Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Anh 5 năm 2023

Nhằm giúp các bạn học sinh có nhiều kiến thức và nắm vững nội dung bài học, bài viết dưới đây chúng minh gửi đến bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Anh 5 năm 2023 – 2024 có đáp án. Cùng tham khảo bài viết của chúng mình nhé.

1. Mẹo khoanh trắc nghiệm môn Tiếng Anh đạt điểm cao:

– Mẹo tăng tỉ lệ trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh

Các chuyên gia cho rằng, để học sinh đạt điểm cao trong các bài thi tiếng Anh, các em phải thường xuyên luyện thi thử tại nhà, đồng thời tham khảo các đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trực tuyến miễn phí. từ các trang web uy tín để rèn luyện thói quen quản lý thời gian tốt, nắm bắt nhiều dạng đề thi, tăng cường phản xạ khi “thực chiến”.

Ngoài ra, khi bước vào kỳ thi giáo viên cũng cần lưu ý cho học sinh của mình biết những điều sau khi làm bài kiểm tra, cụ thể:

Thường xuyên chú ý đến thời gian thi

Khi nhận đề thi, hãy xem qua tất cả các câu hỏi, câu nào dễ thì làm trước

Đọc kỹ hướng dẫn để tránh nhầm lẫn

Nên làm theo từng phần, những câu nào chưa làm cần đánh dấu lại để tránh bỏ sót câu

Không tập trung quá lâu vào một câu hỏi, vì sẽ mất nhiều thời gian

Nên trả lời thẳng vào vấn đề, để tiết kiệm thời gian và tiết kiệm điện, nhớ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết

Tất cả các câu hỏi phải được điền đầy đủ, không được bỏ trống, có thể chơi ngẫu nhiên nếu không còn thời gian

– Mẹo cho câu hỏi chọn từ hoặc cụm từ

Nếu đề thi trắc nghiệm tiếng Anh có dạng điền vào chỗ trống, giáo viên nên nhắc học sinh xác định những chỗ còn thiếu về từ vựng hay ngữ pháp để dễ phân tích.

Nếu đó là từ vựng, hãy yêu cầu học sinh của bạn xác định các loại từ: tính từ, danh từ, động từ, trạng thái từ, số ít, số nhiều, khẳng định, phủ định, v.v.

Nếu là ngữ nghĩa thì học sinh cần lựa chọn từ khi ghép với nghĩa, tạo thành cụm từ hoặc thành ngữ.

– Hãy tìm từ “định hướng” trong câu hỏi

Các câu hỏi với từ “direction” sẽ giúp học sinh của bạn dễ dàng xác định thông tin cần tìm trong đoạn văn. Những định hướng phổ biến là danh từ, cụm danh từ, từ viết hoa, số và từ viết tắt.

Ví dụ:

Nếu bạn được hỏi câu hỏi sau: “Theo như đoạn văn, Tom là…”, thì “Tom” là từ hướng dẫn trong câu hỏi này. Bạn cần tìm trong đoạn văn nói gì về Tom và sẽ dễ dàng tìm ra câu trả lời ngay.

– Mẹo làm trắc nghiệm tiếng Anh dạng bài đọc hiểu

Câu hỏi đầu tiên trong đoạn văn thường là câu hỏi về chủ đề hoặc ý chính của đoạn văn. Nếu bạn gặp câu hỏi kiểu “Điều nào sau đây là ý chính/quan điểm/mục đích/chủ đề/tiêu đề của/cho đoạn văn tốt nhất?” xuất hiện đầu tiên trong đoạn văn đọc hiểu, bạn nên bỏ qua và trả lời các câu hỏi sau trước. Mẹo làm bài thi này sẽ giúp các em biết được nội dung chính của bài sau khi làm xong các câu khác nhau.

– Mẹo chọn trắc nghiệm phần trọng âm

Để loại bỏ các câu trả lời sai trong bài kiểm tra trọng âm tiếng Anh, giáo viên chỉ cần cho học sinh chọn từ có quy tắc về trọng âm và loại bỏ những từ không có quy tắc hoặc không chắc chắn. đâu là điểm nhấn. Nhiệm vụ của học sinh chỉ cần tìm ra âm quan trọng của 3 từ trong 4 phương án là có thể hoàn thành bài tập này.

Một số quy tắc đánh giá quan trọng:

Hầu hết các từ và giới từ đều có hai âm tiết và trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

Hầu hết các danh từ và tính từ có hai âm tiết đều có trọng âm ở âm tiết thứ nhất.

Tham Khảo Thêm:  Trò chơi PowerPoint hỗ trợ giảng dạy cho giáo viên hay nhất

Những từ cuối tận hưởng kết thúc – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity, trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.

Những từ có hậu tố: – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain có trọng âm ở âm đó.

Các từ kết thúc bằng – graphy, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – al có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên.

Đối với những từ có ba âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết có ba từ đó từ sau ra trước (hoặc phải sang trái).

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Việt 5 năm 2023 – 2024 có đáp án

2. Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Anh 5 năm 2023 – 2024 có đáp án:

2.1. Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Anh 5 năm 2023 – 2024 có đáp án – đề 1:

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại

1. A. books B. pencils C. rulers D. bags
2. A. read B. teacher C.eat D. ahead
3. A. tenth B. math C. brother D. theater
4. A. has B. name C. family D. lamp
5. A. does B. watches C. finishes D. brushes
6. A. city B. fine C. kind D. like
7. A. bottle B. job C. movie D. chocolate
8. A. son B. come C. home D. mother

II. Look and write:

III. Read and fill in the blank:

1. What do you do in your free time? – I often _______skating with my friends.

2. What are you doing? I’m __________a cabbage.

3. They are ________________the apple tree. They may fall.

4. Maria likes __________books in her free time.

5. He’d like to __________ in the mountains.

6. I have a pain in my back. I have a___________

7. King Hung _________ Mai An Tiem and his family to live on an island.

8. My father has a pain in his ear. He has a_______________

IV. Matching:

1. What happened in the story?

2. Why would you like to be a writer?

3. Don’t touch the stove!

4. Who is the main character in this story?

5. What would he like to be in the future?

6. Miss Hien has a toothache.

7. What does she often do in his free time?

a. Because you may get a burn.

b. She often goes shopping.

c. She shouldn’t eat a lot of sweets.

d. First, the prince visited the castle and he met a beautiful princess.

e. He’d like to be a teacher.

f. It is Doraemon.

g. Because I’d like to write stories for children.

V. Rearrange these sentences:

1. fly/ because/ be/ would like/ Minh/ pilot/ to/ planes./ like/ he’d/ a/ to

______________________________________________________________

2. should/ Mr. Tuan/ a/ take /rest/.

______________________________________________________________

3. folk tales/ I/ because/ love/ each of them/ me/ gives/ in life./ a lesson

______________________________________________________________

4. to/ often/ I/ cinema / my/ the/ free/ go/ time./ in

______________________________________________________________

5. Had/ Quan/ to/ the/ headache/ doctor/ because/ went/ he/ a/.

______________________________________________________________

6. Tam/ gentle./ beautiful/ and/ was

______________________________________________________________

7. My/ often/ grandma/ in/ works/ the garden/ her/ in/ free/ time.

______________________________________________________________

8. you / what / doing / are / stove / with / the ?

______________________________________________________________

9. shouldn’t / cream / you / ice / eat

______________________________________________________________

10. like / would / future / the / you / to / what / be / in ?

______________________________________________________________

VI. Read and tick:

My name is Mary. I’d like to be a nurse in the future. I’d like to look after patients and work with other people in a hospital. It’s important work and very exciting. I’d also like to meet a lot of people. I’m studying hard at school. I hope my dream will come true one day.

T

F

0. Her name is Mary.

1. She would like to be a nurse
2. She would like to travel around the word .
3. She would like to meet a lot of people.

VII. Read and answer:

My name is Hoang Anh. In my free time, I often go camping with my family. The camp is in the forest near Ba Na Hills. We go there by car in the morning. My father likes fishing in the stream. My mother likes cooking barbecue for us. My brother and I usually play hike-and-seek. It’s so fun. We return home late in the evening. We enjoy camping very much.

1. What’s her name?

…………………………………………………………………………………..

2. What does she do in her free time?

…………………………………………………………………………………..

3. What does her father like doing?

…………………………………………………………………………………..

4. What does her mother like doing?

…………………………………………………………………………………..

5. When do they return home?

……………………………………………………………………………………..

6. Do they love camping?

…………………………………………………………………………………………..

VIII. Write about their family and what they do in their free time:

My name is ____1___ There are four people in my family. I usually _____2_______ in my free time. My mother is a/ an _____3_____ she usually _________4__________ in her free time. My father is a/an _______5_____ he often ______6______ in his free time. My brother/ sister usually ____________7_______

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại

1 – A; 2 – D; 3 – C; 4 – B; 5 – A; 6 – A; 7 – C; 8 – C;

II. Look and write:

A – astronaut; B – go fishing; C – talking; D – Go camping; E – Surf the Internet;

F – Drawing; G – Clean the house; H – Run down the stair; I – Headache; J – Learning

III. Read and fill in the blank:

1 – go 2 – cutting 3 – climbing 4 – reading
5 – climb/ go camping 6 – backache 7 – ordered 8 – earache

IV. Matching:

1 – d; 2 – g; 3 – a; 4 – f; 5 – e; 6 – c; 7 – b

V. Rearrange these sentences:

1 – Minh would like to be a pilot because he’d like to fly planes.

2 – Mr. Tuan should take a rest.

3 – I love folk tales because each of them gives a lesson in life.

4 – I often go to the cinema in my free time.

5 – Quan went to the doctor because he had headache.

6 – Tam was beautiful and gentle.

7 – My grandma often work in the garden in her free time.

8 – What are you doing with the stove?

9 – You shouldn’t eat ice cream.

10 – What would like to be in the future?

VI. Read and tick:

1 – T; 2 – F; 3 – T;

VII. Read and answer:

1 – Her name is Hoang Anh.

2 – She goes camping with her family.

3 – He likes fishing in the stream.

4 – She likes cooking barbecue for them.

5 – They return home late in the evening.

6 – Yes, they do.

VIII. Write about their family and what they do in their free time:

Gợi ý: Các học sinh tự trả lời.

My name is My Le. There are four people in my family. I usually watch TV in my free time. My mother is a teacher. She usually goes shopping in her free time. My father is a doctor. He often reads newspaper in his free time. My brother/ sister usually listens to music.

2.2. Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Anh 5 năm 2023 – 2024 có đáp án – đề 2:

I. Choose the word that has the different main stress

1. A. away B. writer C. children D. teacher
2. A. character B. astronaut C. unhappy D. different
3. A. cabbage B. bathroom C. kitchen D. upstairs

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. queen B. sleep C. seed D. deer
2. A. alone B. cabbage C. match D. scratch

III. Choose the correct answer A, B, C or D

1. Eat _________ food!

A. good

B. nice

C. beauty

D. healthy

2. Many years ago, there _________ a very beautiful princess.

A. were

B. was

C. are

D. is

3. What the matter ________ you?

A. on

B. with

C. without

D. about

4. Pat often goes ___________ in the mountains with Ben and Tom.

A. walking

B. run

C. walk

D. walks

5. We don’t have _______ deserts in Vietnam

A. a

B. an

C. any

D. much

6. What’s wrong? – I have a problem _______ my phone.

A. at

B. with

C. on

D. to

7. What is she doing with the knife? – She _________ the apple

A. cut

B. cuts

C. is cutting

D. is cuting

8. Why shouldn’t ________ the stairs? – Because you may break your arm

A. running down

B. runs down

C. run down

D. runing down

IV. Give the correct form of the words in the brackets

1. Holding knife in your hand is ___________ (danger).

2. My classmates like doing ________ (difference) things.

V. Read the following text and answer the following questions

My name is Simon and I have a friend called Star. Yesterday, he waited for me in the cupboard when it rained. I open the cupboard and he was there. He was a big and friendly dog. I laughed at him and I took him out of the cupboard to the garden. Then we played happily in the garden.

1. What is the dog’s name?

______________________________________________

2. What did the dog like?

______________________________________________

3. Where did Simon find the dog?

______________________________________________

4. Did Simon take the dog to the garage?

______________________________________________

5. What did they do in the garden?

______________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the word that has the different main stress

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

III. Choose the correct answer A, B, C or D

1. D 2. B 3. B 4. A
5. C 6. B 7. C 8. C

IV. Give the correct form of the words in the brackets

1. Holding knife in your hand is _____dangerous______ (danger).

2. My classmates like doing ____different____ (difference) things.

V. Read the following text and answer the following questions

1. The dog’s name is Star

2. He was big

3. Simon found the dog in the cupboard

4. No, he, didn’t

5. They played in the garden

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 Đạo đức 5 năm 2023 – 2024 có đáp án

3. Ma trận Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Anh 5:

3.1. Skills – Các kỹ năng:

a/ Nghe:

Nghe và chọn V hay X

Nghe và khoanh tròn đáp án đúng

Nghe và chọn tranh đúng

b/ Đọc:

Đọc câu, nhìn hình ảnh và viết tương ứng với câu

Đọc đoạn văn và hoàn thành các câu

c/ Viết:

Hoàn thành câu bằng cách nhìn tranh viết từ

Sắp xếp trật tự câu

Viết về tên truyện mà em yêu thích

d/ Nói :

Nhìn tranh và trả lời câu hỏi

Nghe và trả lời các câu hỏi về các chủ đề  quê hương hoặc nơi ở, dự định cuối tuần

Nói theo chủ đề: kể về chuyến đi thăm sở thú; câu chuyện yêu thích; kỳ nghỉ hè vừa qua và môn học ở trường.

3.2. Các tiêu chuẩn cần đánh giá:

Kỹ năng

Mô tả kỹ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Nghe

Nghe , hiểu đoạn hội thoại về địa điểm, phương tiện và tên truyện. Nghe và đánh dấu V hay X vào tranh

Nghe

Nghe và hiểu đoạn hội thoại về sự kiện, tích cách nhân vật và địa chỉ  Nghe và chọn đáp án đúng
Nghe, hiểu đoạn hội thoại bằng cách nhìn các câu hỏi và chọn đáp án đúng về các con vật , hoạt động của các con vật, tên truyện và hoạt động trong quá khứ Nghe , hiểu câu hỏi và chọn tranh đúng

Đọc

Đọc các câu phát biểu mô tả về sự kiện, tên truyện và môn học.

Đọc hiểu, nhìn tranh và viết từ tương ứng

Đọc hiểu và hoàn thành đoạn văn ngắn nói về một bạn học sinh và hoàn thành các câu cho sẵn. Đọc hiểu và hoàn thành câu

Viết

Nhìn tranh và viết từ còn thiếu vào các câu cho sẵn về các con vật, hoạt động của các con vật .… Nhìn tranh và viết từ thích hợp vào chỗ trống
Vận dụng kiến thức đã học để sắp xếp lại các từ thành câu có nghĩa. Sắp xếp lại các từ đã học để thành câu có nghĩa.
Vận dụng kiến thức đã học viết về tên truyện/ sách mà em yêu thích Viết theo gợi ý

Nói

Nhìn tranh và trả lời câu hỏi Hiểu câu hỏi và trả lời câu hỏi
Nghe và trả lời về quê hương, nơi ở; dự định vào cuối tuần Hiểu và trả lời câu hỏi một cách linh hoạt.
Nói theo chủ đề giáo viên đưa ra về chuyến đi thăm sở thú; truyện yêu thích; kỳ nghỉ hè vừa qua và các môn học ở trường Nói tự do

 Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Anh 5 năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Những lời chúc Valentine ngọt ngào nhất dành cho người yêu

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *