Tiêu chuẩn cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Cán bộ Đoàn là người do bầu cử, bổ nhiệm hoặc tự nguyện đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý, tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Các cấp bộ Đoàn bao gồm Đoàn cơ sở, Thành đoàn, Huyện đoàn, Tỉnh/Thành đoàn và Trung ương đoàn.

1. Ai là cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

Cán bộ Đoàn là người do bầu cử, bổ nhiệm hoặc tự nguyện đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý, tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Các cấp bộ Đoàn bao gồm Đoàn cơ sở, Thành đoàn, Huyện đoàn, Tỉnh/Thành đoàn và Trung ương đoàn. Cán bộ đoàn có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khác tạo điều kiện cho các hoạt động phong trào ngày càng phát triển, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, cán bộ Đoàn còn có trách nhiệm rèn luyện, dẫn dắt, thúc đẩy đoàn viên trẻ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, học tập để phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cán bộ do Đảng Cộng sản Việt Nam cử và công nhận để quản lý và phát triển hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các quan chức này có thể bao gồm:

– Chủ tịch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: người đứng đầu Đoàn thanh niên, chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân về các hoạt động của Đoàn.

– Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn: thành viên lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Đoàn trong cả nước.

– Chủ nhiệm ban chuyên môn: là người chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn của Đoàn như các hoạt động văn hóa, giáo dục, tuyên truyền, tình nguyện, v.v.

– Lãnh đạo các cấp bộ Đoàn: bao gồm lãnh đạo Đoàn trường, Đoàn thị, Huyện đoàn, Tỉnh đoàn, Trung ương đoàn… Tùy theo cấp quản lý, các cán bộ này có thể có các chức danh khác. làm Bí thư Đoàn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn, v.v.

Lưu ý rằng danh sách này không đầy đủ và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian và bối cảnh cụ thể.

Theo Quy chế công bố kèm theo Quyết định số Theo Quyết định số 289/QĐ-TW ngày 08/02/2010, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (viết tắt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) có những đối tượng sau được coi là cán bộ.

– Người giữ chức danh bí thư chi đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn cơ sở trở lên.

– Những người làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn và tham gia trực tiếp vào các hoạt động công tác Đoàn, Hội, Đội, phong trào thanh thiếu nhi từ cấp huyện trở lên.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án mới nhất 2023

– Trợ lý thanh niên, cán bộ Ban Thanh niên trong Quân đội nhân dân; thành viên Ban công tác thanh niên các cấp trong Công an nhân dân.

2. Tiêu chuẩn chung của cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

Theo Chương III của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số Theo Quyết định số 289/QĐ-TW ngày 08 tháng 02 năm 2010, tiêu chuẩn cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được quy định như sau:

Tiêu chuẩn cán bộ công đoàn được xác định cụ thể theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) gồm:

Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, kiên quyết theo đuổi mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện chỉ thị, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, cần kiệm, chí công, cần cù, không vụ lợi. Bạn có tinh thần tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức hội họp, có mạng lưới liên kết chặt chẽ, được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

– Nắm vững lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu công việc nhất định.

Được nuôi dưỡng từ phong trào công đoàn, hội, đội, tham gia các hoạt động phong trào thanh niên, hoặc được đào tạo, khuyến khích về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến ​​thức về công tác truyền thông.

– Có sức khỏe tốt, ngoại hình phù hợp với công việc vận tải; Độ tuổi của cán bộ đoàn do từng vị trí việc làm quy định và có thể điều chỉnh thêm từ 1 đến 2 năm cho phù hợp với yêu cầu công việc cụ thể.

3. Tiêu chuẩn chức vụ cụ thể đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

3.1. Tiêu chuẩn Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn:

* Bí thư Trung ương Đoàn

Bí thư Trung ương Đoàn phải là người có kiến ​​thức vững vàng, có khả năng triển khai quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn. Người phụ trách phải có kinh nghiệm thực tiễn, có năng lực đề xuất, tham gia xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Đoàn.

Ngoài ra, người phụ trách phải có tư duy chiến lược về công tác công đoàn và phong trào thanh niên, là cán bộ tiêu biểu trong mọi lĩnh vực công tác, có phong cách quản lý và khả năng chỉ đạo công việc tốt. Yêu cầu có trình độ đại học trở lên, cao cấp lý luận chính trị, cử nhân.

Tham Khảo Thêm:  Lời cầu nguyện và hướng dẫn cầu nguyện khi đi xin việc làm

Người lần đầu giữ chức vụ không quá 40 tuổi và người giữ chức vụ này không quá 42 tuổi. Họ phải có kinh nghiệm thực tế làm việc ở một trong các vị trí công tác: cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; trưởng, phó các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phải là tấm gương tiêu biểu trong ĐVTN và đối với thanh niên cả nước, độ tuổi sẽ do cấp quản lý quyết định tùy theo yêu cầu công việc.

* Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

Có kiến ​​thức vững vàng và năng lực thực hiện thắng lợi quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong chỉ đạo, triển khai các hoạt động của Đoàn;

Có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng đề xuất và tham gia xây dựng chiến lược, doanh nghiệp, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các tổ chức Đoàn thể; phong cách lãnh đạo, khả năng điều hành công việc hiệu quả.

– Tốt nghiệp đại học trở lên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

– Không quá 37 tuổi khi lần đầu giữ chức vụ và không quá 42 tuổi khi giữ chức vụ.

3.2. Tiêu chuẩn Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn:

* Thư ký:

Bí thư phải có kiến ​​thức sâu rộng, có kỹ năng triển khai các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước chỉ đạo hoạt động của đoàn. Ngoài ra, họ phải có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng đề xuất và tham gia xây dựng dự thảo đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và đoàn thể địa phương. Bí thư phải có phong cách quản lý, năng lực chỉ đạo công việc tốt, là một trong những cán bộ tiêu biểu trong lĩnh vực công tác của địa phương, đơn vị. Họ cần có bằng đại học trở lên và bằng cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cử nhân. Bí thư lần đầu giữ chức vụ không quá 35 tuổi và giữ chức vụ không quá 40 tuổi. Để được xét chọn, các ứng viên phải có kinh nghiệm thực tế công tác ở các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp huyện, Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. tỉnh. hoặc công đoàn thành phố.

Tham Khảo Thêm:  Hãy tả chiếc áo hoặc chiếc váy em mặc đến trường hôm nay

* Phó thư ký:

Phó bí thư phải có kiến ​​thức vững vàng và khả năng triển khai các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các mặt công tác của đoàn thể. Họ cũng phải có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của đoàn thể đảng, nhà nước và địa phương, có tác phong lãnh đạo tốt. Về yêu cầu trình độ, phó bí thư phải có trình độ đại học trở lên và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Họ phải giữ chức vụ ban đầu không quá 33 năm và giữ chức vụ không quá 38 năm.

* Ủy viên Thường trực Ủy ban:

Thường vụ cấp ủy cũng phải đáp ứng các yêu cầu như phó bí thư, gồm có kiến ​​thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kinh nghiệm thực tiễn và tác phong lãnh đạo tốt. Tuy nhiên, đối với quy định về độ tuổi ủy viên ban thường vụ lần đầu giữ chức vụ không quá 32 tuổi và giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

3.3. Tiêu chuẩn cán bộ Đoàn cấp huyện:

Đây là mẫu cán bộ đoàn cấp huyện chuẩn, bao gồm:

– Có trình độ đại học trở lên (nếu ở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo hoặc thuộc đối tượng chính trị thì trình độ tối thiểu là cao đẳng). Bí thư, Phó Bí thư phải có trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp trở lên.

– Tuổi tham gia Ban Chấp hành lần đầu không quá 30, giữ chức vụ không quá 35 năm.

– Đã từng tham gia phong trào thanh niên hoặc có kinh nghiệm làm cán bộ đoàn cấp thị xã, bí thư, phó bí thư công đoàn cơ sở.

3.4. Tiêu chuẩn cán bộ công đoàn cấp cơ sở (xóm, khu phố, xã):

Tiêu chuẩn cán bộ Đoàn cấp cơ sở (Đoàn xã, khu phố, thị trấn)

– Có trình độ chuyên môn trung bình trở lên và có trình độ lý luận chính trị cơ bản.

– Tuổi đời không quá 35.

Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách, cán bộ ít nhất phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và được đào tạo về lý luận chính trị cơ bản. Tuổi đảm nhiệm chức vụ không quá 37 tuổi.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tiêu chuẩn cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *