Đề thi học kì 1 GDCD 10 năm học 2023

Sau đây là bài viết về: Đề thi học kì 10 môn GDCD năm học 2023 – 2024 có đáp án là tài liệu giúp các bạn ôn luyện thi đạt điểm cao.

1. Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn DPDSH lớp 10 năm học 2023 – 2024:

Đề cương kiểm tra học kì 1 GDCD 10 – Chủ đề: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

I. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

– Quan niệm về thế giới quan duy vật

+ Bản chất và đặc điểm của thế giới quan duy vật

+ Sự khác nhau giữa thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm

– Phương pháp luận biện chứng

+ Đặc điểm và nguyên tắc cơ bản của phương pháp biện chứng

+ Mối quan hệ giữa phương pháp luận biện chứng với thế giới quan duy vật

II. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

– Sự vận động của thế giới vật chất

+ Định nghĩa và đặc điểm của chuyển động

Sự vận động của thế giới vật chất

– Sự phát triển của thế giới vật chất

+ Khái niệm phát triển

Quá trình phát triển của thế giới vật chất

+ Mối quan hệ giữa vận động và phát triển của thế giới vật chất

III. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn trong nhận thức

– Khái niệm về thực hành

Bản chất và đặc điểm của thực hành

Mối quan hệ giữa thực tiễn và nhận thức

– Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Mối quan hệ qua lại giữa thực tiễn và nhận thức

+ Lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thực tiễn trong nhận thức

IV. Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu của sự phát triển xã hội

– Vị trí, vai trò của con người trong lịch sử

+ Quan niệm con người là chủ thể của lịch sử

+ Định hướng con người là mục tiêu phát triển của xã hội

Tầm quan trọng của phát triển con người trong xã hội

+ Đối tượng, nội dung, phương pháp phát triển con người

+ Tầm quan trọng của phát triển con người trong việc xây dựng xã hội

Hay nhin nhiêu hơn: Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 10 năm học 2023 2024 có đáp án

2. Đề thi học kì 1 môn DPDSH năm học 2023-2024 có đáp án:

2.1. Bài thi:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu hỏi 1: Triết học nghiên cứu lĩnh vực nào sau đây?

A. Việc nghiên cứu một bộ phận, lĩnh vực nào đó của thế giới.

B. Nghiên cứu những vấn đề chung nhất, phổ biến nhất của thế giới.

C. Ngành nghiên cứu mọi hiện tượng chung nhất của giới tự nhiên và xã hội.

D. Nghiên cứu mọi sự biến đổi của giới tự nhiên.

Câu 2: Câu nói “Phải bênh vực đạo là đúng” thể hiện nội dung triết học nào?

A. Vật chất quyết định ý thức. B. Vật chất có trước ý thức.

C. quan niệm của nhân dân về thế giới. D. Làm thế nào để đạt được mục tiêu đã nêu.

Tham Khảo Thêm:  Phân tích tác phẩm Bố của Xi-mông chọn lọc hay nhất

câu 3: Tại sao sự chuyển tiếp của một học sinh từ trường trung học cơ sở lên trường trung học cơ sở được coi là sự phát triển?

A. Vì có động thái đi học ở 2 nước khác nhau.

B. Vì có sự khác biệt về giáo viên.

C. Vì số môn học nhiều hơn.

D. Vì có sự khác biệt về trí tuệ, nhận thức.

Câu 4: Xét về mặt triết học, mâu thuẫn là

A. một mối quan hệ. B. một thể loại. C. một tổng thể. D. một phương pháp.

Câu 5: Năm nay, Trần Văn An học lớp 10. Em học 13 môn. Tôi yêu thích nhất môn thể dục dụng cụ, nhờ tập luyện thường xuyên nên giờ tôi cao 1m68, nặng 56 kg. Về mặt triết học, đại lượng của Ani là bao nhiêu?

A. Lớp 10. B. 13 môn. C. Anh ấy thích thể dục dụng cụ. D. Cao 1m68, nặng 56kg.

Câu 6: Về mặt triết học, phủ định biện chứng như thế nào?

A. Do bản thân sự phát triển của hiện tượng.

B. Do mong muốn chủ quan của con người.

C. Do sự can thiệp, ảnh hưởng từ bên ngoài hiện tượng.

D. Vì sức mạnh vốn có của tự nhiên.

Câu 7: “Việc vận dụng tri thức vào thực tiễn có tác dụng hoàn thiện nhận thức chưa hoàn chỉnh”, TRÌNH DIỄN

A. Thực tiễn là mục tiêu của nhận thức. B. thực tiễn là tiêu chí của chân lý.

C. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức. D. Thực tiễn là động lực của nhận thức.

Câu 8: Câu tục ngữ nào sau đây không nói về vai trò của thực tiễn là cơ sở của nhận thức?

A. Cái khó ló cái khôn. B. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

C. Khoai ruộng lạ, lúa quen ruộng. D. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn lúa đứng.

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 9 (2,0 điểm): Hùng là một học sinh thông minh nhưng lười học. Gần đến kỳ thi vào cấp 3, Hùng vẫn đắm chìm trong game mà không chịu học hành. Thấy vậy, Bình khuyên Hùng nên tập trung ôn luyện nhưng Hùng cho rằng, kỳ thi do vận may quyết định, không nhất thiết phải học giỏi mới vào cấp 3 được.

a) Những suy nghĩ và biểu hiện của Hùng thuộc thế giới quan nào? Bạn nghĩ gì về suy nghĩ của Hùng?

b) Vận dụng kiến ​​thức đã học, hãy cho Hùng một lời khuyên.

Câu 10 (2,0 điểm): Trong lớp 10A có hai học sinh B và C có tính cách trái ngược nhau. Hai người bạn này có nhiều mâu thuẫn đôi khi dẫn đến cãi vã, to tiếng, thậm chí đánh nhau.

a) Theo anh (chị) mâu thuẫn trên giữa anh (chị) là mâu thuẫn triết học? Tại sao?

b) Theo triết học Mác-Lênin, mâu thuẫn được hiểu như thế nào?

Câu 11 (1,5 điểm): “Trái đất này chỉ tồn tại khi nó quay quanh trục của nó và quay quanh mặt trời”.

a) Theo em, chuyển động có vai trò gì trong thế giới vật chất?

Tham Khảo Thêm:  Tứ Phủ Công Đồng gồm những ai? Hệ thống Tứ Phủ Vạn Linh?

b) Tại sao mọi sự vật hiện tượng luôn vận động?

Câu 12 (2,5 điểm): Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:Lý thuyết không liên quan đến thực hành chỉ là lý thuyết.”.

a) Thực tiễn có vai trò gì đối với nhận thức?

b) Chúng ta đã vận dụng những nguyên tắc giáo dục nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Liên hệ với việc học của bạn.

2.2. Trả lời:

A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

1. B 2. A 3. D 4. C 5. D 6. A 7. B 8. A

B. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 9 (2,0 điểm)

Tư tưởng của Hùng thuộc thế giới quan duy tâm, tuy nhiên nó không đúng và trái với chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nếu Hùng tiếp tục suy nghĩ, lười học, ham chơi đơn thuần sẽ gây hại cho sự phát triển của em. Tuy thông minh nhưng nếu không chăm chỉ học tập, Hùng không thể đạt điểm cao trong các kỳ thi. Đây là lời khuyên rằng học tập là một quá trình lâu dài và các kỳ thi chỉ phản ánh kết quả học tập chứ không phải may mắn. Một người lười học sẽ không thể tự nhiên tiếp thu được kho tàng kiến ​​thức phong phú.

Câu 10 (2,0 điểm)

– Mâu thuẫn giữa Bạn A và Bạn B không phải là một mâu thuẫn triết học, mà chỉ đơn giản là một mâu thuẫn bình thường. (0,5)

– Vì ở đâu có trạng thái xung đột, đối lập của hai cá nhân thì mâu thuẫn triết học phải nằm trong một tổng thể. (0,5)

– Theo triết học Mác-Lênin, mâu thuẫn được hiểu là: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập liên kết với nhau và đấu tranh với nhau. (1.0)

Câu 11 (1,5 điểm)

– Mệnh đề trên cho thấy: Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất. (0,5)

– Vạn vật luôn vận động vì: Chỉ có vận động và thông qua vận động, sự vật mới tồn tại và biểu hiện đặc tính của chúng. (1.0)

Câu 12 (2,5 điểm)

– Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện vai trò của thực tiễn trong nhận thức là: Thực tiễn là mục tiêu của nhận thức. (0,5)

– Chúng tôi thực hiện các nguyên tắc giáo dục đó là: Học đi đôi với hành, giáo dục đi đôi với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội. (1.0)

– Liên hệ bản thân.

+ Kết hợp học lý thuyết với thực hành, không xem nhẹ giờ thực hành. (0,25)

+ Luôn vận dụng kiến ​​thức đã học vào thực tế, giải quyết các vấn đề thực tiễn. (0,25)

Ví dụ, khi học kinh tế, sinh viên có thể được yêu cầu thực hiện một dự án kinh doanh ảo hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh thực tế để hiểu rõ hơn về các khía cạnh kinh tế. Tương tự như vậy, trong quá trình học ngôn ngữ, học sinh nên được khuyến khích tham gia vào các hoạt động giao tiếp thực tế để cải thiện kỹ năng nói, viết và nghe.

Tham Khảo Thêm:  Thuyết minh về địa danh núi Voi Hải Phòng hay chọn lọc

Bản thân tôi, trong quá trình học tập cũng phải áp dụng nguyên tắc “vừa học vừa làm” bằng cách tham gia các hoạt động thực tiễn, vận dụng những kiến ​​thức đã học vào thực tế, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, kỹ năng và kiến ​​thức của mình.

Hay nhin nhiêu hơn: Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 10 năm học 2023 – 2024 có đáp án

3. Ma trận đề thi học kì 1 môn DPDSH năm học 2023 – 2024 có đáp án:

mức độ

chủ đề

truyền thuyết NGHĨA công dụng sử dụng cao Thêm vào
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng. Biết thế giới quan, phương pháp luận của triết học. Tìm hiểu thế giới quan trong triết học và vai trò của chúng Phân biệt phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình ứng dụng thực tế
Số câu

kết cục

2

0,5

1/2

1,5

Đầu tiên

0,25

1/2

1,5

4

3,75

2. Chủ đề: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất. Vận động và phát triển theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Biết khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Hiểu đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật và
hiện tượng.Để phân biệt sự khác nhau

giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.

Vận dụng kiến ​​thức để đưa bài học vào cuộc sống
Số câu

kết cục

2

0,5

3

0,75

Đầu tiên

2

6

3,25

6. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Vận dụng kiến ​​thức đã học để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
Số câu

kết cục

Đầu tiên

2

Đầu tiên

2

7. Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội. Hiểu được vai trò của con người với tư cách là chủ thể sáng tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần Biết con người là chủ thể sáng tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần Đưa nó vào thực tế Vận dụng bài học kinh nghiệm vào cuộc sống
Số câu

kết cục

Đầu tiên

0,25

Đầu tiên

0,25

Đầu tiên

0,25

Đầu tiên

0,25

4

Đầu tiên

Tổng điểm

Tỉ lệ%

2,75

27,5%

1,25

12,5%

3,5

35%

2,25

22,5%

10,0

100%Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi học kì 1 GDCD 10 năm học 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *