Tóm tắt chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ tại Việt Nam

Có thể nói, dân tộc ta có truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, chống giặc đói, giặc dốt. Chiến thắng vang dội của ta khi một nước nghèo lúc bấy giờ đã trở lại, tuy nghèo về vật chất nhưng giàu tinh thần, chống lại đế quốc Mỹ với trang bị hiện đại.

1. Thế nào là “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ?

Từ giữa năm 1961, Mỹ-Diệm tiến hành “chiến tranh đặc biệt”. Đó là cuộc chiến tranh “dùng người Việt đánh người Việt”, sử dụng nhiều thủ đoạn đánh phá đặc biệt tàn ác của Mỹ bằng vũ khí trang bị công nghệ cao với những hình thức tra tấn, đàn áp dã man. Lực lượng chủ yếu tiến hành chiến tranh của Mỹ-ngụy, cụ thể là quân đội của chế độ Pultary do Mỹ xây dựng, cung cấp, huấn luyện và đào tạo.

Mục đích:

Tiến hành “chiến tranh đặc biệt”, nhằm mục đích đánh chiếm miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ còn muốn biến miền Nam Việt Nam thành nơi thí nghiệm cuộc chiến tranh đó để rút kinh nghiệm đàn áp phong trào cách mạng, chủ nghĩa dân tộc, uy hiếp một số nước mới độc lập và nghĩa vụ của họ. chấp nhận chính sách tân thực dân. Nó được phát triển từ năm 1961 đến năm 1965.

Hay nhin nhiêu hơn: Nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai

2. Âm mưu thủ đoạn của đế quốc Mỹ:

Bối cảnh lịch sử:

Cuối năm 1960, ách thống trị của chính quyền Ngô Đình Diệm thất bại, Mỹ buộc phải chuyển hướng áp dụng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965).

– Là hình thức chiến tranh chống đế quốc kiểu mới, do quân đội Sài Gòn làm chủ yếu, dưới sự chỉ đạo của hệ thống “Cố vấn Mỹ”, dựa trên lực lượng, trang bị, công cụ chiến tranh của Việt Nam. Hoa Kỳ, để khôi phục hoạt động cách mạng của nhân dân Việt Nam. Âm mưu cơ bản của Nam: “Dùng người Việt đánh người Việt.”

Lừa đảo:

– Đề ra kế hoạch Xta-lin-Taylô, bình định miền Nam trong 18 tháng. tăng viện trợ quân sự cho Diệm, tăng cường cố vấn Mỹ và lực lượng quân đội Sài Gòn.

– Ra sức tập trung “vũ khí, trang bị hiện đại, áp dụng rộng rãi các cách đánh mới như “không quân”, “thiết giáp”. Chiến tranh Việt Nam”).

– Thành lập Bộ chỉ huy quân sự miền Nam (MACV) của Mỹ, đồng thời lãnh đạo quân đội Sài Gòn.

– Mở các cuộc hành quân càn quét diệt cộng và tiến hành các hoạt động chống phá miền Bắc, kiểm soát các cửa khẩu, biên giới để chặn nguồn tiếp tế của miền Bắc vào miền Nam.

Tham Khảo Thêm:  Tóm tắt cốt truyện và soạn bài truyện Thần trụ trời hay nhất

Hay nhin nhiêu hơn: Chiến tranh nhân dân là gì? chiến tranh nhân dân?

3. Các chiến thuật sử dụng trong chiến tranh đặc biệt:

Để tiến hành “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ đề ra kế hoạch Xta-lin-Taylô với 3 biện pháp chiến lược:

Đầu tiên: tăng cường phát triển ngụy quân, xây dựng ngụy quân hùng mạnh do cố vấn Mỹ huấn luyện, quân Mỹ hỗ trợ, dùng chiến thuật trực thăng vận, thiết giáp vận để tiêu diệt lực lượng cách mạng lúc bấy giờ còn ít và nhiều tiền. Trên thực tế, đến cuối năm 1962, quân số Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã tăng lên khoảng 11.300 người, gồm 13 đại đội trực thăng, 5 đại đội máy bay do thám, trinh sát và thám sát, 4 phi đội tiêm kích. đã chiến đấu với 257 máy bay các loại, 8 đại đội công binh, tình báo và 1 đơn vị đặc công, phần lớn là quân thiện chiến Mỹ với nhiều xe bọc thép. Số xuồng, tàu chiến Mỹ-Pugs tham gia các cuộc hành quân này là 331 chiếc. Để chống lại quân ngụy, Mỹ đã tăng viện trợ quân sự đáng kể, khoảng 321,7 triệu USD (trong đó có 80 triệu USD vũ khí) trong năm tài chính 1961-1962, trong năm tài chính 1962-1963. 675 triệu đô la (với 100 triệu đô la vũ khí). Ngụy quân lớn mạnh nhanh chóng, từ 160.000 quân chính quy năm 1960 lên 200.000 năm 1961 và 36.200 cuối năm 1962. Quân số tự vệ từ 70.000 năm 1960 lên 174.500 gồm hơn 221 đại đội và lực lượng bảo an. Các tiểu đội 1000, tiểu đội 2000 trở thành lực lượng kiểm tra, kiểm soát nhân dân ở các thôn, làng.

Thứ hai: Giữ yên đô thị, xây dựng bộ máy ngụy quyền đủ lớn để ngăn cản ý chí nổi dậy của quần chúng, đàn áp và thổi bùng mọi phong trào cách mạng ở nông thôn, giải phóng nông thôn, lập ấp chiến lược. Năm 1961, khi thực hiện chủ trương lập ấp chiến lược ở miền Nam, Mỹ-Guy đã mở 1.253 cuộc hành quân quy mô lớn cấp đại đội trở lên, gấp gần 4 lần năm 1960. Năm 1962, chúng tổ chức 2.577 cuộc hành quân, gồm hơn 200 cuộc hành quân sử dụng “trực thăng”. Đầu tháng 1 năm 1962, đế quốc Mỹ mở chiến dịch lớn thả chất độc da cam xuống các căn cứ quân sự. Với mọi thủ đoạn trên, địch đã đạt được một số thành tích, nhất là trên mặt trận “bình định”, dồn dân, lập ấp chiến lược, gây cho cách mạng miền Nam nhiều tổn thất, thiệt hại.

Tham Khảo Thêm:  Kết bài Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)

Thứ ba: Ra sức phong tỏa đường bộ, kiểm soát vùng biển, cắt đứt nguồn tiếp tế từ miền Bắc nhằm cô lập cách mạng miền Nam. Thực hiện kế hoạch trên, đế quốc Mỹ muốn chuyển sang thế tiến công để giành thế thượng phong nhằm “bình định” hoàn toàn miền Nam trong vòng 18 tháng. Ngày 15 tháng 2 năm 1961, các lực lượng vũ trang cách mạng thống nhất thành Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đến cuối năm 1961, quân và dân miền Nam đã phá vòng vây 8.118 làng, giải phóng hoàn toàn 3.610 làng với 6,5 triệu/14 triệu dân.

Hay nhin nhiêu hơn: Tính chất và diễn biến của Chiến tranh thế giới thứ nhất

4. Chiến lược chống chiến tranh đặc biệt của Việt Nam:

Hoàn thành đại lý này

– Ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

– Tháng 1/1961, thành lập Trung ương Cục miền Nam

– Ngày 2/2/1961, các lực lượng vũ trang hợp nhất thành Quân giải phóng miền Nam.

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam do Đảng, nhân dân lập nên, kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, tổ chức đánh địch trên ba vùng chiến lược (rừng, núi, nông thôn, đô thị). chợ). bằng ba mũi giáp công chính trị, binh vận)

Chiến thắng kế hoạch Xta-lin-Tay-lô (1961-1963): Bình định miền Nam trong 18 tháng.

* Cuối 1961 – 1962: Quân Giải phóng đẩy lùi các đợt tấn công của địch.

* Ra sức đấu tranh phá “Ấp chiến lược”: giữa ta và địch nổ ra cuộc chiến tranh ác liệt. Ta diệt địch kết hợp với lập làng kháng chiến. Cuối năm 1962, ta đã kiểm soát được hơn một nửa tổng số xã có 70% là nông dân ở miền Nam.

* Trên mặt trận quân sự, ngày 2-1-1963, quân và dân Việt Nam đã thắng lớn trong trận Ấp Bắc (Mỹ Tho), phá tan cuộc hành quân toàn diện I của 2.000 quân Sài Gòn do cố vấn Mỹ chỉ huy, với phương tiện chiến tranh mới.

=> Bắt đầu hành động: “Thi đua Ấp Bắc, diệt thù ghi công”.

Chiến tranh chính trị:

– Diễn ra ở khắp các thành phố của Việt Nam, thường là hoạt động của “đội quân tóc dài”, của những “tín đồ” Phật giáo. Góp phần đẩy nhanh sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm.

– Ngày 1-11-1963, Mỹ giật dây Dương Văn Minh lật đổ Ngô Đình Diệm. Chính quyền Sài Gòn rối loạn. c) Thất bại của kế hoạch Johnson – Mannamara (Johnson – Mcnamara) 1964 – 1965:

Tham Khảo Thêm:  Tóm tắt, soạn bài Người ở bến sông Châu ngắn gọn nhất

– Tăng cường hỗ trợ quân sự và củng cố chính quyền Sài Gòn. Nghèo đói Bình Định ở miền nam có một tiêu điểm trong hai năm (1964 1965).

* Các cuộc tập kích lớn: các khu vực rộng lớn “làng chiến lược của Mỹ đã bị phá hủy về cơ bản” xương sống của chiến tranh đặc biệt. Vùng tự do được mở rộng, thành lập chính quyền cách mạng nhiều tầng nấc, thu hồi ruộng đất chia cho dân giàu.

* Quân sự – Đông Xuân 1964 – 1965, ta đã thắng lớn trận Bình Giã (02-12-1964), loại khỏi vòng chiến đấu 1700 tên địch, phá tan kế hoạch “trực thăng vận”, “xe tăng”.

– Sau đó, ta tiếp tục giành thắng lợi ở An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài. .

==> Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ bị sụp đổ.

Hay nhin nhiêu hơn: Lập bảng so sánh giữa Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai

5. Ý nghĩa thắng lợi của Mỹ chống chiến tranh đặc biệt:

– Cách mạng miền Nam tiếp tục trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

– Mỹ đã thất bại trong việc sử dụng miền Nam Việt Nam để thử nghiệm một loại chiến tranh nào đó nhằm đàn áp phong trào cách mạng trên toàn cầu.

– Mỹ buộc phải chuyển sang chiến thuật “Chiến tranh cục bộ” (tức là thừa nhận thất bại trong “Chiến tranh đặc biệt”). Điều đó chứng tỏ đường lối chính trị của Đảng là sáng suốt trước sự lớn mạnh của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Nói tóm lại, chính người lính là người cầu nguyện cho hòa bình hơn bất kỳ ai khác, bởi vì chính người lính phải chịu đựng và mang những vết sẹo và vết thương chiến tranh tồi tệ nhất. -Douglas MacArthur. Đúng vậy, dù là cuộc chiến tranh nào thì nó cũng luôn mang lại những thiệt hại nặng nề không chỉ về kinh tế, tài chính mà còn cả tính mạng con người. Cuộc chiến tranh đặc biệt do Mỹ gây ra cho Việt Nam, chúng tập trung nhiều lực lượng cũng như vũ khí tối tân nhằm chia cắt miền Nam với miền Bắc.Sau đây là tóm tắt chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở Việt Nam.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tóm tắt chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ tại Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *