Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Công nghệ có đáp án năm 2023

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Công nghệ có đáp án năm 2023 rất quan trọng đối với các bạn học sinh. Vì vậy, hãy chuẩn bị kỹ càng và tập trung để đạt được kết quả tốt nhất có thể.

1. Đề cương môn Công nghệ học kì 2 lớp 12:

– Chương 4: Một số thiết bị điện tử dân dụng: 

+ Hệ thống thông tin viễn thông. 

+ Máy tăng âm. 

+ Máy thu thanh. 

– Chương 5: Mạch điện xoay chiều ba pha. 

+ Hệ thống điện quốc gia. 

+ Mạch điện xoay chiều ba pha. 

Xem thêm: Trình tự thủ tục, hồ sơ xin cấp lại bằng trung học phổ thông bị mất

2. Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Công nghệ có đáp án năm 2023: 

2.1. Đề 1: 

Câu 1. Thao tác cắt mạch điện theo thứ tự:

A. Tủ động lực và tủ chiếu sáng, tủ phân phối, biến áp hạ áp

B. Tủ phân phối, tủ động lực, biến áp hạ áp, tủ chiếu sáng

C. Tủ động lực và tủ chiếu sáng, biến áp hạ áp, tủ phân phối

D. Tủ chiếu sáng, tủ phân phối, tủ động lực, biến áp hạ áp

Câu 2: Khối xử lí tín hiệu màu trong máy thu thanh có mấy khối cơ bản?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Câu 3. Hệ thống điện quốc gia thực hiện mấy quá trình?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4. Lưới điện quốc gia gồm mấy thành phần?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5. Lưới điện:

A. Phụ thuộc vào mỗi quốc gia

B. Không phụ thuộc vào quốc gia nào

C. Cả A và B đều sai

D. Đáp án khác

Câu 6. Sơ đồ lưới điện trình bày:

A. Đường dây

B. Máy biến áp

C. Cách nối giữa đường dây và máy biến áp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Hệ thống điện quốc gia cung cấp và phân phối với:

A. Độ tin cậy cao

B. Chất lượng tốt

C. An toàn và kinh tế

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Máy phát điện xoay chiều ba pha gồm mấy phần?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9. Máy phát điện xoay chiều ba pha có mỗi dây quấn là:

A. 1 pha

B. 2 pha

C. 3 pha

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Trong dây quấn của máy phát điện xoay chiều ba pha, mỗi pha xuất hiện sức điện động xoay chiều một pha khi nam châm quay với:

A. Tốc độ thay đổi

B. Tốc độ không đổi

C. Tốc độ giảm dần

D. Tốc độ tăng dần

Câu 11. Máy phát điện xoay chiều ba pha có sức điện động các pha:

A. Bằng nhau về biên độ

B. Bằng nhau về tần số

C. Khác nhau về góc

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Máy phát điện xoay chiều ba pha có cách đấu dây của ngồn?

A. Nối nguồn hình sao

B. Nối nguồn hình tam giác

C. Nối nguồn hình sao có dây trung tính

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Trong chương trình công nghệ 12, giới thiệu sơ đồ mạch ba pha của máy phát điện xoay chiều ba pha là:

A. Nguồn nối hình sao, tải nối hình sao

B. Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính

C. Nguồn nối hình sao, tải nối tam giác

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức:

A. ± 5%

B. ± 10%

C. ± 15%

D. ± 20%

Câu 15. Dòng điện pha:

A. Là dòng điện chạy trong mỗi pha

B. Là dòng điện chạy trong dây pha

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 16. Mạch điện ba pha bốn dây là mạch:

A. Có dây trung tính

B. Không có dây trung tính

C. Không liên quan đến dây trung tính

D. Đáp án khác

Câu 17. Mạch điện ba pha bốn dây thường:

A. Tải đối xứng

B. Tải không đối xứng

C. Cả A và B đều sai

D. Đáp án khác

Câu 18. Máy điện xoay chiều ba pha làm việc dựa theo:

A. Nguyên lí cảm ứng điện từ

B. Lực điện từ

C. Cả A và b đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 19. Máy nào sau đây thuộc máy điện tĩnh?

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn Live stream trên Facebook fanpage bằng máy tính

A. Máy biến áp

B. Máy biến dòng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 20. Máy phát điện biến:

A. Cơ năng thành điện năng

B. Điện năng thành cơ năng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 21. Máy biến áp ba pha biến đổi điện áp của:

A. Hệ thống dòng điện xoay chiểu ba pha

B. Hệ thống dòng điện xoay chiều một pha

C. Hệ thống dòng điện một chiều một pha

D. Hệ thống dòng điện một chiều ba pha

Câu 22. Máy phát điện dùng làm:

A. Nguồn điện cho tải

B. Nguồn động lực cho các máy và thiết bị

C. Cả A và b đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 23. Máy biến áp loại tăng áp là máy biến áp có:

A. Điện áp vào lớn hơn điện áp ra

B. Điện áp vào nhỏ hơn điện áp ra

C. Điện áp không đổi

D. Đáp án khác

Câu 24. Máy biến áp ba pha được sử dụng chủ yếu trong:

A. Mạng điện sản xuất

B. Mạng điện sinh hoạt

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 25. Lõi thép của máy biến áp ba pha có mấy trụ quấn dây?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 26. Các lá thép kĩ thuật điện trong máy biến áp ba pha có kích thước:

A. 0,35 mm

B. 0,5 mm

C. Từ 0,35 ÷ 0,5 mm

D. Đáp án khác

Câu 27. Mỗi máy biến áp ba pha cosmaays dây quấn nhận điện vào?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 28. Dây quấn sơ cấp của máy biến áp ba pha kĩ hiệu:

A. AX

B. BY

C. CZ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 29. Máy biến áp nào làm việc theo nguyên lí cảm ứng điện từ?

A. Máy biến áp ba pha

B. Máy biến áp một pha

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 30. Máy biến áp ba pha có mấy hệ số biến áp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 31. Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha gồm mấy bộ phận chính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 32. Cấu tạo Roto gồm mấy phần chính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 33. Ở động cơ không đồng bộ ba pha, lõi thép của stato xẻ rãnh ở:

A. Mặt trong

B. Mặt ngoài

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 34. Ở động cơ không đồng bộ ba pha, khi từ trường quay quét qua các dây quấn của roto, làm xuất hiện:

A. Sức điện động

B. Dòng điện cảm ứng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 35. Với động cơ có kí hiệu: Y/∆ – 380/220 V mà lưới điện có điện áp dây là 220V thì dây quấn của động cơ phải đấu:

A. Hình sao

B. Hình tam giác

C. Hình sao hoặc tam giác

D. Đáp án khác

Câu 36. Máy điện xoay chiều ba pha là:

A. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha

B. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha

C. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha và ba pha

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 37. Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì:

A. Kp = Kd

B. Kd = Kp

C. Kd = Kp

D. Kd = Id

Câu 38. Động cơ không đồng bộ ba pha là động cơ xoay chiều ba pha có:

A. n < n1

B. n > n1

C. n = n1

D. n ≤ n1

Câu 39. Động cơ không đồng bộ ba pha:

A. Là máy điện tĩnh

B. Là máy điện quay

C. Có stato là phần quay

D. Có roto là phần tĩnh

Câu 40. Hệ số trượt tốc độ:

A.Đề thi Học kì 2 Công nghệ 12 có đáp án (Đề 1)

B.Đề thi Học kì 2 Công nghệ 12 có đáp án (Đề 1)

C.Đề thi Học kì 2 Công nghệ 12 có đáp án (Đề 1)

D. Đáp án A và B đúng

* Đáp án:

 1. B
 2. C
 3. D
 4. B
 5. A
 6. D
 7. D
 8. B
 9. A
 10. B
 11. D
 12. D
 13. D
 14. A
 15. A
 16. A
 17. B
 18. C
 19. C
 20. A
 21. A
 22. A
 23. B
 24. C
 25. C
 26. C
 27. C
 28. D
 29. C
 30. B
 31. B
 32. B
 33. A
 34. C
 35. B
 36. A
 37. B
 38. A
 39. B
 40. D

2.2. Đề 2:

Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tủ phân phối nhận điện từ trạm biến áp để phân chia tới các tủ động lực, tủ chiếu sáng của các phân xưởng.

B. Tủ động lực nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho tủ chiếu sáng

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Kết nối tri thức

C. Tủ chiếu sáng nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho mạch chiếu sáng của các phân xưởng

D. Trạm biến áp cấp điện cho cơ sở sản xuất

Câu 2: Hệ thống điện nằm trong chiến lược:

A. Đảm bảo năng lượng cho từng quốc gia

B. Đảm bảo năng lượng trên toàn cầu

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 3. Hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình:

A. Sản xuất điện

B. Truyền tải điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 4. Từ tháng 5/1994, hệ thống điện Việt Nam cung cấp điện cho:

A. Miền Bắc

B. Miền nam

C. Miền Trung

D. Toàn quốc

Câu 5. Trạm điện như:

A. Trạm biến áp

B. Trạm đóng cắt

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 6. Lưới điện quốc gia có:

A. Lưới điện truyền tải

B. Lưới điện phân phối

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 7. Hệ thống điện quốc gia cung cấp điện cho lĩnh vực:

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Sinh hoạt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Máy điện xoay chiều ba pha có mấy thành phần?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9. Máy phát điện xoay chiều ba pha có dây quấn nào?

A. AX

B. BY

C. CZ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. CZ là kí hiệu của dây quấn:

A. Pha C

B. Pha Z

C. Pha CZ

D. Pha ZC

Câu 11. Ở máy phát điện xoay chiều ba pha, các dây quấn đặt lệch nhau một góc:

A. 1 π

B. 2 π

C. 3 π

D. Đáp án khác

Câu 12. Máy phát điện xoay chiều ba pha có mấy cách đấu dây của nguồn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 13. Trong chương trình công nghệ 12, giới thiệu mấy loại sơ đồ mạch ba pha của máy phát điện xoay chiều ba pha?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 14. Dòng điện dây:

A. Là dòng điện chạy trong mỗi pha

B. Là dòng điện chạy trong dây pha

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 15. Mạch điện ba pha bốn dây tạo ra mấy trị số điện áp khác nhau?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 16. Ưu điểm của mạch ba pha bốn dây là:

A. Thuận tiện cho việc sử dụng đồ dùng điện

B. Điện áp pha vẫn giữ bình thường

C. Điện áp pha không vượt điện áp định mức

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 17. Máy điện xoay chiều ba pha chia làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 18. Máy điện tĩnh dùng để đổi thông số nào?

A. Điện áp

B. Dòng điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 19. Động cơ điện biến:

A. Cơ năng thành điện năng

B. Điện năng thành cơ năng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 20. Máy biến áp ba pha biến đổi:

A. Dòng điện

B. Điện áp

C. Dòng điện và điện áp

D. Đáp án khác

Câu 21. Động cơ điện dùng làm:

A. Nguồn cấp điện cho tải

B. Nguồn động lực cho các máy và thiết bị

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 22. Máy biến áp loại hạ áp là máy biến áp có:

A. Điện áp vào lớn hơn điện áp ra

B. Điện áp vào nhỏ hơn điện áp ra

C. Điện áp không đổi

D. Đáp án khác

Câu 23. Trụ để quấn dây trong lõi thép của máy biến áp ba pha gọi là:

A. Trụ từ

B. Gông từ

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 24. Các lá thép kĩ thuật điện trong máy biến áp ba pha được ghép lại thành hình:

A. Trụ

B. Vuông

C. Hình hộp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 25. Mỗi máy biến áp ba pha có mấy dây quấn sơ cấp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 26. Dây quấn thứ cấp của máy biến áp ba pha kí hiệu

A. ax

B. by

C. cz

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 27. Máy biến áp ba pha có hệ số biến áp nào?

A. Hệ số biến áp pha

B. Hệ số biến áp dây

Tham Khảo Thêm:  Viết đoạn văn cảm nghĩ về câu ca dao Công cha như núi ngất trời nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông

C. Cả A và b đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 28. Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng:

A. Ít

B. Rộng rãi

C. Rất hạn chế

D. Đáp án khác

Câu 29. Đâu là bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha?

A. Stato

B. Roto

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 30. Cấu tạo roto có:

A. Lõi thép

B. Dây quấn

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 31. Ở động cơ không đồng bộ ba pha, lõi thép của roto xẻ rãnh ở:

A. Mặt trong

B. Mặt ngoài

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 32. Động cơ không đồng bộ ba pha được đấu dây phụ thuộc vào:

A. Điện áp lưới điện

B. Cấu tạo động cơ

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 33. Với động cơ có kí hiệu: Y/∆ – 380/220 V mà lưới điện có điện áp dây là 380V thì dây quấn của động cơ phải đấu:

A. Hình sao

B. Hình tam giác

C. Hình sao hoặc tam giác

D. Đáp án khác

Câu 34. Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho:

A. Vốn đầu tư kinh tế nhất

B. Chi phí vận hành kinh té nhất

C. Vốn đầu tư và chi phí vận hành kinh tế nhất

D. Không cần quan tâm đến chi phí vận hành và vốn đầu tư

Câu 35. Thao tác đóng mạch điện theo thứ tự:

A. Biến áp hạ áp, tủ động lực, tủ phân phối, tủ chiếu sáng

B. Biến áp hạ áp, tủ chiếu sáng, tủ phân phối, tủ động lực

C. Biến áp hạ áp, tủ phân phối, tủ động lực và tủ chiếu sáng

D. Biến áp hạ áp, tủ động lực và tủ chiếu sáng, tủ phân phối

Câu 36. Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng trong:

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Đời sống

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 37. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Động cơ không đồng bộ ba pha cấu tạo chỉ gồm hai phần là stato và roto.

B. Động cơ không đồng bộ ba pha cấu tạo gồm hai phần chính là stato và roto, ngoài ra còn có vỏ máy, nắp máy,…

C. Stato là phần tĩnh

D. Roto là phần quay

Câu 38. Phát biểu nào sau đây sai: máy biến áp ba pha:

A. Là máy điện tĩnh

B. Biến đổi điện áp của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha

C. Không biến đổi tần số

D. Biến đổi điện áp và tần số của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha

Câu 39. Cấu tạo máy biến áp ba pha:

A. Chỉ có lõi thép

B. Chỉ có dây quấn

C. Có lõi thép và dây quấn

D. Có lõi thép hoặc dây quấn

Câu 40. Công thức tính hệ số biến áp pha:

A.Đề thi Học kì 2 Công nghệ 12 có đáp án (Đề 2)

B.Đề thi Học kì 2 Công nghệ 12 có đáp án (Đề 2)

C.Đề thi Học kì 2 Công nghệ 12 có đáp án (Đề 2)

D.Đề thi Học kì 2 Công nghệ 12 có đáp án (Đề 2)

* Đáp án:

 1. B
 2. C
 3. C
 4. D
 5. C
 6. C
 7. D
 8. C
 9. D
 10. A
 11. D
 12. C
 13. C
 14. B
 15. B
 16. D
 17. B
 18. C
 19. B
 20. B
 21. B
 22. A
 23. A
 24. A
 25. C
 26. D
 27. C
 28. B
 29. C
 30. C
 31. B
 32. C
 33. A
 34. C
 35. C
 36. D
 37. B
 38. D
 39. C
 40. A

Xem thêm: Trình tự thủ tục xin cấp lại học bạ trung học phổ thông bị mất

3. Ma trận cuối kì 2 Công nghệ 12:

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

Một số thiết bị điện tử dân dụng

Hệ thống thông tin và viễn thông

1

1

 

 

12

Máy tăng âm

1

1

4

 

Máy thu thanh

1

1

 

Máy thu hình

1

1

 

Mạch điện xoay chiều ba pha

Hệ thống điện quốc gia

3

2

 

 

16

Mạch điện xoay chiều ba pha.

4

3

 

4

Máy điện xoay chiều ba pha.

Máy điện xoay chiều ba pha-Máy biến áp ba pha.

3

1

 

 

12

Động cơ không đồng bộ ba pha.

2

2

4

 

Tổng

 

Số câu:16

Số điểm:4

Tỉ lệ:40%

Số câu:12

Số điểm:3

Tỉ lệ:30%

Số câu:8

Số điểm:2

Tỉ lệ:20%

Số câu:4

Số điểm:1

Tỉ lệ:10%

Số câu:40

Số điểm:10

Tỉ lệ:100%

 Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Công nghệ có đáp án năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Thầy cô có đề xuất gì để cải tiến quy trình tổ chức buổi sinh hoạt tổ chuyên môn và kế hoạch bài dạy trong video?

Giáo viên có đề xuất gì để cải thiện quy trình tổ chức hoạt động nhóm và giáo án video? Đây là câu hỏi trong bài bồi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *