Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh, song ngữ

Đối với tất cả những ai hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thì khái niệm “Phiếu giao hàng” không còn quá xa lạ mà cụ thể là việc ghi lại việc giao nhận hàng hóa giữa bên bán và bên mua. Bài viết dưới đây là tổng hợp mẫu phiếu gửi hàng bằng tiếng Anh song ngữ. Cùng tham khảo bạn nhé.

1. Khái niệm Đăng ký giao hàng là gì?

Sổ đăng ký giao nhận hàng hóa là chứng từ thể hiện việc giao nhận hàng hóa trên thực tế. Bên bán đã giao hàng và bên mua đã nhận hàng theo sự thỏa thuận trước của hai bên. Bảng giao hàng có các đặc điểm sau:

Biên bản sẽ được lập ngay sau khi ký kết hợp đồng mua bán.

Khi bên bán đã giao đủ số lượng sản phẩm cho bên mua, bên này sẽ kiểm tra và ký xác nhận theo quy định.

Biên bản giao nhận phải có đầy đủ thông tin về các bên liên quan và hàng hóa sẽ giao.

Tránh ảnh hưởng về kinh tế cũng như tránh nhầm lẫn về hàng hóa, tiền bạc.

Ngoài ra, biên bản giao nhận hàng hóa cũng là một chứng từ quan trọng trong việc giao nhận hàng hóa, cụ thể như sau:

– Biên bản giao hàng thể hiện việc giao hàng đã thực sự diễn ra, bên bán đã giao hàng và bên mua đã nhận hàng theo thỏa thuận của hai bên trước đó.

– Biên bản xác nhận số lượng vật tư hàng hóa nhằm mục đích xác nhận số lượng hàng hóa vật tư cần mua và trách nhiệm của bên mua trong trường hợp bên bán giao hàng nhưng bên mua không giao hàng cho người nhận hàng . .

Như vậy, giấy biên nhận hàng hóa là căn cứ pháp lý giúp khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước pháp luật, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

2. Nội dung yêu cầu trong dữ liệu giao nhận hàng hóa:

– Tên đơn vị bán hàng

– Ngày tháng năm

– Nơi nhận: tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện, chức danh

– Bên giao hàng: Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện, chức danh

– Nội dung giao hàng, số lượng, đơn giá…

– Ký xác nhận,…

Mọi thông tin ghi trong biên bản giao nhận phải chính xác, đầy đủ, được xác minh và kiểm tra chặt chẽ. Trong trường hợp lập biên bản giao nhận sản phẩm, hàng hóa cần chú ý đến loại hàng, tình trạng sản phẩm, số lượng, quy cách sản phẩm, đặc tính sản phẩm, v.v.

Nếu là biên bản giao nhận tài sản, cơ quan đăng ký phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, đầy đủ của các thông tin như giá trị của tài sản, quy trình ghi nhận thông tin tài sản phải được kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro. Sai sót có thể xảy ra trong quá trình bàn giao tài sản. tích cực.

Tham Khảo Thêm:  Top 12 bài hãy nói không với các tệ nạn xã hội siêu hay

Ngoài các yếu tố trên, một yêu cầu quan trọng trong biên bản giao nhận là chữ ký “mới” hoặc trực tiếp của đại diện bên gửi và bên nhận, bởi nó thể hiện tính bảo mật. Để chắc chắn về sự xác nhận của cả hai bên, việc ký kết phải được thực hiện một cách công bằng, đảm bảo được sự đồng ý, chấp nhận và hài lòng của cả hai bên. Trường hợp biên bản giao nhận không có chữ ký, họ tên và con dấu hợp lệ của các bên thì biên bản đó không có giá trị pháp lý.

3. Ví dụ về biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh và song ngữ:

3.1. Ví dụ về giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh và song ngữ – mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-***———

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày….. tháng….. 20……, tại cảng……., hai bên gồm có:

NGƯỜI BÁN:

VÌ: ………………………………………………………………..

CÔNG TY: …………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………….

Đại diện là Ông:………………………………………………………

Tiêu đề:…………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………….

Số fax: ……………………………………………………………………

MST: (sau đây gọi tắt là Bên A)

NGƯỜI MUA:

VÌ: ………………………………………………………………..

CÔNG TY……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………….

Đại diện là Ông:………………………………………………………

Tiêu đề:……………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………

Số fax:…………………………………………………………………………

MST: (gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số …01/NTD- MCT/20…, Bên A và Bên B cùng thống nhất số lượng giao hàng như sau:

STT

Tên sản phẩm

Thông số kỹ thuật/loại

Đơn vị

Số lượng

ghi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và số lượng hàng hóa như trên.

Hai bên đồng ý và thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BỞI A

ĐẠI DIỆN BÊN

3.2. Ví dụ về giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh và song ngữ – mẫu 2:

CÔNG TY……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: …… ……., ngày tháng năm …….

CHẤP NHẬN GIAO HÀNG

– Trên cơ sở hợp đồng mua bán giữa …………………………

– Căn cứ Lệnh ngày…………… của Công ty…………….

Hôm nay, ngày……tháng…. năm……………………., Chúng tôi gồm có:
BÊN A (Bên nhận): ………………………

– Địa chỉ: ……………………

– Điện thoại: Fax:……………………

– Người đại diện: Mr. ………… .. Chức vụ: ……………………..

BÊN B (bên hàng):……………………

– Địa chỉ: …………

– Điện thoại: Fax: ………………………………………

– Đại diện Mr. / Bà. ……………………… .. Chức vụ: ………………………

Hai bên thống nhất khối lượng giao hàng như sau:

ĐỌC CŨNG

số thứ tự Tên của các mặt hàng các loại Đơn vị Số lượng ghi chú

Bên A khẳng định bên B đã giao cho bên A đúng chủng loại và số lượng như trên.

Hai bên thống nhất, ký kết. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Bên Một Bên XÓA
(Người nhận) (Người gửi)

3.3. Mẫu vận đơn gửi hàng bằng tiếng Anh và song ngữ – mẫu 3:

CÔNG TY………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: ……..

…… ngày tháng năm….

CHẤP NHẬN GIAO HÀNG

Căn cứ vào hợp đồng mua bán giữa …………………………………………………….

– Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………..của Công ty………….

Hôm nay, ngày……tháng…. năm…. tại……………………., chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên nhận):………………………

Địa chỉ:…………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………

Đại diện Ông/Bà:……………………

Chức vụ:………………………………………….

BÊN B (Bên giao hàng):……………………….

Địa chỉ:…………………………………………

Điện thoại: …………………………………………..

Người đại diện: Ông/Bà …………………………

Chức vụ: ………………………………..

Hai bên cùng thống nhất khối lượng giao hàng như sau:

STT

Tên sản phẩm

Thông số kỹ thuật/loại

Đơn vị

Số lượng

ghi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và số lượng hàng hóa như trên.

Hai bên đồng ý và thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Người nhận)

ĐẠI DIỆN BÊN

(Vận chuyển)

3.4. Ví dụ chi tiết ghi chú giao hàng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-***———

ĐĂNG KÝ GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày….. tháng….. 20……, tại cảng……., hai bên gồm có:

NGƯỜI BÁN:

NGOẠI TRỪ …………………………………

CÔNG TY ……………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………

Đại diện là Ông:…………………….

Chức vụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc

Số điện thoại: …………. Số fax: …………………….

MST:……………………..

(sau đây gọi tắt là Bên A)

NGƯỜI MUA:

NGOẠI TRỪ …………………………….

CÔNG TY ……………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………

Đại diện là Ông:…………………….

Chức vụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc

Số điện thoại:…………….. Fax:………………………

MST:…………………….

(sau đây gọi là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số …………………..01/NTD-MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên làm giấy bút nhận nợ với các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B:…….

……………………

Điều 2. Số lượng, giá trị đơn vị, giá trị.

– Số lượng: ………………………..

– Giá trị tương đương: theo HĐ…………………….. đồng (đã bao gồm VAT 10%).

(Chữ: ………………………..).

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao hàng và Bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng ………… với tổng giá trị đã bao gồm thuế GTGT: ……………………………….. Bên B có trách nhiệm thanh toán giá trị số hàng hóa trên cho Bên A trước ngày …./……/20……

Điều 4. Trong trường hợp Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trong biên bản này và gây thiệt hại về kinh tế cho Bên A, Bên A có quyền chủ động đưa sự việc ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận nợ này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BỞI A

ĐẠI DIỆN BÊN

4. Câu hỏi thường gặp về dữ liệu giao hàng:

Phiếu giao hàng bằng tiếng Anh có quan trọng không?

Có phiếu giao hàng bằng tiếng Anh là rất quan trọng trong vận chuyển quốc tế. Biên bản giao nhận là chứng từ quan trọng để xác nhận hàng hóa đã được giao đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng thời gian đã thỏa thuận giữa các bên. Nó còn là chứng từ pháp lý để giải quyết tranh chấp về hàng hóa giữa các bên.

Trong một số trường hợp, vận chuyển hàng hóa đến các quốc gia nói tiếng Anh hoặc trong các giao dịch thương mại quốc tế sẽ tốt hơn vì phiếu giao hàng bằng tiếng Anh giúp các bên liên quan dễ hiểu. nội dung tài liệu và tránh ảo tưởng về số lượng, chất lượng và thời gian giao hàng.

Vì vậy, nhìn chung, việc ghi chú giao hàng bằng tiếng Anh là rất quan trọng trong vận chuyển quốc tế và giúp đảm bảo rằng các bên liên quan có thể giải quyết tranh chấp một cách dễ dàng và hiệu quả. kết quả tốt hơn.

5. Những vấn đề cần lưu ý khi lập biên bản giao nhận:

Cần lập 2 bộ biên bản, mỗi bên giữ 1 bộ (có giá trị pháp lý tương thích) để đảm bảo tính minh bạch cho cả 2 bên. Ngoài ra, nếu xảy ra tranh chấp thì biên bản giao nhận là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết.

Cần chọn mẫu biên bản phù hợp, chú ý đối tượng của bạn là ai để chọn mẫu phù hợp. Ví dụ như biên bản giao nhận hàng mẫu, biên bản giao nhận tài liệu, thiết bị, v.v.

Biên bản giao nhận mang tính pháp lý rất cao nên bạn chú ý quản lý và lưu trữ cẩn thận sau khi đã có chữ ký giữa 2 bên.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh, song ngữ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Tính dân tộc là gì? Biểu hiện của tính dân tộc trong văn học?

Related Posts

Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học mới nhất 2023

Phương pháp dạy học tích cực có thể áp dụng ở mọi cấp học, từ tiểu học đến đại học, không giới hạn trong nhà trường. Dưới…

Những bài văn nghị luận xã hội lớp 10 chọn lọc siêu hay

1. Bài văn nghị luận xã hội lớp 10 về lòng khoan dung: 1.1. Đề cương: – Khoan dung là gì? Khoan dung là một đức tính…

Mẫu giấy kẻ ô dùng tập viết tiếng Trung A4 PDF mới nhất

Mẫu Giấy Ca Rô PDF A4 Tiếng Trung Mới Nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Cách quay video màn hình cuộc họp trên Google Meet

Cách Quay Video Màn Hình Cuộc Họp Trong Google Meet là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Lễ cầu siêu cho thai nhi, gửi vong thai nhi tại chùa Phúc Khánh

Chùa Phúc Khánh là một ngôi chùa nhỏ nằm trong khu dân cư rất đông đúc, ngôi chùa này được coi là một trong những ngôi chùa…

Tổng hợp các từ vựng về các dụng cụ học tập bằng tiếng Anh

Có rất nhiều loại giáo cụ với màu sắc, hình dạng, kích thước khác nhau và tên của chúng bằng tiếng Anh cũng rất thú vị. Tuy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *