Đề thi giữa học kì 1 Lịch sử 10 năm 2023

Thông qua môn Lịch sử, học sinh có thể tiếp cận và khám phá những giá trị văn hóa độc đáo của các nền văn minh này, cũng như tìm hiểu về đóng góp của nó đối với lịch sử và nhân loại. Đây là bài viết liên quan đến: Lịch Sử 10 Trung Cấp Năm 2023 – 2024 Có Đáp Án.

1. Đề cương kiểm tra học kì 1 THCS Lịch sử 10 năm 2023 – 2024:

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Lịch sử 10:

I. Chương 1: Lịch sử và lịch sử, vai trò của lịch sử

– Khái niệm về lịch sử và lịch sử

– Sự khác biệt giữa câu chuyện và lịch sử

Chức năng và vai trò của lịch sử

– Phương pháp và nguồn sử liệu

II. Chương 2: Các nền văn minh của thế giới Cổ đại Trung đại: Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ

– Đặc điểm và sự phát triển của các nền văn minh trên

– Nền văn minh Ai Cập: Đất đai và Con người, Đời sống và Văn hóa

– Văn minh Trung Hoa: Đất và người, Đời sống và Văn hóa, Nhà Hán

– Văn minh Ấn Độ: Đất đai và Con người, Đời sống và Văn hóa, Tôn giáo và Triết học

III. Đánh giá và kiểm tra

– Tổng hợp kiến ​​thức cần nhớ

– Làm bài tập lựa chọn, tự luận, giải thích

– Xem lại bài trước

Hay nhin nhiêu hơn: Đề thi giữa học kì I Sinh học 10 năm 2023 2024 có đáp án

2. Đề thi học kì 1 môn Sử 10 năm 2023 – 2024 có đáp án:

2. Đề thi:

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM)

Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau!

câu hỏi 1. Thực tế lịch sử là tất cả

A. sự việc đã xảy ra trong quá khứ tồn tại khách quan, độc lập.
B. sự việc đã xảy ra trong quá khứ tồn tại theo ý muốn chủ quan của con người.
Các nhân vật của C. trong quá khứ đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhân loại.
D. hiện tượng siêu nhiên đã tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của xã hội loài người.

Câu 2. Nguyên tắc nào sau đây là quan trọng nhất trong nghiên cứu lịch sử?

A. Lịch sử và logic.
B. Lịch sử và cụ thể.
C. Khách quan và toàn diện.
D. Trung thực, cầu tiến.

Câu 3. Kiến thức lịch sử là tất cả

A. sự hiểu biết có hệ thống về các sự vật, hiện tượng trong quá khứ của loài người.
B. những quy luật lịch sử có tầm quan trọng thiết thực đối với sự tiến bộ của xã hội loài người.
C. các hiện tượng siêu nhiên đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của xã hội loài người.
D. sự vật, hiện tượng đã xảy ra trong quá khứ theo ý muốn chủ quan của con người.

Câu 4. Những bài học kinh nghiệm của lịch sử có giá trị như thế nào đối với cuộc sống hiện tại và tương lai của con người?

A. Giúp con người tránh lặp lại những sai lầm của quá khứ.
B. Là nhân tố quyết định tương lai của con người.
C. Giúp con người dự đoán chính xác tương lai.
D. Giúp con người kế thừa mọi yếu tố của quá khứ.

Tham Khảo Thêm:  Thi vào lớp 10 cần chuẩn bị những giấy tờ gì, mang những gì?

Câu 5. Điều nào sau đây là một trong những lý do tại sao học tập suốt đời là cần thiết?

A. Kiến thức lịch sử trong nhà trường không có ý nghĩa gì đối với cuộc sống.
B. Thực tiễn lịch sử của loài người có thể thay đổi theo thời gian.
C. Nhận thức về lịch sử không bao giờ thay đổi theo thời gian.
D. Kho tàng tri thức lịch sử của nhân loại rất đồ sộ và đa dạng.

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của khoa học tự nhiên và công nghệ trong Lịch sử?

A. Là nơi lưu giữ tri thức lịch sử của xã hội loài người.
B. Nó là nguồn đáng tin cậy nhất trong nghiên cứu lịch sử.
C. Nó giúp nhà sử học sáng tạo trong việc nghiên cứu quá khứ.
D. Cung cấp cách tiếp cận liên ngành đối với Lịch sử.

Câu 7. Khi nghiên cứu lịch sử, nhà sử học phải vận dụng kiến ​​thức của các ngành khoa học có liên quan vì

A. Lịch sử là bộ môn bổ trợ cho các ngành khoa học.
B. Lịch sử là môn khoa học liên ngành.
C. Lịch sử phụ thuộc hoàn toàn vào các ngành khoa học.
D. kiến ​​thức lịch sử bắt nguồn từ kiến ​​thức của các bộ môn khác.

câu 8. Lịch sử và các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác có liên quan như thế nào?

A. Luôn tách rời nhau và không tương hỗ với nhau.
B. Mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau.
C. Mối quan hệ một chiều, không có sự tương tác.
D. Chỉ có Lịch sử ảnh hưởng đến các ngành khoa học.

Câu 9. Nội dung nào sau đây thể hiện đúng vai trò của bộ môn Lịch sử đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa?

A. Lịch sử tái hiện đầy đủ mọi giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên.
B. Phương pháp nghiên cứu Lịch sử luôn tôn tạo di sản một cách nguyên vẹn.
C. Lịch sử giữ vững giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên.
D. Kết quả nghiên cứu lịch sử khẳng định giá trị của di sản văn hóa.

Câu 10. Tổ chức nào sau đây đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn giá trị của các di sản thế giới?

A. EU.
B. LHQ.
C. APEC.
D.UNESCO.

Câu 11. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng mối quan hệ giữa lịch sử và nhiều ngành, nghề trong ngành văn hóa?

A. Mối quan hệ mật thiết, ảnh hưởng lẫn nhau.
B. Tách biệt, không liên quan đến nhau.
C. Chỉ có Lịch sử mới ảnh hưởng đến công nghiệp văn hóa.
D. Chỉ có ngành văn hóa mới ảnh hưởng đến Lịch sử.

Câu 12. Điều nào sau đây không phản ánh chính xác vai trò của du lịch trong việc bảo tồn các di tích lịch sử và di sản văn hóa?

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp những bài thơ hay về an toàn giao thông

A. Là cơ sở hình thành các di tích, di sản văn hóa.
B. Tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.
C. Thúc đẩy tăng cường bảo tồn các di tích và di sản.
D. Tạo nguồn kinh tế bảo tồn giá trị di sản, di tích.

câu 13. Hai nền văn minh lớn ở phương Tây cổ đại là

A. Ấn Độ và Trung Quốc.
B. Hi Lạp và La Mã.
C. Ai Cập và Lưỡng Hà.
D. Ấn Độ và Rô-ma.

câu 14. Các nền văn minh cổ đại phương Đông đều được hình thành từ

A. cao nguyên.
B. các vịnh ven biển.
C. các lưu vực sông lớn.
D. đồng bằng ven biển.

Câu 15. Nền văn minh Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực sông nào?

A. Sông Ấn.
B. Sông Hằng.
C. Sông Tigris.
D. Sông Nin.

Câu 16. Chữ viết Ai Cập cổ đại là

A. Chữ Hán.
B. Chữ cái Latinh.
C. chữ hình nêm.
D. chữ tượng hình.

câu 17. Vào thiên niên kỷ IV TCN, nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời do nhu cầu nào sau đây?

A. Trị thuỷ, thuỷ lợi.
B. Thống nhất lãnh thổ.
C. Chống giặc ngoại xâm.
D. Mở rộng buôn bán.

Câu 18. Dân tộc đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển của nền văn minh Trung Hoa thời kỳ cổ đại và trung đại là

A. Người ăn.
B. Mãn Thanh.
C. người Thái.
D. quân Mông Cổ.

Câu 19. Hình thức văn học nổi tiếng nhất ở Trung Quốc trong thời nhà Đường là

A. anh hùng ca.
B. thơ ca.
C. Ô-pê-ra.
D. tiểu thuyết.

Câu 20. Bản chất nhà nước của Trung Quốc cổ đại và trung đại là

A. nhà nước chuyên chế tập trung.
B. nhà nước chuyên chế phân quyền.
C. nô lệ thuộc sở hữu của nhà nước.
D. nhà nước dân chủ cổ đại.

câu 21. Những thành tựu của nền văn minh Trung Quốc thời cổ đại và trung đại mang ý nghĩa nào sau đây?

A. Là cơ sở hình thành nền văn minh cổ đại – trung đại phương Đông.
B. Nó là điển hình của toàn bộ nền văn minh Trung Đông.
C. Thể hiện sự tan rã của văn hóa Trung Hoa với văn hóa nước ngoài.
D. Phản ánh sức lao động sáng tạo phi thường của nhân dân Trung Quốc.

Câu hỏi 22. Ấn Độ là cái nôi của tôn giáo lớn nào sau đây?

A. Phật giáo, Đạo giáo.
B. Phật giáo, Ấn Độ giáo.
C. Thiên chúa giáo, Hồi giáo.
D. Phật giáo, Hồi giáo.

Câu 23. Văn hóa truyền thống của Ấn Độ có ảnh hưởng nhất ở khu vực nào?

A. Đông Bắc Á.
B. Trung Đông.
C. Đông Nam Á.
D. Tây Á.

Câu 24. Nét đặc sắc của văn hóa Ấn Độ cổ đại và trung đại là

A. Chân thực, linh hoạt, sinh động.
B. hiện thực, đậm màu sắc tôn giáo.
C. dân tộc, thể hiện rõ quan điểm sống.
D. tính quốc tế, phong cách nghệ thuật độc đáo.

II. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm): Qua câu nói “Lịch sử là người thầy của cuộc đời” của Cicero, em hiểu chức năng, nhiệm vụ của môn Lịch sử như thế nào?

Tham Khảo Thêm:  2 mẫu đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương hay chọn lọc

Câu 2 (2,0 điểm): Điền vào chỗ trống trong bảng dưới đây để phân biệt giữa văn hóa và văn minh.

VĂN HOÁ VĂN MINH
KHÁC BIỆT ….. ……..
ĐẶC TRƯNG – Độ dày….

– Đã tính…

– Độ dày……

– Đếm…

MỐI QUAN HỆ – ……ra đời trước, phát triển đến mức nào thì sau…. sinh ra

– …..là quá trình thu thập các sáng tạo……sự ra đời sẽ thúc đẩy…. phát triển.

2.2. Đáp án kiểm tra giữa kì 1 Sử 10:

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

1-A 2-DÂY DẪN 3-A 4-A 5- DỄ DÀNG 6- DỄ DÀNG 7-GIAO ĐỔI CỔ PHIẾU 8 Nhưng 9- DỄ DÀNG 10-ĐỨC
11-A 12-A 13 Nhưng 14-C 15-ĐỨC 16- DỄ DÀNG 17-A 18-A 19-NHƯNG 20-A
21-DỄ DÀNG 22 Nhưng 23-C 24-NHƯNG

II. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm):

Chức năng lịch sử:

+ Chức năng khoa học: cung cấp tri thức khoa học phục hồi, mô tả, giải thích các hiện tượng lịch sử một cách chính xác, khách quan.

+ Chức năng xã hội: giúp con người hiểu được các quy luật phát triển của xã hội loài người trong quá khứ, từ đó nhận thức được hiện tại và dự báo về tương lai.

+ Chức năng giáo dục: đem lại những bài học, những tấm gương lịch sử cho thế hệ sau học tập, tránh lặp lại những sai lầm của quá khứ.

Nhiệm vụ của sử gia:

+ Phát hiện những bài học, kinh nghiệm từ quá khứ để vận dụng vào cuộc sống hiện tại.

+ Giúp con người hiểu thêm về thế giới xung quanh và nâng cao trình độ nhận thức.

+ Góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, giúp ích cho sự phát triển nhân cách con người.

Câu 2 (2,0 điểm):

VĂN HOÁ VĂN MINH
KHÁC BIỆT – Là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra từ khi xuất hiện cho đến nay. – Là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển cao của xã hội.
ĐẶC TRƯNG – Béo phì: xuất hiện đồng thời với lịch sử loài người.

– người theo chủ nghĩa dân tộc

– Độ dày: xuất hiện khi con người bước vào giai đoạn phát triển cao (thường là khi phát sinh trạng thái, chữ viết)

– Mang tính quốc tế

MỐI QUAN HỆ – Văn hóa ra đời trước, phát triển đến một trình độ nhất định thì văn minh ra đời.

Văn minh là quá trình tích tụ những sáng tạo văn hóa. Nền văn minh ra đời sẽ thúc đẩy văn hóa phát triển.

3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Lịch sử 10 năm 2023 – 2024 có đáp án:Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 Lịch sử 10 năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *