Nguồn minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non phải có để đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non. Cùng tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non nhé!

1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non phải có để đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non.

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là việc xác định mức độ đạt được về trình độ, năng lực của giáo viên theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Lưu ý: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm 05 lĩnh vực: Phẩm chất giáo viên; Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng; Việc sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ em

2. Tìm hiểu về chuẩn giáo viên mầm non:

Việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non có ý nghĩa quan trọng sau:

– Làm cơ sở để giáo viên mầm non tự đánh giá phẩm chất, năng lực của mình; xây dựng và thực hiện có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

– Làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên mầm non; tuyển chọn, sử dụng giáo viên cốt cán mầm non.

– Làm cơ sở để cơ sở giáo dục mầm non đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non; xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, của địa phương và của ngành giáo dục.

– Làm cơ sở để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

3. Phiếu đánh giá chuẩn giáo viên mầm non:

Mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành kèm theo công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Phiếu đánh giá sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

– Thông tin về giáo viên thực hiện đánh giá: tên giáo viên, trường, tổ/lớp phụ trách….;

Tham Khảo Thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 4

– Giáo viên nghiên cứu thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu của từng tiêu chí, đối chiếu với bài kiểm tra và kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (xếp loại) theo mức chưa đạt yêu cầu các cấp (Chứng chỉ ); Chuyển tiếp (D); Khá (K); Tốt (T)

– Giáo viên nhận xét, chỉ rõ ưu điểm, điểm cần cải thiện;

– Kế hoạch học tập, bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp năm học tiếp theo;

– Đánh giá kết quả đánh giá;

– Giáo viên ký, ghi rõ họ tên;

Lưu ý: Về cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định như sau:

– Đạt chuẩn nghề nghiệp nhà giáo ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí từ mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 2/3 tiêu chí đạt mức khá, trong đó tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 là tốt

– Đạt chuẩn nghề nghiệp nhà giáo ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí ở mức đạt trở lên, có ít nhất 2/3 số tiêu chí đạt mức khá trở lên, trong đó tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9 đẹp trở lên;

– Đạt yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Đạt chuẩn từ mức đạt trở lên;

– Không đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tiêu chí về năng lực được đánh giá là không đạt (tiêu chí bị đánh giá là không đạt khi không đạt mức yêu cầu của tiêu chí đó).

4. Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên mầm non:

4.1. Tiêu chuẩn 1:

Về chất lượng nhà giáo, cần quán rõ nhà giáo phải thực hiện đúng quy định, rèn luyện đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện đạo đức, xây dựng phong cách nhà giáo.

Từ đó, căn cứ vào thực tiễn nhà trường, địa phương đảm bảo theo quy định tại Thông tư số Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí theo các mức độ sau:

– Mức đạt: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

– Mức khá: Có ý thức tự học, tự rèn luyện để cố gắng nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

– Mức tốt: Nêu gương về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện đạo đức.

Ngoài ra, còn có những tấm gương thể hiện thành tích trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định của giáo viên như:

– Qua đánh giá, xếp loại giáo viên cho thấy giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm các quy định về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em…;

– Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường/ Bản nhận xét hai mặt của đảng viên có xác nhận của chi bộ nơi cư trú, công nhận giáo viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt (nếu đảng viên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam) đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc;

Tham Khảo Thêm:  Lời dẫn chương trình lễ khai giảng và đón học sinh vào lớp 6

Trong biên bản họp phụ huynh có ghi nhận cô giáo nghiêm túc, đối xử với trẻ đúng mực và luôn quan tâm nhắc nhở trẻ trong quá trình học tập, rèn luyện.

4.2. Tiêu chuẩn 2:

Phát triển nghề nghiệp và chuyên nghiệp tức là. Tiếp thu chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mầm non; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục và chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non.

Chẳng hạn, ở tiêu chí chăm sóc giáo dục trẻ, trẻ được phân loại như sau:

– Mức đạt: Thực hiện được kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ của nhóm, lớp; thực hiện chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn, phòng chống dịch bệnh cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non;

– Mức tốt: Đổi mới tích cực, linh hoạt các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng các nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ và điều kiện trường, lớp hiện có;

– Mức tốt: Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục, chăm sóc nhằm nâng cao thể chất và tinh thần cho trẻ.

4.3. Tiêu chuẩn 3:

Xây dựng môi trường giáo dục, trong tương lai hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; việc thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.

Ví dụ: Trong tiêu chí thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường căn cứ vào:

– Mức đạt: Thực hiện tốt các quy định về quyền trẻ em; các quy định về quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em phù hợp với quy chế dân chủ trong nhà trường;

– Tốt: Đề xuất các biện pháp bảo vệ quyền trẻ em; phát huy quyền dân chủ của bản thân, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và đồng nghiệp trong trường; việc phát hiện, ngăn chặn và đề xuất biện pháp xử lý ngay những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ trong trường học (nếu có);

– Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp với đồng nghiệp trong việc thực hiện các quy định về quyền trẻ em; phát huy quyền dân chủ của bản thân, của đồng nghiệp và của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy chế dân chủ trong nhà trường.

4.4. Tiêu chuẩn 4:

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Với tiêu chuẩn này, giáo viên đánh giá dựa trên:

Tiêu chí: Phối hợp với cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em và cộng đồng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

– Mức đạt: Có mối quan hệ gắn bó, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Tham Khảo Thêm:  Lời chúc người yêu thi tốt đầy đủ ý nghiĩa mà vẫn lãng mạn

– Mức tốt: Phối hợp kịp thời với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển toàn diện trẻ em;

– Mức tốt: Chia sẻ, hỗ trợ kiến ​​thức, kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ cho cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ và cộng đồng. Đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí: Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em, tiêu chí này được đánh giá như sau:

– Mức đạt: Xây dựng được mối quan hệ gắn bó, tôn trọng và hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định về quyền trẻ em;

– Mức tốt: Hợp tác tích cực với cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em;

– Mức tốt: Chia sẻ, hỗ trợ kiến ​​thức, kỹ năng thực hiện các quy định về quyền trẻ em cho cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng. Đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em; xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của cha mẹ, người giám hộ của trẻ em về quyền trẻ em.

Đối với tiêu chuẩn 05: Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), sử dụng công nghệ thông tin, năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ em được đánh giá theo các tiêu chí sau:

Sử dụng được ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số, ứng dụng công nghệ thông tin, có năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

– Có năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Lưu ý: Từ việc đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí theo hướng dẫn của Thông tư 26 năm 2018 của Bộ Giáo dục, giáo viên sẽ tự đánh giá những nội dung mình đạt được và những nội dung chưa đạt. Cùng với đó, giáo viên sẽ xác định mục tiêu, nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng, thời gian thực hiện và các điều kiện thực hiện trong năm học tới.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nguồn minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Những câu chửi văn minh nhưng thấm thía và đầy sâu cay

Trong xã hội này, có rất nhiều người tự xưng là “bạn bè”, nhưng thực chất họ chỉ ăn lấy miệng mà chẳng đóng góp được gì….

Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn cách trình bày

Để bài viết thí nghiệm được hoàn hảo, ngoài việc có đề tài mới sáng tạo, nội dung hay, trình bày logic, khoa học thì còn cần…

Lời dẫn chương trình văn nghệ lễ hội truyền thống của làng

Hội làng là mô hình thu nhỏ bộ mặt làng xã người Việt; là sự kết tinh từ tâm hồn, trí tuệ đến bản lĩnh, nhân cách…

Bài thu hoạch BDTX Giáo viên mầm non theo Thông tư 12

Ngày 26/08/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non….

Nghị luận thuyết phục từ bỏ thói quen lạm dụng kháng sinh

Có thể nói thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Thuốc kháng…

Nhị thức là gì? Nhị thức bậc nhất là gì? Lý thuyết và bài tập?

Nhị thức bậc nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức. Dưới đây là các chi tiết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *