Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy mới nhất

Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô và xe máy là một phần quan trọng của hợp đồng cho thuê xe, được bổ sung để cung cấp và hoàn thiện các điều khoản và điều kiện có liên quan. Sau đây là bài viết về: Mẫu phụ lục hợp đồng thuê xe ô tô, xe máy mới nhất.

1. Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tên nước, ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ XE PHỤ LỤC…

Con số……

– Căn cứ hợp đồng kinh tế số. ….. ký ngày …, tháng …,…..

– Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của hai bên……

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (Một bên):

CÔNG TY ……

Tiêu biểu: ông nội nguyễn văn á

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: …

Điện thoại: +84… Fax: +84…

Mã tài chính:…

Số tài khoản :…

Bên cho thuê (bên B):

CÔNG TY…

Người đại diện: Nguyễn Văn B

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: …

Điện thoại: +84… Fax: +84…

Mã tài chính:…

Số tài khoản :……

Sau khi xem xét và thống nhất, hai bên đã thống nhất ký kết Phụ lục Hợp đồng thuê nhà.. Số……. về……..đối với hợp đồng đã ký số….., ngày……, tháng……………… như sau:

  1. Thông tin xe:

xe hơi: ……..

– Công ty xe hơi:……..

– Người mẫu:……..

Số đăng ký xe: ……..

– Số khung: ……..

– Số điện thoại:……..

– Năm sản xuất:……..

– Màu xe:……..

– Biển số:……..

b) xe máy:……..

– Công ty xe hơi:……..

– Người mẫu:……..

– Số khung:……..

– Số điện thoại:……..

– Năm sản xuất:……..

– Màu xe:……..

– Biển số:……..

  1. Thời hạn thuê:

– Thời gian bắt đầu cho thuê:……..

– Thời gian kết thúc:……..

– Số ngày thuê:……..

  1. Chi phí cho thuê:

– Tổng giá thuê:……..

– Phương thức thanh toán:……..

  1. Tiền gửi:

– Số tiền đặt cọc:……..

– Phương thức thanh toán:……..

– Thời gian trả lại tiền đặt cọc:……..

  1. Nghĩa vụ và quyền của bên cho thuê:

– Cung cấp xe ô tô cho thuê theo các đặc điểm và thông tin thể hiện tại Phụ lục này.

– Bảo trì, bảo dưỡng xe đảm bảo xe hoạt động tốt trong suốt thời gian thuê.

– Cung cấp các giấy tờ liên quan đến phương tiện và thủ tục hải quan nếu cần thiết.

  1. Nghĩa vụ và quyền lợi của bên thuê:

– Sử dụng xe đúng mục đích, đúng mục đích đã thỏa thuận.

– Đảm bảo phương tiện được giữ gìn, bảo vệ và không để xảy ra hư hỏng, mất mát, thay đổi kết cấu của phương tiện.

– Thanh toán đầy đủ tiền nhà và tiền đặt cọc theo thỏa thuận.

  1. Điều khoản chấm dứt:
Tham Khảo Thêm:  Đề thi giữa học kì 2 Mĩ thuật 5 năm 2023

– Hợp đồng này tự động kết thúc khi kết thúc thời gian thuê đã thỏa thuận.

– Bên thuê có quyền kết thúc hợp đồng sớm khi có lý do chính đáng, nhưng phải báo trước cho bên cho thuê một thời gian nhất định và trả xe đúng thời gian đã thỏa thuận.

  1. Trách nhiệm phát sinh khi phương tiện bị hư hỏng, mất mát:

– Trường hợp xe bị hư hỏng do lỗi kỹ thuật hoặc sự cố mà không phải lỗi của bên thuê thì bên cho thuê có trách nhiệm sửa chữa hoặc cung cấp xe thay thế nếu cần thiết.

– Nếu xe bị hư hỏng, mất mát do lỗi của bên thuê thì bên thuê có trách nhiệm bồi thường đúng giá trị xe hoặc chi phí sửa chữa theo quyết định của bên cho thuê.

  1. Nhưng điêu khoản khac:

– Mọi thay đổi, bổ sung vào hợp đồng này phải được lập thành văn bản và được sự chấp thuận, ký tên của hai bên.

– Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết một cách bình đẳng, hòa bình thông qua thương lượng hoặc theo quy định của pháp luật.

– Phụ lục hợp đồng được lập thành nhiều bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…..

– Phụ lục này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng kinh tế số… và có hiệu lực kể từ ngày ký….

ĐẠI DIỆN BỞI A

ĐẠI DIỆN BÊN

Lưu ý: Đây chỉ là ví dụ về phụ lục hợp đồng thuê xe ô tô, xe máy, nội dung và các điều kiện cụ thể có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận giữa hai bên và pháp luật hiện hành.

2. Phụ lục hợp đồng thuê xe ô tô, xe máy là gì?

Phụ lục hợp đồng cho thuê xe hơi và xe máy là một phần của hợp đồng cho thuê xe hơi và xe máy và được sử dụng để bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản hoặc điều kiện bổ sung không có trong hợp đồng chính. Nó cung cấp thông tin cụ thể, chi tiết và rõ ràng hơn về các điều khoản, điều kiện hay quy định cụ thể liên quan đến việc thuê xe, nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của hai bên, bên thuê và bên cho thuê.

Phụ lục hợp đồng thường được sử dụng để sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các điều khoản của hợp đồng chính nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của các bên liên quan đến việc thuê ô tô, xe máy. Các điều khoản thường được sửa đổi trong phụ lục có thể bao gồm giá thuê, thời gian thuê, mục đích sử dụng xe, quyền và trách nhiệm của các bên, điều kiện bảo dưỡng, bảo hiểm và trách nhiệm khi xe bị hư hỏng. hư hỏng, mất mát và các điều kiện khác liên quan đến việc cho thuê xe ô tô, xe máy.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu lời dẫn văn nghệ ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy có giá trị pháp lý và các bên phải tuân thủ các điều kiện được quy định trong phụ lục này cùng với hợp đồng chính. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về các điều khoản của tiện ích bổ sung, cần có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên trước khi thực hiện. Phụ lục hợp đồng thuê xe ô tô, xe máy là công cụ hữu ích nhằm đảm bảo sự rõ ràng, chính xác trong các điều kiện, điều khoản thuê xe giữa hai bên và tránh những tranh chấp, hiểu lầm trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Ý nghĩa, mục đích Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy:

Phụ lục hợp đồng cho thuê ô tô hoặc xe máy là một phần quan trọng của hợp đồng thuê ô tô được thêm vào để cung cấp các điều khoản, điều kiện hoặc thông tin cụ thể liên quan đến việc thuê ô tô, ô tô hoặc xe máy. Ý nghĩa và phạm vi chi tiết của phụ lục hợp đồng cho thuê ô tô hoặc xe máy có thể bao gồm những điều sau:

– Cung cấp thông tin chi tiết về xe: Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy có thể có thông tin chi tiết về xe, bao gồm thông tin về hãng xe, kiểu xe, số đăng ký xe và năm sản xuất. sản xuất, quãng đường đã đi, tình trạng kỹ thuật, phụ kiện đi kèm, v.v. Thông tin này giúp làm rõ tình trạng của xe thuê và trách nhiệm của bên cho thuê và bên thuê.

– Cung cấp các điều khoản và điều kiện cho thuê: Phụ lục hợp đồng có thể có các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan đến việc thuê xe, bao gồm giá thuê, thời gian thuê, mục đích sử dụng xe, các quy định về bảo dưỡng, bảo hiểm, trách nhiệm pháp lý, quản lý nhiên liệu, v.v. Những điều khoản này giúp đảm bảo chủ nhà và người thuê nhà hiểu và đồng ý với các điều khoản của hợp đồng.

– Bổ sung, sửa đổi, bổ sung hợp đồng gốc: Phụ lục hợp đồng cũng có thể được sử dụng để bổ sung, sửa đổi, bổ sung các điều khoản hoặc điều kiện của hợp đồng thuê ô tô, xe máy ban đầu. Ví dụ: nếu cần thay đổi giá thuê, thời hạn thuê hoặc các điều khoản khác, thì có thể sử dụng phụ lục hợp đồng để ghi lại những thay đổi này và để được sự đồng ý của cả hai bên.

Tham Khảo Thêm:  Nguyên tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cổng trường em

– Điều chỉnh phạm vi sử dụng của phương tiện: Tiện ích bổ sung hợp đồng cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh phạm vi sử dụng của phương tiện nếu cần thiết. Ví dụ, một phụ lục hợp đồng có thể xác định rõ ràng các hạn chế về địa điểm, thời gian hoặc mục đích sử dụng phương tiện, để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các điều khoản của hợp đồng.

4. Những lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng thuê xe ô tô, xe máy:

Những lưu ý khi làm phụ lục hợp đồng:

– Về hình thức: Phụ lục hợp đồng phải tuân thủ các quy định về hình thức của hợp đồng chính. Nếu hợp đồng chính được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực và đăng ký thì các phụ lục của hợp đồng cũng phải tuân theo quy định tương tự. Điều này giúp đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của phụ lục hợp đồng.

– Về nội dung: Phụ lục của Hợp đồng phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng chính. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được mâu thuẫn với nội dung của hợp đồng chính, đồng thời không được vi phạm các điều cấm của pháp luật, không được trái đạo đức xã hội. Phụ lục Hợp đồng phải đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, khách quan về các điều khoản bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi so với hợp đồng chính.

– Chủ thể giao kết hợp đồng: Cần đảm bảo các chủ thể giao kết hợp đồng bao gồm bên thuê và bên cho thuê có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Điều này có nghĩa là các bên tham gia phụ lục hợp đồng đều là những người đủ độ tuổi hợp pháp, không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thỏa thuận một cách tự nguyện và không có sự định kiến, ép buộc hoặc lừa dối. Ngoài ra, phụ lục hợp đồng phải được ký kết đúng thẩm quyền và trong phạm vi quyền hạn của các bên tương ứng.

Những lưu ý trên giúp đảm bảo tính hiệu lực, hợp pháp và công bằng của Phụ lục hợp đồng thuê xe ô tô, xe máy, đồng thời tránh những tranh chấp, hiểu lầm trong quá trình thực hiện hợp đồng.

5. Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật Dân Sự 2015Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Những câu chửi văn minh nhưng thấm thía và đầy sâu cay

Trong xã hội này, có rất nhiều người tự xưng là “bạn bè”, nhưng thực chất họ chỉ ăn lấy miệng mà chẳng đóng góp được gì….

Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn cách trình bày

Để bài viết thí nghiệm được hoàn hảo, ngoài việc có đề tài mới sáng tạo, nội dung hay, trình bày logic, khoa học thì còn cần…

Lời dẫn chương trình văn nghệ lễ hội truyền thống của làng

Hội làng là mô hình thu nhỏ bộ mặt làng xã người Việt; là sự kết tinh từ tâm hồn, trí tuệ đến bản lĩnh, nhân cách…

Bài thu hoạch BDTX Giáo viên mầm non theo Thông tư 12

Ngày 26/08/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non….

Nghị luận thuyết phục từ bỏ thói quen lạm dụng kháng sinh

Có thể nói thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Thuốc kháng…

Nhị thức là gì? Nhị thức bậc nhất là gì? Lý thuyết và bài tập?

Nhị thức bậc nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức. Dưới đây là các chi tiết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *