Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính ngắn gọn, đầy đủ

Ngôn ngữ hành chính là việc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản hành chính để giao tiếp giữa các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế. Họ đây rồi Viết một bài văn ngắn gọn và đầy đủ theo phong cách ngôn ngữ hành chính

1. Một số văn bản hành chính thường gặp trong công tác học đường:

Trong công tác học đường có một số văn bản hành chính thường được sử dụng như:

Đầu tiên. Thông báo: là văn bản thông báo những thông tin quan trọng, những thay đổi về thời khóa biểu học, lịch thi, kế hoạch hoạt động của nhà trường.

Thứ hai. Quyết định: là quyết định bằng văn bản về những vấn đề quan trọng liên quan đến dạy và học như xử lý vi phạm của học sinh, phân công giảng dạy cho giáo viên, chấm dứt hợp đồng lao động của viên chức, nhân viên và những vấn đề khác.

Thứ ba. Biên bản: là biên bản ghi lại các sự kiện, cuộc họp, họp phụ huynh-giáo viên, khai giảng, tốt nghiệp và các sự kiện quan trọng khác.

Thứ Tư. Hướng dẫn: là văn bản mô tả, hướng dẫn các hoạt động giáo dục đào tạo, quy trình, quy định của nhà trường.

Thứ năm. Giáo trình: là tài liệu hướng dẫn những nội dung cần học và nắm vững của một môn học nhất định, giúp học sinh có kế hoạch học tập cụ thể và đạt kết quả học tập cao.

Văn bản hành chính thường được đưa vào công việc học tập có ví dụ cụ thể như:

– Biên bản kỷ luật học sinh, biên bản họp lớp, biên bản giao nhận hiện vật.

– Báo cáo tháng, báo cáo tuần và báo cáo hoạt động chi nhánh.

– Đơn xin nghỉ học, chuyển lớp, thôi học, xin gia nhập câu lạc bộ, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và các giấy tờ liên quan.

Các giấy tờ như học bạ, giấy khai sinh, sổ liên lạc, giấy chứng nhận.

2. Đặc điểm về cách trình bày văn bản, từ ngữ, kiểu câu của văn bản hành chính:

Khi soạn thảo văn bản hành chính cần lưu ý các yếu tố sau để đảm bảo tính rõ ràng, chính xác:

Trình bày văn bản: Văn bản hành chính cần được trình bày rõ ràng, logic, gồm 3 phần chính. Phần đầu là Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên cơ quan ban hành văn bản, số văn bản, nơi và thời gian ban hành. Phần thân văn bản thể hiện rõ tên văn bản, căn cứ công bố văn bản và nội dung chính của văn bản. Phần cuối cùng là tên của người ký văn bản và nơi ra quyết định.

Về từ ngữ: Văn bản hành chính sử dụng từ ngữ hành chính thông thường để đảm bảo tính chuyên nghiệp và rõ ràng. Các từ phổ biến bao gồm “cơ sở”, “quyết định”, “chỉ thị”, “chính phủ”, “thẩm quyền và trách nhiệm”, “quản lý nhà nước”, “chịu trách nhiệm thi hành”, “ngày có hiệu lực”, “tên cơ quan, đơn vị liên quan”. chức vụ”, v.v.

Tham Khảo Thêm:  Kết bài Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) hay nhất

Về kiểu câu: Mỗi ý quan trọng trong văn bản hành chính cần được tách ra và viết thành một đoạn riêng để đảm bảo tính rõ ràng, chính xác. Điều này áp dụng cho cả các bài viết lý luận và phần quyết định của văn bản.

Những yếu tố này rất quan trọng để đảm bảo tính chuyên nghiệp và rõ ràng của văn bản hành chính. Khi soạn thảo văn bản hành chính cần quan tâm đến những yếu tố này để đảm bảo thành công trong công việc.

3. Biên bản cuộc họp theo phong cách ngôn ngữ hành chính:

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Cơ quan ban hành: Trường THPT ABC

Số: 02/BBC-THPTABC

Địa điểm: Hội trường trường THPT ABC

Thời gian: 08:30, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Chủ tọa: Thầy Nguyễn Văn A – Hiệu trưởng trường THPT ABC

Thành phần:

 1. Thầy Nguyễn Văn A – Hiệu trưởng trường THPT ABC
 2. Bệnh đa xơ cứng. Phạm Thị B – Trưởng phòng Đào tạo
 3. Ông Lê Văn C – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
 4. Bệnh đa xơ cứng. Trần Thị D – Trưởng phòng Hành chính – Ban Tổ chức
 5. Bệnh đa xơ cứng. Nguyễn Thị E – Trưởng phòng Đào tạo và Khoa học

Thành phần tham gia được quy định đầy đủ trong Điều lệ nhà trường.

Nội dung cuộc họp:

 1. Giám đốc công bố kết quả kỳ thi đánh giá chất lượng giáo dục.

 2. Trưởng phòng Giáo dục trình bày kế hoạch tổ chức Hội thi “Khoa học kỹ thuật tuổi trẻ” và tuyên truyền đến các em học sinh.

 3. Trưởng phòng Tài chính – Kế toán báo cáo kết quả kiểm soát thu học phí, tiền ăn và kế hoạch chi tiêu.

 4. Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trường.

 5. Trưởng phòng Đào tạo – Khoa học trình bày kế hoạch tổ chức Hội thảo “Sáng kiến ​​kinh nghiệm học tập”.

Sau khi nghe và thảo luận, các thành viên đã đưa ra những ý kiến, đề xuất cụ thể để triển khai các nội dung đã trình bày.

Phán quyết:

 • Thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thi “Khoa học kỹ thuật tuổi trẻ” và công tác tuyên truyền học sinh của Trưởng phòng Giáo dục.

 • Chấp nhận kết quả kiểm tra kế hoạch thu học phí, tiền ăn, chi của Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

 • Phê duyệt kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường của Trưởng phòng Hành chính

Sau đó các thành viên hội đồng đã thảo luận về việc lựa chọn người hướng dẫn cho đề tài nghiên cứu của nhóm sinh viên. Thành viên A đề nghị chọn thầy B vì thầy B có kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn về đề tài nghiên cứu của nhóm sinh viên. Tuy nhiên, thành viên C lại có quan điểm khác, cho rằng thầy C cũng có thể là một lựa chọn tốt cho đề tài nghiên cứu. Sau khi thảo luận, hội đồng quyết định chọn thầy B làm người hướng dẫn đề tài nghiên cứu của nhóm sinh viên.

Tham Khảo Thêm:  Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng

Sau đó, hội đồng thảo luận về các kế hoạch và hoạt động trong tương lai. Thành viên D đề xuất tổ chức các buổi tập huấn cho các thành viên hội đồng nhằm nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức trong nghiên cứu khoa học. Thành viên E đề xuất tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi với các đơn vị đối tác để tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu và phát triển. Sau khi thảo luận, hội đồng đã quyết định chấp nhận đề xuất của thành viên D và E.

Cuối cùng, chủ tịch hội đồng đọc lại nội dung biên bản họp lớp và yêu cầu các thành viên hội đồng kiểm tra lại các thông tin để đảm bảo biên bản được chính xác và đầy đủ. Sau khi đọc xong, BGH thông qua và ký vào biên bản xác nhận buổi họp lớp thành công tốt đẹp. Biên bản được gửi về nhà trường để bảo quản và sử dụng cho mục đích quản lý, giám sát nhà trường.

Cuộc họp kết thúc hồi …giờ…, ngày….tháng……..

Thư ký cuộc họp

(Ký họ và tên)

chủ trì

(Ký họ và tên)

4. Tóm tắt nội dung chính khi soạn phong cách ngôn ngữ hành chính:

4.1. Ngôn ngữ hành chính:

– Ngôn ngữ hành chính là việc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản hành chính để giao tiếp giữa các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế (gọi chung là cơ quan) hoặc giữa cơ quan với cá nhân hoặc giữa các cá nhân với nhau trên cơ sở pháp lý.

Phong cách ngôn ngữ hành chính có ba đặc điểm chính: mô hình hóa, chính xác và khả thi.

Các loại văn bản hành chính đều có một số đặc điểm ngôn ngữ tiêu biểu như sau:

– Về hình thức trình bày: Các văn bản đều được thiết kế theo một cấu trúc thống nhất. Mỗi văn bản thường có ba phần theo một khuôn mẫu nhất định

– Từ ngữ: Có tập hợp các từ ngữ hành chính được sử dụng với tần suất cao: Ví dụ: căn cứ…, ủy quyền…., tại công văn số…, đang xử lý, theo quyết định, chịu trách nhiệm thi hành, có hiệu lực từ ngày của… theo lệnh này…

– Về kiểu câu: Có những văn bản dài nhưng chỉ có một cấu trúc câu. Ví dụ: Những vấn đề cơ bản về chính quyền., bộ: điều 1, 2, 3, v.v. Một vài ý quan trọng thường được tách ra và đặt trên một dòng, đầu dòng viết hoa.

4.2. Đặc điểm của phong cách ngôn ngữ hành chính:

Phong cách ngôn ngữ hành chính có ba đặc điểm chính: mô hình hóa, chính xác và khả thi.

Tham Khảo Thêm:  Bệnh vô cảm là gì? Tại sao bị vô cảm? Tác hại của vô cảm?

a) Tính toán của mô hình

Tính khuôn mẫu của phong cách ngôn ngữ hành chính được thể hiện trong một cấu trúc văn bản thống nhất, thường bao gồm ba phần:

Phần đầu tiên thường bao gồm những điều sau đây:

Cờ và khẩu hiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

+ Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. Dưới đây là số văn bản:

+ Địa điểm: Thời gian phát hành

Tên văn bản:

+ Nếu là đơn, tờ trình, công văn, tờ trình… thì ghi tên người hoặc cơ quan nhận.

– Thân bài: nội dung chính của văn bản

– Đáy:

+ Địa điểm, ngày… tháng… năm… (nếu không đặt trước)

+ Chữ ký và đóng dấu (nếu có thẩm quyền)

+ Nơi nhận (nếu là văn bản của cơ quan)

b) Xác minh

Tính chính xác của phong cách ngôn ngữ hành chính thể hiện ở sự chính xác, rõ ràng trong từng từ, từng câu và cách trình bày của văn bản. Việc sử dụng từ ngữ hành chính với tần suất cao cũng góp phần đảm bảo tính chính xác trong truyền đạt thông tin.

Câu văn trong văn bản hành chính thường được xây dựng theo cấu trúc đơn giản, tránh dùng từ phức tạp, mơ hồ, không cần thiết. Thông tin quan trọng thường được đặt ở đầu câu hoặc được đánh dấu bằng chữ in hoa, được đánh dấu bằng các ký hiệu như “•”, “-”, “:”, “…” hoặc sử dụng các màu đặc biệt.

c) Tính công vụ

Tính chính thức của phong cách ngôn ngữ hành chính thể hiện ở mục đích của văn bản nhằm thông báo, yêu cầu hoặc chỉ đạo các hoạt động trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội. Vì vậy, các văn bản hành chính nên sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, tránh những từ mơ hồ, mơ hồ, gây hiểu lầm hoặc gây tranh cãi.

Văn minh còn được thể hiện qua lối viết chung chung, tránh những câu nói mang tính cảm tính, chính trị, tôn giáo hay công kích cá nhân, tổ chức. Các tài liệu hành chính thường được viết bằng ngôn ngữ khách quan, sử dụng các sự kiện, bằng chứng, luật và quy định để thông báo các quyết định, khuyến nghị hoặc thông tin.

Tóm lại, phong cách ngôn ngữ hành chính có tính khuôn mẫu, minh bạch, công khai, đảm bảo tính ổn định, chính xác và hiệu quả trong việc truyền đạt thông tin thuộc các lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính ngắn gọn, đầy đủ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học ở Tiểu học

Chương trình giáo dục tiểu học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục tri thức cho học sinh, hôm nay chúng tôi sẽ trình bày…

Tham luận về nâng cao chất lượng dạy và học mới nhất

Trong hệ thống giáo dục quốc dân thì bậc tiểu học là bậc nền tảng, nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là bước đầu xây…

Kết bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm chọn lọc hay nhất

Kết bài là phần tóm tắt nội dung của bài văn, có vai trò quan trọng tạo nên một bài văn hoàn chỉnh nhưng nhiều người thường…

Suy nghĩ của em sau khi học Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Chúng tôi sẽ cho bạn một vài suy nghĩ sau khi bạn đã nghiên cứu bài học Đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Hi vọng…

Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình ngắn gọn nhất

Chiến tranh là một tình huống không mong muốn vì nó mang lại nhiều thiệt hại cho thế giới. Dưới đây chúng tôi xin gửi tới các…

Ý nghĩa nhan đề của Bài thơ về tiểu đội xe không kính hay nhất

Qua bài thơ về tiểu đội xe không kính, ông đã cho ta thấy vẻ đẹp, phong thái hào hoa, bất khuất của những người chiến sĩ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *