Trả nợ Tào Quan là gì? Có nên làm lễ trả nợ Tào quan không?

Shlyerja e borxhit Cao Quan është një ritual në besimet shpirtërore të popullit vietnamez. Mirëpo, sot, kur zhvillohet ekonomia – shoqëria, jo shumë të rinj e njohin dhe e kuptojnë këtë kulturë. Pra, çfarë është shlyerja e borxhit të Cao Quan? Kush duhet dhe duhet ta bëjë këtë ceremoni? Nëpërmjet artikullit vijues, Ligji Duong Gia do t’i përgjigjet kësaj çështjeje:

1. Çfarë është shlyerja e borxhit të Caoguan?

Sipas folklorit, Cao Quan është para në botën e krimit dhe shlyerja e borxhit Cao Quan është një ritual i pagesës së parave në botën e krimit ose bankës së krimit. Të gjitha gjërat që njerëzit bëjnë çdo ditë regjistrohen nga Tao Quan dhe çdo vit në ditën e 23-të të kalendarit hënor, kur ai ngjitet në qiell, ai do të njoftojë Nam Cao që t’i zbresë jetën yang atij personi. Në të njëjtën kohë, dërgojini këto mëkate në botën e krimit te mbreti Yama për të shtuar rrethanat rënduese kur ai do të dënohet me ferr në të ardhmen.

Pagesa e borxhit Cao Quan është për të paguar për karmën e jetës së mëparshme, për të shlyer gabimet e bëra në këtë jetë, në mënyrë që mendja të jetë e qetë dhe jetëgjatësia të jetë më e gjatë, të mund të takojë fatin e mirë ose të shkojë te të vdekurit. nuk duhet të mbajë barrën e rëndë. Megjithatë, këto para nuk janë ryshfet, sepse nëse bëni gabime të rënda si dëmtimi i njerëzve etj., sado të paguani, nuk do të mjaftojnë.

Mund të kuptohet, pagimi i borxhit të Cao Quan-it është të përdorësh meritën për të hequr karmën në jetët e mëparshme, për të neutralizuar të keqen që po pësohet.

Ceremonia për të paguar borxhin e arkivolit përfshihet gjithashtu në besimin e adhurimit të Tre Pallateve. Besohet se për shkak se kemi bërë gabime në jetën tonë të kaluar, borxhi në jetët e mëparshme është i pashmangshëm. Ato borxhe të jetës së kaluar do të regjistrohen nga mandarinat (në botën e krimit). Prandaj, kur hasin fat të keq dhe dështim në biznes, njerëzit do të mendojnë se kjo është për shkak të borxhit të jetës së mëparshme që është shumë i rëndë për t’u paguar. Prandaj, njerëzit do të kryejnë një ceremoni për të paguar borxhin e arkivolit për të shpresuar se pas kësaj do të kenë shumë fat, një të ardhme më të mirë fame dhe një karrierë më të mirë.

2. Kush duhet dhe duhet të bëjë ceremoninë e shlyerjes së borxhit Cao Quan?

Bazuar në konceptin e mësipërm, mund të kuptohet se personi që duhet të kryejë ceremoninë e shlyerjes së borxhit Cao Quan është personi që e sheh jetën e tij me shumë gjëra të pafat, vështirësi, pengesa dhe pikëllime. Dhe kur kërkuan këshilla dhe këshilla nga magjistarët, ata zgjodhën të bënin ceremoninë e shlyerjes së borxhit të Cao Quan.

Sipas konceptit, ka një sërë rastesh kur ceremonia duhet të kryhet dhe nuk kërkohet të paguajë borxhin Cao Quan si më poshtë:

E para, Duke qenë një fëmijë i Katër Pallateve (Mësim Dong) dhe një praktikues shpirtëror (duke ndjekur budizmin ose fetë e tjera), për shkak të një shansi të paracaktuar për të vazhduar praktikën në botën fizike, ata nuk duhet të paguajnë borxhin e Cao Quan.

e hënë Njerëzit që kanë borxh kodin e Katër Pallateve, njerëzit e Tien Can dhe raste të tjera, të gjithë duhet të paguajnë borxhet e tyre për shkak të praktikës së pasuksesshme. Për këta njerëz, nëse nuk paguajnë borxhin e Cao Quan, ata shpesh do të humbasin pasurinë e tyre, nuk do të kenë sukses, do të bëjnë asgjë që lidhet me paratë, do të humbasin gjithashtu para, deficit …

Gjithashtu sipas këtij koncepti, njerëzit në këtë jetë (aktualisht) që kanë borxh Cao Quan por nuk paguajnë do të ndodhin në dy raste si më poshtë:

– Në rastin e parë, pas vdekjes, i ndjeri do të vazhdojë të studiojë dhe praktikojë dhe të marrë libra dhe para nga Banka e Ferrit. Borxhi i Cao Quan fshihet.

– Në rastin e dytë, pas vdekjes, ju mund të shkoni në shkollë, të praktikoni dhe të merrni shkrime dhe para nga Banka e Ferrit. njerëzit, për shkak të borxhit të tepërt ndaj Cao Quan, plus asaj karma, ata do të duhet të falimentojnë, shtëpia do të shpërbëhet dhe karma do të bjerë.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

Përsa i përket çështjes nëse do të kryhet ceremonia për të paguar Cao Quan apo jo, sepse ky ritual është një koncept që buron nga mendimet dhe spiritualiteti, ceremonia ose jo do të varet plotësisht nga vullneti subjektiv i çdo personi.Njerëzit. Megjithatë, sipas nesh, kjo çështje nuk duhet të teprohet, sepse mund t’ju bëjë supersticioz dhe paragjykues.

3. Në cilën datë është ceremonia e shlyerjes së borxhit të Cao Quan?

Aktualisht, ka një numër ditësh në vijim që zgjidhen shpesh për të kryer ceremoninë e shlyerjes së borxhit Cao Quan, duke përfshirë:

– 8 janar: Dita e Pesë Fytyrave, Yama La Vuong;

– 1 shkurt: Dita e frekuencës Nhat Dien Quang Vuong;

– 8 shkurt: Dita e perandorit Tong të tre pallateve;

– 18 shkurt: Dita e Katër Pallateve të Ngu Quan Vuong;

– 1 Mars: Dita e Pallatit të Dytë So Giang Vuong;

– 8 Mars: Dita e Luc Dien Bien Thanh Vuong;

– 27 Mars: Dita e Shtatë Pallateve të Thai Son Vuong;

– 1 Prill: Dita e Mbretit të Tetë Pallateve të Equal Vuong;

– 8 Prill: Dita e Nëntë Pallateve të Vuong-ut Urban;

– 17 Prill: Dita e Dhjetë Fuqive që Kthejnë Rrotën e Mbretit;

– 18 Prill: Dita e Horoskopit të Perandorit;

– 4 qershor: Dita e lindjes së Budës;

– 30 korrik: Dita e Bodhisattva Ksitigarbha;

– 8 tetor: Dita e Hai Hoi Budës.

Përveç kësaj, sipas besimeve popullore, ky ritual është gjithashtu i mundur të bëhet me rastin e ceremonisë së madhe të paqes ose në ditën e parë dhe të hënës së plotë në faltore.

4. Çfarë përfshin përgatitja për ceremoninë e shlyerjes së borxhit Cao Quan?

Kur bëni ceremoninë e shlyerjes së borxhit të Cao Quan, mund t’i referoheni dhe përgatitni tabakanë e ofertave, si dhe ofertat e nevojshme si më poshtë:

– Temjan, lule, drita, qirinj, oriz ngjitës, verë, mish…

– Tabaka e pagesës së borxhit: Shkrimet e shenjta Yin dhe Yang, paratë e qiejve… Sutra e Jetës, Sutra e Jetëgjatësisë, asgjëson mëkatet për të mbrojtur Dharani, Sutra e shkakut dhe pasojës, Vajra Sutra për jetëgjatësi, Sutra e Budës për fitore.

– Kafaz zogjsh, Tenxhere peshku, tepsi orizi, tabaka me para, Sheqer kripe.

– Tepsi Sou Van, tabaka për oferta ushqimore (i veçantë).

– Drejtimi i përshtatshëm për ngritjen e tufës është drejtimi i veriut.

– Njerëzit do të paguajnë me një monedhë të quajtur “para Cao Quan” kur kryejnë ceremoninë e shlyerjes së borxhit Cao Quan. Ky është një lloj parash krejtësisht i ndryshëm nga paratë që ne zakonisht djegim për paraardhësit. Paratë e Cao Quan kanë një imazh që përfaqëson botën e krimit. Këto para do të ngarkohen në botën e krimit dhe shpirti nuk do të jetë në gjendje t’i përdorë ato.

– Është e nevojshme të përgatitet një dokument i plotë për çdo anëtar për të kryer ceremoninë e shlyerjes së borxhit Cao Quan. Kompleti i letrave sou përfshin sa vijon: mesazhi yang gong do, aliteracioni, kalimi yin, arkivoli i Budës, tempulli, lutuni për paqe. Në çdo departament duhet të shkruajë qartë adresën, emrin, praktikën (moshën), të dorëzojë në kasafortë.

Normalisht, njerëzit do të kombinojnë ceremoninë e shlyerjes së borxhit Cao Quan me ceremoninë e shkëmbimit të numrave dhe lutjes për fat, paqe dhe zgjidhje të yjeve.
Dhe në varësi të rajonit dhe zakoneve lokale, ne mund të rregullojmë ofertat për të paguar borxhin Cao Quan në përputhje me rrethanat.

5. Betohet për të shlyer borxhin e Cao Quan:

Namo Amitabha Buda.

Me respekt: ​​Maitreya Buddha King.

Namo Buddha – Namo Dharma – Namo Sangha.

Namo Huyen i kornizës së lartë të Zotit – Ngoc Hoang ka grumbulluar fat të mirë Dai Thien Ton.

Namo Dieu Tri Kim Mau pafundësi Dai Tu Ton. Namo Buda Shakyamuni Buda.

Zoti U Minh, Mjeshtër i Ksitigarbha Bodhisattva.

Dai Thanh Nam Cao, Luc vetë-destinuar jetën Tinh Quan.

Shenjtori i madh i veriut, nëntë bishtat e nëntë bishtave, e ka zgjidhur plotësisht zgjedhën e ushtrisë.

Namo Huong Van, Bodhisattva Mahasattva.

Tham Khảo Thêm:  Phân tích hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu

Namo Dhjetë drejtime tre botë. Është e nevojshme të qëndroni gjithmonë në Tre Bizhuteritë dhe Bodhisattva-t e Thien Long dhe Tetë Bodhisattva-t janë të barabarta.

Namo me respekt përkulet para gjyqtarëve në detyrë.

Hoang Thien Hau Tho Ti e respekton Perëndinë.

Pesë Drejtimet, Pesë Perandorët, Pesë Muzikat e Perandorit të Shenjtë, Njëzet e Katër Shpirtrat e Zotit Quan, Vena e Tokës Than Quan, Thanh Long, Tigri i Bardhë, Zotat e Tokës dhe të afërmit e tyre.

Kim Nien që mbretëron Thai Tue Chi Duc Ton, Ban Canh Thanh Hoang që adhuron Zotin dhe perënditë e tjera sundon në këtë zonë.

Sot është dita…muaj…viti…

Administratori ynë është: …………..

Me vendbanim në: ………….

Me rastin e Pranverës, Zoti ynë besnik bleu dhurata, ndezi temjan dhe ofroi çaj e fruta në Oborr. Ju lutemi ngrini një urë për t’u lutur për paqe, lutuni për paqe, lutuni për lumturi, lutuni për Locin dhe lutuni për pasuri.

Agarwood nga varka e Lamit, temjan lumturie.

Në forumin e mençurisë dhe talentit të dikurshëm.

Është koha për të shpenzuar para për të pikturuar fotografi

Nxehtësia radiale e fushës është në formën e

* Namo Huong Van Cai Bodhisattva ma ha shuplakë (3 herë).

Masa e vendosur.

Është e nevojshme të bëjmë homazh për Tre Bizhuteritë.

Tathagata trup i mrekullueshëm.

Bota pa mbetje

Miliarda të pavdekshme.

Qyteti i lashtë i Kim bën nderime.

Tathagata ka ngjyra të pafundme

Mençuria e Heronit është rivendosur

Është e nevojshme të qëndroni gjithmonë në Dharma, të përpiqeni dhe të strehoheni

*Zbuloi patjetër dyshimin e kuq, kuptimin e botës juridike, nga drejtësia e ujit. Tien Sai Dan Trang, besimtarët e pastër Chan Ngan reciton me kujdes:

Bach Ngoc është qendra e elementit të Hënës

Luc dong triang perla perla e lartë Tan

Metali më i çmuar në botë

Papastërtia e Tinh Danit është e pastër,

Gjykimi i Perandorit të Veriut për engjëllin la na tokë tra sa ha (7 herë).

Namo lu godet bodhisattva mahasattvas (3 herë)

* Natyrisht, altari është i pastër, Franca pritet të lavdërohet. Duke zbuluar kufijtë e sipërm të njerëzve të zakonshëm, të gjitha thesaret janë të barabarta me vulat e thesarit, temjani arrin në të vërtetën Mantras që recitohen me kujdes:

Pesë pjesët e trupit të Dharma, aroma dhe lumturia

Aroma e urtësisë së thellë

Sinqerisht kushtojuni Shpirtit Quan

Qeniet e ndjeshme të egos bashkëpërdorin

Namo Tam Mani ka një vrull për të ndëshkuar një gjobë japoneze, Nhi sa ha (7 herë).

* Temjan Namo që ofron flijime për shuplakat e Bodhisattva maha * Kompleti i luleve dhe luleradhiqeve janë të pastra dhe të sigurta

Detektivi i urtë Duc Nghinh, e ardhmja e pyllit, stafi sekret i bekimit. Vetja e Budizmit, E djathta e Mesme, Milioneri Universal, Mantra që po reciton me kujdes:

Le të provojmë Mantrën e trupit, duke thirrur

Ngadalë, të gjithë shenjtorët

Një variabël bekim milion dhjetë drejtime

Praktika e Taoizmit është popullore dhe e lehtë.

Lai i Epërm adhuroi mantrën për të nderuar nderin. Besnik besnik, mirëseardhje me temjan të lartë.

Lule parfumi, adhurim i vetëm. Tre drejtimet e tre botëve. Është e nevojshme të qëndroni gjithmonë në Tre Bizhuteritë dhe Bodhisattva-t e Thien Long dhe Tetë Bodhisattva-t janë të barabarta.

Vetëm zotimet nuk e cenojnë betimin dhe pronën. Tinh ndonjëherë zbret për të demonstruar merita.

Duke u shërbyer në mënyrë të vetme mësimeve të Budës, duke lulëzuar sipas kushteve të paracaktuara.

Cung Duy: Tempulli i Underworld Përfundoni majtas, Phan Quan hyn te të burgosurit.

Duy zotohet të mbështesë Van Ky, fëmijët të përballen me pasqyrën, të mbrojë çmimin e kaut për të rrëzuar Dharman e paracaktuar për të provuar meritën

Duke adhuruar me një pikë Thai Tue Chu, fatin e Than Quan Giap Ty Doai Tu Quan. Nham Ty ishte në ushtrinë e katërt, Ky Ox Dinh ishte në ushtri, Tan Suu ishte në ushtri dhe Quy Suu ishte në ushtri.

Vetëm zotohet me tre thesaret e fuqisë për të rrëzuar ligjin e meritës dhe virtytit.

* Duke adhuruar drejtpërdrejt Thai Tue Chu, fatin e Than Quan, Binh Dan Tu Ma Quan, Mau Dan La Tu Quan, Canh Dan Trach Tu Quan, Nham Dan Trach Tu Quan, Giap Dan Trach Tu Quan At Mao Willow Tu Quan , Dinh Mao i premtoi ushtrisë private, Ky Mao dërgoi ushtrinë e katërt, Tan Mao para ushtrisë private dhe Quy Mao sage ushtrinë private.

Tham Khảo Thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 04

Vetëm zotohet me tre thesaret e fuqisë për të rrëzuar ligjin e meritës dhe virtytit.

Me një zemër, i lutem Thai tue të jetë në detyrë, fati i Than Quan Giap Thin është të dhurojë për ushtrinë e Binh Thin, për të dhuruar për ushtrinë e Mau Thin, për ushtrinë e ushtrisë, për ushtrinë të mëngjesit, në ushtrinë e Nham Thin për të thirrur ushtrinë e ushtrisë dhe në ushtrinë e At Ty Viet. Dinh Ty yang tu quan, Ky Ty tao tu ushtri, Tan Ty tu ushtri e lartë, Quy Ty luong tu ushtri.

Vetëm zotohet me tre thesaret e fuqisë për të rrëzuar ligjin e meritës dhe virtytit.

Duke adhuruar me një zemër Thai Tue Chu, fatin e Zotit Quan Giap Ngo Ngo Tu Quan, Mau Ngo Hoang Tu Quan, Canh Ngo Ly Tu Quan, Nham Ngo Khong Tu Quan, At Mui Hoang Tu Quan, Dinh Mui Chau Tu Quan, Ky Mui studioi ushtrinë private, Tan Mui shpesh urdhëronte ushtrinë private, Quy Mui dërgoi ushtrinë e katërt.

Vetëm zotohet me tre thesaret e fuqisë për të rrëzuar ligjin e meritës dhe virtytit.

Lutet me një zemër që Thai tue të jetojë, fati i Than Quan Giap Than është ushtria e katërt femër, Binh Than do t’i shërbejë ushtrisë së katërt, Mau Than do t’i shërbejë ushtrisë së katërt, Canh Than do t’i shërbejë ushtrisë së katërt, Nham Than është ushtria e katërt, At Dau am është Tu Quan, Dinh është Rooster Thuong Tu Quan, Ky Rooster Perandori Tu Quan, Tan Dau Diep Tu Quan, Quy Rooster u bë Tu Quan.

Vetëm zotohet me tre thesaret e fuqisë për të rrëzuar ligjin e meritës dhe virtytit.

Duke adhuruar në mënyrë të vetme Thai Tuat Tu Than Quan, fati i Than Quan Giap Tuat Quyen Than Quan, Binh Tuat Co Tu Than Quan, Mau Tuat Tuat Tu Than Quan, Canh Tuat Tu Tu Tu Tu Than Quan, Nham Tuat Co Tu Than Quan. Në Hoi u bë i katërti Than Quan, Dinh Hoi ishte deputeti i Than Quan, Tan Hai Thach ishte i katërti Than Quan dhe Quy Hoi ishte i katërti Than Quan.

Vetëm zotohet me tre thesaret e fuqisë për të rrëzuar ligjin e meritës dhe virtytit.

Duke u lutur me një mendje të vetme. Tu Menh ruante Kujtimin Hyjnor të Hënës, Nhat, emisarin e katërt të triumviratit Cao, Dang Canh Thanh Hoang, komanda Sa, Tho Dai Magic dhe Tho mbërritën në të njëjtin nivel me ta.

Vetëm zotohet se do të trashëgojë Tre Bizhuteritë e Fuqisë, për të rrëzuar ligjin e meritës dhe virtytit. Aroma e luleve.

Thuong Lai Nghinh është një mysafir i Quang Lam, besimtarët janë ulur në një mantra. Recitim i kujdesshëm.

Buda e Shenjtë nuk lind përsëri

Khat Nhat dëshiron të dëgjojë vrullin.

Në varësi të efektit të ndriçimit

Duke u lutur për paqe dhe prosperitet.

Dënimi ma la sa ha (7 herë).

Ofertë Namo temjan për bodhisattva mahasattva.

(Shtypni kohë).

Bekimi i njeriut të vërtetë të mendimit

Kthejeni tetë mbretërit e vërtetë të rrugës me kamera

E fundit në ushqimin pa kufi

Është e nevojshme që i urti i Familjes së Shenjtë të jetë i pasur.

Natyra realiste (Ty).

Çafkë pa kufi (Kalë).

I varur nga pasuria (hëna)

Të shtrihesh në spektrin e spektrit të Shpirtit është e lehtë për t’u adhuruar.

(Të recitosh mantrën për ta kthyer nektarin në ofertë është e lehtë).

Thuong Lai e transformon të vërtetën e së vërtetës, i lavdëron ata që janë besnikë dhe i adhuron.

Ndëshkimi i Budës ma ha (Aroma e luleve të çajit është vërtet e përkushtuar)

Dënim për shumë shkelje (3 herë). Herë zambaku tigër, atriume (5 herë) tre la (7 herë) dhe njëbrirësh (8 herë).

Ndonjëherë, të gjithë të moshuarit duhet ta lexojnë me kujdes literaturën

E gjithë ceremonia.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Trả nợ Tào Quan là gì? Có nên làm lễ trả nợ Tào quan không? . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Phân tích khổ thơ đầu bài Sang thu của Hữu Thỉnh hay nhất

Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh là một bài thơ hay giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của sự chuyển mùa tuyệt vời này. Những…

Phân tích khổ thơ thứ hai Sang thu của Hữu Thỉnh hay nhất

Tiếng hát mùa thu của Hữu Thỉnh là một trong những tác phẩm quan trọng của đề cương ngữ văn lớp 9, cũng là tác phẩm văn…

Hoàn cảnh sáng tác Sang thu của Hữu Thỉnh ngắn gọn nhất

Tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác bài thơ Sang thu sẽ là cơ sở vững chắc để các em đi sâu tìm hiểu giá trị nội dung…

Mở bài Sang thu – Hữu Thỉnh (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Mùa thu đến cũng là lúc thi nhân đắm chìm trong nỗi nhớ đa tầng, cảm xúc xao xuyến trước sự đổi thay của đất trời. Và…

Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) ngắn gọn

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ tới các em phần Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) giúp các em có thêm tư…

Tóm tắt Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) hay nhất

Cùng tham khảo các bài văn mẫu tóm tắt đoạn trích mua Kiều của Mã Giám Sinh qua bài viết dưới đây. Chúng tôi hi vọng những…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *