Hình vuông là gì? Sự khác biệt giữa hình vuông và hình thoi?

một hình vuông là gì? Các tính chất của một hình vuông là gì? Công thức tính chu vi và diện tích hình vuông? Vuông ngoài đời? Sự khác nhau giữa hình vuông và hình thoi? Bài tập liên quan đến hình vuông và hình thoi?

Người ta thường nói hình vuông là hình thoi, nhưng hình thoi không phải lúc nào cũng là hình vuông, vậy bạn đã hiểu ý nghĩa của câu nói chưa. Hãy tham khảo bài viết dưới đây về Hình vuông là gì? Sự khác nhau giữa hình vuông và hình thoi?

1. Hình vuông là gì?

hình ảnh bốn ô vuông là hình có bốn cạnh có độ dài các cạnh bằng nhau và tất cả các góc đều là góc vuông có số đo 90 độ. Để là hình vuông, một hình phải có tất cả các yếu tố sau:

– Bốn cạnh bằng nhau (có độ dài bằng nhau)

– Biểu mẫu khép kín

– Đa giác đều có 4 góc trong (có số đo bằng nhau) bằng nhau

– Một hình tứ giác

Họ tứ giác bao gồm nhiều hình dạng và hình vuông có thể là một trong số đó. Hình vuông là một loại hình bình hành, hình chữ nhật và hình thoi. Là hình bình hành vì có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Nó là hình chữ nhật vì nó có hai cặp cạnh đối diện song song bằng nhau và có bốn góc trong bằng nhau. Nó là hình thoi vì nó có bốn cạnh bằng nhau.

Tất cả các hình vuông đều là hình bình hành, hình chữ nhật và hình thoi, nhưng không phải tất cả các hình bình hành, hình chữ nhật và hình thoi đều là hình vuông.

Hình vuông là một đa giác đều vì nó có các cạnh (đều) dài bằng nhau và các góc (đều) bằng nhau. So sánh điều đó với một đa giác đều chỉ có ba cạnh, một tam giác đều hoặc một hình bát giác đều như bạn có thể thấy trong các biển báo dừng ở ngã tư đường.

2. Tính chất của hình vuông:

Hình vuông có ba thuộc tính xác định liên quan đến đường chéo, cạnh và góc trong của chúng.

Tất cả các hình vuông có đúng hai đường chéo bằng nhau cắt nhau và chia đôi nhau. Các đường chéo của một hình vuông cũng chia đôi các góc bên trong của chúng.

Tất cả bốn cạnh của một hình vuông đều bằng nhau. Điều này có nghĩa là chúng có chiều dài bằng nhau. Để bằng nhau, các cạnh đối diện của một hình vuông phải song song. Một hình thoi chia sẻ danh tính này, vì vậy một hình vuông là một hình thoi.

Tham Khảo Thêm:  Phân tích chi tiết ý nghĩa tiếng sáo trong Vợ chồng A Phủ

Bốn góc trong của hình vuông bằng nhau. Vì các góc trong của bất kỳ tứ giác nào cũng phải có tổng bằng 360°, một phép chia nhanh cho bạn biết rằng mỗi góc là 90°

360°/4 = 90°

Do đó, tất cả các hình vuông đều có bốn góc vuông. Hình chữ nhật chia sẻ thuộc tính nhận dạng này, vì vậy hình vuông là hình chữ nhật.

3. Chu vi công trình và diện tích hình vuông:

Chu vi hình vuông:

Vì một hình vuông có bốn cạnh bằng nhau (bằng nhau hoặc có chiều dài bằng nhau) nên việc tìm chu vi và diện tích của hình này rất dễ dàng. Gọi chiều dài của bất kỳ cạnh nào của hình vuông là a rồi nhân với 4. Điều này đưa ra công thức tính chu vi hình vuông:

Chu vi hình vuông P = a ×x 4

(Trong đó P là ký hiệu cho chu vi, a là cạnh của hình vuông.)

Ví dụ: Tính chu vi hình vuông có cạnh là 4 cm.

Giải: Chu vi hình vuông là: 4 ×x 4 = 16 cm

Diện tích hình vuông:

Diện tích luôn được biểu thị bằng đơn vị đo tuyến tính vuông. Chúng ta thường nói rằng diện tích bằng chiều dài nhân với chiều rộng, nhưng trong một hình vuông, chiều dài bằng chiều rộng. Điều này làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn.

Để tìm diện tích của một hình vuông, hãy nhân chiều dài của mỗi cạnh với chính nó (nâng nó lên lũy thừa thứ hai). Vậy diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh hình vuông là:

Diện tích hình vuông S = a2

(Trong đó S là kí hiệu diện tích, a là cạnh hình vuông).

Ví dụ. Tìm diện tích hình vuông ABCD có cạnh AB là 5 cm

Diện tích hình vuông ABCD là S = 52 = 25 cm

4. Hình vuông ngoài đời:

Hình vuông là một hình dễ tạo, cắt hoặc xây dựng từ các vật liệu hàng ngày. Nó cũng có thể bao phủ một mặt phẳng khi bạn liên tục đặt các hình vuông lên nhau.

Khi bạn che phủ một bề mặt để không có gì thoát ra, bạn che phủ bề mặt đó. Chỉ có một số đa giác thông thường có thể tạo thành một bề mặt và hình vuông là một trong số đó. Điều này làm cho một hình vuông rất phù hợp cho xây dựng, trang trí và sản xuất nghệ thuật. Hình vuông có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu.

Nhiều tấm sàn và trần hình vuông. Gạch phòng tắm bằng gốm thường có hình vuông. Các nghệ sĩ và kiến ​​trúc sư sử dụng các hình vuông rất nhiều. Đáy của một hình chóp vuông, một khối không gian ba chiều, là một hình vuông. Các mặt của khối lập phương và xúc xắc (cũng là hình ba chiều hoặc khối lập phương 3D) là hình vuông.

Tham Khảo Thêm:  Tại sao giáo hội Công Giáo không cho nữ giới làm Linh Mục?

Bạn có thể tìm thấy hình vuông, khung ảnh, trò chơi ô chữ, khuôn mặt câu đố cho trẻ em, gạch Scrabble và bảng Scrabble và thậm chí cả các phím trên nhiều bàn phím máy tính.

Ở Việt Nam, phần lớn giấy viết và giấy in là hình chữ nhật chứ không phải hình vuông, nhưng ở Nhật Bản, giấy hình vuông được sử dụng để gấp trong nghệ thuật gấp giấy origami. Bạn có thể tạo ra những con vật tuyệt vời và các hình dạng khác bằng origami, tất cả đều bắt đầu từ một tờ giấy vuông.

5. Sự khác nhau giữa hình vuông và hình thoi:

Sự khác biệt chính giữa hình vuông và hình thoi là tất cả các góc của hình vuông đều bằng 90°, trong khi các góc của hình thoi không bằng 90°. Người ta thường nói rằng hình vuông là hình thoi, nhưng hình thoi không phải lúc nào cũng là hình vuông, vì hình vuông có tất cả các tính chất của hình thoi. Khi một hình thoi thỏa mãn tất cả các tính chất của hình vuông thì nó trở thành hình vuông.

Hình vuông là hình hai chiều có bốn cạnh và bốn góc bằng nhau. Các cạnh của một hình vuông vuông góc với nhau và các đường chéo của nó có độ dài bằng nhau. Hình thoi là tứ giác có các cạnh đối song song và các góc đối diện bằng nhau. Các cạnh của hình thoi không vuông góc với nhau và các đường chéo của hình thoi không bằng nhau.

Bảng dưới đây cho thấy sự khác biệt giữa hình vuông và hình thoi.

Quảng trường

hình thoi

Tất cả các góc của một hình vuông đều bằng nhau và mỗi góc có số đo 90°.

Chỉ có các góc đối diện của hình thoi là bằng nhau.

Các đường chéo của một hình vuông có độ dài bằng nhau.

Các đường chéo của hình thoi có độ dài không bằng nhau.

Một hình vuông có thể được ghi trong một vòng tròn.

Một hình thoi không thể vừa với một hình tròn.

Hình vuông có bốn trục đối xứng.

Hình thoi có hai trục đối xứng.

Các cạnh của một hình vuông vuông góc với nhau.

Các cạnh của hình thoi không vuông góc với nhau

Sự khác biệt trong công thức hình vuông và hình thoi

Khi biết độ dài các cạnh và độ dài các đường chéo của một hình vuông và hình thoi cho trước, chúng ta có thể sử dụng các công thức sau để tính diện tích và chu vi của chúng.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bản kiểm điểm học sinh bị ghi Sổ đầu bài mới nhất

– Công thức dùng để tính diện tích hình vuông là: Diện tích hình vuông = s × s, trong đó ‘s’ là độ dài cạnh hình vuông.

– Công thức tính diện tích hình thoi là: Diện tích = 1/2 ×Đầu tiên x2 đâyĐầu tiên và D2 là độ dài của các đường chéo.

– Công thức dùng để tính chu vi hình vuông là: Chu vi = 4 × s, trong đó ‘s’ là độ dài cạnh hình vuông.

– Công thức được sử dụng để tìm chu vi của hình thoi là: Chu vi = 4 × s, trong đó ‘s’ là độ dài cạnh của hình thoi.

Hình vuông và hình thoi có nhiều điểm khác biệt, nhưng chúng cũng giống nhau về nhiều mặt. Dưới đây cho thấy những điểm giống nhau giữa hình vuông và hình thoi:

Tất cả đều là hình tứ giác.

Các đường chéo của một hình vuông và một hình thoi được chia thành hai góc vuông.

Tổng bốn góc trong của hình vuông và hình thoi bằng 360°.

Các cạnh đối của hình vuông và hình thoi thì song song với nhau.

Tất cả các cạnh của hình vuông và hình thoi đều có độ dài bằng nhau.

6. Bài tập về hình vuông, hình thoi:

Bài tập 1:

Nhận biết hình bình hành ABCD là hình vuông hay hình thoi nếu các cạnh AB, BC, CD, DA bằng nhau và các góc trong Ah, B, C, B đều bằng 90°.

Giá: Câu hỏi đề cập rằng ABCD là một hình bình hành.
Cho các cạnh AB = BC = CD = DA; VÀ
A = 90°, B = 90°, C = 90°, Đ = 90°
Chúng ta biết sự khác biệt giữa hình vuông và hình thoi và thực tế là tất cả các cạnh của hình vuông và hình thoi đều có độ dài bằng nhau. Các góc bên trong của hình vuông là 90°, nhưng các góc của hình thoi không bằng 90°. Do đó, ta có thể kết luận rằng hình bình hành đã cho là hình vuông.

Bài tập 2:

Sử dụng tính chất của hình vuông và hình thoi, viết đúng sai cho các phát biểu sau: a.) Tất cả các góc của một hình vuông bằng nhau và mỗi góc có số đo 90°. b.) Tất cả các cạnh của hình thoi đều có độ dài bằng nhau.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hình vuông là gì? Sự khác biệt giữa hình vuông và hình thoi? . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *