Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm file Word, Excel tải về

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

GIÁ

Giấy cuốn A0 100 gsm (tờ)

GI1-A0CUON100

4000

Giấy in Excel A3 70gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL70

99000

Giấy in Excel A3 80 gsm 80 gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL80

115000

Giấy in excel A4 70gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL70

56400

Giấy in Excel A4 80 gsm 80 gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL80

64800

Giấy in Excel A5 70gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL70

25000

Giấy in Excel A5 80 gsm 80 gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL80

28500

Giấy in kép A3 70 gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA70

118000

Giấy in kép A3 80 gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA80

150000

Giấy in kép A4 70 gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA70

64800

Giấy in đôi A4 80 gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA80

87600

Paper One A3 70gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER70

124000

Paper One A3 80gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER80

147000

Paper One A4 70gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER70

64800

Paper One A4 80gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER80

80400

Định lượng giấy IK Plus A4 70gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU70

63600

Giấy in IK Plus A4 80gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU80

74400

Giấy in Idea A4 70gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA70G

64800

Giấy in Idea A4 80gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA80G

78000

Giấy in liên tục 210x279mm (A4) 1 liên

GI2-LIENSA41L

176000

Giấy in liên tục 210x279mm (A4) 2 đầu nối

GI2-2LIENT297

276000

Giấy in liên tục 210x279mm (A4) 3 đầu nối

GI2-3LIEN210M

276000

Giấy in liên tục 210x279mm (A5) với 4 kết nối

GI2-LIENSA54L

276000

Giấy in liên tục 240x279mm (A4) 3 đầu nối

GI2-3LIEN240M

338000

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 99 (10 tờ)

GI4-A5TOMY099

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 100 (10 tờ)

GI4-A5TOMY100

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 101 (10 tờ)

GI4-A5TOMY101

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 102 (10 tờ)

GI4-A5TOMY102

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 103 (10 tờ)

GI4-A5TOMY103

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 104 (10 tờ)

GI4-A5TOMY104

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 105 (10 tờ)

GI4-A5TOMY105

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 106 (10 tờ)

GI4-A5TOMY106

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 107 (10 tờ)

GI4-A5TOMY107

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 108 (10 tờ)

GI4-A5TOMY108

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 109 (10 tờ)

GI4-A5TOMY109

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 110 (10 tờ)

Tham Khảo Thêm:  Cảm nhận nỗi oan khuất của Vũ Nương chọn lọc hay nhất

GI4-A5TOMY110

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 111 (10 tờ)

GI4-A5TOMY111

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 112 (10 tờ)

GI4-A5TOMY112

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 113 (10 tờ)

GI4-A5TOMY113

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 114 (10 tờ)

GI4-A5TOMY114

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 115 (10 tờ)

GI4-A5TOMY115

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 116 (10 tờ)

GI4-A5TOMY116

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 117 (10 tờ)

GI4-A5TOMY117

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 118 (10 tờ)

GI4-A5TOMY118

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – No. 119 (10 tờ)

GI4-A5TOMY119

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 120 (10 tờ)

GI4-A5TOMY120

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 121 (10 tờ)

GI4-A5TOMY121

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 122 (10 tờ)

GI4-A5TOMY122

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 123 (10 tờ)

GI4-A5TOMY123

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – không. 124 (10 tờ)

GI4-A5TOMY124

7600

Đại từ 1.5 x 2. giấy note

GI3-PRONO3851

3200

Giấy Note Unicorn 76 x 76 mm (100 tờ) (3X3)

GI3-NOTUNC3X3

4200

Giấy note kỳ lân 76 x 101 mm (100 tờ) (3X4)

GI3-NOTUNC3X4

5500

Giấy Note Unicorn 76 x 126 mm (100 tờ) (3X5)

GI3-NOTUNC3X5

6700

Ghi chú Post-It Express Mới 71 x 76 mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X3

9500

Ghi chú Post-It Express Mới 76 x 101 mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X4

12000

Ghi chú Post-It New Express 5 màu 20 x 76 mm

GI3-PRONO5MAU

19000

Mũi tên nhựa giấy Post-It 5 màu 11 x 43 mm

GI3-3MNHUA5MA

17000

Giấy than xanh A4 Horse (100 tờ)

GI6-A4HORSEXA

94000

Giấy than xanh G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARXA

50000

Giấy than đen G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARDE

50000

Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ – Hồng

GI5-A4FORD70H

60000

Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ – Màu vàng

GI5-A4FORD70V

60000

US Card A3 220gsm (100 tờ/gấp) – Xanh

GI5-A3BIAMYXL

158000

US Card A3 220gsm (100 tờ/gấp) – hồng

GI5-A3BIAMYHO

158000

Giấy bìa American A3 220gsm (100 tờ/lần) – màu vàng

GI5-A3BIAMYVA

158000

Giấy bìa thơm màu A4 160 gsm (100 tờ/gói) – Xanh

GI5-THOM160XB

62000

Thơm A4 160gsm (100 tờ/xếp) – Xanh

GI5-THOM160XL

62000

Scented Card A4 160 gsm (100 tờ/gấp) – Hồng

Tham Khảo Thêm:  Phân tích khổ 3, 4 bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương

GI5-THOM160HOT

62000

Giấy thơm A4 160 gsm (100 tờ/lần) – Vàng

GI5-THOM160VA

62000

Giấy In Bãi Bằng Ivory A4 định lượng 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBAN60V

44000

Giấy In Bãi Bằng A4 Trắng 60gsm 500 Tờ

GI1-A4BBANG60

37000

Giấy in IK Plus A3 70gsm 500 tờ

GI1-A3IKPLU70

118000

Định lượng giấy Accura A4 70 gsm 500 tờ

GI1-A4ACCUR70

58800

Định lượng giấy Supreme A4 70 gsm 500 tờ

GI1-A4SUPER70

63600

Định lượng giấy Supreme A4 80gsm 500 tờ

GI1-A4SUPER80

74400

Chất lượng giấy in A4 70gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI70

58800

Chất lượng giấy in A4 80gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI80

68400

Mũi tên nhựa Pronoti phân trang trên giấy 5 màu 12 x 50 mm

MÃ GI3-PRONCHUA5

12000

Post-It Sign Here Giấy ghi chú 25 x 43 mm

GI3-NOT3MSIGN

28000

Giấy mô tả A4 210 x 297 cm đế vàng trơn (100 tờ)

GI4-A4DECALVA

66000

Giấy mô tả A4 xanh cơ bản 210 x 297 cm (100 tờ)

GI4-A4DECALXA

64000

Thẻ màu Thái Lan A3 – Xanh hải quân

GI5-BIAMA3TLX

60000

Thái Lan A3 – Tông xanh

GI5-A3TL170XL

60000

Thái Lan A3 – Giấy bìa hồng

GI5-A3TL170HO

60000

Thái Lan A3-Giấy bìa cứng màu vàng

GI5-A3TL170VA

60000

Giấy thơm A4 160gsm (100 tờ/lần) – Trắng

GI5-THOM160 TRẺ EM

62000

Giấy bìa màu hướng dương A3 180gm (100 tờ/tờ) – Xanh

GI5-A3SF180XL

85000

Giấy bìa A3 hoa hướng dương 180gm (100 tờ/lần) – Hồng

GI5-A3SF180HO

85000

Giấy làm thiệp A3 Hướng Dương 180gm (100 tờ/gói) – Vàng

GI5-A3SF180VA

85000

Giấy bìa A3 màu hoa hướng dương 180gm (100 tờ/lần) – Trắng

CON GI5-A3SF180

85000

Giấy in ảnh 1 mặt Epson A4 (100 tờ/gói)

GI6-EP1MA4100

47000

Giấy photo 1 mặt A4 DL 180 gsm (50 tờ)

GI6-DL1MA4180

39000

Giấy ảnh TNE A4 1 mặt 230 gsm

GI6-TNE1DL230

44000

Giấy tem A4

GI6-NIEMPHONG

15000

Giấy than A4 2 mặt 210 x 297 cm (100 tờ)

GI6-A4THAN2M1

28000

Giấy ghi chú kỳ lân 2×3 inch

GI3-NOTUNC2X3

2800

Giấy Double A4 A4 70 gsm trong hộp bìa cứng 5 khoen (2500 tờ)

GI1-A4DOU705R

275000

Giấy A4 kép A4 định lượng 80 gsm trong hộp bìa cứng 5 khoen (2500 tờ)

GI1-A4DOU805R

370000

Giấy IK Plus A4 70 gsm trong hộp bìa cứng 5 dải (2500 tờ)

GI1-A4IKP705R

270000

Giấy in IK Plus A4 80gsm hộp giấy 5 ram (2500 tờ)

Tham Khảo Thêm:  Quan Lớn Tuần Tranh là ai? Đền thờ Quan Lớn Đệ Ngũ ở đâu?

GI1-A4IKP805R

315000

Chất lượng giấy in A4 80gsm Cardboard 5 Ram (2500 tờ)

GI1-A4QUA805RICE

290000

Chất lượng giấy A4 70gsm Giấy 5 Ram (2500 tờ)

GI1-A4QUA705RICE

250000

Giấy UNC Note Giấy thường 4 màu

GI3-NOTUNC4MA

6000

Giấy in nhiệt trực tiếp 80mm x 25m

GI6-INTT80X25

8000

Giấy in nhiệt trực tiếp 57mm x 25m

GI6-INTT57X25

7000

Giấy HP A0 C6567B

GI1-HPC6567BA

Giấy in liên tục 210x279mm (A4) với 4 kết nối

GI2-LIENSA44L

276000

PaperMax A4 70gsm (500 tờ)

GI1-A4PPMAX70

50000

PaperMax A4 80gsm (500 tờ)

GI1-A4PPMAX80

58000

A4 TenPlus Card 160 gsm (100 tờ/gấp) – hồng

GI5-A4BITENHO

28000

Giấy in liên tục 210x279mm (A5)

GI2-LIENSA51L

176000

Giấy in liên tục 210x279mm (A5) 3 đầu nối

GI2-3LIENIN5

276000

Giấy In Nhiệt Trực Tiếp K80 80mm x 50m

GI6-INTT80X50

18200

Định lượng giấy A4 70 gsm (500 tờ)

GI1-PLINEA470

95000

Giấy cuộn A1 100gsm 6 kg

GI1-CUONA16 kg

Giấy cuộn A1 80gsm 6 kg

GI1-C80GA16KG

160000

Giấy cuộn A0 10 kg 80 gsm

GI1-C80A010KG

292000

Giấy in Idea A4 80 gsm trong hộp bìa cứng 5 ô tròn (2500 tờ)

GI1-A4IDE805 MIỄN PHÍ

330000

Giấy in Idea A4 70 gsm đóng trong thùng carton 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IDE705 MIỄN PHÍ

275000

Giấy in Accura A4 70 gsm 5 khung (2500 tờ)

GI1-A4ACC705R

250000

Giấy Supreme A4 70 gsm đóng trong hộp bìa cứng 5 khung (2500 tờ)

GI1-A4SUP705R

270000

Giấy Supreme A4 80 gsm đóng trong hộp bìa cứng 5 khung (2500 tờ)

GI1-A4SUP805R

315000

Giấy Excel A4 70gsm Giấy 5 Ram (2500 tờ)

GI1-A4EXC705R

240000

Giấy in Excel A4 80gsm 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4EXC805R

275000

Giấy cuốn A0 80 gsm 8 kg

GI1-A0DL808KG

212000

A0 Giấy cuộn 100 gsm 8 kg

GI1-A0DL1008K

215000

A4 TenPlus Card 160 gsm (100 tờ/gấp) – vàng

GI5-A4BITENVA

28000

A4 TenPlus Card 160gsm (100 tờ/gấp) – xanh navy

GI5-A4BITENXD

28000

A4 TenPlus Card 160 gsm (100 tờ/xếp) – xanh

GI5-A4BITENXL

28000

Giấy note Double A 76x76mm (100 tờ) (3×3)

GI3-NOTDOU3X3

4500

Giấy note 5 màu Pronoti

GI3-PRO5MAUDQ

9900Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm file Word, Excel tải về . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Những câu chửi văn minh nhưng thấm thía và đầy sâu cay

Trong xã hội này, có rất nhiều người tự xưng là “bạn bè”, nhưng thực chất họ chỉ ăn lấy miệng mà chẳng đóng góp được gì….

Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn cách trình bày

Để bài viết thí nghiệm được hoàn hảo, ngoài việc có đề tài mới sáng tạo, nội dung hay, trình bày logic, khoa học thì còn cần…

Lời dẫn chương trình văn nghệ lễ hội truyền thống của làng

Hội làng là mô hình thu nhỏ bộ mặt làng xã người Việt; là sự kết tinh từ tâm hồn, trí tuệ đến bản lĩnh, nhân cách…

Bài thu hoạch BDTX Giáo viên mầm non theo Thông tư 12

Ngày 26/08/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non….

Nghị luận thuyết phục từ bỏ thói quen lạm dụng kháng sinh

Có thể nói thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Thuốc kháng…

Nhị thức là gì? Nhị thức bậc nhất là gì? Lý thuyết và bài tập?

Nhị thức bậc nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức. Dưới đây là các chi tiết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *