Hệ số lương, phụ cấp thủ quỹ trong đơn vị, cơ quan nhà nước

Hệ số lương, phụ cấp của thủ quỹ trong các đơn vị, cơ quan nhà nước là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn qua bài viết dưới đây.

1. Quy định chung về hệ số lương:

Căn cứ vào các yếu tố như mức độ tiêu hao sức lao động của các công việc cụ thể (nhóm công việc), mối quan hệ tỷ lệ thuận của chúng với tiền lương, sự cân đối về tiền lương giữa các công việc trong ngành và giữa các ngành. Nhà nước xây dựng hệ thống hệ số lương trong thang, bảng lương của ngành, nghề.

Hệ số lương là căn cứ (trực tiếp hoặc gián tiếp) để trả lương, tính chế độ bảo đảm xã hội, tính lương làm thêm giờ, ngừng việc, nghỉ phép… đối với người lao động khu vực công. Trong đơn vị sự nghiệp, người sử dụng lao động được xây dựng, điều chỉnh hệ số lương phù hợp với yêu cầu của đơn vị và theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

2. Khái niệm và vai trò của thủ quỹ:

2.1. Ý tưởng:

“Thủ quỹ” hay còn gọi là “kế toán thu chi” là người giữ quỹ của cơ quan, tổ chức.

Yêu cầu chung đối với một nhân viên thu ngân là luôn cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình thu – chi – tồn kho vào sổ quỹ tiền mặt; báo cáo Ban Giám đốc và Kế toán trưởng khi cần thiết. Đồng thời phải thực hiện đúng quy định về trách nhiệm quản lý quỹ tiền mặt.

2.2. Vai trò:

Vai trò của kho bạc bao gồm nhiều khía cạnh khác của các vấn đề tài chính, chẳng hạn như đảm bảo lưu giữ và chuyển tiền an toàn, tuân thủ các quy định chống rửa tiền và báo cáo các giao dịch hợp lệ. Ngoài ra, thu ngân còn có nhiệm vụ cân đối tiền mặt và tiền mặt, duy trì đủ tiền để thực hiện các hợp đồng kinh doanh.

Nhân viên thu ngân làm việc trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, thực hiện các giao dịch cơ bản hàng ngày như: nhập hàng mua vào sổ quỹ; chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, séc và thẻ; kiểm tra số dư tài khoản; hoàn lại tiền cho khách hàng; tính chiết khấu; chuyển tiền. Tùy theo quy mô, quy định của cơ quan, tổ chức mà tiêu chuẩn thủ quỹ được quy định khác nhau. Tuy nhiên công việc chính của thủ quỹ bao gồm 2 hạng mục là thu chi tiền mặt và quản lý quỹ tiền mặt.

Tham Khảo Thêm:  Đoạn văn suy nghĩ về tình yêu quê hương đất nước lớp 7

– Thu chi tiền mặt: phải thực hiện đầy đủ các chứng từ thu chi theo quy định của công ty, quỹ tiền mặt và phiếu chi; kiểm soát chính xác các khoản thu, chi, chi tiền mặt; để người trả tiền hoặc người được trả tiền ký vào hóa đơn hoặc phiếu chi.- Quản lý quỹ tiền mặt: Số tồn quỹ phải được bảo quản trong két an toàn, không được cất giữ nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở. Không để tiền cá nhân trong két sắt. Tiền mặt nên được lập bảng và kiểm tra vào cuối ngày. Vào cuối ngày, in sổ quỹ tiền mặt trên máy và nhận được một chữ ký đầy đủ. Hàng ngày, kế toán cùng nhau kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách, ký vào sổ Quỹ (viết tay và đánh máy). Đóng các cửa sổ và niêm phong két sắt trước khi bạn rời đi.

3. Hệ số lương của thủ quỹ trong cơ quan nhà nước:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đang làm ở vị trí thủ quỹ trường học. Chức danh thủ quỹ trường học được xếp vào nhóm C (C2) của ngạch công chức làm thủ quỹ đơn vị, cơ quan. Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, hoàn thiện và hợp nhất với Văn bản hợp nhất số 01/2016/VBHN – BNV của Bộ Nội vụ ngày 17/10/2016.

Hệ số lương của công chức nhóm 2 (C2) được điều chỉnh tại bảng 2 – bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước là 1,50 (tương đương bậc 1 khi mới tuyển dụng).

Như vậy, nhà trường – nơi bạn công tác đã áp dụng đúng pháp luật hiện hành tại thời điểm đó để xác định hệ số lương cho ngạch thủ quỹ của bạn.

4. Bồi thường trách nhiệm thủ quỹ làm việc trong cơ quan nhà nước:

Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định:

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng lao động, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Điểm d, khoản 8, Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định về phụ cấp trách nhiệm công việc như sau:

“Người làm công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc làm công tác quản lý không đúng chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được bồi dưỡng trách nhiệm công việc; mức trợ cấp gồm 4 mức: 0, 1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lương tối thiểu chung”.

Tham Khảo Thêm:  Đa thức là gì? Bậc của đa thức là gì? Cách thu gọn đa thức?

Thông tư số Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện bổ sung chế độ trách nhiệm trong công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

“I- Lĩnh vực áp dụng: Phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng đối với cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, người đang trong thời gian tập sự, thử việc có hưởng lương. của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước do tính chất, đặc điểm của ngành nghề, công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhận công tác quản lý nhưng không đúng chức danh quản lý do bầu, bổ nhiệm (không thuộc diện phải điều động giữ chức vụ quản lý).

II. Mức trợ cấp và đối tượng áp dụng:

1. Mức phụ cấp: Phụ cấp trách nhiệm công việc gồm 4 mức: 0,5; 0,3; 0,2 và 0,1 so với mức lương tối thiểu chung. Theo mức lương tối thiểu chung 290.000 đồng/tháng, các khoản phụ cấp trách nhiệm công việc được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 như sau:

mức độ hệ số Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1 tháng 10 năm 2004
Đầu tiên 0,5 145.000 VNĐ
2 0,3 87.000 VNĐ
3 0,2 58.000 VNĐ
4 0,1 29.000 VNĐ

2. Đối tượng áp dụng biện pháp bồi thường trách nhiệm trong công việc:… (d) Mức 4, hệ số 01 áp dụng đối với: Thủ quỹ cơ quan, đơn vị”.

Theo điểm 2, điều 3 nghị định số. Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang: “Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.”

Thu ngân là công việc đòi hỏi trách nhiệm cao nên sẽ có quyền được bồi thường trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Do đó sẽ được hưởng mức trách nhiệm bồi thường thiệt hại bậc 4, hệ số 0,1. Tuy nhiên, theo Nghị định số Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, mức trợ cấp của bà từ ngày 01/7/2019 sẽ là 149.000 đồng/tháng.

Việc bồi thường nghĩa vụ được tính cùng kỳ lương hàng tháng. Nếu không thực hiện công việc đã được bồi thường trách nhiệm từ 01 tháng trở lên thì sẽ không được bồi thường.

Riêng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, mức hưởng phụ cấp trách nhiệm người lao động được thực hiện theo quy định tại điểm 2 Điều 11 Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 như sau:

“Chế độ bồi thường trách nhiệm: (a) Chế độ bồi thường trách nhiệm áp dụng đối với người lao động thực hiện nhiều công việc thuộc phạm vi quản lý (như tổ trưởng, tổ phó, tổ trưởng, tổ phó, quản đốc…) trưởng, trưởng ca, phó trưởng ca, tổ trưởng, tổ phó và các chức danh tương tự) hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hơn so với các bậc lương của thang lương, bảng lương (như thủ quĩ, thủ kho, thủ quỹ và các chức danh tương tự); (b) Công ty xem xét, đánh giá yếu tố trách nhiệm đối với công việc để xác định mức trách nhiệm bồi thường bảo đảm mức bồi thường cao nhất không vượt quá 10% mức lương của công việc hoặc chức danh trong thang bảng lương. (c) Tiền bồi thường trách nhiệm được tính trong cùng kỳ lương hàng tháng. Khi bạn không thực hiện công việc có quyền phải chịu trách nhiệm bồi thường từ 01 tháng trở lên thì không phải trả trách nhiệm bồi thường.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi giữa học kì 1 Âm nhạc 8 năm 2023

5. Điểm mới trong quy định về tiền lương của công chức, viên chức:

Theo Mục 3.1.c Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW, từ năm 2021 sẽ bỏ mức lương cơ sở và áp dụng mức lương cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mức lương cụ thể này sẽ được tính dựa trên vị trí việc làm của từng đối tượng. Như vậy, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 sẽ không còn dựa trên mức lương cơ sở như hiện nay, được tính trên cơ sở nhiều yếu tố, trong đó có mức lương bình quân thấp nhất khu vực doanh nghiệp. Nghiệp chướng.

Nghị quyết 27 nêu rõ, đối với chính sách cải cách tiền lương, đối với khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo, tương xứng với nguồn lực của Nhà nước. thu nhập sự nghiệp bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động. Trong đó, đối với bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung cho công chức, viên chức không giữ chức danh quản lý sẽ được áp dụng theo nguyên tắc: Xếp lương như nhau. mức độ. Nếu Đối với công việc phức tạp, mức lương là như nhau.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hệ số lương, phụ cấp thủ quỹ trong đơn vị, cơ quan nhà nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *