Tổng hợp bài tập tính thuế xuất nhập khẩu có đáp án mới nhất

Để chủ động trong quá trình quản lý tài chính, dưới đây là bài tập tính thuế xuất nhập khẩu dành cho doanh nghiệp để các bạn tham khảo!

1. Lý thuyết tính thuế xuất nhập khẩu:

2. Bài tập tính thuế xuất nhập khẩu 2 có đáp án mới nhất:

Vấn đề: Cách tính thuế xuất nhập khẩu của một công ty xuất nhập khẩu như sau:

1, Xuất khẩu trực tiếp lô hàng 500 hợp đồng SPA, giá FOB là 10USD/SP. Thuế suất là 18.000 VND/USD

2, Nhận nhập khẩu lô hàng B theo tổng trị giá mua theo giá CIF là 30.000 USD. Thuế suất là 18.500 VND/USD

3, Nhập khẩu 5000 sản phẩm Giá hợp đồng C theo giá FOB là 8 USD/SP, phí vận chuyển bảo hiểm quốc tế là 2 USD/SP. Thuế suất là 18.000 VND/USD.

4, Trực tiếp xuất khẩu 10.000 D sản phẩm theo điều kiện CIF là 5USD/SP, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 5000đ/SP. Thuế suất là 16.500 VND/USD.

5, Nhập khẩu nguyên liệu E để gia công cho bên nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá lô hàng theo điều kiện CIF tính bằng VND là 300 VND. Biết rằng: Thuế XNK đối với SP A là 2%, SP B và E là 10%, SP C là 15%, SP D là 2%.

Hướng dẫn:

Số thuế doanh nghiệp phải nộp là:

1/ NV1: xuất 500 sản phẩm A

Số thuế phải nộp là: 500 X 1800 X 10 X 2% = 1800000 (đồng)

2/ NV2: Nhập khẩu nhóm bò

Số thuế phải nộp là: 30000 X 18500 X 10% = 55 500 000 (đồng)

3/ NV3: 500 chiếc C nhập khẩu

Số thuế phải nộp là: 5 000 X ( 8 + 2 ) X 18 000 X 15% = 135000000 (đồng)

4/ NV4: Xuất 10000 chiếc DỄ DÀNG

Số thuế phải nộp là: 10000 X (5 X 16500 – 500) x 2% = 15500000 (đồng)

5/ NVL E được miễn thuế

Vậy tổng số thuế XK phải nộp là:

1800000 + 15500000 = 17300000 (đồng)

Tổng số tiền thuế nhập khẩu phải nộp là:

55 500 000 + 135000000 = 19050000 (đồng)

3. Bài tập tính thuế xuất nhập khẩu 3 có đáp án mới nhất:

Đề bài: Tại công ty xuất nhập khẩu X trong kỳ có các chứng từ sau:

1, nhập khẩu 3 lô hàng có xuất xứ từ Hàn Quốc, cả 3 lô hàng đều được mua theo điều kiện FOB. Tổng chi phí vận chuyển cho 3 chuyến hàng từ cảng Hàn Quốc về Việt Nam là 15.000 USD.

– Lô hàng A gồm 150 sản phẩm, đơn giá 3.000 USD/sản phẩm, mua bảo hiểm 5% giá FOB

– Lô hàng B gồm 5000 sản phẩm, đơn giá 35 USD/sản phẩm, mua bảo hiểm 3% giá FOB

Tham Khảo Thêm:  Tác giả, tác phẩm và bố cục?

– Lô hàng C gồm 10.000 sản phẩm, đơn giá 10 USD/sản phẩm, mua bảo hiểm 2,5% giá FOB

2, Công ty ký hợp đồng gia công cho nước ngoài, trên cơ sở hợp đồng công ty nhập khẩu 120.000kg nguyên liệu với giá CIF quy đổi là 40.000đ/kg. Theo định mức nhất định, phía Việt Nam phải hoàn thành 5000 sản phẩm từ các nguyên vật liệu nêu trên. Tuy nhiên, tại thời điểm xuất kho có 500 sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng nên phía nước ngoài phải xuất trả lại để tiêu thụ nội địa theo giá bán chưa có thuế GTGT.
100.000đ/sản phẩm.

Yêu cầu: Tính thuế XNK, thuế GTGT từ hoạt động trên. Xin được biết giá tính thuế nhập khẩu là 18.500 VND/USD. Thuế suất thuế nhập khẩu của A là 10%, của B là 15%, của C là 20%. Thuế suất thuế nhập khẩu nguyên vật liệu: 10%. thuế GTGT là 10%

Hướng dẫn:

– Phân bổ chi phí vận chuyển cho ba chuyến hàng:

– Phần A:

+ FOB: 150 X 3000 X 18500 = 8325 (triệu đồng)

+ Tôi : 8325 X 5% = 416,25 (triệu đồng)

=> Thuế nhập khẩu phải nộp là:

( 8325 + 416,25 + 172,24) * 10% = 891, 349 (triệu đồng)

– Lô B:

+ FOB: 5000 x 35 X 18500 = 3237,5 (triệu đồng)

+ Tôi: 3237,5 x 3% = 97,125 (triệu đồng)

=> Thuế nhập khẩu phải nộp là:

( 3237,5 + 97,125 + 66,98) * 15% = 510,24 (triệu đồng)

– Lô C:

+ FOB: 10000 X 10 X 185000 = 1850 (triệu đồng)

+ Tôi: 1850 X 2,5% = 46,25 (triệu đồng)

=> Thuế nhập khẩu phải nộp là:

(1850 + 46,25 + 38,28) X 20% = 386,9 (triệu đồng)

2. Hàng nhập khẩu để gia công cho nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu. Sau khi giao hàng có 500 thành phẩm không đạt yêu cầu cần trả lại.

Số thuế N phát sinh là:

=> Tổng số thuế nhập khẩu phải nộp là:

891, 349 + 510, 24 + 386,9 + 54 = 1842, 489 (triệu đồng)

4. Bài tập tính thuế xuất nhập khẩu 4 có đáp án mới nhất:

Đề bài: Tại Công ty TM XNK Hồng Hà trong kỳ có các nghiệp vụ sau:

1. NK 20.000 sp. Giá CIF là 60USD/sp. Thuế suất là 18.000 VND/USD.

2. Giá hợp đồng nhập khẩu 8.000 sp B theo giá FOB là 8 USD/sp, phí vận chuyển quốc tế và phí bảo hiểm là 2 USD/sp, tỷ giá tính thuế

17.000 VND/USD.

3. Xuất 200 tấn sản phẩm C. Giá bán tại kho là 3.000.000 đ/tấn, chi phí vận chuyển từ kho ra cảng là 180.000 đ/tấn.

4. Nhập khẩu 5 lô hàng, trong đó 2 lô hàng xuất xứ từ Áo. Hai lô hàng này được mua theo điều kiện CIF:

Tham Khảo Thêm:  Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ tới

Lô 1: có tổng trị giá 10.000 USD.

Lô 2: có 3500 chiếc, giá 1 chiếc 85USD/sp.

Ba lô hàng còn lại mua theo điều kiện FOB:

Lô 1: gồm 15.000 sản phẩm, đơn giá 8 USD/sp, BH 2,5% giá FOB

Lô 2: gồm 7000 sản phẩm, đơn giá 15 USD/chiếc
bảo hiểm ở mức 2% giá FOB.

* Lô hàng 3: gồm 2000 chiếc, đơn giá 30 USD/sp, đã mua
bảo hiểm ở mức 2% giá FOB.

Tổng chi phí vận chuyển 3 lô hàng là 9.500 USD, thuế nhập khẩu 5 lô hàng này là 18.500 VND/USD. Thuế suất đối với hai loại hàng hóa đầu tiên là 10%, hai loại hàng hóa thứ hai là 15%.

5. Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sản phẩm D với điều kiện CIF là 10 USD/sp, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 8.000 đ/sp, thuế suất là

18.000đ/sp. Biết thuế suất của sp A là 10%, sp B là 12%, sp C là 15%, sp D là 10%. Xin cho biết thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế GTGT?

Hướng dẫn:

Thay số vào ta có:

T Nk = 20.000 x 60 x 10% = 120.000 USD

= 120.000 x 180.000 = 2160 x 10 000 000

Ta có CIF = FOB + I + F = 8 + 2 = 10 USD

Thuế nhập khẩu bằng:

TNk = 8.000 x 10 x 12% = 9.600 USD

= 9.600 x 17.000 = 163,2 x 10.000.000 đồng

Thuế xuất khẩu = QX FOB X t

= 200 x 3.180.000 x 15% = 95,4 x 10.000.000 đồng

Thuế bắt buộc:

Lô 1: 10.000 x 18.500 x 10% = 18.500.000 VNĐ

Lô 2: 3.500 x 85 x 18.500 x 10 % = 550.375.000 đồng

Ta có tổng giá trị của ba lô hàng:

15.000 x 8 + 7.000 x 15 + 2.000 x 30 = $285.000

Phân bổ chi phí cho ba lô hàng còn lại là:

Lô 1: (15.000 x 8 x 9.500)/285.000 = 4.000 USD = 74 x 10.000.000

Lô 2: (7.000 x 15 x 9.500)/285.000 = 3.500 USD =
64,75 x 10.000.000 VNĐ

Lô 3: (2.000 x 30 x 9.500) 285.000 = 2.000 USD = 37 x
10 000 000 VNĐ

Thuế nhập khẩu phải nộp:

Lô hàng 1:

= [15.000 x 8 x 18.500 x (1 + 0,025) + 74 x 10 000 000] x 15% = 352.425.000 đồng

Lô hàng 2:

= [7.000 x 15 x 18.500 x (1 + 0,02) + 64,75 x 10 000 000] x 15% = 306.915.000 đồng

Lô hàng 3:

= [2.000 x 30 x 18.500 x (1 + 0,02) + 37 x 10 000 000] x 15% = 175.380.000 VNĐ

Tổng số thuế nhập khẩu phải nộp của 5 lô hàng là: 1.403.595 triệu đồng

Thuế xuất khẩu = QX FOB x T = CIF – F – I = 10 x 18.000 – 8.000 = 172.000 VNĐ

Thuế xuất khẩu phải nộp là:

10.000 x 172.000 x 10% = 172 x 10.000.000 đồng

Tổng số thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là 3.726.795 (triệu đồng).

Tổng số thuế xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp là

267,4 (triệu đồng)

5. Bài tập tính thuế xuất nhập khẩu 5 có đáp án mới nhất:

Đề bài: Công ty XNK Z trong kỳ có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

Tham Khảo Thêm:  Top 11 Kể lại câu chuyện về một người có tấm lòng nhân hậu siêu hay

1. Nhập khẩu 180.000 đơn vị A, giá CIF VND 100.000 VND/sp. Theo số liệu kiểm tra của cơ quan chức năng, đã có 3.000 sản phẩm bị hư hỏng hoàn toàn do thiên tai trong quá trình vận chuyển. Số sản phẩm này công ty có thể bán với giá chưa có thuế GTGT là 150.000 đ/sp.

2. Nhập 5000 sp D giá CIF 5USD/sp. Qua kiểm soát hải quan phát hiện thiếu 300 sản phẩm. Thuế suất là 18.000 VND/USD. Trong kỳ công ty bán được 2.000 chiếc với giá chưa thuế là 130.000 đ/sp.

3. Xuất 1.000 tấn sản phẩm C, giá bán tại kho là 4.500.000 đ/tấn, chi phí vận chuyển từ kho ra cảng là 500.000 đ/tấn.

Yêu cầu: Xác định thuế XNK và thuế GTGT sản xuất phải nộp công ty đối với sản phẩm A: 10%, B: 15%, C: 5%. thuế GTGT là 10%.

Hướng dẫn:

1. Nhập khẩu 180.000 sản phẩm A. Theo biên bản giám định của cơ quan chức năng, trong quá trình vận chuyển có 3.000 sản phẩm bị hư hỏng hoàn toàn do thiên tai:

* Tính thuế nhập khẩu cho 180.000 – 3000 = 177.000 sản phẩm.

– Số thuế nhập khẩu phải nộp là:

TNK = TNK * CIF * t

= 177.000 * 100.000 * 10%

= 1.770.000.000 (đồng)
– Thuế GTGT phải nộp là:

Danh sách truyền hình

= 177.000 * 150.000 * 10%

= 2.155.000.000 (đồng)

2. Từ việc nhập khẩu 5000 sản phẩm B, hải quan kiểm tra phát hiện thiếu 300 sản phẩm:

Tính thuế nhập khẩu cho 5000 – 300 = 4700 sản phẩm.

Thuế nhập khẩu của 4700 sản phẩm B là:

TNKB = 4.700 * 5 * 18.000 * 15%

= 63.450.000 (đồng)

– Số thuế GTGT phải nộp là:

VATPB = 2.000 * 130.000 * 10%
= 26.000.000 (đồng)

3. Số thuế xuất khẩu đã nộp của sản phẩm C là:

TXKC = QXK * FOB * t

= 1.000 * ( 4.500.000 + 500.000 ) * 5%

= 250.000.000 (đồng)

Vậy tổng số thuế phải nộp lần lượt là:

Tổng thuế xuất khẩu:

TXK = 250.000.000 (đồng).

Tổng thuế nhập khẩu:

TNK- = 2.655.000.000 + 63.450.000 đồng

= 2.718.450.000 (đồng).

Tổng số thuế GTGT phải nộp là:

Thuế GTGT = 225.000.000 + 26.000.000 VNĐ

= 251.000.000 (đồng)

Căn cứ pháp lý sử dụng trong bài viết: Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu – Luật số: 107/2016/QH13

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tổng hợp bài tập tính thuế xuất nhập khẩu có đáp án mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế là ai? Sự tích? Thờ ở đâu?

Ngọc Hoàng Đại Đế là vị thần xuất hiện trong nhiều câu chuyện dân gian Việt Nam với tên gọi quen thuộc là Ông Trời. Dưới đây…

Quan Đệ Lục là ai? Sự tích Quan Đệ Lục? Được thờ ở đâu?

Đại hội đồng quan trong Tứ Phủ chia làm hai bậc, một là Ngũ Vị Tôn Quân gồm các vị từ Quan Đệ Nhất đến Quan Đệ…

Cậu Hoàng Cả là ai? Cậu Hoàng Cả trong Tứ Phủ Thánh Cậu?

Chú Hoàng Ca hay Tứ Phủ Thánh Cẩu tuy được nhiều người biết đến nhưng rất thánh thiện. Đây là một bài viết về Ông Hoàng Ca…

Địa chỉ, giờ lễ của các nhà thờ Thiên Chúa Giáo tại TPHCM

Hội Thánh Đức Chúa Trời tại TP.HCM tọa lạc ở nhiều cơ sở lớn và uy tín, hãy cùng tìm hiểu địa chỉ và giờ mở các…

Tiêu Diện Đại Sĩ là ai? Tiêu Diện đại sĩ và ngài Vi Đà hộ pháp?

Hầu hết các chùa đều có tượng một người đàn ông trông rất hiền từ đặt ở vị trí bên phải là hình Vi Đà, đồng thời…

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 29

ruy băngViệc xây dựng một hoạt động giáo dục đặc thù cho trường phổ thông đòi hỏi hấp dẫn, phù hợp và hiệu quả trong việc thúc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *