So sánh cách mạng Tân Hợi và cách mạng tháng Mười Nga

Cách mạng Tân Hợi và Cách mạng Tháng Mười Nga đó là hai cuộc cách mạng tiêu biểu, để lại nhiều bài học cho các dân tộc trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, về cơ bản, hai mạng này có những điểm khác biệt sẽ được giải thích trong bài viết này

Đầu tiên. Tổng quan về Cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc (1911):

Cách mạng Tân Hợi hay (Cách mạng Trung Hoa hay Cách mạng 1911): là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc do các trí thức tiến bộ thuộc giai cấp tư sản và tiểu tư sản ở Trung Quốc lãnh đạo. tôn giáo, với đa số người Hán, để lật đổ triều đại Mãn Thanh.

1.1. Nguyên nhân lịch sử:

Ngày 9 tháng 5 năm 1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”. Luận điểm là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ lợi ích dân tộc, dẫn đến nhân dân bất bình, mâu thuẫn.

=> Đây là sự kiện làm bùng nổ cách mạng Tân Hợi.

1.2. Diễn biến cách mạng:

Ngày 10 tháng 10 năm 1911, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi đầu tiên ở Vũ Xương, sau đó lan rộng ra các tỉnh miền Nam và miền Trung Trung Quốc.

Ngày 29 tháng 12 năm 1911, Chính phủ lâm thời lúc bấy giờ tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc và bầu Tôn Trung Sơn làm Tổng thống.

Tháng 2 năm 1912, Tôn Trung Sơn mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc đàm phán với Viên Thế Khải, đồng ý để ông ta làm Tổng thống của Cách mạng.

1.3. Ý nghĩa Cách mạng:

Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản góp phần lật đổ chế độ chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân quốc, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc phát triển trong thời kỳ đó.

Cuộc cách mạng này đã tác động sâu rộng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, cách mạng Tân Hợi vẫn còn nhiều hạn chế như:

– Không đặt vấn đề đánh đuổi đế quốc thực dân.

– Không chống lại và xóa bỏ chế độ phong kiến ​​một cách tích cực cho đến cùng.

– Chưa giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân, mang lại lợi ích cho nông dân.

2. Kčtổng kết Cách mạng Tháng Mười Nga (1917):

Cách mạng Tháng Mười Nga (tên chính thức là Đại Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Tháng Mười) và thường được gọi là Khởi nghĩa Tháng Mười, là sự kiện đánh dấu sự ra đời của nước Nga Xô viết:

2.1. Nguyên nhân lịch sử:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng, nhưng tình hình chính trị ở Nga lúc bấy giờ có hai chính quyền song song tồn tại – Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết. viết đại biểu đấu tranh của công, nông, binh.

Tham Khảo Thêm:  Bồ tát Địa Tạng là ai? Ý Nghĩa, sự tích và ngày vía của Ngài?

Trước tình hình đó, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích chuẩn bị kế hoạch tiếp tục cách mạng, đánh đổ dã man Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

Trong khi đó, Chính phủ lâm thời Nga vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân.

2.2. Diễn biến cách mạng:

Đầu tháng 10, bầu không khí bùng nổ bao trùm nước Nga.

Ngày 7-10 (tức 20-10), Lê-nin bí mật rời Phần Lan trở về Petrograd, trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền; thành lập các đội cận vệ đỏ; Các kế hoạch cho cuộc nổi dậy đã được lên kế hoạch chi tiết, được lên ý tưởng và quyết định nhanh chóng.

Đêm 24 tháng 10 (tức ngày 6 tháng 11), Lênin trực tiếp đến điện Smoni lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Ngay trong đêm hôm đó, quân nổi dậy đã giành chiến thắng và chiếm toàn bộ Petrograd và bao vây Cung điện Mùa Đông, nơi ẩn náu cuối cùng của chính quyền tư sản.

Đêm 25 tháng 10 (tức ngày 7 tháng 11), Cung điện Mùa đông bị chiếm, các bộ trưởng của chính phủ Nga bị bắt, Chính phủ tư sản lâm thời hoàn toàn sụp đổ.

Sau đó, cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-xcơ-va và đến đầu năm 1918, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười giành thắng lợi hoàn toàn trên toàn nước Nga rộng lớn.

2.3. kết quả:

Cách mạng Tháng Mười Nga lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.

Chính quyền cách mạng thuộc về giai cấp vô sản, thành lập nước Nga Xô Viết.

3. So sánh Cách mạng Tân Hợi (1911) và Cách mạng Tháng Mười Nga (1917):

3.1. Điểm giống nhau:

– Thành công của hai cuộc cách mạng đã giúp lật đổ chế độ phong kiến, lập chính quyền mới.

3.2. Sự khác biệt:

NỘI DUNG Cách mạng Tân Hợi Cách mạng Tháng Mười Nga
NHIỆM VỤ Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Mãn Châu trong luc đo Lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản ở Nga
lãnh đạo Giai cấp tiểu tư sản sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn Giai cấp vô sản dưới sự lãnh đạo của Lênin
Lực lượng NÔNG TRẠI người dân củatiểu tư sản, tiểu tư sản Công nhân, nông dân, binh lính

chính phủ tiểu bang

chính quyền tư sản chính quyền vô sản
Thiên nhiên Để trở thành cuộc họpCách mạng dân chủ tư sản chưa hoàn toàn cách mạng xã hội chủ nghĩa

học thuyết cách mạng

Ba dân tộc chủ nghĩa Mác Lênin
mục đích Phá vỡ làn sóng tráng lệ Mãn Châu, tạo ra một nước cộng hòa, chính quyền địa phương bình đẳng Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời Ngathành lập chính phủ Cuộc cách mạng Viết
kết cục Lật đổ nhà Thanh, thành lập Trung Hoa Dân Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời, lập chính quyền Xô viết, thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.
Tham Khảo Thêm:  Tuyên truyền vệ sinh môi trường hạn chế sử dụng rác thải nhựa

4. Một số bài tập:

Câu hỏi 1: Hiệp ước Tân Sửu mà triều đình Mãn Thanh ký kết với các nước đã khiến Trung Quốc trở thành:

A. Một quốc gia độc lập

B. Nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến

C. Trở thành nước tư bản phụ thuộc vào các nước đế quốc

D. Là thuộc địa của các nước đế quốc

Đáp án đúng: NHẬN

Câu 2: Bản chất của Cách mạng Tân Hợi là gì?

A. Cách mạng Dân chủ Tư sản.

B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

D. Cách mạng tư sản kiểu mới.

Câu trả lời đúng: A

Câu 3: Kể từ giữa thế kỷ 19, Trung Quốc đã nằm dưới sự cai trị của:

A. Nhà Minh

B. Nhà Mãn Thanh

C. Nhà Đường

D. Nhà Tống

Câu trả lời chính xác: BỎ

Câu 4: Hiệp ước Nam Kinh mà chính quyền Mãn Thanh ký với thực dân Anh đã có;

A. Sự biến Trung Quốc thành nước thuộc địa của Anh

B. Biến Trung Quốc thành nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa

C. Trung Quốc trở thành thuộc địa của Anh và các nước phương Tây

D. Biến Trung Quốc thành nước phụ thuộc của Anh

Câu trả lời chính xác: hoặc

Câu 5: Vào cuối thế kỷ 19, Đức đã chinh phục bộ phận nào của Trung Quốc?

A. Vùng Sơn Đông

B. Đồng bằng sông Dương Tử

C. Vùng Đông Bắc

D. Thành phố Bắc Kinh

Câu trả lời chính xác: một cách dễ dàng

Câu 6: Cuộc nổi dậy của Thái Bình Thiên Quốc kéo dài bao nhiêu năm ở Trung Quốc?

A. 20 năm

B. 15 năm

C. 14 năm

D. 24 năm

Câu trả lời chính xác:

Câu 7: Cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc của thực dân Anh có tên là:

A. Chiến tranh Lạnh

B. Chiến tranh nha phiến

C. Chiến tranh cục bộ

D. Chiến tranh vũ trang

Câu trả lời chính xác: BỎ

câu 8: Cuộc khởi nghĩa nào nổ ra vào ngày 1-1-1851 ở Trung Quốc?

A. Khởi nghĩa Hồng Tú Toàn

B. Khởi nghĩa Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu

C. Khởi nghĩa nông dân Thái Bình Thiên Quốc

D. Khởi Nghĩa Hòa Đoàn

Câu trả lời chính xác:

Câu 9: Sự kiện lịch sử nào đây xảy ra vào năm 1864 ở Trung Quốc?

Tham Khảo Thêm:  Đề thi giữa học kì 2 Tin học 11 năm 2023

A. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc thất bại

Chiến dịch Duy Tân của B. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu

C. Từ Hy Thái hậu làm đảo chính, ra lệnh truy nã vua Quang Tự

D. Các đồng minh Trung Quốc bắt đầu Khởi nghĩa Vũ Xương

Câu trả lời chính xác: hoặc

Câu 10: Giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời ở

A. Đầu thế kỷ 19

B. Giữa thế kỉ XIX

C. Cuối thế kỷ 19

D. Đầu thế kỉ XX

Câu trả lời chính xác:

Câu 11: Thể chế chính trị nước Nga sau Cách mạng 1905-1907:

A. Dân chủ tư sản

B. Cộng hòa dân chủ

C. Quân chủ lập hiến

D. Quân chủ chuyên chế

Câu trả lời chính xác: một cách dễ dàng

Câu 12: Những nhân tố kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là:

A. Làn sóng phản đối của nhân dân lan rộng

B. Chính sách thỏa hiệp với người nước ngoài của chính phủ

C. Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ

D. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và tàn tích phong kiến

Câu trả lời chính xác: một cách dễ dàng

Câu 13: Sau Cách mạng 1905 – 1907, lãnh đạo nước Nga là:

A. Sa hoàng Nicholas I

B. Sa hoàng Nicholas II

C. Sa hoàng Alexander III

D. Sa hoàng Alexandrovich

Câu trả lời chính xác: BỎ

Câu 14: Nguyên lý của học thuyết Tam Dân là

A. Đánh đuổi đế quốc, xoá bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền

B. Nước nhà độc lập, nhân dân tự do, cuộc sống hạnh phúc

C. Nước nhà độc lập, đồng bào hạnh phúc, đồng bào tự do

D. Tự do, dân chủ và hòa bình

Câu trả lời chính xác: BỎ

Câu 15: Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất:

A. Nhân dân tin tưởng và ủng hộ Nga hoàng

B. Vị thế kinh tế và chính trị của Nga được cải thiện

C. Khai thác nhiều tài nguyên từ các quốc gia có thể

D. Nền kinh tế sa sút, nạn đói hoành hành khắp nơi, nghĩa quân thua trận liên tiếp.

Câu trả lời chính xác: một cách dễ dàng

Câu 16: Thái độ của các tầng lớp bình dân Nga khi Sa hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất

A. Ủng hộ Nga hoàng mở rộng lãnh thổ

B. Phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng

C. Yêu cầu Nga hoàng thực hiện cải cách

D. Biểu tình đòi Nga hoàng phải thoái vị.

Câu trả lời chính xác: BỎCảm ơn bạn đã đọc bài viết So sánh cách mạng Tân Hợi và cách mạng tháng Mười Nga . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *