So sánh sự khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản thực hiện chức năng sinh học trong cơ thể sống, là đơn vị sống nhỏ nhất có khả năng phân chia độc lập. Tế bào có hai loại: tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về: Tế bào là gì? Tế bào nhân sơ là gì? Tế bào nhân chuẩn là gì? Nêu điểm giống và khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?

Đầu tiên. áo phông Tế bào là gì?

Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản thực hiện chức năng sinh học trong cơ thể sống, là đơn vị sống nhỏ nhất có khả năng phân chia độc lập. Tế bào bao gồm tế bào chất, được bao quanh bởi màng tế bào, chứa nhiều phân tử sinh học như protein và axit nucleic.

Tế bào ở thực vật và động vật ở các loài khác nhau. Có hơn 10.000 tế bào chết trong cơ thể con người.

Hầu hết các tế bào thực vật và động vật chỉ có thể được nhìn thấy dưới kính hiển vi với kích thước từ 1 đến 100 micromet.

Các ô có thể được chia thành nhiều loại, tùy thuộc vào tiêu chí. Dựa vào cấu trúc nội bào có thể chia thành 2 loại chính:

hình thức đầu tiên: Tế bào vi khuẩn

Dạng thứ hai: Tế bào nhân thực

2. Tế bào nhân sơ là gì?

Tế bào vi khuẩn được sinh ra ở trên động vật nguyên sinh, không có cấu trúc nội bào điển hình của tế bào nhân chuẩn hoặc bào quan. Các chức năng sinh học như ti thể, bộ máy Golgi và các bào quan lục lạp chủ yếu được thực hiện trên cơ sở màng sinh chất.

Về cơ bản, sinh vật nhân sơ có 3 vùng cấu trúc chính:

Prokaryote có ba vùng cấu trúc chính:

bên ngoài: Protein được gắn vào bề mặt tế bào dưới dạng roi, hoặc nhung mao (pili) và vỏ tế bào bao gồm viên nang, màng sinh chất và thành tế bào.

– Lông và roi được cấu trúc bởi protein kháng nguyên, giúp vi khuẩn di chuyển và bám vào cơ chất.

– Màng sinh chất được cấu tạo bởi 2 lớp photpholipit và 1 lớp prôtêin, có chức năng trao đổi chất và bảo vệ tế bào.

Thành tế bào bao gồm các chuỗi carbohydrate liên kết với nhau bằng các đoạn polypeptide giúp hình thành tế bào.

– Vùng tế bào chất: chứa thành tế bào (chức năng DNA, cơ thể bao gồm) và ribosome.

Diện tích nhân: Phần thể lỏng thường chiếm phần lớn thể tích tế bào là tế bào chất của sinh vật nhân sơ, hay gạo là “miền nhân”, tuy nhiên, nó không cấu tạo nên nhân hoàn chỉnh, không có màng ngăn cách với các cơ quan khác. Phần lỏng có chức năng khuếch tán vật chất và chức năng của các hạt ribôxôm nằm tự do trong tế bào.

Tham Khảo Thêm:  Bình luận Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới chọn lọc hay nhất

Lớp kép phospholipid ngăn cách thành phần tế bào với môi trường xung quanh, màng sinh chất. Tính thấm bán thấm hoặc chọn lọc của màng sinh chất là một tính chất đặc biệt. Phần gấp nếp của màng sinh chất là mesosome, có chức năng hô hấp hiếu khí do màng có các enzim hô hấp, đặc trưng cho ADN ở vùng nhân của tế bào nhân sơ khi nguyên phân xảy ra.

Ngoại trừ Mycoplasma, Thermoplasma (còn gọi là vi khuẩn cổ) và Planctomycetales, hầu hết các sinh vật nhân sơ luôn có thành tế bào, hoạt động như một rào cản thứ cấp đối với sự ra vào có chọn lọc của các chất tế bào peptidoglycan. Trong môi trường nhược trương, thành tế bào sẽ giúp vi khuẩn duy trì hình dạng không bị ảnh hưởng bởi áp suất thẩm thấu.

Ngoại trừ vi khuẩn Borrelia burgdorferi có khả năng gây bệnh Lyme, nhiễm sắc thể của sinh vật nhân sơ thông thường sẽ là một phân tử DNA tròn trần, đóng vai trò như một rào cản bổ sung giúp bảo vệ tế bào và cũng để chọn lọc các chất xâm nhập và rời đi. tế bào.Tế bào chính là nang nhầy.

Plasmid có dạng vòng nhưng nhỏ hơn DNA nhiễm sắc thể nên được gọi là cấu trúc phân tử DNA ngoại nhiễm sắc thể.

3. Thế nào là tế bào nhân thực?

Tế bào nhân thực còn được gọi với tên đầy đủ là sinh vật nhân thực hay sinh vật nhân chuẩn, sinh vật nhân thực hay sinh vật nhân chuẩn.

Eukaryote là một sinh vật có cấu trúc tế bào phức tạp. Sinh vật nhân chuẩn bao gồm nấm, thực vật và động vật. Do đó, hầu hết các sinh vật nhân chuẩn trong tự nhiên là đa bào. Chúng thường được nhóm lại thành một siêu vương quốc hoặc khu vực và có chung nguồn gốc.

Sinh vật nhân chuẩn thường lớn hơn khoảng 1000 lần về khối lượng và có lẽ lớn hơn 10 lần so với sinh vật nhân sơ. Tế bào nhân thực có các khoang tế bào phân chia để thực hiện quá trình trao đổi chất chuyên biệt, hình thành nhân tế bào với hệ thống màng riêng giúp bảo vệ các phân tử ADN của tế bào, các bào quan có cấu trúc chuyên biệt để thực hiện các chức năng nhất định.

Tham Khảo Thêm:  Cách ẩn danh sách bạn bè trên Facebook điện thoại, máy tính

Cấu trúc bao gồm các thành phần sau:

nhân tế bào: Cấu trúc hình cầu, dịch nhân chứa tế bào mang màu và nhân con, có nhiều lỗ nhỏ trên màng nhân.

Chức năng: Thông tin di truyền được lưu trữ ở đây; các đặc điểm pháp luật của tế bào; điều hoà, điều khiển các hoạt động giải trí sống của các tế bào cơ thể.

lưới nội chất: Đó là một hệ thống các ống và xoang dẹt được cấu tạo bởi lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt. Chức năng: tổng hợp protein; chuyển hóa đường và phá vỡ độc tố.

Riboxom: Gồm rARN và prôtêin.

Chức năng: Là nơi tổng hợp prôtêin

bộ máy chiêng: Ở dạng túi phẳng.

Chức năng: Thu thập, đóng gói và phân phát mẫu sản phẩm lưu động.

4. Điểm giống nhau của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

– Tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực đều chứa ba thành phần cơ bản: màng sinh chất, tế bào chất và vùng nhân (hay nhân).

Tất cả chúng đều có những đặc điểm chung sau:

Mỗi tế bào được xem như một hệ thống mở, tự duy trì, tự sinh sản: có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, chuyển hóa thành năng lượng, thực hiện các chức năng chuyên biệt và tự sản sinh ra các thế hệ tế bào mới nếu cần thiết. Ngoài ra, mỗi ô thường chứa bản mã riêng để định hướng cho các thao tác trên.

Sinh sản thông qua phân chia tế bào.

Trao đổi chất bao gồm các quá trình thu nhận nguyên liệu thô, xử lý chúng thành các thành phần tế bào cần thiết và tạo ra các phân tử mang năng lượng và các sản phẩm phụ để thực hiện các chức năng này. .

Nó phản ứng với các kích thích hoặc thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài chẳng hạn như thay đổi nhiệt độ, độ pH hoặc khả năng cung cấp chất dinh dưỡng và di chuyển các túi tiết.

5. Sự khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

Tế bào nhân sơ bao gồm vi khuẩn, vi khuẩn lam có kích thước nhỏ từ 1mm đến 3mm có cấu tạo đơn giản, phân tử ADN dạng vòng trần, tế bào nhân thực không có nhân, chỉ có vùng nuclêôtit là vùng nhân.

Tế bào nhân chuẩn thường là nấm, động vật và thực vật, có kích thước từ 3 mm đến 20 mm. Cấu tạo của tế bào rất phức tạp, ADN gồm ADN + Hixtôn tạo ra các nhiễm sắc thể trong nhân tế bào, có nhân điển hình có màng nhân và trong nhân có tế bào chứa ADN.

Tham Khảo Thêm:  Top 15 mẫu phân tích Sóng đầy đủ và chọn lọc

Tế bào nhân sơ chỉ có bào quan đơn giản; Riboxom của tế bào này cũng nhỏ hơn. Các tế bào nhân sơ phân chia bằng cách phân chia tế bào, không có nguyên phân hoặc giảm phân; Lông và roi chứa nhân và nhiễm sắc thể.

Tế bào nhân chuẩn có cấu trúc phức tạp hơn, bao gồm tế bào chất được chia thành các vùng chứa các bào quan phức tạp như ty thể, mạng lưới nội chất, trung thể, lạp thể, lysosome, ribosome, thể golgi và peroxisome. ,… Riboxom của tế bào nhân thực cũng vậy. Có hai cách phân chia tế bào phức tạp với bộ máy nguyên phân là nguyên phân và giảm phân; khung tế bào, mạng lưới nội chất và màng nhân.

Dưới đây là bảng so sánh sự khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Tế bào vi khuẩn

Tế bào nhân thực

Xuất khẩu hiện diện ở một số sinh vật có cấu trúc cơ thể đơn giản như tế bào vi khuẩn

Có sẵn tại hầu hết các sinh vật như động vật nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật.

kích thước là quá nhiều Nchỉ một khoảng một phần mười tế bào nhân thực.

klợi ích lớn hơn.

cái túi bao gồm: Thành tế bào, màng nhầy, lông, roi

Không có thành tế bào, màng nhầy, lông, roi

Nó không có một nhân hoàn chỉnh, nó là một vùng nhân chứa DNA và không có màng Được bao quanh.

Có nhân được bao bọc bởi một lớp màng, bên trong có dịch nhân, nhân và chất nhiễm sắc, ngoài ra, trên màng có nhiều lỗ nhỏ.

Tế bào chất: Không có lưới nội chất, không có khung tế bào và không có bào quan.

Tế bào chất: Có hệ thống nội màng, tế bào chất và các bào quan cũng có màng.

Không có tế bào.

Có một bộ xương di động.

Bào quan có ribôxôm

bào quan bao gồm: Riboxom, thể gogogi, mạng lưới nội chất, ti thể,Cảm ơn bạn đã đọc bài viết So sánh sự khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học mới nhất 2023

Phương pháp dạy học tích cực có thể áp dụng ở mọi cấp học, từ tiểu học đến đại học, không giới hạn trong nhà trường. Dưới…

Những bài văn nghị luận xã hội lớp 10 chọn lọc siêu hay

1. Bài văn nghị luận xã hội lớp 10 về lòng khoan dung: 1.1. Đề cương: – Khoan dung là gì? Khoan dung là một đức tính…

Mẫu giấy kẻ ô dùng tập viết tiếng Trung A4 PDF mới nhất

Mẫu Giấy Ca Rô PDF A4 Tiếng Trung Mới Nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Cách quay video màn hình cuộc họp trên Google Meet

Cách Quay Video Màn Hình Cuộc Họp Trong Google Meet là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Lễ cầu siêu cho thai nhi, gửi vong thai nhi tại chùa Phúc Khánh

Chùa Phúc Khánh là một ngôi chùa nhỏ nằm trong khu dân cư rất đông đúc, ngôi chùa này được coi là một trong những ngôi chùa…

Tổng hợp các từ vựng về các dụng cụ học tập bằng tiếng Anh

Có rất nhiều loại giáo cụ với màu sắc, hình dạng, kích thước khác nhau và tên của chúng bằng tiếng Anh cũng rất thú vị. Tuy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *