Đề thi học kì 1 Tin học 6 năm học 2023

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tin học năm học 2023 – 2024 bao gồm nhiều câu hỏi đa dạng liên quan đến các kiến ​​thức cơ bản của môn Tin học như xử lý văn bản, tính toán đơn giản, thiết kế đồ họa cơ bản, tìm hiểu về khoa học và công nghệ máy tính. Internet và An ninh mạng. Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra, giúp bạn tự đánh giá các kỹ năng của mình và cải thiện kết quả của mình trong môn Tin học. Sử dụng bài kiểm tra này để thực hành và nâng cao kiến ​​thức của bạn trong chủ đề quan trọng này.

1. Nội dung học kì 1 Tin học 6:

Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng

Lý thuyết Bài 1: Thông tin và dữ liệu

Lý thuyết Bài 2: Xử lý thông tin

Lý thuyết Bài 3: Thông tin trên máy tính

Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet

Lý thuyết Bài 4: Mạng máy tính

Lý thuyết Bài 5: Internet

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Lý thuyết Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

Lý thuyết Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet

Lý thuyết Bài 8: Email

2. Ma trận đề thi học kì 1 Tin học 6:

mức độ

chủ đề

truyền thuyết

NGHĨA

Sử dụng thấp

sử dụng cao

Tổng cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN TL

TL

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

Nêu khái niệm thông tin, dữ liệu, vật mang tin

Sự khác biệt giữa thông tin và dữ liệu

Số câu

kết cục

BÁO CÁO

Đầu tiên

2

20%

Đầu tiên

0,5

5%

Đầu tiên

2,5

25%

Bài 2. Xử lý thông tin

Chức năng bàn phím và chuột

Trình tự xử lý thông tin của con người.

Ưu điểm của việc sử dụng máy tính

Số câu

kết cục

BÁO CÁO

Đầu tiên

0,5

5%

Đầu tiên

0,5

5%

Đầu tiên

0,5

5%

3

1,5 đồng

mười%

Bài 3. Thông tin trên máy tính

Biết rằng đơn vị nhỏ nhất để đo dung lượng thông tin là bit

Mã hóa số 3 và số 6 thành dãy bit gồm 2 ký hiệu 0 và 1

Chuyển GB sang MB

Số câu

kết cục

BÁO CÁO

Đầu tiên

0,5

5%

Đầu tiên

2

20%

Đầu tiên

0,5

5%

3

3,0 đồng

30%

Bài 4. Mạng máy tính

.Liệt kê các thành phần của mạng máy tính

Phân loại một số loại thiết bị

Số câu

kết cục

BÁO CÁO

1/2

1,5

15%

1/2

1,5

15%

Đầu tiên

3d

30%

Tổng cộng

Số câu

kết cục

BÁO CÁO

2

1.0

mười%

3/2

3,5

35%

Đầu tiên

0,5

5%

Đầu tiên

2

20%

2

1.0

mười%

1/2

1,5

15%

Đầu tiên

0,5

5%

9

10,0

100%

3. Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2023 – 2024 có đáp án.

A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)

* Điền vào phiếu trả lời đúng một trong các chữ cái A, B, C, D tương ứng với các nội dung từ câu 1 đến hết câu 14 (mỗi câu đúng 0,5 điểm)

Câu 1: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra của máy tính?

A. Cái micro.

B. Máy in.

C. Màn hình.

D. Chủ tịch.

Câu 2: Tính năng nào sau đây không phải là tính năng của máy tính?

A. Thực hiện nhanh chóng, chính xác.

B. Tư duy sáng tạo.

C. Lưu trữ lớn.

D. Hoạt động ổn định.

Câu 3: Dữ liệu được máy tính lưu trữ dưới dạng:

A.Thông tin.

B. Dãy bit.

C. Tháng mười hai.

D. Các nhân vật.

Câu 4: Đơn vị dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?

A. Byte.

B. Gigabyte.

C. Kilôbyte.

D. Chút.

Câu 5: Một bit được biểu diễn bằng

A. Một lá thư.

B. Một kí hiệu đặc biệt.

C. Kí hiệu 0 hoặc 1.

D. Chữ số bất kỳ.

Câu 6: Một “byte” tạo thành bao nhiêu “bit”

A.8.

B.9.

C.32.

D.36.

Câu 7: Dung lượng lưu trữ của thiết bị nhớ gọi là gì?

A. Dung lượng bộ nhớ.

B. Dung lượng bộ nhớ.

C. Dung lượng bộ nhớ.

D. Dung lượng bộ nhớ.

Câu 8: Đơn vị dữ liệu nào sau đây là lớn nhất?

A. Gigabyte.

B. Megabyte.

C. Kilôbyte.

D. Chút.

Câu 9: Một mạng máy tính bao gồm:

A. Có ít nhất năm máy tính được kết nối với nhau.

B. Một số máy tính để bàn.

C. Hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau.

D. Tất cả các máy tính trong phòng hoặc tòa nhà.

Câu 10: Mạng máy tính không cho phép người dùng chia sẻ:

Máy in.

B. Bàn phím và chuột.

C. Máy quét.

D. Dữ liệu.

Câu 11: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị đầu cuối?

Một máy tính.

B. Máy in.

C. Rutơ.

D. Máy quét.

Câu 12: Một mạng máy tính bao gồm các thành phần sau:

A. Máy vi tính và các thiết bị liên quan.

B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.

C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng.

D. Phần mềm máy tính và mạng.

Câu 13: Máy tính thực hiện các thao tác xử lí thông tin bao gồm mấy thành phần?

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Câu 14: Mạng không dây kết nối với

A.Bluetooth.

B. Cáp nguồn.

C. Cáp quang.

D. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại…

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (1.0 pt) Định dạng của thư điện tử là gì? Giải thích tuyên bố “Mỗi địa chỉ email là duy nhất trên toàn cầu”.

Câu 2. (1.0 pt) Giới thiệu khái niệm Internet? Người dùng Internet có thể làm gì khi họ trực tuyến?

Câu 3. (1.0 pts) Khi đăng ký thành công tài khoản thư điện tử, bạn cần ghi nhớ điều gì để có thể đăng nhập lần sau? Khi tôi đặt mật khẩu cho email của mình, tôi nên đặt mật khẩu như thế nào để đảm bảo an toàn?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2022-2023

Chuyên đề: TIN HỌC 6 (Bài giảng 2)

A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)

* Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

câu hỏi

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

Hồi đáp

hoặc

BỎ

BỎ

một cách dễ dàng

hoặc

hoặc

hoặc

BỎ

một cách dễ dàng

B. MỤC TIÊU: (3,0 điểm)

CÂU

Hồi đáp

giọt

Đầu tiên

(1,0đ)

Địa chỉ email có dạng:

– Hai hộp thư của cùng một nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử phải có tên đăng nhập khác nhau. Do đó, mỗi địa chỉ email là duy nhất trên toàn cầu.

0,5

0,5

2

(1,0đ)

Internet là mạng kết nối các mạng máy tính trên toàn thế giới.

– Máy tính được kết nối Internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ Internet như Viettel, Mobiphone,…

Người dùng truy cập Internet để tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin

0,5

0,5

3

(1,0đ)

– Khi đăng ký thành công tài khoản email, bạn phải ghi nhớ: Tên đăng nhập và mật khẩu hộp thư.

– Khi đặt mật khẩu cho email, bạn nên đặt mật khẩu có ít nhất năm ký tự và có đủ các ký tự như chữ hoa, chữ thường và số.

0,5

0,5

4. Đề cương học kì 1 Tin học 6:

Câu 1: Lưu trữ thông tin là quá trình lưu trữ thông tin quan trọng để sử dụng sau này. Dữ liệu là tập hợp thông tin, được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ như ổ cứng, USB, đĩa CD, v.v. Trao đổi thông tin là việc truyền thông tin từ một người hoặc thiết bị này sang người hoặc thiết bị khác. Ví dụ, khi bạn nhắn tin cho người khác, bạn đang trao đổi thông tin.

Câu 2: Những hạn chế của máy tính ngày nay và khả năng của máy tính trong tương lai là gì? Hiện nay, máy tính vẫn còn một số hạn chế như khả năng xử lý hình ảnh, ngôn ngữ tự nhiên còn hạn chế, nhưng với sự nghiên cứu và phát triển của ngành công nghệ thông tin, máy tính sẽ có khả năng xử lý hình ảnh, xử lý dữ liệu, thông tin nhanh hơn, chính xác hơn trong tương lai.

Câu 3: Bit là đơn vị cơ bản nhất để đo thông tin trong máy tính. Ký hiệu bit là “b”. Trong máy tính, mỗi ký tự được biểu diễn dưới dạng một chuỗi các bit.

Câu 4: Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh, số hóa dữ liệu là quá trình chuyển đổi dữ liệu từ dạng tương tự sang dạng số học để có thể xử lý trên máy tính. Có nhiều cách để biểu diễn thông tin trong máy tính như bảng mã ASCII, bảng mã Unicode, v.v.

Câu 5: Dữ liệu trên máy tính là tập hợp thông tin được lưu trữ trên các thiết bị như ổ cứng, USB, đĩa CD, v.v. Các bước xử lý thông tin trong máy tính bao gồm nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu và xuất dữ liệu.

Câu 6: Byte là đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản. Dung lượng lưu trữ được đo bằng byte. Nhiều byte bao gồm kilobyte (KB), megabyte (MB), gigabyte (GB), v.v.

Câu 7: Mạng máy tính là tập hợp các thiết bị được kết nối với nhau để truyền thông tin. Mạng LAN là một loại mạng máy tính thường được sử dụng để kết nối các máy tính trong văn phòng hoặc tòa nhà. Mạng máy tính giúp người dùng truy cập các tài nguyên chung như máy in, tài liệu dùng chung, v.v.

Câu 8: Internet là hệ thống mạng toàn cầu dùng để truyền thông tin giữa các máy tính với nhau. Internet mang lại nhiều lợi ích cho xã hội ngày nay như giảm khoảng cách giữa các quốc gia, nâng cao khả năng giao tiếp và truyền tải thông tin nhanh chóng, dễ dàng.

Câu 9: Máy tính và các thiết bị khác xử lý dữ liệu và thông tin. Phần mềm máy tính được sử dụng để tạo và quản lý các chương trình và ứng dụng trên máy tính.

Câu 10: Mạng hữu tuyến là một loại mạng máy tính được kết nối với nhau bằng cáp đồng trục hoặc cáp xoắn đôi. Mạng không dây là một loại mạng máy tính không yêu cầu sử dụng dây để kết nối các thiết bị. Một mạng không dây hoạt động trong một khu vực nhỏ được gọi là PAN (Mạng khu vực cá nhân). Thiết bị này được gọi là Bluetooth.

Câu 11: Internet là hệ thống mạng toàn cầu dùng để truyền thông tin giữa các máy tính với nhau. Website là trang web được tạo ra để chia sẻ thông tin với người dùng. Địa chỉ của trang web được gọi là URL (Uniform Resource Locator). Siêu văn bản là một định dạng tài liệu được sử dụng để tạo các trang web. Siêu liên kết là các liên kết giữa các trang web. Ví dụ: khi bạn nhấp vào một liên kết trên một trang web, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web khác.

Câu 12: World Wide Web (www) là một phần của Internet dùng để truyền thông tin giữa các máy tính. Trình duyệt web là một ứng dụng được sử dụng để truy cập các trang web. Một số trình duyệt phổ biến hiện nay bao gồm Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge và Safari. Để truy cập một trang web, bạn phải nhập URL của trang web vào thanh địa chỉ của trình duyệt web. Ví dụ:

Câu 13: Máy tìm kiếm là công cụ dùng để tìm kiếm thông tin trên Internet. Để tìm thông tin chính xác với công cụ tìm kiếm, bạn cần sử dụng đúng từ khóa và lọc kết quả tìm kiếm.

Câu 14: Thư điện tử là một hình thức truyền thông tin qua mạng máy tính. Dịch vụ email là dịch vụ cung cấp cho người dùng tài khoản email để sử dụng. Để có tài khoản thư điện tử, người dùng phải đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử như Gmail, Yahoo, v.v. Thư điện tử ở dạng tin nhắn văn bản được gửi qua mạng máy tính.

Câu 15: Để tạo một tài khoản thư điện tử, bạn phải truy cập trang web của nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử và đăng ký theo hướng dẫn trên trang web đó. Để hoàn tất quá trình đăng ký, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, mật khẩu, v.v.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi học kì 1 Tin học 6 năm học 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Sơ đồ tư duy bài Tràng giang của Huy Cận dễ đọc, dễ hiểu

Related Posts

Đề thi học kì 1 Khoa học 5 năm học 2023

Për provimin e ardhshëm të semestrit 1, nevoja e studentëve për të gjetur materiale zyrtare përgatitore për provimin me shpjegime të hollësishme është jashtëzakonisht e madhe. Duke…

Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Việt 3 năm 2023

Provimi i mesëm 2 Vietnamishtja klasa 3 për vitin shkollor 2023 – 2024 me përgjigje dhe përgjigje të hollësishme që studentët të rishikojnë dhe praktikojnë njohuritë për…

Đề thi giữa học kì 2 Âm nhạc 3 năm 2023

Đề thi giữa học kì 2 môn Âm nhạc lớp 3 năm học 2023-2024 đã được công bố và chúng tôi đã có đáp án chi tiết…

Đề thi giữa học kì 2 Tự nhiên xã hội 3 2023

Provimi i 3-të i Natyrës dhe Shoqërisë për klasën 3 në 2023 – 2024 është një grup testi mostër i përbërë nga pyetje që ndjekin njohuritë e…

Mẫu thông báo nghỉ Lễ, Tết gửi cho khách hàng mới nhất

Mẫu thông báo nghỉ lễ cho khách hàng là mẫu thông báo về lịch nghỉ lễ của công ty gửi đến khách hàng để khách hàng biết…

Đề thi giữa học kì 2 Tin học 4 năm 2023

Qarku i njohurive dhe aftësive Numri i fjalive dhe numri i pikëve Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4 Rezultati dhe përqindja totale TN TL/ GJYKIM…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *