Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án mới nhất 2023

Phần 1. Trắc nghiệm

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

A. 3 050
B. 3 040
C. 3 000
D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích hình chữ nhật có độ dài các cạnh cho trong hình vẽ sau:

A. 9 cm
B. 18cm
C. 9cm2
D. 18cm2

Câu 4. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 5 km và chiều dài gấp 9 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:

A. 14 mét2
B. 50 m2
C. 225 m2
D. 100 m2

A. Tháng hai
B. Tháng tư
C. tháng 9
D. Tháng mười hai

Câu 6. Điều nào sau đây là một khả năng? Họ không phải có thể khi bạn tung xúc xắc một lần

A. Mặt xuất hiện 1 điểm
B. Xuất hiện mặt 7 chấm
C. Xuất hiện mặt 3 chấm
D. Xuất hiện mặt 4 chấm

Câu 7.Nam mang theo 2 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng để mua bút chì. Bạn đã mua tất cả 15 000. Chúng tôi còn lại …………đồng.

A. 10.000 đồng
B. 5000 đồng
C. 2000 đồng
D. 1000 đồng

Phần 2. Tiểu luận

a) 1 538 + …………. = 6 927

b)……………. – 3 236 = 8 462

c) 2 × ………….. = 1 846

=……………..

Câu 11.Dưới đây là bảng giá niêm yết tại một cửa hàng văn phòng phẩm:

a) Sản phẩm nào đắt hơn? Sản phẩm nào có giá rẻ nhất?

………….

b) Với 50 000 đồng mua được nhiều nhất bao nhiêu cái bút?

………….

c) Nếu mua 3 sản phẩm chỉ hết 20.000 đồng. Các khả năng là:

………….

câu 12. người giải toán

Trang trại của chú Hòa có 4 khu nuôi gà, mỗi khu nuôi khoảng 1500 con gà. Hôm nay, sau khi bán một số gà, trang trại của tôi còn lại 2800 con gà. Hỏi Hoa đã bán bao nhiêu con gà?

Giải pháp

………….

câu 13. Với 100.000 VND, vui lòng chọn các mặt hàng bên dưới để mua loại lớn nhất.

câu 13

Giải pháp

…………

2.2. Trả lời:

Phần 1. Trắc nghiệm

câu hỏi 1 câu 2 câu 3 câu 4 câu hỏi 5 câu 6 câu 7
hoặc một cách dễ dàng một cách dễ dàng BỎ BỎ

Phần 2. Tiểu luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 lần 923 = 1 846

Câu 9.

câu 9

Câu 10.

a) 72 009: 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10.000

Câu 11.

a) Thế vận hội đắt nhất.

Bút chì rẻ nhất.

b) Với 50.000 đồng mua được nhiều nhất số bút và số bút máy là:

50 000 : 6 000 = 8 cái bút (với 2 000 cái dự phòng)

Tham Khảo Thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 36

c) Nếu mua 3 sản phẩm chỉ hết 20.000 đồng. Các khả năng là:

– Mai mua 1 cây viết, 1 cây bút chì, 1 cuốn vở.

– Mai mua 2 cái bút và 1 cái thước.

– Mai mua 1 bút chì, 2 thước kẻ.

Câu 12.

Giải pháp

Ban đầu trang trại của bác Hòa có số gà như sau:

1 500 × 4 = 6 000 (đầu)

Bác Hoa đã bán số gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (cái đầu)

Đáp số: 3 200 con chim.

Câu 13.

– Quý khách có thể chọn mua 1 ô tô đồ chơi, 1 khối Rubik và 1 hộp bút màu. Tổng số tiền để mua cả ba loại hàng là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3: Lớp 2:

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu hỏi 1. Hãy quan sát hình bên và cho biết điểm nào là trung điểm của AC?

câu hỏi 1

A. Điểm gỗ
B. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
C. Điểm DỄ
D. Kết quả

Câu 2. Số 10 được viết dưới dạng số La Mã như sau:

AI
B. II
C. CHIA SẺ
Đ.X

Câu 3. Con số 13 048 Làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn, ta được số:

A. 10.000
B. 13 000
C. 13 050
mất 20.000

Câu 4. nhận xét nào sau đây? Họ không phải đúng cho khối lập phương?

A. Hình lập phương có tất cả 8 đỉnh
B. Hình lập phương có tất cả 8 mặt
C. Hình lập phương có tất cả các cạnh bằng nhau
D. Hình lập phương có 12 cạnh

câu hỏi 5. 2 ngày = … giờ?

A. 12
B. 24
C. 48
D. 56

Câu 6. Hôm nay là Thứ Năm, ngày 28 tháng 7. Còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật Hiền. Hiền sinh ngày mấy?

A. Thứ Năm, ngày 5 tháng 8
B. Thứ năm, ngày 21 tháng 7
C. Thứ Tư, ngày 3 tháng 8
D. Thứ năm, ngày 4 tháng 8

câu 7. Hà mua 5 quyển vở, mỗi quyển giá 12 000 đồng. Hà đưa cho cô bán hàng 3 tờ tiền giống nhau, thế là đủ. Vậy 3 tờ tiền Hà đưa cho chị bán hàng có mệnh giá là:

A. 2000 đồng
B. 5000 đồng
C. 10.000 đồng
D. 20.000 đồng

Phần 2. Tiểu luận

Câu 8. Cho bảng thống kê sau:

Tên hoa HỒNG Huế hoa cúc
Cao 140 cm 135 cm 143 cm 130 cm

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi sau:

a) Hoa cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

………….

b) Bạn Huệ cao bao nhiêu?

…………..

c) Ai cao nhất? Ai thấp hơn?

Tham Khảo Thêm:  Những cách xin nghỉ việc chuyên nghiệp, tế nhị và thuyết phục

……………………

d) Bạn Hồng cao hơn bạn Cúc bao nhiêu xăng-ti-mét?

……………………

câu 9. Tính rồi tính

17 853 + 15 097

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

40 645 – 28 170

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

24 485 × 3

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

96 788: 6

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

………………………. ……………………….

……………………….

Câu 10.Tính giá trị của biểu thức:

a) (20 354 – 2 338) × 4

=……………..

=……………..

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

=……………..

=……………..

Câu 11. Nếu đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số 27 048 được làm tròn đến hàng chục nghìn để được số 30 000.☐

b) Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, các mặt đều là hình vuông.☐

c) Để tính diện tích hình vuông, ta nhân độ dài một cạnh với 4.☐

d) 23 565 < 23 555

câu 12. người giải toán

Một ruộng có 2 520 cây chanh, số cây cam gấp 3 lần số cây chanh. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu cây chanh và cam?

Giải pháp

…………

Câu 13. Trong ví có 3 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng. Không nhìn vào ví, lấy ra 2 tờ tiền. Viết ra các khả năng.

………….

TRẢ LỜI:

Phần 1. Trắc nghiệm

câu hỏi 1 câu 2 câu 3 câu 4 câu hỏi 5 câu 6 câu 7
một cách dễ dàng một cách dễ dàng hoặc BỎ một cách dễ dàng một cách dễ dàng

Phần 2. Tiểu luận

Câu 8.

a) Hoa cao 140 cm.

b) Bạn Huệ cao 143 cm.

c) So sánh: 130 < 135 < 140 < 143.

Vậy Huệ cao nhất, Cúc thấp nhất.

d) Bạn Hồng cao hơn bạn Cúc.

135 – 130 = 5 (cm)

Câu 9.

câu 9

Câu 10.

a) (20 354 – 2 338) × 4

= 18 016 × 4

= 72 064

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= 56 037 – 33 429

= 22 608

Câu 11.

a) Số 27 048 được làm tròn đến hàng chục nghìn ta được số 30 000 (Đ)

Giải thích: Số 27 048 gần với số 30 000 hơn là số 20 000. Vậy khi làm tròn số 27 048 đến hàng chục nghìn thì được số 30 000.

b) Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, các mặt đều là hình vuông (S)

Giải thích:Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, Tất cả các khuôn mặt là hình dạng hình chữ nhật.

c) Muốn tính diện tích hình vuông ta nhân độ dài một cạnh với 4 (S).

Tham Khảo Thêm:  Phân tích đàn ghita của Lorca

Giải thích:Để tính diện tích hình vuông, hãy nhân chiều dài của một cạnh với . chính anh ta.

d) 23 565 < 23 555 (S)

Giải thích:23 565 > 23 555

Câu 12.

Giải pháp

Trang trại này có số cây cam là:

2 520 × 3 = 7 560 (cây)

Trang trại đó có tất cả các cây chanh và cam:

2 520 + 7 560 = 10 080 (cây)

Đáp số: 10 080 cây

Câu 13. Các khả năng là:

Có thể phát hành tờ 10.000 đồng và tờ 20.000 đồng.

Có thể rút tờ 10.000 đồng và tờ 50.000 đồng.

Có thể phát hành tờ 20.000 đồng và tờ 50.000 đồng.

4. Kỹ năng toán học:

– Dành thời gian cho bài tập về nhà

Theo cấu trúc hầu hết đề thi có 60% kiến ​​thức cơ bản, TS cho rằng học sinh cần đặc biệt chú trọng kiến ​​thức SGK, căn cứ vào cấu trúc đề thi mẫu của Bộ GD-ĐT để tính thời gian làm bài cho hợp lý. quy định thời gian làm bài kiểm tra.

Vì vậy, đối với câu dễ, thí sinh làm bài trong khoảng 1 phút, câu trung bình 2 phút, câu khó – cực khó 3,5 phút. Cụ thể, từ câu 1 đến câu 30 (mức độ dễ, vận dụng thấp) làm trước 30 phút và không mắc lỗi nào. Từ câu 31-40 (mức độ dễ, sử dụng nhiều công thức), thời gian làm bài khoảng 20 phút; Từ câu 41-45 (trình độ trung bình, câu khó nhưng vẫn làm được) thời gian làm bài 20 phút; Từ câu 46 – 50 (mức độ khó – khó, vận dụng cao), thời gian làm bài khoảng 15 – 20 phút.

– Thực hành kiểm tra toán nhiều lần

Trước kỳ thi lớn, mỗi ngày bạn nên luyện 1-2 câu, mỗi câu trong 90 phút. Đồng thời, tự chấm điểm để kiểm tra kiến ​​thức của mình, thay đổi phương pháp ôn tập sao cho hiệu quả. Khi luyện đề các bạn chú ý các mốc thời gian như đã chia sẻ ở trên, nên chỉnh đồng hồ về mốc thời gian đó để điều chỉnh tốc độ làm bài và tỷ lệ đúng sai cho tốt nhất.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án mới nhất 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Gợi ý đáp án mô đun 4.0 (module 4) cấp Tiểu học mới nhất

Mô đun 4.0 về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học bao gồm…

So sánh kết thúc truyện Vợ nhặt và Vợ chồng A Phủ hay nhất

Hai câu chuyện Lấy vợ và một cặp Phú kể về hai số phận khác nhau của người nông dân nhưng kết cục của họ lại hướng…

Cảm nhận về nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa

“Chiếc thuyền ngoài xa” là một trong các tác phẩm điển hình cho xu hướng hiện thực của Nguyễn Minh Châu. Ở tác phẩm này ông rất…

Nhận định và liên hệ mở rộng tác phẩm Người lái đò sông Đà

Con đò sông Đà là một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu của Nguyễn Tuân. Đây cũng là bài văn thường xuất hiện trong các…

Nghị luận nạn bạo hành gia đình trong Chiếc thuyền ngoài xa

Bằng một tình cảm dạt dào với đáy lòng tha thiết hiểu đời, yêu nghệ thuật, Nguyễn Minh Châu không những cho người xem thấy rõ mối…

Phân tích hình ảnh Xương rồng luộc chấm muối trong Chiếc thuyền ngoài xa

Hình ảnh cây xương rồng được vẽ bằng muối là một chi tiết nghệ thuật độc đáo trong Chiếc thuyền ngoài xa mang lại nhiều ý nghĩa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *