Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức ngày 20/10 mới nhất 2023

Mẫu đơn xin trợ cấp 20/10 là mẫu đơn được lập để làm thủ tục xin trợ cấp 20/10. Biểu mẫu thể hiện rõ nội dung báo cáo, thông tin về số tiền tài trợ… Chi tiết mời các bạn đọc bài viết dưới đây!

1. Nội dung chính của đơn xin tài trợ tổ chức ngày 20/11:

Trong mẫu đơn xin tài trợ tổ chức ngày 20/10 cần cung cấp những nội dung chính sau:

– Quốc hiệu và quốc hiệu “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”…

– Cần một đơn vị thân yêu

– Cơ sở báo cáo

– Lý do

– Thống kê chi phí

– Mục đích của đơn xin tài trợ

2. Mẫu đơn xin tài trợ tổ chức ngày 20/11/2023 mới nhất:

2.1. Ví dụ 1:

công ty…………..

Con số:…………./…………………….

Re: Tìm kiếm nguồn vốn 10/10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
thuốc độc Đặt – Tự do – Hạnh phúc vui mừng

……., ngày tháng năm……

MẪU ĐƠN XIN TÀI CHÍNH 20/10

Kính thưa: Ban lãnh đạo Công ty…………………….

Hưởng ứng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – ngày lễ quan trọng và ý nghĩa của chị em phụ nữ. Sở…………….. quyết định tổ chức cho chị em công sở……………………… chương trình tôn vinh chị em phụ nữ.

Vậy, bộ phận ……………………….. xin kinh phí tổ chức ngày 20/10, cụ thể như sau:

STT lời buộc tội SỐ LƯỢNG Đơn vị bằng tiền
Đầu tiên Mua những bông hoa Một đống….. nhóm tôi
2 tôi đang ăn trưa ………… tỷ lệ

Tổng kinh phí:…………..(Bằng chữ:………….)

Kính mong Ban lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

2.2. Mẫu 2:

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO

(V/v Xin kinh phí tổ chức Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

Kính thưa: Ban giám hiệu nhà trường…………………………….

Tên tôi là: …………..

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ Ban Nữ công

Trong thực tế Chào mừng……. năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1931 – 20/10/…….). Tạo không khí vui tươi, đoàn kết nhân ngày 20/10 cho chị em công tác trong trường học; Được sự nhất trí và cho phép của chi bộ Đảng, BGH nhà trường và BCH công đoàn, Ban nữ công nhà trường đã tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm …………ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Để góp phần tổ chức thành công buổi sinh hoạt nói trên, nay Ban nữ công trình Ban giám hiệu nhà trường đề nghị Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ cho ban nữ công buổi lễ một khoản kinh phí để phục vụ cho buổi sinh hoạt chuyên đề. , chi tiết: ………………………. đồng (………………………………..)

Kính mong BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để hội thảo diễn ra và thành công tốt đẹp.

Rất mong được sự quan tâm của BGH nhà trường, chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

………, ngày tháng năm ….

Được sự chấp thuận của Ban giám hiệu TM. BAN GIAO CÔNG

2.3. Mẫu 3:

CÔNG TY …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Con số: …/…..

Yêu cầu tài trợ 20-10

……, ngày ….. thángtừ năm

Kính thưa: ……………………………………………….

Tôi tên là:………………………………………………………………Chức vụ:……………………………………………………… ………… …..

Thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng ngày 20/10/20…………….. của ……………………….. ngày 01/10/20……

Tôi làm đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động cho ngày lễ 20/10, cụ thể như sau:

Ngân sách ước tính

TT DANH MỤC HOẠT ĐỘNG/HÀNG Đơn vị S. SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ TRƯỚC
Liên hoan văn nghệ
Đầu tiên hỗ trợ quản lý Mọi người 2
2 hỗ trợ sân khấu Mọi người 3
3 Bối cảnh của sự kiện món ăn Đầu tiên
4 Hỗ trợ người lập chương trình, duyệt kế hoạch Mọi người 2
5 Hỗ trợ máy chủ Mọi người 2
6 Cho thuê loa đài, đàn organ phiên họp Đầu tiên
GIÁ
7 giải nhất GIÁ Đầu tiên
số 8 Giải nhì GIÁ 2
9 Giải ba GIÁ 3
mười Giá KK GIÁ 5
11 Hỗ trợ giám khảo Mọi người 2
Thêm vào:

Tổng kinh phí:…………..(Bằng chữ:…………………….)

Kính mong Ban giám đốc ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… ………….

Xin trân trọng cảm ơn./.

Người nhận:

– Như trên

– Lưu vt;

giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

3. Kế hoạch tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam:

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

– Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của nhà trường…….

– Căn cứ kế hoạch, công tác Đoàn trường………………..

– Đoàn trường…….. xây dựng kế hoạch tổ chức Đảng…. Năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích:

– Giáo dục HS hiểu truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam, giáo dục lòng biết ơn thầy cô, truyền thống tôn sư trọng đạo, ý thức noi gương, rèn luyện đạo đức, kĩ năng sống, ý thức, mục tiêu học tập rõ ràng, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi , học sinh giỏi, công dân có ích cho đất nước. Củng cố, tăng cường lòng tin yêu, tự hào của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đối với nhà trường.

– Gặp mặt các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường đã nghỉ hưu.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, văn nghệ lành mạnh nhằm xây dựng môi trường học tập thân thiện, đoàn kết, mang tính tập thể góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trong nhà trường.

Lời yêu cầu:

– Thể hiện tình cảm trân trọng, biết ơn của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường với các thế hệ thầy cô giáo và học sinh đi trước đã có công xây dựng và phát triển nhà trường. Thế hệ trẻ hiện nay càng thấy trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp để góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

– Phương châm tổ chức: Chu đáo, tiết kiệm, rất giáo dục, gắn với mục tiêu Tôn sư trọng đạo

– Công tác chuẩn bị và tham gia Lễ kỷ niệm ngày …. Năm ngày nhà giáo Việt Nam là quyền lợi và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã từng công tác, học tập tại trường. Vì vậy cần phát huy mọi nguồn lực, huy động khả năng đóng góp tinh thần và vật chất của các cá nhân, tập thể yêu mến trường. Các đoàn thể kết hợp với chuyên môn cần không ngừng tổ chức các phong trào thi đua học tốt, học tốt với nội dung cụ thể theo chủ đề năm học nhằm tạo động lực thúc đẩy CB, GV, NV và học sinh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng năm học và hoàn thành xuất sắc các nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch quy định.

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:

Những người có mặt tại buổi lễ:

– Đại biểu mời tham dự: Ban Giám đốc Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố trên địa bàn trường đóng

– Giáo viên đã chuyển công tác, nghỉ hưu: …người

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác và học sinh: …. Mọi người

– Ban đại diện CMHS trường, lớp: … người.

– Học sinh đang học tại trường: …..

Thời gian: 02 ngày: 18-19/11/20….

2.1. 18.11.20…

– Chiều: Từ 14h00: Tổ chức hoạt động thể thao: Giao lưu bóng chuyền hơi nam nữ.

– Từ 17:00 tiệc sẽ được tổ chức

– Buổi tối: Từ 19:00-21:00: Chương trình giao lưu văn nghệ.

2.2. 19.11.20….: Tổ chức buổi gặp mặt tưởng niệm …. ngày nhà giáo việt nam

– Từ 7h – 7h30: Đón tiếp đại biểu.

– Từ 7h30 đến 8h00: Chương trình văn nghệ chào mừng.

– Từ 8h00 – 9h30: Chương trình buổi lễ, bao gồm:

+ Chào cờ, hát quốc ca

+ Tuyên bố lý do, trình bày của đại biểu

+ Diễn văn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

+ Các bài phát biểu của lãnh đạo cấp trên, địa phương.

+ Đại diện giáo viên và học sinh nhà trường phát biểu.

+ Đóng cửa.

– Từ 10:00: Liên hoan thân mật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.1. Ban tổ chức:

Các đồng chí: HĐQT, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn, Đội trưởng, Trưởng ban TTTT; Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

1.2. Về trang trí, làm lễ, mời:

– Công đoàn chuẩn bị danh sách khách mời và gửi giấy mời trước ngày 15/11

– Đoàn Trường chuẩn bị khẩu hiệu, biển báo, làm

– Hội phụ huynh đặt suất ăn ngày lễ

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm…. Ngày Năm Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Nhà trường mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể; sự đồng tình, ủng hộ của đồng nghiệp, của giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

4. Ý nghĩa ngày 20/11:

Ngày Nhà giáo Việt Nam là một ngày lễ được tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là dịp kỷ niệm của ngành giáo dục và Ngày Nhà giáo, ngày “tôn sư trọng đạo” để tôn vinh những người làm việc trong ngành.

Với ngày này, là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô của mình. Ngày 20/11, ngoài việc thể hiện tình yêu thương bằng tinh thần, các bạn học sinh còn mang đến những bó hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa để tri ân thầy cô của mình. Đồng thời, ngày này cũng là dịp để ngành giáo dục đánh giá lại hoạt động giáo dục và đề xuất phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

Ý nghĩa ngày 20/11 hàng năm được so sánh như một ngày hội truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo để các ngành, nghề và toàn xã hội tôn vinh, tri ân những người đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp trồng người cao cả. góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức ngày 20/10 mới nhất 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Cuộc đời, phong cách, sự nghiệp sáng tác Nguyễn Quang Sáng

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *