Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe vận chuyển, chở hàng

Phụ lục hợp đồng là tài liệu quan trọng được sử dụng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Dưới đây là phụ lục hợp đồng thuê xe ô tô vận chuyển hàng hóa, mời bạn đọc tham khảo.

1. Phụ lục hợp đồng là gì?

– Phụ lục hợp đồng là tài liệu quan trọng được sử dụng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nó được dùng để cụ thể hóa một tập hợp các điều khoản trong hợp đồng, nhằm đảm bảo tính pháp lý và tránh những hiểu lầm trong quá trình thực hiện hợp đồng.

– Theo quy định tại Điều 403 BLDS 2015, hợp đồng có thể kèm theo phụ lục. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như một phần của hợp đồng và được coi là một phần không thể tách rời của hợp đồng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý của phụ lục hợp đồng này, nội dung của nó không được mâu thuẫn với nội dung của hợp đồng gốc. Nếu có một điều khoản trong phụ lục không phù hợp với hợp đồng gốc, thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực trừ khi các bên chấp nhận phụ lục và thừa nhận rằng điều khoản đó đã được sửa đổi trong hợp đồng gốc.

– Một trong những lợi ích của việc sử dụng phụ lục hợp đồng là giúp các bên thống nhất và định nghĩa các điều khoản của hợp đồng một cách chi tiết hơn. Việc quy định chi tiết này giúp tránh những hiểu lầm, tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, phụ lục hợp đồng còn giúp các bên thỏa thuận, điều chỉnh các điều khoản nhanh chóng và hiệu quả hơn, tránh phải trải qua các thủ tục phức tạp để thay đổi hợp đồng ban đầu.

Tuy nhiên, để sử dụng Phụ lục hợp đồng một cách hiệu quả, các bên cần lưu ý đến nội dung và các điều khoản liên quan đến Phụ lục hợp đồng trong hợp đồng gốc. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính pháp lý và tránh rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng.

– Tóm lại, Phụ lục hợp đồng là một công cụ quan trọng trong việc quản lý và thực hiện hợp đồng. Việc sử dụng phụ lục này giúp các bên thỏa thuận và xác định chi tiết hơn các điều khoản của hợp đồng, đảm bảo tính pháp lý và tránh các tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, để sử dụng Phụ lục hợp đồng một cách hiệu quả, các bên cần lưu ý đến nội dung và các điều khoản liên quan đến Phụ lục hợp đồng trong hợp đồng gốc.

Tham Khảo Thêm:  Thuyết minh về một đồ vật mà em yêu thích ngắn gọn cực hay

2. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-o0o————

……………, ngày tháng năm….

BỔ SUNG HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ THUÊ NGƯỜI VẬN CHUYỂN

Con số……………..

– Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số…….ký ngày……., tháng…….,……

– Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của hai bên……………………………………………….

Chúng tôi gồm

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diện:…………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………..

Điện thoại: +84…………….. Fax: +84…………

Mã tài chính :…………………………………………..

Số tài khoản :………………………………………..

NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN B):

CÔNG TY……………………………………………………..

Đại diện:…………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………..

Điện thoại: +84…………….. Fax: +84…………

Mã tài chính :…………………………………………..

Số tài khoản :………………………………………..

Hai bên thống nhất ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số. …………./HDDV/20…/………… để đăng ký bổ sung nội dung các điều khoản của hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung:

2. Lý do bổ sung:

3. Cam kết của các bên:

– Đồng ý với nội dung đã thỏa thuận.

– Tạo điều kiện theo quy định của pháp luật để bên kia thực hiện hợp đồng.

4. Thời điểm có hiệu lực:

5. Nội dung khác

Phụ lục hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BỞI A

ĐẠI DIỆN BÊN

3. Các trường hợp phải ký phụ lục hợp đồng?

– Theo quy định tại Điều 403 Bộ luật Dân sự, phụ lục hợp đồng sẽ được ban hành nếu trong hợp đồng có một số điều khoản phải được quy định chi tiết hơn. Tuy nhiên, nội dung của phụ lục hợp đồng không được mâu thuẫn với nội dung của hợp đồng. Nếu các bên chấp nhận điều khoản trái ngược này thì coi như các điều khoản của hợp đồng đã bị sửa đổi.

– Điều 24 Bộ luật Lao động cũng có quy định về phụ lục hợp đồng. Nếu trong hợp đồng lao động các bên đã thỏa thuận một loạt điều kiện về thời hạn làm việc, nơi làm việc, tiền lương, thưởng và bảo hiểm xã hội thì đây sẽ là những điều kiện cơ bản không thể thực hiện được. Tuy nhiên, nếu hai bên đồng ý thì có thể kèm theo những điều kiện khác không được trái với quy định của pháp luật.

– Về việc có bắt buộc phải bổ sung hợp đồng hay không, ta thấy chỉ có 2 trường hợp bắt buộc phải bổ sung:

+ Khi quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng và nội dung của phụ lục hợp đồng không được mâu thuẫn với nội dung của hợp đồng;

Tham Khảo Thêm:  Top 4 bài phân tích Việt Bắc đoạn 1 hay chọn lọc

+ Khi bạn thay đổi và đáp ứng một số điều kiện của hợp đồng. Loại sửa đổi này thường được thực hiện sau khi giao kết hợp đồng nhằm sửa đổi, thay đổi nội dung ban đầu của hợp đồng.

– Do đó, việc bổ sung hợp đồng không phải là yếu tố bắt buộc trong mọi trường hợp mà tùy từng trường hợp cụ thể các bên sẽ cùng nhau thỏa thuận có bổ sung hay không.

4. Những lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng:

Khi thực hiện việc bổ sung hợp đồng cần tuân thủ các quy định về hình thức và nội dung. Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, phụ lục hợp đồng phải được soạn thảo theo quy trình và tiêu chuẩn.

Về hình thức, theo quy định, phụ lục hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng. Do đó, nếu hợp đồng được giao kết bằng văn bản, có công chứng, chứng thực và phải đăng ký thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo quy định tương tự. Việc tuân thủ quy định này giúp đảm bảo tính hợp pháp và tránh những tranh chấp không đáng có.

– Để đảm bảo nội dung của phụ lục hợp đồng cần căn cứ vào nội dung của hợp đồng gốc. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được mâu thuẫn với nội dung của hợp đồng và không được vi phạm điều cấm của pháp luật, đạo đức xã hội. Đảm bảo tính chính xác và minh bạch của nội dung đính kèm giúp tránh các tranh chấp phát sinh sau này.

– Ngoài ra, các bên cần cân nhắc khi ký kết hợp đồng để đảm bảo tính minh bạch, tránh những tranh chấp không đáng có. Chủ thể này phải có đầy đủ kỹ năng hành vi dân sự, hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không ép buộc, gian dối và ký đúng thẩm quyền, đúng đối tượng. Việc xác định đối tượng này đảm bảo chính xác, tránh tranh chấp phát sinh về sau.

Vì vậy, khi lập phụ lục hợp đồng cần tôn trọng các thủ tục, chuẩn mực và tính đến các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng. Chỉ khi đảm bảo được tính chính xác, minh bạch và hợp pháp của phụ lục hợp đồng, chúng ta mới có thể tránh được những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

5. Những lưu ý trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng:

(1) Thông thường, có nhiều loại Hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, hợp đồng thế chấp… nếu cần thiết, hãy bổ sung thêm một số ví dụ để đảm bảo tính rõ ràng của phụ lục.

Tham Khảo Thêm:  Top 8 bài cảm nghĩ về người thân siêu hay

Ngoài ra, cần ghi rõ số hợp đồng (nếu có) và ngày tháng năm giao kết để tránh nhầm lẫn.

(2) Căn cứ vào tên gọi của hợp đồng, cũng như mục đích của hợp đồng để quy định cụ thể, đặc biệt các bên tham gia hợp đồng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách cung cấp thêm thông tin về phạm vi của hợp đồng.

Hơn nữa cũng dựa vào danh mục đối tượng trong hợp đồng cho chính xác. Đặc biệt:

Nếu chủ thể của hợp đồng là cá nhân thì cần ghi rõ các dữ liệu sau: Họ và tên, năm sinh, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu (có dữ liệu về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ của hộ khẩu. , địa chỉ liên hệ, số điện thoại và thông tin bổ sung về công việc, nghề nghiệp của cá nhân nếu cần thiết.

Trường hợp chủ thể của hợp đồng là tổ chức, pháp nhân thì trên giấy đăng ký doanh nghiệp phải thể hiện rõ thông tin của pháp nhân đó (mã số doanh nghiệp, cơ quan cấp, ngày đăng ký lần đầu, ngày thay đổi thông tin đăng ký). , địa chỉ trụ sở chính, người đại diện…) cùng các thông tin về người đại diện và sự liên quan của tổ chức đối với hợp đồng.

(3) Nội dung chính của Phụ lục Hợp đồng này cần được mở rộng và bổ sung để tăng tính chi tiết và rõ ràng của Phụ lục. Đặc biệt:

Nếu thay đổi, bổ sung thì phải ghi rõ trước và sau khi sửa đổi là gì. Ngoài ra, cần cung cấp thêm thông tin về lý do tại sao cần thay đổi và hậu quả của thay đổi.

Nếu bất kỳ điều khoản nào bị bãi bỏ, nó cũng sẽ nêu rõ rằng điều khoản đó đã bị bãi bỏ khỏi hợp đồng và cung cấp thông tin về lý do tại sao nên bãi bỏ và hậu quả của việc bãi bỏ đó.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe vận chuyển, chở hàng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *