Mẫu tờ trình đề nghị thành lập chi Đoàn thanh niên mới nhất

Bài viết dưới đây là Mẫu đơn xin thành lập Chi đoàn mới nhất giúp các bạn viết Đơn xin thành lập Chi đoàn gửi lên cấp trên đề nghị thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh cung cấp các chế độ, quyền lợi cho đoàn viên. Cùng tham khảo nhé

1. Ứng dụng thành lập đoàn thanh niên là gì?

Đoàn Thanh niên là tổ chức chi bộ của tổ chức đoàn cơ sở, là hạt nhân đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các chương là các đơn vị liên quan đến Tổ chức cơ bản và có thể tạo thành các phân khu. Chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần.

Đoàn cơ sở đóng trên địa bàn dân cư, vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đoàn viên ở trải rộng trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi công tác xa, cơ quan do cấp trên cử ra. Xác nhận, ít nhất 1 lần/lần. tháng.

Đề nghị nghị quyết thành lập đoàn thanh niên là đề nghị thành lập đoàn thanh niên khi có đủ các điều kiện.

2. Mẫu đơn xin thành lập chi đoàn mới nhất:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………….

TRƯỜNG HỌC………..

Số: /TTr-PTDTBTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày……. Có thể…..

BÁO CÁO

Về việc thành lập Đoàn Thanh niên

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và chất lượng giáo dục, quy trình và chu kỳ kiểm định. số lượng cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số…………..ngày…………………………….. của trường THPT Thái Thịnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học…………….

Tờ trình về việc giải thể tổ chuyên môn, tổ văn phòng trường………….,

Trường………….com xin trình bày nội dung sau:

Hiện tại Trường…………. Trong đó giáo viên, công nhân viên trong độ tuổi đoàn viên là: …..đ/c.

bảo vệ, đảm bảo quyền lợi về chế độ cho đoàn viên, đồng thời tạo điều kiện để đoàn viên đóng góp công sức tham gia thực hiện các phong trào do đoàn viên phát động.

Khó phát huy vai trò, tính tích cực, sáng tạo của đoàn viên trong sự nghiệp giáo dục, trồng cây không thắp sáng tương lai đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Được sự mong mỏi của các bạn, các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và các đồng chí trong Đoàn trường Trường …………. Ban giám hiệu trường…………….. trình Ban Thường vụ Đoàn Thành phố và tổ chức Đoàn cấp trên xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ trường…………… ……… ………… Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sáng.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 1 Tự nhiên xã hội 2 2023

Hội đồng quản trị nhà trường mong được sự quan tâm, giúp đỡ của Thường trực Thành Đoàn để Trường ………… sớm thành lập Đoàn./.

Người nhận:

– Đoàn Thanh niên Thành phố…………;

– Lưu: VT, TĐTG.

CHỦ YẾU

3. Điều kiện thành lập đoàn thanh niên:

Chi bộ họp mỗi tháng một lần. Ở vùng sâu, vùng xa, nơi đoàn viên ở rải rác trên địa bàn rộng hoặc có nhiều việc phải rời địa bàn, được sự đồng ý của Đoàn cấp trên, có thể 3 tháng tổ chức đại hội một lần. Đơn vị có từ 2 chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên đủ khả năng thành lập Đoàn cơ sở. Điều kiện thành lập công đoàn cơ sở phải có ít nhất 3 đoàn viên. Để đủ điều kiện trở thành thành viên, mỗi thanh niên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Đầu tiên là trong độ tuổi từ 16 đến 30.

Hai là, tích cực học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, hộ quốc trong bản thân; có lối sống cần, kiệm, liêm, chính; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội, bảo vệ Tổ quốc, gắn bó với thanh niên;

Thứ ba, sau khi tìm hiểu về Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn, anh đã tự nguyện vận động vào Đoàn;

Thứ tư, có lý lịch rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật nhà nước.

Vì vậy, điều kiện để thành lập chi đoàn là phải đáp ứng đủ số lượng đoàn viên tối thiểu theo quy định của điều lệ đoàn. Nếu không đủ số lượng đoàn viên thì Đoàn cấp trên trình Công đoàn cơ sở có liên quan. Các nhánh có khả năng tạo ra các phân khu.

4. Các loại ngành có tính chất đặc thù:

– Đoàn thanh niên được thành lập trong đội hình thanh niên xung phong, thanh niên xung phong, thanh niên xung phong, đội công tác thanh niên, đơn vị, tổ, đội, nhóm công tác, hợp tác xã… trong thời hạn 06 tháng trở lên thì có thể trực thuộc công đoàn cấp trên nơi thành lập chi nhánh hoặc công đoàn cơ sở nơi chi nhánh hoạt động.

– Ở các khu tập thể, khu nhà trọ công nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xí nghiệp… nơi nào chưa có tổ chức đoàn thì Đoàn thanh niên xã, khu phố, đoàn thể thành lập khu ở đó. nhánh liên quan. Các chi hội này sẽ là hạt nhân để tạo nên các Đoàn thể trong các đơn vị đó.

– Việc thành lập chi đoàn tại nơi đào tạo theo thông báo chỉ do Ban chấp hành Đoàn trường quyết định trên cơ sở điều kiện cụ thể để quyết định cho phù hợp.

Tham Khảo Thêm:  Các cách giới thiệu bản thân và người khác một cách lịch sự

– Đối với các đơn vị có liên tịch đoàn viên sinh hoạt và chịu sự chỉ đạo của chi đoàn, đoàn trường nơi đoàn viên học tập.

5. Thủ tục xin thành lập đoàn thanh niên:

Bước 1: Cấp ủy hoặc thủ trưởng đơn vị gửi tờ trình kèm theo hồ sơ xin thành lập cho tổ chức có thẩm quyền thành lập (theo quy định của Điều lệ Đoàn). Thủ tục và hồ sơ thành lập bao gồm:

Chuẩn bị một dự án thành lập Liên minh trong các đơn vị.

Đề án thành lập tổ chức cơ sở Đoàn.

Soạn thảo phương hướng hoạt động trong giờ làm việc.

Danh sách trích ngang sơ bộ Ban Chấp hành lâm thời.

Tổng hợp danh sách Đoàn viên, Đảng viên, Đoàn viên ưu tú (nếu có).

Bước 2: Tổ chức đoàn có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cũng như phối hợp trao đổi, thống nhất với lãnh đạo đơn vị (có biên bản làm việc giữa tổ chức đoàn có thẩm quyền với cấp ủy hoặc lãnh đạo đơn vị). đơn vị đề nghị thành lập Đoàn) và tiêu chí ra quyết định thành lập.

Bước 3: Tổ chức lễ ra mắt và ra quyết định thành lập.

Ghi chú:

Các cấp bộ đoàn có trách nhiệm theo dõi sát tình hình đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị mình; phát hiện những đơn vị đủ điều kiện thành lập Đoàn; chủ động tiếp cận, trao đổi với lãnh đạo đơn vị và chỉ đạo liên tục về số liệu, thủ tục thành lập Đoàn tại đơn vị.

Khi tổ chức Đoàn được thành lập, đơn vị ra quyết định thành lập có trách nhiệm hướng dẫn chi đoàn mới thành lập thực hiện việc xin niêm phong theo đúng quy trình.

6. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những người công đoàn cộng sản trẻ, nguồn lực bổ sung quan trọng cho sự phát triển không ngừng của Đảng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, thiếu niên và vì thanh niên, Đảng trực tiếp chỉ định Đoàn giáo dục, đỡ đầu thanh niên tiên tiến trở thành người khuyết tật. giải thể đoàn viên, từ đoàn viên ưu tú lên đảng viên.

Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần gũi nhất với Đảng – Đảng cho phép tổ chức được đại diện là Đảng viên chính thức khi kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng để xét kết nạp Đảng.

Tham Khảo Thêm:  Top 8 mẫu đóng vai chị Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ siêu hay

Đảng luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu cho thanh niên hiểu sâu hơn về bản chất của Đảng, góp ý cho Đảng, phê bình cán bộ, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, kiên cường theo tinh thần của Đảng. Nghị quyết Trung ương VI (lần 2) và chống ảnh hưởng học tập, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì vậy, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong mọi thời điểm, nhất là trong thời kỳ mới là vô cùng to lớn và quan trọng.

– Đối với nhà nước: Công đoàn là chỗ dựa vững chắc cho nhà nước. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền của nhân dân các cấp; tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; tuyên truyền, vận động, giáo dục giáo viên trở thành công dân tốt.

– Đối với thanh niên và tổ chức thanh niên: Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt định hướng thanh niên theo lý tưởng của Đảng: tạo môi trường làm việc tốt cho thanh niên; định hướng hoạt động của thanh niên trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên.

– Đối với các tổ chức chính trị – xã hội khác của Mặt trận Tổ quốc: Đoàn thanh niên là lực lượng phân phối, có liên quan đến tổ chức trong giáo dục thiếu niên, nhi đồng: phân phối với các đoàn thể. các tổ chức chính trị – xã hội khác (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thể, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ…) trong việc quản lý, giáo dục thanh niên; Việc xây dựng cơ chế hoạt động trong giáo dục và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên (Nghị quyết, công văn quản lý liên tịch giữa cơ quan và tổ chức Đoàn).

– Đối với thiếu niên, nhi đồng: Đoàn là người chịu trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng: cử cán bộ đoàn phụ trách công tác Đội; xây dựng tổ chức Hội đồng Đội các cấp có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác thiếu nhi, tổ chức, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của thiếu nhi các cấp; tạo sân chơi cho thiếu nhi, huy động các lực lượng xã hội đầu tư, hỗ trợ về vật chất, kinh phí cho hoạt động Đội.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu tờ trình đề nghị thành lập chi Đoàn thanh niên mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *