lục là ai? Sự tích Quan Đệ Lục? Được thờ ở đâu?

Đại hội đồng quan trong Tứ Phủ chia làm hai bậc, một là Ngũ Vị Tôn Quân gồm các vị từ Quan Đệ Nhất đến Quan Đệ…

Cậu Hoàng Cả là ai? Cậu Hoàng Cả trong Tứ Phủ Thánh Cậu?

Chú Hoàng Ca hay Tứ Phủ Thánh Cẩu tuy được nhiều người biết đến nhưng rất thánh thiện. Đây là một bài viết về Ông Hoàng Ca…

Địa chỉ, giờ lễ của các nhà thờ Thiên Chúa Giáo tại TPHCM

Hội Thánh Đức Chúa Trời tại TP.HCM tọa lạc ở nhiều cơ sở lớn và uy tín, hãy cùng tìm hiểu địa chỉ và giờ mở các…

Tiêu Diện Đại Sĩ là ai? Tiêu Diện đại sĩ và ngài Vi Đà hộ pháp?

Hầu hết các chùa đều có tượng một người đàn ông trông rất hiền từ đặt ở vị trí bên phải là hình Vi Đà, đồng thời…

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 29

ruy băngViệc xây dựng một hoạt động giáo dục đặc thù cho trường phổ thông đòi hỏi hấp dẫn, phù hợp và hiệu quả trong việc thúc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *