FATCA là gì? Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài?

Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài (FATCA) là luật của Hoa Kỳ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Chính phủ Việt Nam đã ký Hiệp định IGA mẫu 1B với Chính phủ Hoa Kỳ về tuân thủ FATCA vào ngày 1 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực từ tháng 7 7, 2016.

1. FATCA là gì? Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài?

FATCA (Tên đầy đủ: Foreign Account Tax Compliance Act) là Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài. Đạo luật này được đưa ra vào tháng 10 năm 2009 và trở thành luật vào tháng 3 năm 2010, như một phần của Đạo luật Ưu đãi Tuyển dụng để Khôi phục Việc làm (HIRE). FATCA được sử dụng để ngăn chặn hành vi trốn thuế của công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ có tài khoản nước ngoài hoặc đầu tư ra nước ngoài. Theo quy định của FATCA, các tổ chức tài chính nước ngoài (FFI) phải xác định chủ tài khoản cũng như các tổ chức do Hoa Kỳ kiểm soát và cung cấp cho Sở Thuế vụ (IRS) thông tin về tài sản, các khoản thanh toán doanh thu và dòng tiền thương mại cho năm tài chính. Do đó, FATCA yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính không phải của Hoa Kỳ gửi thông tin thường xuyên về tài khoản tài chính của các cá nhân hoặc pháp nhân Hoa Kỳ cho IRS.

FATCA yêu cầu công dân Hoa Kỳ, kể cả các cá nhân sống bên ngoài Hoa Kỳ, báo cáo tài khoản tài chính của họ bên ngoài Hoa Kỳ và yêu cầu các tổ chức tài chính nước ngoài báo cáo cho IRS về khách hàng Hoa Kỳ của họ. Không giống như nhiều quốc gia phát triển khác, nơi Hoa Kỳ áp dụng thuế thu nhập đối với tất cả công dân Hoa Kỳ bất kể nơi cư trú, người Mỹ sống ở nước ngoài phải nộp thuế Hoa Kỳ đối với thu nhập của họ ở nước ngoài. Do đó, FATCA yêu cầu công dân Hoa Kỳ có tài sản tài chính ở nước ngoài trị giá hơn 50.000 đô la phải báo cáo thông tin chi tiết về những tài sản đó trên biểu mẫu đính kèm với tờ khai thuế hàng năm của họ. Báo cáo này áp dụng cho các tài sản được nắm giữ cho các năm tài chính bắt đầu sau ngày 18 tháng 3 năm 2010. Để tuân thủ FATCA, các tổ chức tài chính nước ngoài có thể ký kết thỏa thuận trực tiếp với IRS hoặc các quốc gia đối tác ký thỏa thuận liên chính phủ (IGA) với Hoa Kỳ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra hai mô hình IGA để giảm bớt gánh nặng và hỗ trợ việc thực hiện FATCA tại các quốc gia đối tác. Loại mô hình đối ứng cho phép các FFI báo cáo với cơ quan chính phủ của nước chủ nhà trước, sau đó với IRS. Định dạng mô hình không đối ứng cho phép các FFI báo cáo trực tiếp với IRS. Theo Ủy ban Điều phối về Thuế của Quốc hội Hoa Kỳ, FATCA sẽ tăng doanh thu thuế ước tính khoảng 792 triệu đô la hàng năm trong vòng 10 năm tới. Trong khi đó, chi phí cho các tổ chức tài chính để tuân thủ FATCA ước tính khoảng 8 tỷ USD mỗi năm, gần gấp tám lần doanh thu ước tính.

Tham Khảo Thêm:  Báo cáo tổng kết xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên

Có ý kiến ​​cho rằng FATCA là thảm họa, số khác lại cho rằng FATCA thể hiện sự minh bạch và chống trốn thuế của các thực thể Mỹ ở nước ngoài. Trên thế giới, một số quốc gia cũng đang nghiên cứu triển khai một số luật tương tự nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế của công dân nước mình, hay việc trao đổi thông tin song phương. Như vậy, trong tương lai, ngoài FATCA, hệ thống ngân hàng của các quốc gia sẽ phải làm quen với việc tuân thủ các luật tương tự, nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi trong nền kinh tế toàn cầu.

2. Một số nội dung cơ bản của FATCA:

Nhằm mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của người nộp thuế Hoa Kỳ thông qua đầu tư ra nước ngoài (hay còn gọi là chủ tài khoản Hoa Kỳ), FATCA hướng tới điều chỉnh 2 chủ thể chính: tổ chức, cá nhân phải nộp thuế tại Hoa Kỳ và đặc biệt là các tổ chức tài chính nước ngoài trên phạm vi toàn cầu. :

– FATCA yêu cầu chủ tài khoản Hoa Kỳ có tổng số dư tài sản tài chính ở nước ngoài vượt quá 50.000 USD (đối với tài khoản cá nhân tại Hoa Kỳ) và vượt quá 250.000 USD (đối với tài khoản công ty). Các tổ chức có người đại diện theo pháp luật là công dân Hoa Kỳ hoặc cổ đông chính là công dân Hoa Kỳ phải khai báo thông tin trên mẫu IRS để nộp thuế.

Các tổ chức tài chính nước ngoài phải báo cáo định kỳ cho IRS thông tin về chủ tài khoản Hoa Kỳ đầu tư trực tiếp thông qua tài khoản ở nước ngoài hoặc gián tiếp thông qua việc nắm giữ tài khoản, sản phẩm ở nước ngoài.

Trong trường hợp tổ chức tài chính nước ngoài không tuân thủ các quy định của FATCA, tổ chức tài chính nước ngoài sẽ bị khấu trừ 30% đối với thu nhập do tài sản có nguồn gốc từ Hoa Kỳ của tổ chức tài chính nước ngoài đó tạo ra. Điều này bao gồm: thu nhập từ chứng khoán có nguồn gốc từ Hoa Kỳ; tiền lãi từ tài khoản tiền gửi ngân hàng mở tại Hoa Kỳ hoặc chi nhánh nước ngoài của ngân hàng Hoa Kỳ; tổng số tiền thu được từ việc bán chứng khoán tại Hoa Kỳ.

Các tổ chức tài chính nước ngoài khi cam kết tuân thủ FATCA phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

– Tổ chức tài chính nước ngoài phải xác định và phân loại khách hàng hiện tại và khách hàng mới theo quy định của FATCA để xác nhận nguồn gốc tài khoản có phải do tổ chức hoặc cá nhân Hoa Kỳ nắm giữ hay không.

Các tổ chức tài chính nước ngoài phải tiến hành các thủ tục thẩm định khách hàng toàn diện và nộp báo cáo hàng năm cho IRS đối với chủ tài khoản Hoa Kỳ

Tham Khảo Thêm:  Mẫu thư mời hợp tác gửi đối tác bằng tiếng Anh, song ngữ

– Các tổ chức tài chính nước ngoài phải tuân thủ chế độ báo cáo toàn diện cho IRS, nêu chi tiết các tài khoản khách hàng được phân loại theo các điều khoản của FATCA với tư cách là chủ tài khoản Hoa Kỳ và chủ tài khoản đảo ngược (có nghĩa là chủ tài khoản hoặc khách hàng không đáp ứng các yêu cầu hợp lý để cung cấp thông tin về tài chính nước ngoài theo với các cơ quan)

– Các tổ chức tài chính nước ngoài phải cung cấp thêm thông tin, sao kê tài khoản của tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ (rút tiền, chuyển tiền, đóng tài khoản) khi Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

– Các tổ chức tài chính nước ngoài phải giữ lại, nộp cho IRS 30% các khoản thanh toán bị giữ lại trả cho các chủ tài khoản đối lập, các tổ chức tài chính nước ngoài không tuân thủ FATCA, các tổ chức phi tài chính nước ngoài nhận các khoản khấu trừ

– Các tổ chức tài chính nước ngoài phải giữ bí mật thông tin về chủ tài khoản Hoa Kỳ và chỉ tiết lộ thông tin này cho các bên thích hợp (bao gồm tòa án, cơ quan quản lý) của Chính phủ Hoa Kỳ để thu lợi nhuận. Thu thập thông tin, đánh giá, quản lý và thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp định Hợp tác song phương.

Để thực hiện FATCA, Hoa Kỳ đưa ra các lựa chọn sau:

– Các tổ chức tài chính nước ngoài chủ động ký Thỏa thuận trực tiếp với IRS (FFIs Agreements)

– Chính phủ của nước đối tác đã ký Hiệp định song phương với Chính phủ Hoa Kỳ (IGA) để thực hiện FATCA, việc ký kết IGA có 2 phương thức: IGA model 1 và IGA model 2.

3. Chính sách thực hiện FATCA tại Việt Nam:

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua chủ trương cam kết tuân thủ FATCA dưới hình thức Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ ký kết Hiệp định song phương theo mô hình IGA 1B. Theo mô hình này, các tổ chức tài chính tại Việt Nam sẽ báo cáo các thông tin theo yêu cầu của FATCA cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Trên cơ sở thông tin báo cáo của các tổ chức tài chính, cơ quan có thẩm quyền sẽ phân tích và chuyển cho IRS.

Các tổ chức tài chính tại Việt Nam phải tuân thủ FATCA được xác định bao gồm: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm..

Tuy nhiên, đăng ký GIIN chỉ là bước đầu tiên để thể hiện cam kết rằng các tổ chức tài chính tại Việt Nam sẽ tuân thủ các quy định của FATCA. Để đáp ứng các nghĩa vụ theo quy định của FATCA, ngay từ bây giờ, các tổ chức tài chính phải chủ động nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bao gồm: xác định danh tính chủ tài khoản Hoa Kỳ, thu thập thông tin về chủ tài khoản Hoa Kỳ, xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu , kế hoạch nhân sự. .. có thể đáp ứng các yêu cầu của IRS về thông tin và các khoản khấu trừ.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 10 năm 2023

4. Đối tượng chịu tác động của FATCA:

Đạo luật FATCA sẽ ảnh hưởng đến các khách hàng được coi là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân Hoa Kỳ không sở hữu trực tiếp/gián tiếp hơn 10% tài sản và công cụ tài chính tại các Tổ chức tài chính bên ngoài Hoa Kỳ (FFI), cụ thể bao gồm:

– Công dân Hoa Kỳ, bao gồm các cá nhân sinh ra tại Hoa Kỳ và cư trú tại một quốc gia khác (không từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ).

– Cư dân Hoa Kỳ, bao gồm cả Công dân có Thẻ cư trú dài hạn (Thẻ xanh).

– Cá nhân hàng năm cư trú tại Hoa Kỳ trong thời gian dài.

5. Hướng dẫn triển khai FATCA tại Việt Nam:

Hiệp định song phương về thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài của công dân Hoa Kỳ (FATCA) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ (Hiệp định IGA) và các văn kiện liên quan đã được ký kết, phê chuẩn bởi Đại diện Chính phủ Hoa Kỳ. hai nước và có hiệu lực từ ngày 07/07/2016. Tính đến thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành 07 văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) yêu cầu báo cáo FATCA theo yêu cầu của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS). Để thống nhất các yêu cầu của IRS và tránh phải tham khảo các tài liệu trước đó, tài liệu hướng dẫn này tổng hợp tất cả các yêu cầu của FATCA trong Phụ lục I (đính kèm) và được áp dụng cho báo cáo thực hiện FATCA từ năm tài chính 2016.

Ngoài ra, do biểu mẫu báo cáo từng năm có thể thay đổi theo yêu cầu của IRS nên NHNN đã bổ sung đường dẫn truy cập trực tiếp biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn chi tiết điền biểu mẫu này tại Phụ lục II. (đính kèm) nhằm hỗ trợ đầy đủ các tổ chức tín dụng tiếp cận các biểu mẫu báo cáo năm trước và các năm sau khi IRS thực hiện điều chỉnh biểu mẫu báo cáo trong tương lai.

Đặc biệt đối với báo cáo FATCA năm tài chính 2016, đề nghị các tổ chức tín dụng gửi báo cáo định dạng XML theo định dạng điện tử cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). ) trước ngày 15/08/2017.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết FATCA là gì? Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài? . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *