Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô dài hạn mới và chuẩn nhất

Hợp đồng thuê xe là hợp đồng dịch vụ phổ biến được nhiều người sử dụng. Hôm nay hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn một số thủ tục cần thiết khi thuê xe qua bài viết dưới đây

1. Đối tượng giao kết hợp đồng thuê xe:

Hợp đồng thuê xe về bản chất cũng giống như các loại hợp đồng thuê xe khác. Các bên tham gia hợp đồng bao gồm bên cho thuê và bên thuê.

Về bên cho thuê xe: Có thể là cá nhân (xe có thể là tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của cá nhân,…), tổ chức (công ty có chức năng kinh doanh xe và cho thuê xe). .)

+ Nếu là vợ hoặc chồng phải có đầy đủ chữ ký và các dữ liệu cá nhân như: Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu (có thông tin số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ chiếu . đăng ký, địa chỉ liên hệ, số điện thoại…

+ Nếu là cá nhân thì cần có chữ ký và thông tin cá nhân của cá nhân đó

+ Nếu là tổ chức thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thể hiện rõ thông tin của pháp nhân đó (mã số doanh nghiệp, cơ quan cấp, ngày đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở chính). giám đốc, người đại diện…) và thông tin về người đại diện

– Người thuê nhà:

Chủ nhà cũng vậy. Tuy nhiên, bên thuê chỉ có thể là cá nhân hoặc công ty có chức năng kinh doanh xe. Vì vậy, chúng tôi cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin về danh tính của cá nhân, tổ chức cùng với người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của họ.

2. Đặc điểm của xe:

Đặc điểm của xe được ghi rõ trong giấy đăng ký xe và giấy kiểm định. Nội dung của xe bao gồm: số khung, số máy, màu sơn, biển số, ngày cấp…

Thông qua giấy tờ của xe, người thuê cũng biết được những thông tin cơ bản về chủ sở hữu, mục đích sử dụng của chiếc xe mình sẽ thuê.

3. Hợp đồng thuê xe:

– Mục đích thuê xe: đa dạng và phong phú tùy theo nhu cầu của các bên. Trong đó có một số mục đích cơ bản như: thuê xe có thuê xe, thuê xe đi công tác, thuê xe du lịch, thuê xe phục vụ mục đích du lịch….

– Giá: Giá bao gồm cả số lượng và lợi nhuận, có thể bao gồm nhiên liệu di chuyển cho xe, phí cầu đường, thuê tài xế,… tùy theo thỏa thuận của các bên và tùy theo loại hợp đồng thuê xe.

– Phương thức thanh toán: Có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, có thể trả ngay sau khi ký hợp đồng hoặc trả nhiều lần…. tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên. Tuy nhiên, trong Hợp đồng cần phải ghi rõ ràng và cụ thể vấn đề này một cách chi tiết.

Tham Khảo Thêm:  Phân tích khổ 1, 2, 3, 4 Đoàn thuyền đánh cá chọn lọc hay nhất

-Thời hạn thuê: Như đã nói ở trên, mục đích thuê xe rất đa dạng. Vì vậy, tùy thuộc vào các mục tiêu khác nhau để đàm phán các điều khoản thuê khác nhau. Tuy nhiên, thời hạn của hợp đồng thuê phải được xác định rõ ràng từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm nào. Ngoài ra, cần ghi rõ thời gian giao, trả phương tiện (nếu có).

4. Cam kết của các bên:

Phần này mô tả quyền và nghĩa vụ của các bên, đảm bảo các thông tin về xe là đúng sự thật, quyền sở hữu, sử dụng xe thuộc về bên cho thuê….; Thỏa thuận phương thức giải quyết tranh chấp nếu có mâu thuẫn…; Thỏa thuận gia hạn hợp đồng…

Ngoài ra, phần cuối phải ghi rõ hợp đồng đã lập bao nhiêu bản, ghi rõ số, chữ. Mỗi bên nên giữ lại số hợp đồng để tránh tranh chấp sau này, bên cạnh các tài liệu hỗ trợ.

5. Mẫu hợp đồng thuê xe:

5.1. Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Mã số: 01–HĐX

Căn cứ Bộ luật dân sự số…./20…./QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày …./0….200…;

Căn cứ Luật Thương mại số. 3…./20…./QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày …/….20…;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày 20 tháng 5…. chúng tôi gồm có:

MỘT BÊN: (Cho thuê)

– Địa chỉ:

– Người đại diện:- Chức vụ: Giám đốc

– Mã tài chính:

BÊN B: (BÊN CHO THUÊ)

– Địa chỉ:

– Điện thoại:

– Người đại diện: – Chức vụ: Giám đốc

– Mã tài chính:

Sau khi thảo luận và đi đến thống nhất, hai bên đã thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản và điều kiện sau:

TÌNH TRẠNG Đầu tiên: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho bên B thuê xe.

+ Xe……năm sản xuất….., biển số kiểm tra….

TÌNH TRẠNG 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

– Giá thuê xe là:……đồng/tháng (……)

(Giá trên đã bao gồm VAT)

– Bên A thanh toán cho Bên B theo (Hình thức thanh toán).

TÌNH TRẠNG 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của Bên B:

– Bàn giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê tháng đầu tiên. Các giấy tờ liên quan đến xe bao gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm xe.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

– Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe lần tiếp theo trong thời gian Hợp đồng còn hiệu lực.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi giữa học kì 1 Công nghệ 6 năm 2023

– Hóa đơn thuê xe: 1 tháng/lần.

3.2. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A

– Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.

– Chịu mọi chi phí bảo dưỡng xe định kỳ

– Giữ toàn bộ chi phí nhiên liệu khi sử dụng xe.

TÌNH TRẠNG 4: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

– Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ….. đến hết ngày …..

– Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 1 tháng.

TÌNH TRẠNG 5: ĐIỀU KIỆN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có yêu cầu điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng, không bên nào tự ý sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi vi phạm đều phải bị xử lý theo pháp luật.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được coi là thanh lý sau khi hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và không có khiếu nại gì nữa.

Hợp đồng được lập thành 02 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BỞI A ĐẠI DIỆN BÊN

5.2. Mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-ooo-

HỢP ĐỒNG THUÊ XE TỰ LÁI

Số:…… –……./HĐX

– Căn cứ Bộ Bộ Luật Dân Sự 2015 Con số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Cơ sở Luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày….. tháng…..……., chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY…………………….. (bên thuê)

– Địa chỉ: ………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………………………………….

– Người đại diện:…………………….. Chức vụ:………….

– Mã tài chính: …………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY ………… (BÊN CHO THUÊ)

– Địa chỉ: ………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………………….

– Đại diện: …………………….. . – Chức vụ:…………………….

– Mã tài chính: …………………………………………………….

Sau khi thảo luận và đi đến thống nhất, hai bên đã thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho Bên B thuê xe ô tô du lịch 07 chỗ, bao gồm cả tài xế trong thời gian thuê.

+ Phương tiện…………………………….

+ Lái xe: ….., sinh năm …. , giấy phép lái xe số…… cấp ngày …/…/20….

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

– Giá thuê xe là:……………………..

– Bên A thanh toán cho bên B định kỳ 1 tháng 1 lần vào ngày 25 hàng tháng.

Tham Khảo Thêm:  Chứng minh nhân vật vợ nhặt vô danh nhưng không vô nghĩa

MỤC 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của Bên B:

– Bàn giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê tháng đầu tiên. Các giấy tờ liên quan đến xe bao gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm xe.

– Ông…………….. chịu sự điều hành của Bên A trong khi Bên B thuê xe. Giờ làm việc của lái xe là từ thứ 2 đến thứ 6, từ 6h30 đến 18h30, thời gian làm thêm (nếu có) do A và lái xe thỏa thuận trực tiếp.

– Trả tài xế.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

– Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe lần tiếp theo trong thời gian Hợp đồng còn hiệu lực.

– Bảo dưỡng xe định kỳ, đóng phí bảo trì.

– Hóa đơn thuê xe: 1 tháng/lần.

3.2. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A

– Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.

– Thanh toán phí cho lái xe khi có yêu cầu huy động ngoài giờ.

– Khi có yêu cầu tăng ca vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ phải báo trước cho lái xe ít nhất 12 tiếng.

– Bên A được toàn quyền sử dụng phương tiện do Bên A giao (theo Điều 1), kể cả việc giao xe cho lái xe khác sử dụng trong thời gian thuê.

– Thanh toán toàn bộ chi phí nhiên liệu khi sử dụng xe.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày……………………. cho đến hết ngày……………………….

– Nếu bên nào muốn chấm dứt hợp đồng sớm thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 1 tháng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KIỆN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có yêu cầu điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng, không bên nào tự ý sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi vi phạm đều phải bị xử lý theo pháp luật. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được thì sẽ do Tòa án nhân dân tỉnh…………… xét xử.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được coi là thanh lý sau khi hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và không có khiếu nại gì nữa.

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản. Bên B giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BỞI A

ĐẠI DIỆNBÊN NCảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô dài hạn mới và chuẩn nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *