Phân biệt giữa Công giáo với Cơ đốc giáo và Đạo Tin Lành

Công giáo và Thiên Chúa giáo và Tin lành là những tôn giáo có sự khác biệt vì niềm tin và truyền thống khác nhau của họ. Đây là một bài viết về Phân biệt Công giáo với Thiên chúa giáo và Tin lành

1. Cơ đốc giáo là gì?

Kitô giáo là tôn giáo độc thần lớn nhất trên thế giới. Nó dựa trên cuộc sống và các nguyên tắc do Chúa Giê-su Christ giảng dạy và được hơn 2,5 người rao giảng ở hơn 160 quốc gia. Niềm tin chính của Kitô giáo là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã đến thế gian như một con người để cứu nhân loại – như đã được tiên tri trong Cựu Ước. Theo niềm tin Kitô giáo, Chúa Giêsu đã đến trần gian, chịu khổ nạn, bị đóng đinh, chết và sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho nhân loại. Một trong những trụ cột của đức tin Kitô giáo là ý tưởng về “ba ngôi”. Vẫn là một tôn giáo độc thần, Kitô giáo tin rằng Thiên Chúa duy nhất bao gồm ba thực thể cùng tồn tại nhưng khác biệt: Chúa Cha (Thiên Chúa), Chúa Con (Chúa Giêsu Kitô) và Chúa Thánh Thần.

2. Công giáo là gì?

Công giáo là giáo phái lớn nhất của Cơ đốc giáo; có hơn 1,2 tỷ tín đồ, chủ yếu ở châu Âu, Mỹ Latinh và một phần châu Phi. Giáo hội Công giáo tự coi mình là một giáo hội tiền giáo phái độc lập và được tổ chức theo thứ bậc trên toàn thế giới. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo là Giáo hoàng – Giám mục Rôma – người có quyền cao nhất trong mọi vấn đề liên quan đến quản trị và đạo đức. Theo đức tin Công giáo, Chúa Giêsu Kitô đã bổ nhiệm các giám mục đầu tiên, những người sau đó bổ nhiệm những người kế vị theo nguyên tắc “kế vị tông đồ”.

3. Đạo Tin Lành là gì?

Đạo Tin lành là một tôn giáo Thiên Chúa giáo được thành lập vào thế kỷ 16, khi một số người Công giáo La Mã bắt đầu phản đối các bộ phận trong tôn giáo của họ. Ngày nay, Tin lành (cùng với Chính thống giáo Đông phương và Công giáo La Mã) là một trong ba dòng phổ biến nhất của Cơ đốc giáo.

4. Sự khác biệt giữa Công giáo và Thiên chúa giáo:

Sự khác biệt chính giữa hai là:

Mức độ: Giáo hội Công giáo công nhận Giáo hoàng là người có thẩm quyền đạo đức và tôn giáo cao nhất. Ngược lại, các tôn giáo Kitô giáo khác không chấp nhận bản chất thứ bậc của thế giới Công giáo;

Đơn: Giáo hội Công giáo có những quy tắc nghiêm ngặt nhất liên quan đến sự độc thân của các linh mục và giám mục. Trên thực tế, tất cả các linh mục, phó tế, giám mục và tổng giám mục không thể kết hôn và không thể quan hệ tình dục. Hơn nữa, chỉ đàn ông mới có thể trở thành linh mục, trong khi phụ nữ chỉ có thể là một phần của bộ máy tôn giáo nếu họ trở thành nữ tu. Các nhà thờ Tin lành và Chính thống giáo tự do hơn trong vấn đề này, thậm chí một số nhà thờ còn cho phép phụ nữ trở thành mục sư;

Sự tin tưởng: Người Công giáo tin rằng nhà thờ là con đường duy nhất dẫn đến Chúa Giêsu và sự cứu rỗi vĩnh cửu, trong khi những người theo đạo Cơ đốc có thể có những cách giải thích khác nhau về Kinh thánh và có thể đến nhà thờ hoặc không.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 1 Tin học 8 năm học 2023

Nguồn: Cơ đốc giáo sơ khai có từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên; nó nổi lên như một giáo phái Do Thái, nhưng nhanh chóng lan rộng khắp Đế chế La Mã. Lịch sử của Cơ đốc giáo được đề cập trong Công vụ của Tân Ước. Ngược lại, lịch sử của Công giáo có liên quan đến Sứ đồ Peter – người được coi là cha đẻ của Giáo hội Công giáo và là tổ tiên tâm linh của tất cả các Giáo hoàng. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo đã chính thức được thành lập sau cuộc Đại ly giáo năm 1054; VÀ

Sử dụng hình ảnh thánh: Theo cách nói của Công giáo, các bức tượng và hình ảnh được sử dụng rộng rãi để đại diện cho Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần và các thánh. Hình ảnh linh thiêng ít nổi bật hơn trong các tín ngưỡng Chính thống giáo và Tin lành.

5. Phân biệt Công giáo và Tin lành:

– Một trong những điểm khác biệt lớn đầu tiên giữa Công giáo và Tin lành là vấn đề về tính đầy đủ và thẩm quyền của Kinh thánh. Những người theo đạo Tin lành tin rằng chỉ có Kinh thánh là nguồn mặc khải duy nhất của Chúa cho nhân loại và dạy chúng ta mọi thứ chúng ta cần để được cứu khỏi tội lỗi. Những người theo đạo Tin lành coi Kinh thánh là tiêu chuẩn để đo lường mọi hành vi của Cơ đốc nhân. Niềm tin này thường được gọi là “sola scriptura” và là một trong “năm solas” (sola là tiếng Latinh có nghĩa là “một mình”) xuất phát từ cuộc Cải cách Tin lành như một bản tóm tắt về một số khác biệt giữa Công giáo và Tin lành.

Mặc dù có nhiều câu trong Kinh thánh xác lập thẩm quyền và tính trọn vẹn của nó trong mọi vấn đề về đức tin và thực hành, nhưng một trong những câu đáng chú ý nhất là 2 Ti-mô-thê 3:16, trong đó chúng ta thấy rằng “cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn và hữu ích cho dạy dỗ, quở trách, sửa dạy, rèn luyện công lý; hầu cho người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và trang bị sẵn sàng để làm mọi việc lành.” Người Công giáo bác bỏ học thuyết sola scriptura và không tin rằng chỉ Kinh thánh là đủ. Họ tin rằng cả Kinh thánh và truyền thống thánh thiện của Công giáo La Mã đều ràng buộc các Cơ đốc nhân như nhau. Nhiều giáo lý của Công giáo La Mã, chẳng hạn như luyện ngục, cầu nguyện với các thánh, thờ phượng hoặc tôn kính Đức Maria, v.v., có rất ít hoặc không có cơ sở trong Kinh thánh, mà chỉ dựa trên truyền thống Công giáo La Mã. Về bản chất, việc Giáo hội Công giáo La Mã phủ nhận sola scriptura và nhấn mạnh rằng cả Kinh thánh và truyền thống đều có thẩm quyền ngang nhau làm suy yếu tính đầy đủ, thẩm quyền và sự trọn vẹn của Kinh thánh. Các quan điểm về Kinh thánh là gốc rễ của nhiều sự khác biệt, nếu không muốn nói là tất cả, giữa người Công giáo và người Tin lành.

Một điểm tranh chấp khác giữa người Công giáo và người Tin lành là về chức vụ và thẩm quyền của Giáo hoàng. Theo Công giáo, Giáo hoàng là “Vicar of Christ” (cha sở là người thay thế) và đại diện cho Chúa Jesus với tư cách là người đứng đầu Giáo hội. Như vậy, Giáo hoàng có khả năng nói ex cathedra (thẩm quyền về các vấn đề đức tin và thực hành), làm cho những lời dạy của ông không thể sai lầm và ràng buộc đối với tất cả các Cơ đốc nhân. Mặt khác, những người theo đạo Tin lành tin rằng không có con người nào là không thể sai lầm và chỉ có Chúa Kitô là Đầu của Giáo hội. Người Công giáo dựa vào sự kế vị tông đồ như một cách để cố gắng thiết lập quyền lực của giáo hoàng. Những người theo đạo Tin lành tin rằng thẩm quyền của nhà thờ không đến từ sự kế vị của các sứ đồ, mà đến từ Lời Chúa. Sức mạnh và uy quyền thuộc linh không nằm trong tay của một người đơn thuần, nhưng nằm trong chính Lời của Đức Chúa Trời. Trong khi Công giáo dạy rằng chỉ có Giáo hội Công giáo mới có thể giải thích Kinh thánh một cách chính xác, thì những người theo đạo Tin lành lại tin rằng Kinh thánh dạy rằng Đức Chúa Trời đã sai Chúa Thánh Thần ngự trị trong vạn vật. Tất cả các tín hữu được tái sinh, giúp tất cả các tín đồ hiểu được thông điệp của Kinh Thánh.

Tham Khảo Thêm:  11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Hóa học THPT đầy đủ

Những người theo đạo Tin lành chỉ ra những đoạn như Giăng 14: 16–17: “Ta sẽ cầu xin Cha, và Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để Ngài ở với các ngươi đời đời; là Thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì thế gian không thấy và không biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (cũng xem Giăng 14:26 và 1 Giăng 2:27).

– Sự khác biệt lớn thứ ba giữa người Công giáo và người Tin lành là cách một người được cứu. Một trong năm solas của Cải cách là sola fide (“chỉ có đức tin”), khẳng định học thuyết Kinh thánh về sự công chính nhờ ân điển nhờ đức tin, chỉ dành cho Đấng Christ (Ê-phê-sô 6: 5) 2: 8–10. Tuy nhiên, người Công giáo dạy rằng Cơ đốc nhân phải dựa vào đức tin cộng với “việc công đức” để được cứu. Cần thiết cho học thuyết cứu rỗi của Công giáo La Mã là Bảy Bí tích, đó là phép báp têm, Thêm sức, Thánh Thể, sám hối, xức dầu bệnh nhân, phong chức và hôn nhân. Những người theo đạo Tin lành tin rằng, chỉ dựa trên đức tin vào Đấng Christ, các tín đồ được Đức Chúa Trời xưng công bình vì mọi tội lỗi của họ đã được Đấng Christ trả giá trên thập tự giá và sự công chính của Đấng Christ. Nó được quy cho họ. Mặt khác, người Công giáo tin rằng sự công bình của Đấng Christ được ban cho người tin bởi “ân điển nhờ đức tin”, nhưng chỉ điều đó thôi thì không đủ để biện minh cho người tin. Người tín hữu phải làm trọn sự công bình của Đấng Christ đã được ban cho mình bằng những việc làm xứng đáng.

Người Công giáo và Tin lành cũng không đồng ý về ý nghĩa của việc được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Đối với người Công giáo, công lý bao gồm sự công chính và thánh thiện. Anh ấy tin rằng đức tin vào Đấng Christ chỉ là bước khởi đầu của sự cứu rỗi và mỗi cá nhân phải xây dựng niềm tin đó bằng những việc làm tốt, bởi vì ân điển cứu rỗi vĩnh cửu của Đức Chúa Trời phải được lập công. Quan điểm về sự xưng công bình này mâu thuẫn với sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh thánh trong các đoạn như Rô-ma 4:1–12, Tít 3:3–7, và nhiều đoạn khác. Những người theo đạo Tin lành phân biệt giữa hành động biện minh một lần (khi chúng ta được Đức Chúa Trời tuyên bố là công bình dựa trên niềm tin của chúng ta vào sự chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá) và quá trình thánh hóa không cần kê đơn (sự phát triển của sự công bình tiếp tục trong suốt cuộc đời của chúng ta trên trái đất) . Mặc dù những người theo đạo Tin lành nhận ra rằng việc làm là quan trọng, nhưng họ tin rằng chúng là kết quả hoặc thành quả của sự cứu rỗi chứ không bao giờ là phương tiện để đạt được điều đó. Người Công giáo kết hợp sự biện minh và sự thánh hóa với nhau trong một quá trình liên tục, điều này dẫn đến sự nhầm lẫn về cách một người được cứu.

Tham Khảo Thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 36

– Sự khác biệt lớn thứ tư giữa người Công giáo và người Tin lành liên quan đến điều gì xảy ra sau khi chết. Cả hai đều tin rằng những người không tin sẽ ở trong địa ngục vĩnh viễn, nhưng có những khác biệt đáng kể trong những gì xảy ra với những người tin. Từ truyền thống giáo hội của họ và sự phụ thuộc vào những cuốn sách phi kinh điển, người Công giáo đã phát triển học thuyết về luyện ngục. Luyện ngục, theo Bách khoa toàn thư Công giáo, là “một nơi hoặc điều kiện trừng phạt tạm thời dành cho những người rời bỏ cuộc sống này trong ân sủng của Chúa, không hoàn toàn thoát khỏi những lỗi lầm nhẹ hoặc không thỏa mãn vì sự vi phạm của họ ». Mặt khác, những người theo đạo Tin lành tin rằng bởi vì chúng ta được xưng công bình chỉ nhờ đức tin vào Đấng Christ và sự công bình của Đấng Christ được gán cho chúng ta – khi chúng ta chết, chúng ta sẽ lên thiên đàng để ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 5: 6 –10 và Phi-líp 1:23).

Một khía cạnh đáng lo ngại của học thuyết luyện ngục Công giáo là niềm tin rằng mọi người có thể và phải trả giá cho tội lỗi của họ. Điều này dẫn đến một cái nhìn kém hơn về tính trọn vẹn và hiệu quả của sự chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá. Nói một cách đơn giản, quan điểm của Công giáo La Mã về sự cứu rỗi ngụ ý rằng sự chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá là sự chuộc tội không đủ cho tội lỗi của những người tin vào Ngài và thậm chí của một tín đồ đơn lẻ. đền tội hoặc thời gian trong luyện ngục. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng chỉ có sự chết của Đấng Christ mới có thể thỏa mãn hoặc xoa dịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội nhân (Rô-ma 3:25; Hê-bơ-rơ 2:17). ; 1 Giăng 2:2; 1 Giăng 4:10). Những việc làm ngay chính của chúng ta không thể thêm vào những gì Đấng Christ đã hoàn thành.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phân biệt giữa Công giáo với Cơ đốc giáo và Đạo Tin Lành . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Những câu chửi văn minh nhưng thấm thía và đầy sâu cay

Trong xã hội này, có rất nhiều người tự xưng là “bạn bè”, nhưng thực chất họ chỉ ăn lấy miệng mà chẳng đóng góp được gì….

Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn cách trình bày

Để bài viết thí nghiệm được hoàn hảo, ngoài việc có đề tài mới sáng tạo, nội dung hay, trình bày logic, khoa học thì còn cần…

Lời dẫn chương trình văn nghệ lễ hội truyền thống của làng

Hội làng là mô hình thu nhỏ bộ mặt làng xã người Việt; là sự kết tinh từ tâm hồn, trí tuệ đến bản lĩnh, nhân cách…

Bài thu hoạch BDTX Giáo viên mầm non theo Thông tư 12

Ngày 26/08/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non….

Nghị luận thuyết phục từ bỏ thói quen lạm dụng kháng sinh

Có thể nói thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Thuốc kháng…

Nhị thức là gì? Nhị thức bậc nhất là gì? Lý thuyết và bài tập?

Nhị thức bậc nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức. Dưới đây là các chi tiết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *